Ke Aloha Aina, Volume II, Number 5, 1 February 1896 — Page 3

Page PDF (888.15 KB)

This text was transcribed by:  Reya Liilii
This work is dedicated to:  Awaiaulu

KE ALOHA AINA

 

KE ALOHA AINA, POAONO, FEBERUARI 1, 1896.

 

@HO LA HOI IA?

 

@ makou ma ka nu @ Advertiser o keia la @ @ hoohala @ no ko ke @ kumu @ oia i ka @ ka la 17 o @ nei, (ka la @ Moi) he la @ ke Aupuni @ o Hawaii nei.

@eia @ i ka wa i hoo @ palapala kono @ a pau o @ ana ma Ho @ loaa mai la na @ Luna Aupuni @ ko Amerika @ ko Iapana @

@ mai na aupun @ Enelani, Iapana @ aole loa lakou i @ Kuikawa, @ ke kulaia @ aole loa la@ mea pono ia @ pu i na hano @

@ maikai na @ aupuni. @ hoole ana @ ia me ko @ hoi oia i ae @ i hoole mai i @ A pela pu no @ General Mills, a @ a oiai hoi, @ palapaia kono @ ke Kanikela @ Keena Oihana @ hoole o Kuhina @ ia mea, nolaila, @ palapala kono, @ aku ia laua.

@ ae, o keia mea @ no ia o ke Aupuni o @ a me ko Hawaii nei, @ ia e hooholo iho.

@ ae iwaena o na @ aupuni, ua hoouna aku @ i kana pane i ke @ Hawaii ma ka la 16 @ aka, ke hoole loa nei @ Hawaii, aole he mea @ i loaa aku.

 

@kou no ka lakou hoopaa@ oiai, he poe paa rula @ na poe luna Aupuni o @ keia wa.

 

@ MAI KA MOKU KAUA @ERIKA BOSETONA.

 

@au nei no ka makamaka @ ko makou hoomanao ana @ ino a ke kapena @ ai ma J. @ e hookahuli i ke @ o Hawaii nei, ma @ ole o Ianuari 17, @ A no luna mai o @ pualikoa i hoolele @ kokua i na hana ka@ lakou nei.

@ hoopailua a hoowa@ ka ia, na hana a na ka@ keia moku i hana ai, i keia lahui hana hewa ole aku ia lakou, ia mau la a keia poe i hapai i na hana kipi ia Hawaii nei.

 

Na Palapala

            Aole e ili maluna o makou ke koikoi o na ahewa ana no keia mau manao i hoopukaia malalo o keia poo, aka, e ili no ia maluna o na poe na lakou i kakau mai.

 

Mai ka Bana Lahui Hawaii Mai.

 

            O ko makou maka ke ike aku i ke dala, aka, i ka wa nae e noi aku ai i dala na makou no ka h@ ana aku i dala no ka ohana o hope, olelo mai la, aohe dala i koe, ua pau no hoi i ka hookaa ia i na lilo.

            E like me ka'u i hoike ae la maluna alaila, hoike mai la i na likiki hookaa, a pela aku.

            Eia ka ua hui iho nei no o Wile, Wilikina a me kekahi poe haole e iho, a me ka mea nana ka aelike a makou i hana iho nei, pela lakou e hana ai, e hana lakou a nui ka aie o ka hana, @ ole ai e hiki ia makou ke oni ae e hoi Alaila, e hana makou a pau ka aelike o 6 mahina, e pau ana iloko o Mei la 8, alaila, e noho hana hou aku e 6 mahina hou, a pau iloko o Okatoba la 8.

            Eia nae o ka mea i hana ie @ kahi malu e hoike ia no ma ke akea, ua loaa pono aku la o Wile ma ia makou, mai ka laua hana ana iho la nom a aie iho la no makou a pau loa. Ua hoopaa ia nae ma ka inoa o ka @ana, na bila a me na aie a pau, i hiki aku ka huma ka $4000.

            A hiki i kela po a makou i paani ai, a huna ai i ke dala o laua like no a i elua, a i ka wa o makou i ninau aku ai i ke dala ia Keoni Wilikina, olelo mai la oia ia Wile, a ninau aku nei hoi ia Wi@, olelo mai la, aia ia Keoni.

            A kahea okoa no hoi au ia Wile: E Wile e haawi mai oe i kela dala ma ka lima o ka puuku. Ua koho makou ia Joe i puuku no makou.

            Ua pane mai la o Wile i na huaolelo o ka lokoino a me ka holehole iwi o ke aloha ole i na hoa i hele pu mai ai i keia aina malihini: Heaha ka mea e haawi aku ai. E imi nui aku oukou i ko oukou.

            Ia huaolelo no, pii ae la ka wela iloko o keia a me keia keiki, e pepehi aku ia laua i kela po, a ua ike mua aku nei no paha oukou i ka hoolaha iloko o na nupepa.

            A ua hala aku la nae o Wile ma i kahi o ke kaa o makou, mamuli o ke ko o Libornio a me kela haole pahi ohe kaulana e hele pu nei hoi me makou i ka hana, no ka hele ana e hui me Wile ma.

            Ilaila makou kahi i kue ai, no ka mea e hana aku ai ia Wile a me Keoni a ua hoopau ia ko makou manao inaina eia, e hoopau i ka manao pepehi ia laua, a o ka hana pono wale no o ke kipaku aku ia laua mai luna aku o ke kaa, a ua hooholo iho la makou a pau, e like me ia manao, a hoi aku la makou iluna o ke kaa ia po no, a kipaku aku la ia Keoni mailuna aku o ke kaa ia po a koe e Wile.

            I ke ao ana ae ua hele aku la o Keoni e hoopii ia makou ma ke ano, ua aie makou i ke kaa he $160, a ma kana hoike, he kakauolelo oia no ka Bana, a hooponopono no hoi i na bila hookaa a me ka uku aku i na aie, a me ke kikoo ana i dala i ka Puuku, a me na wahi keaka, he oiaio no kela manao iaia, eia nae kahi mea apiki loa, ia laua iho la no ke dala kahi i paa ai, a o ka aie iko la no ia.

            Nolaila, ua paa ia iho la ke kaa o makou, o na wahi paiki o makou, na pono kino o makou a pau loa, na ohe a me na pila a mkou a pau loa, na ohe a me na pila a makou, a koe kahi lole i ka ili. E like me ko makou nele ma na ano a pau i ka mea e hana aku ai I ola no ko makou noho ana maanei. Nolaila, ua haawi kokua mai la keia haole e hele pu nei me makou, no ka hele hou ana aku no kekahi kulanakauhale aku e hana ai, a waiho aku la ko makou mau pono a pau imua o ka Aha a ua lokahi ko makou manao a pau loa, aole e uku i kela mau aie, e hele aku imua o ke kanawai a laila e ikeia ai ka pono a me ka ole.

            Ua nui ko makou minamina i ko makou mau pono kino a me na pila a makou, aka, me ka hoomanawanui wale no e pono ai, a ua nui no hoi ke ahonui o ka Haku ia makou, a oia ka'u e haawi ae nei i ko'u mau hoomaikai palena ole i ka Haku Mana Loa, no Kona hoopakele ana ia makou mai ka poino i manaoia e kau mai maluna o makou.

            I ko makou wa i hiki aku ai i kela kulanakauhale, ua lohe koke ia ae la, ka poino i ili iho maluna o makou, a ua kokua koke mai la ko laila poe waiwai e lulu ana i ola no makou.

            A kokua koke mai la no hoi ko laila poe puhi ohe ika hoolawe ana mai ia makou me na ohe, a loaa koke iho la ka makou ohe e hana koke ai.

            A ua lulu hou iho la no lakou i dala e hoouna ai i ka loio no ka hakaka ana i ko makou mau pono ma ke kanawai, a ua haawi pu mai ka poe puhi ole i na ohe a lakou e lawe pu makou ma na wahi a pau a makou e hele ai, a hiki ka loaa ana o ka makou mau ohe hou, nui ke kokua o ka Haku ia makou.

            Nolaila, eia makou ke hele nei i ka imi i ola no ka noho ana ma keia aina malihini.

            O makou wale no, ua haalele mai o Wile holehole iwi, a ua hoi aku nei paha i ka aina, ua pau o Keoni aihue dala a me kau haole hoopili me ai mahope o laua, a ua pau pu me kela aelike.

            Owau no hoi kekahi i hauoli i ka pau ana o kela hana pepehi kanaka nui wale, e ike hou ole ai i ka maka o ka wahine me ka ohana no na makahiki lehulehu.

            A i keia manawa ua mala elae makou iloko oia pilikia nui, a ke hele nei makou e hana no makou iho, a o Mekia hoi ua haalele mai oia ia makou, a ua puni aku mahope o Wile ma, a eia hoi hoi kahi i hewa ai, o ko Wile lawe pu ole ana ia Mekia.

            Ua puni ia Keoni ma i ka pelo ia, e hoi lakou i Kikako, no ka mea, he nui loa ka hana o laila, a ua koi pu ia Palima, e holo malu like lakou, aole nae i ae aku o Pali ma, no ka mea, noonoo lakou no na hoa iho i koe, ina i puni aku lakou ina ua kau liilii io no ka bana holookoa, no kona manao e haule ana makou.

            I kona wa i haalele ai, ua manao no paha oia, aole e hiki ia makou ka hana ke ole oia me makou, aole pela ka manao o ka Haku, ua manao no paha oia e kamailio mai ia'u, aka, no ko'u kue mau no i kana olelo kupono ole, aole oia i kamailio mai ia'u.

            A no kahi keiki hukihuki hoi, aole o makou lohe hou aku no kona alahele i hele ai. Kona pono  ame ka o'e, keu keia o kahi keiki ino loa i ko'u manao, a he oi loa aku hoi ko'u mau hoa. Me ko'u manao la hoi e loaa ana kahi pono o ka hele ana mai i anei, eia ka he pilikia, aka, ua nui no ko ke Akua aho nui ia makou a me na wahi hana a makou a pau e hele nei, nui ko lakou kokua mai.

            O kahi mea i laki ai, o ko'u komo ana no he 2 paa lole pale mai, mau paa kakini, 3 lole wawae, 2 kuka, 3 palule, 10 hainaka, 1 paa kamaa komo, 1 paa kamaa uhi mai mawaho i ka wa e hele ai iluna o ka hau a me na wahi pohopoho i ke snow, he 'kano' ma ka olelo Hawaii, 2 papale a me hookahi kuka nui pumehana no ka wa anu.

            Aole ae ia o kekahi puolo e paa i kalima i ka wa e puka aku ai mai ke kaa aku, nolaila, e komo malu oe i keia mau pono a pau me ka ike ole ia, no ka mea, o ke kapa i pili i ka ili, aole ia i pili i ke kanawai.

            A pela iho la makou e hele nei a hiki i ka wa e loaa ai ko makou pono, a aole loa makou e ae ana e hana hou i kekahi aelike a hehi hou ko makou mau wawae i ke one hanau. A mai p@ mai hoi oukou i na hoopunipuni a Wile ke hoi aku.

            SOLOMONA HAIRAMA

 

HOOMANAO @ MAKAHIKI A KA "HUI NAITA O KA AAHU ULAULA."

 

            Ma Ianuari 4, 1896 nei, ua malama ia e ka Hui Naita o ka A@ Ulaula, ko lakou la piha makahiki o ke ku ana ma ke ano "Hui Hookuonoono no na La Hope."

            Penei na mea i hana ia e keia Hui, i ke kani ana ae o ka hora 6 o ke kakahiaka Poaono, ua ike ia aku la ka welo ana mai o keia hae ano e, e welo ana ma ka pahu hae o Iosia Haole, me kekahi maka hoku i kuniia ma ke poo, i ko'u ninau ana aku i kekahi o ko'u mau hoa, heaha la ke ano o keia hae, a nowai la nei la nui?

            Eia ka haina, no ka Hui Naita o ka Aahu Ulaula, kela papa nana i aha i ka hanohano o ka la Hoike Kula Sabati Hui o Kalawao me Kalawao me Kalaupapa i Dec. 29, A. D. 1895 i hala hope aku la.

            Oiai maua e kamailio ana, aia hoi, he mea e ka paiakuli o ko'u mau pepeiao i ke kani kapalili a ka pahu liilii, a me ka ohe, ia'u i ike aku ai i ka Huakai e maki hele mai ana, he mea e ka ike a ka maka i ka hele a ula pu ke alanui, a oia a'u e puana ae ai i keia mau huaolelo a ka poe oli. "Ula Kalaeloa; i ka lepo a ka makani, hoonuanua ia Apua o Kalamaula."

            Oiai no ka Bana e puhi nei a hiki i ka Y. M. C. A. Ha@, akahi no wau a ike pono iho ina kinohinohi a ua Puali nei. Hoomakaia na hana me ka pule a Rev. M. C. Kealoha; @ ka himeni mai na hulu ula mai no @kou ka la.

            I ka pau ana iho, ua ku mai la o J. Like, oia ka Lunahoomalu o ka la @a hoakaka mai la, oia hoi, ua mahelehele ia ka hana a kela me keia.

            Mai a W. K. Makakoa mai, oia ka haiolelo o ka la, pau ia, ia K. M. Kahoohiki, J. T. Unea a me W. K. Kalua.

            Pau keia o na Luna Nui, mai ka Puuku mai oia o J. T. Unea, ua hoike mai oia, he $21.00, oia ka waihona o keia Hui, a he mau manao mai a W@ Norty a me Chas Kahalehili, a o Rev. M. C. Kealoha, iaia ka manao paipai, a hookuu na hana no ka papaaina.

            Ia'u i hiki aku ai i ka papaaina, ua ai a lawa i ka poi, io Puaa, Kope, Palaoa me Meaono. He nani a maikai na mea i hana ia, aka, ke noi aku nei au ia oukou e a'u mau hoa mai na keiki opiopio, e komo mai oukou iloko o keia Hui, oiai, ke mamina nui nei wau i ka ae ole ia paha o ka poe i @o e like me a'u, oiai o ke kumukanawai a'u i lohe ai, o ka poe opio o lakou wale no.

            Me keia la, ke poloai nui nei au e lilo na poe kamalii a pau i poe kuka ulaula.

            Ma ke Sabati, Ianuari 12 iho nei, i koho hou ia ai na Lunanui o ke Kula Sabati o Kalaupapa nei, ua paa iho la no i ka poe mua o ka M. H. 1895 i i pau, oia o M. K. Makena, Kahu Kula Sabati, Wm. Nortay Hope, J. K. Hopu Kakauolelo a me J. T. Unea Puuku a ma ka hoike a ke Kakauolelo J. K. Hopu i ka nui o na haumana o ko lakou makou makahiki 2149, he 42 ka awelika o ka Sabati a pehea ana la ne makahiki o lakou.

            E. W. KAHILI.

            Kalaupapa, Ianuari 16, 1896.

 

            I keia auwina la e holo aku ai ka mokuahi Auseteralia no Kapalakiko.

            He mau wahi kakahiaka puanuanu keia o kakou, ke hele la a haukeke.

            He mau wahi kulu pakaua kai hoomau iho i ka po Poaha nei.

            E alawa ae e na makamaka heluhelu i ka makou mau hoolaha hou e puka aku nei.

            Po Poaha nei i haawi mai ai ka hui keaka lio i ka lakou keaka hope loa, e holo aku ana lakou i keia la no Lihue, Kauai.

            Ma ke ku ana mai o ka Warrimoo i ka auina la Poaono nei, i lohe ia mai ai, aia no na ao hakumakuma kaua ke hoopululuhi la maluna o Enelani a me Geremania.

            Ua loaa mai ia makou he leta mai kekahi mai o na keiki o ke bana lahui Hawaii, e imi ia i ko lakou pono ma ka hoomanawanui, maluna mai nei o ka Warrimoo.

            Ma ka moku pea S. C. Allen e huli mai ai kekahi o na keiki o ka puali puhiohe o ka Bana Lahui Hawaii, ola o Jim Aylett a me Mekia Kealakai, a me na ohe a pau @oa o ka Bana Lahui Hawaii.

            I ka hora 11 o ke kakahiaka o ka la inehinei i holo aku ai ke Kinau no kona mau awa maa mau. A maluna aku ona i kau aku ai ka makou pepa makua no na kuaaina, no ka pomaikai o ko makou mau makamaka lawe pepa ma na kuaaina.

            I ka auwina la o ka Poaha nei i ku mai ai ka mokukaua Bosetona mai Mea Ailana mai nei A e hoomanao iho no hoi ka Lahui Hawaii, mai luna mai o keia wahi moku i hooleleia mai ai pualikoa no ke kakoo ana i na hana a Kuhina Kivini.