Ka Nupepa Kuokoa, Volume VIII, Number 43, 23 October 1869 — Page 4

Page PDF (1.60 MB)
This text was transcribed by:  Alisha Puuwaiokealohamaikeakua Kahele-manners
This work is dedicated to:  Sasha Kahele-Manners laua ʻO Alika Manners

Ka Nupepa Kuokoa

KE KILOHANA POOKELA NO KA LAHUI HAWAII.

Now to the Lord, a noble song

1. Ala'e kou leo kuu naau

Hosana i ka Halu mau;

Hai o@ ae.  mai o a o.

I kona aloha kamahao.

2. Alohi ia aloha nei

Ma hona haawai ana mai

I kona keiki ponoi

3. He noailona lea nei

No kona aloha oi e,

He hana oi nani no

Mamua o kana hana a pau

4. @@@@@ Inoa maikai e!

Ka noa ao e oli nei!

Na @@@@@ hoolohe ae!

Na @@@ e hookani mai!

5. @@@ au e ike ae

I kona maka @@@@ e.

A mele i kona nani mau

Ma @@@@ @@ @@@ @@

Hawaii

High in the heavens eternal God

1. Maluna @@@, ke Akua mau,

@@@@ @@ @@@ maikai,

A poha mai @@ pono ou

Mai@oko o na ao kou mai,

2. E hupaa mau ka po@o ou,

E @@@@ @@ @@ @@@@@ mau;

Na mua au ua naauao

Kou mau @@@@@@, he k@mahao.

3. He @@@@@@@@@@ nui kou,

A hanai i na mea a pau,

Ka po@ pono no nae kau

E malama i, a kiai mau.

4. E kuu Akua aloha e,

Ke kumu @@ o na maikai,

A holu no ka poe luuluu

Noko ou a malu no

5. Mailoko o ka hale ou

E hanai ia'e la no makou,

A kahe mau ka pomaikai,

E like me ka muliwai

Hawaii

The Lord, how fearful is his name!

1. He inoa makau ka Haku, e,

He aupuni kamahao;

Maluna ona e kau nei

ka lani me ke ao.

2. He nani knoa noho'lii,

He lama kona lei,

Me ke aloha e alii nei,

Me ka hoopai maikai.

3. Hu ae ke kai a emi no

Ma kona pono mai;

Ma kona mana paa ke no,

A @@@@ a pau ae.

4. Maluna o na anela

Kau kona nani e;

Maluna o na kanaka

Kau kona aloha mai.

5. E alu oe ia a hana mau

Me kana i manao;

Ke mai a ola a eha pu,

No ia la no kakou.

6. E pau ka ohumu, ka huhu,

Ina @@@@@@ mai,

Uuku a pokole no,

Ke aloha ke hu ae.

Hawaii

E hoe i kou waa ponoi

(Paddle your own canoe)

Nine o'clock in the morning

1. Ua hele no au i o a i o,

Ma na wahi panoa a wi

Ua ike me au e aho no'u

Ke hoe i kuu waa ponoi.

He @@@@ no na iini ou

Ke hookaaiae kuu aie;

Ke pale nei au i na luuluu a pau

Ma ka hoe i kuu waa ponoi.

Aloha i na hoa a pau

I kou hele i o a ianei,

Mai noho kulou me ke ano huhu,

E hoe i kou waa ponoi

2. Aole ou hoa e nauki ai.

He wahine a nunuku mai;

Kuu oli nae mai ke no a po ae

Ka hoe i kuu waa ponoi.

Me na manu pu no ke ala aua ou,

A hana i ka'a e hanai@

He olí no ko'u ke ikaika nae au

E hoe i kuu waa ponoi.

Aloha i na hea a pai, @@@.

3. He mea maikai ke hoa kamau,

Ke hoa e hilinai ai;

Ua oi no nae ka maikai ou

Ke hoe i kou waa ponoi.

Oi no ke kuai i ka lawe neo,

He mea hoopaa no nei;

Aole ou awe ke hoao nui ae

E hoe i kou waa ponoi.

Aloha i na hoa a pau. @@@.

4. Ina e pa mai he ino huhu,

A nalo ka la laelae,

E panee ae no a e hahilu pu,

A e hoe i kou waa ponoi.

Na pua maikai ma ua kula @@@@

Nou e pua a aala mai;

Nolaila mai u a e ohumu pu,

E hoe i kou waa ponoi.

Aloha i ua hua a pau, @@@.

Hawaii

 

He Kaao No Kauilani.

Ke @@@@@@ o ka uka @@@@@@@ o Kawai-

@@@@@ Waila, Kauai, a me @@

na poe momo aku.

@@@@@@@ e Samuela Kap@@@@

Hele S.

(Mamuli o ke @@@@@@@@@@@@@@@

poka i Kaao a @@@@@@@@@@@@@@@@@@

kou @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@ ua ae aku makou e @@@@@@@

ke Kaao Hawaii malalo @@@ nei. @@@@@@@@@@@

makou. o na @@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

kakou e nanao aku ai; he @@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@ o kakou lahui i kela  @@@@@

hewa a me na olelo pola pola. e kapae @@ aku ka

haku Kaao ia @@@ wai kuna @@@@@@@@@

A ma keia wahi e ihe ai kakou e ka poe

heluhelu i ke kamaiilo a@a o ka ihe @ ua keiki

nei imua o kona haku. a penei no ia:

A i ka wa a ua keiki @@ e hukuli ana i

ka ihe imua a houa alo @@@@@@@@ ihe nei

imua o Kaualani e like me he @@@@ la. "E

i hoomue hou auanei oe ia @@@@@@@@@

nei la. e kau iho ae malona ola. @@@@@@@@@@

loa kaua i ka hele ana aku i @@@@@@@@@@@

@@@ e ae auanei ho kaikuahine i ka hale, ike ole oe i kona kino." Iho la o Kauilani aia

@@@@ oe i ike ahu la au e hoopunipuni mai

nei iau? Pane hou ae ua laua la. E hele

aku oe a kela wiliwili la, pu ae luna nana

aku oe i kekahi anuenue e pio ana i kai, a

malalo oia anuenue e nana pono ae i ke hino

kanaku, e kolo ana e kuu opihi, o @@@@@@@

pela aku, a o kaua hana no ia e hele nei e

lawaia i ia na lakou, a o ua mea la au e ike

aku ai o ko kaikuahine no ia." @@ wa pane

mai la o Kauilani imua on a. Ae, he hai paa

aku nei au ia oe i kuu manao, i hele au e

nana a i hele ka mea au e hai mai nei iau,

hui mai au he make kou hope ia'o i keia la,

haihai liiliiia oe e au aole ee e pakele. la

wa hele aku la ia a hiki i kahi kumu luau

wiiliwili, pii ae la ia a luna o ua laau la, a

hoea loa ae la ia i ka wekiu o luna loa, nana

pono aku la ia i ke kahakai o ua wahi la i

kuhihuhila mai ai e ua ihe nei @@@@ ike aku

la ia i kekahi mea kupanaha ma ka ili o ka

moana, he punohu ula me he ua koko la ke

ano, a hoomau aku la ia i ka nana ana i keia

mea kupanaha o ka moana, aka, iaia e nana

nei i kela mea hou, neenee loa aku la ua punohu

ula la i ka moana kai-lipolipo, e kokoke

aku ana i kumu lani, aohe wahi ike i  loan

mai iaia, uhi mai la ka mana o ua kaikamahine

la, aohe mea a ike aku o Kauilani. A

ia wa, hea iho la ua keiki nei iluna o ka wiliwili

e kau nei. E! auhea oe e Koawi Koawa,

e haihai liiliiia ana oe e a'u, aole oe e

pakele, no ka mea, ke nana nei au i ko wahi

i kuhikuhi mai nei ia'u, aole he ike iki aku

o'u i kekahi anuenue a me ke kanaka. Pane

ae ua ihe nei, aohe anei he ouli kupunaha au

i ike aku nei ma ka ili moana? Hai iho ua

keiki nei, ae o ka'u mea wale no ia i ike aku

nei ma ke kukulu o ka lani me he punohu

awahi la, aka nae, he ula hoe keia me he ua

koko la, a ia wa pane ae ua laau la, nana

hou ia aku paha, nana hou keia e like me ke

kauoha a kona kupuna ihe, a iaia e nana nei

ike hou aku la ia i ua punohu la e hookokoke

mai ana i ka aina, hoomau hou no ia i

ka nana a ike oia i ke ano o keia mea kupanaha,

aia ka! he manu ula oia kona mea i

kuhihewa ai he punohu ua koko i ka moana,

aka, ia wa lele ae la ua manu la ma ka hikina,

a pani ku ae la i ka malamalama o ka

la, a uhi mai la ka malu he kuawa iluna o laua. A

ia pane ae ua ihe nei penei. Ua

hoomaopopo loa aku la anei oe i ke ano o ua

mea la au e nana nei? ae mai la o Kauilani.

Hai aku la ia i ke ano oia ouli imua o Kauilani,

ne o ke ano o keia manu nui au e ike

nei he kanaka ia, o kekahi kupuna ia ou, no

ka mea, o ko'u hanau muli ia he mani i loaa

iaia, a ua oi aku kona mana i ko'u, a oia

no ko maua mea i oi ka ikaika. A owai ka

inoa o kela manu wahi a ke keiki o Kaiwakaiameha,

ua noho ia eia na wahi a pau

o keia mau moku a haa loa i Kahikiku Kahikimoe,

i ka paa iluna, ka paa ilalo, ka hookui

a me ka halawai aohe wahi koe i ka heleia

eia. A heahu kana hana e pai inai nei

i ka wela o ka la? wahi a Kauilani, pane

mai o Koawi Koawai- Aia iloko o kona poli

ka mea a kou puuwai e kau nui nei. E

lawe hele ana oia e hoomakaikai i ka moopuna

ana ia Leeamoa i ka lewa nuu. ka lewa

lani, i Hiikua, i Hiialo, i na @@@ maawe

loloa u Kane ma laua o Kanloa, no ka mea,

ua ike mai nei oia i ko kaikuahine e lawaia

ana ma ke kahakai, a ua kii e mai nei kela mamoa o kuu wa e kena ana ia oe e hele e

pii iluna o ka laau e nana i ua kaikuahine la

ou; no jia mea, ua loihi loa ka kaua wa i

kamailio ai a hoomaka aku nei oe e pii, aia

hoi e nee aku ana ua mea la i ka moana loa.

a nolaila, i ike ole ai oe i ko kaikuahine;

aka, aia a pau ka hoomakaikai ana e hoihoi

ia mai no a kahi ana i lawaia ai mamua. A

o ka mea no hoi ia i nui ai ka mana o ko

kaikuahine, a ua oi aku ka ikaika o ko kaikuahine

i kou. I mai la o Kauilani, aole ia

e pakele ia'u ke hakaka, no ka mea, ua make

ke akua-pehu ia'i, aole oe e pakele wahi

a ua ihe nei. Aka, ia laua e kamailio nei

ualowale aku la ua manu la iloko o ka lewa

me ka ike ole aku o ua keiki la i kahi o ka

nalo ana, a ma ia hope iho, hoi iho la kela

ilalo o ka wiliwili a ninau mai la ua kupuna

ihe nei, heaha ka hoi kou inoa i hoi mai la

illo nei? I hoi mai ne au e pepehi ia oe.

no ka mea, he hooluhi oe ia'u, hai no paha

he @@@@@ kau e olelo nei, me ka olelo @@@

he manu kela. a o ko'u mua no hoi kela wa.

@@ au i pane mai nei, i huu manao he ao

maoli no ia e hoomawalu mai ana, e hiolo

@@@@ ua paka ua eloelo o ka @@@@. I mai ua

ihe nei, i na e make au, aole oe e ike i ka

kaikuahine. Na wai ka ole! he nui ka mana

ia'u! wahi a ua keiki nei. He mea ole

ia mana ou i ka mana o ke @@@@@@@@

loa ae i mea ola @@@@@@@@@@@@@@@

no hoi.  i mana no !!!!!!!!!!!! ke kupunawahine

i ka leka @@@@@@@@@@@@@@@@

pau kou mana. aole no hoi e nana mai ana

ke kupunawahine, no ka mea, hele au kona

konane ka mea ana i aloha ai. aole ia e ike

mai ia oe. A o ka pau ae a no ia o ka manao

koe i kon kupuna ihe, a kena hou mai

ia ua ike la e hele hou e nana i ua mano la.

a hele aku la ia i kahi ana i nana mua ai i

hoikeia ae la maluna. a ia ia e nana ana ike

aku la oia i ua manu la e hoea mai ana mawaho

ae o na kuhola o Kapalama, e au mai

ana iluna o ka ili kai, ua haalele ia i kaua o

ka lele i ka lewa, a hiki noa ua manu ia i ka

ae-one, hook mai ia oia ia Lepeamoa i kona

wahi i lawaia mua ai, a hiu aku la koolau

wahine o Puakei, nalowale ua manu la. a i

ka wa a ua keiki mei e hoomau nei i ka nana

i ke kahakai o Kapalama, a ike aku la ia i

na hoailona a kona kupuna ihe i hai mua

mai ai, a he kanaka no hoi malalo o kona

malu e kolo ana e like me ka mea i hoike

mua ia ae nei, a hai iho la ia i kona kupuna.

Ae, akahi no au a ike i @@ mea au i hoike

mai nei ia'u mamua, a ke hooiaio nei hoi au

i kau ike ma kela mea, a ke nana nei ou he

wahine ui ua hele na lauoho a hala i he kui.

a me he mea la hoi o kona kapa no ia. a ia

wa i oli aku ai ua keiki nei penei.

'O @@@@@ o ka poha koeleele,

O @@@@@ keia malama,

O @@@@@@@@@@@ ka hoku,

O Lanakaulua ke owe i ke kai.

Ua ikea ka pukoa ka halelo ka hale a ka ia,

Makalei lua ehu lua i ka la.

Ke wehea nei e kai o Aauakea,

Akea ka la a ke aloha ke hiki mai,

Eia ka ula leo la he leo-e,

Eualo mai-i..

A hoi iho la ua keiki nei a ku ana imua

o ke alo o kahi a ua ihe nei ana, a hoolale

mai la kela, e wiki kaua o hoi e ae ko kuahine;

e hoomoe aku ana keia i ua ihe nei

iluna o ka ili honua, a kau iho la ia maluna

on a me lie lio la ke ano. a he hapa mai paha

ka holo a ka lio, he oi aku no keia; pela no

ua keiki nei i lawe haaheo ia ai a hoea ana

imua o kona mau kupuna.

Ka ike on a o Kapalama ia Kauilani a me kana

olelo hauoha i hana kane, e makaukau

mua ka ai mamua o ka hiki ana o na keiki

la. a me kona hiki ino ana aku i ka hale.

Aka, ilokoo keia wa o Kauilani ma e hele

aku ana i ke alanui, haupu ae la ka manai

iloko o Kapalama, a hai aku la ia imua

o kana kane. E! he mea kamahao ae hoi

keia e ku mai nei ka e-a o ka lepo i ka lewa,

(oiai, ua puka mai oia a waho nana a ike i

keia mea kupanaha, a hoi aku ai oia a olelo

imua o kana kane.) A nana pono hou aku

la keia i ka ouli i loko o ka lewa a ike aku la

oia a hai aku la imua o kana kane. E! o

ka moopunakane a kaua o Kauai, ei ae la ke

hevee mai nei. A he mea haohao paha keia

imua o oukou o ka poe e heluhelu ana i keia

wahi o ko kakou kaao, i ka ike ana o Kapalama

i keia ano i na ouli o ka lani, a na

lakou (ouli) i hoike mai i ka oiaio imua o

Kapalama; aole i nele keia ano i ka lahui

Hawaii nei, ke mau nei no keia kawelewele

mai kahiki loa mai a hiki i keia wa a'u e

kamailio nei, a ua kapa aku leia poe i ka

inoa o keia akua o Lonoopuakau (ke ole au

e kuhihewa.)

A kena aku la ia ik kana kane e hoomakaukau

i ai na ka moopuna ke hiki mai, ae mai

la ke kane i keia, a makaukau mua iho la ka

ai i mua.

Aole i liuliu mahope iho, ku ana ua keiki

nei imua o na kupuna. Aka, aia no na kaikamahine

la i ka nanea i ka lawaia, a iaia e

lawaia ana okalakala kunahinahi mai la kona

lauoho, me kona i iho he kupu nui oe o ka

hiki ana i ko'u wahi, a pili paha keia wahi mele penei:

Mali-a i huihui ai kuu manawa,

He malihiui ka ko ka hale,

Ua hiki mai-a.

A pau ka uwe ana a lakou, kena mai la o

Kapalama i ka moopuna e hele e ai i mua

me Honouliuli; a o keia manawa a lakou

e makaukau nei e ai, i ka lolo kka la ia manawa

(he kupono i ke awakea ka olelo hou i

keia wa,) a hele aku la laua e ai i kahi i hai

ia ae la, he awa ka ia, he piialii kani, a iaia

nei e ai ana, hoouna mai la o Keaolewa i kana

kauwa ia Kiilawe i umeke poi na ua keiki

nei, a ku ana ua kanaka nei me ka umeke

imua o Kauilani. a ai keia a maona, a puka

aku la keia a waho imua o kona kupunahine, aia hoi e waiho mai ana he moena ula,

he ahu ula kekahi ano, a noho iho la ia iluana

o ua moena la. a o ka moa o keia moena

o Moenauahiawe, ua like kona hiohiona me

ka uila e anapu ana ilokoo ka lewa lani, e

pili mai ana me ka lewa hoomakua, o keia

moena na ua kupuna mana nei no i hoouna mai no ka moopuna

A maanei e ike ai kakou i na olelo a Kapalama

imua o Kauilani, aka, e hoike mua

aku au i ke ano o ko Lepeamoa hoomaopopo

loa ana he malihini ua hiki mai. A ia

Kauilani e noho ana iluna o ua moena nei,

hai ka oiaio o ke kupunakane ihe on a, hoohikii

mai la ia i na anuenue, e pio ana ma o

a maanei me he mea la no Eua ke kanaka,

a pili paha keia mau wahi lani mele penei:

Iho mia põe o luna,

Hikikii ka ua o Ena.

A o ke kihei o ua keiki nei i hoaahuia ia wa

o Kaualehia, a o kona malo o Paihikuhalaui,

o ka malo no keia on a mai Kauai mai.

A niuau mai la o Kapalama. Heaha ka

huakai nui nohonoko a kuu haku o ka hele

ana mai? I hele mai nei au e ike i kuu

kaikuahine, I mai o Kapalama, he i mai auanei

kau e he pono ko kaikuahine, he akua,

pane mai kela o ko'u ike aku ka paha iaia i

ka'u mea i manao nui ai. A maanei e olelo

hou kakou no Lepeamoa

Ka ike ola mai o Lepeamai i keia mea ano e

@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@

hoi oe e na hupu ino o ka hiki ana mai i ko

makou wahi? Ina he mea e oe make ia'u

aole e ola, ina hoi me mea @@@@ ia'u pakele i

na la i a o ka hana iho ia no ia o ua kaikamahine

a i ka i a ana a haawe a hoi ana i

ka hale, a iaia e makaukau mai ana e hoi

mai; e aoao aku ana o Kapalama i mea e

loaa ai ua kaikuahine nei @@@@, e hele oe e

eli i lua malalo o kahi e moe ai o ka kuahine

a ano naiowale ko pou, @@@@@ @@@ mai oe

a ia'u hele pu aku kaua e hana aku au ia oe,

a hele aku la ua keiki la a eli ino la i lua a

hohonu a like me ka Kapalama mea i hai mai

ai, a kii aku la ia ia Kapalama a hele pa mai

la laua a hiki i ka lua, a @@@@ iho la @@@@

@@, a olelo iho la o Kapalama penei: I no

ho auanei oe a i hoi mai ka kuahine, a lu

maua i ka ai, e ike ae no @@@@@@ oe i na

hino he lehulehu wale o ka kuahine e ai mai

ana i ka ai a @@@@ ae a ke kino hookuhu, a pau

ka ai ana a ia kino, a hele ia kino e auau i

ka wai a pau ka auau ana, hoi mai a ku paepae

puka nei la hu heu @@@@@ kuehuehu i ka

wai, a pau hui mai a hona wahi moe nei la,

a ia wa e makaala loa oe i ka hookomo ana

iho o na moa la i kena poo iloko o kona poaeae,

aluila, o kou wa ia e hoopu ai a @@@

mai ke poo a na wawae; mai hopu ai a paa

mai ke poo a na wawae; mai hopu e oe mamua

o ka manawa e hookomo ole ai oia i

kona poo, o make oe auanei; a hana iho la

o Kapalama ia Kauilani a nalo, a hui aku la

ia a kena wahi hale noho. Aole i liuliu

mahope iho, hiki ana o Lepeamea mai kana

huakai lawaia mai, a ku aua me ha haawe o

ka iaa, a hoopuka inai la i kana olelo imua o

kona mau kupuna penei: Meheu kanaka

e mai nei ko kakou hale, me he mea la he

kanaka i hiki mai nei i ko kakou wahi a ua

huna olua. Hoole mai la o Kapalama. A

ia wa huna iho la o Lepeamoa ia kino on a a

lilo ae la a ke kino moa on a he nui wale, e

like me na mea i hai mua ia ae nei. A lu

aku la o Kapalama i ka uala e like me ka

mea mau, a hiki wale i ka hoi ana o ua moa

nei ma kona wahi a moe iho la, hookomo iho

la ua moa nei i kona poo iloko o ka poaeae

a uhi mai la na lihilihi o ua moa nei e ka

hiamoe.  A liuliu mahope iho, e hopu ae ana

ua keiki la, o na eheu a me ke poo a me ke poo a me na

wawae paa loa; heaha la hoi ia pan i ua o

Lepealoa. (Aole i pau)

Makee i ka pono! Kue i ka hewa!!

Loa he mea oluolu i ka Lana Hooponopono

o ka nupepa @@@@@@ a me knoa hope L. H.

e ae mai me ka oluolu ia'u e wehewehe

aku au no na mea e pili ana no kela mau

hua e kau ae la maluna, a in a au e ku-e ia

mai, alaila, na'u no ia e hakoko aku me na

enemi ino e ku ana ma ka aoao mau o Satana.

1.  Makee i ka pono. Ua hoopuka au i

keia manao no ka nui o ka ino e ulu ana ma

ka apana o Koolaupoko nei, oiai, eia i keia

mau la e naue malie nei, he nui loa na hewa

ano pili Karaima e okuoku ae nei in a Kaneohe

a me Heeia, a me na wahi no a pau o keia

apana, oia, he nui ka on a rama ma keia

apana, ke waiho wale ia nei no me ka hana

ole ia e ka Luna Kanawai apana, oiai, aia

iloko o ia ano kekahi lala o ke aupuni, nana

e malama nei i ke aupuni, he nui no

ka noho huikau ana ma keia apana, ke palua

a pakolu nei na kane a ka wahine hookahi,

pela no hoi na wahine a ke kane. Ke noho

nei lakou me ka hoolailai malie, me ka nana

malie wale ia aku no e na mana aupuni, oiai,

aia no iloko o ia hana uko ole kekahi lala

o ke aupuni, ka mea nana e kiai ana na

mea e lawelawe ana ia hana ino pupuka, o

keia mau mea elua, oia no na kumu nui nana

e kau-o holookou nei na opio, o na oo iloko

o ka umuahi enaena o Satana, aia malalo

aku o ia mau kumu elua, ka inu awa, a me ka

pepa pili waiwai.  Ke hana mau nei no kekahi

põe ma ia hana ku ole i ka nani, a me

ka maimae o ka noho ana o ke kanaka ina

keia ili honua, aia ma ia mau hana hope i

haila ne la "inu awa." ua lilo nui aku na

kane, wahine, a me na opio keiki kane ma ia

hana, i ka nana ana aku i ke kulana o ia poe

he kohu ili okuhekuhe moe wai o ka uka

anu o Halemano, nolaila, aia ma ia ulu nui

ana o keia mau ino e kawowo nei, me ka mohala

ae o kona mau pua, me ke kua a kii ana

o na lima o ke aupuni, nana e hooulu nei i

keia hana peiapela, nolaila, aia ma ia hana,

ko makou makee wale ana aku no i ka pono,

no ka Innakila ana o na hewa i kupono i ka

hopu aku a hoopai aku, eia nae; na holo lanakila

ka ino, mamua o ka pono, no ka mea,

ua nui no ka poe one rama i hopuia a hoopaaia

 mai ma ka hale hoopaa, eia nae; ua

pau aku lakou i ka hookuuia aku me ka hookolokolo

ole ia e ka Luna Kanawai apana, a

kani no ka aka a ka ua iluna o ka laau, me

ke kaena iho, aole o makou mea nana e hopu

mai. Eia kekahi, o ka hale o ke aupuni

nana e hooko aku i na koii a ke kanawai

maluna o ka poe e haihai ana i koua malu,

ua lilo ae i hale inu wai on a, (rama,) a ua

haunaele, a hoopauia ka hookolokolo ana a

ka Luna Kanawai Kaapuni, oiai oia e hana

ana i kana hana i hoonohoia malalo o ke Kanawai,

a no ka nui o ka on a, ua hoopau oia

i kona mana ma ia la, e ua hoopaneeia kaua

hana, a ke hoomauia nei no ia hana inu wai

on a (rama) ma ia hale i kekahi manawa, nolaila,

ke makee nei makou i ka pono, i kona

naele loa ana malalo o na lima o ka poe e

kue ana i kona nani, ka poe hoi e ku ana ma

ke k@ wai lepo o Saiana. nolaila, ke ku nei

makou me ka makee i ka pono.

2.  @@@ i ka hewa. Ma keia hana e ulu

nei ke kue nei makou i ka hewa me ka ninamioa

i ka pono, nolaila, ke manu aku nei

makou imua o ka makou mau hoa heluhelu

mupepe.  He nui @@@@@@ ko oukou makemake

i kekahi mau lima o ke aupuni i like me

ko Kaneohe nei ha hooulu i ka hewa? Ke

piana ae nei aa, aole oukou e mahalo ana

ia hana uko ole. nolaila, pehea la ka pono i

ke aupuni? he makemake no auanei oe e ulu

nui ae kou mau enemi a'u e kue nui nei, oia

hoi ua hewa @@@@@@@. ke manao nei au me

kou @@@@@@@@@ oie, aole o'u pilikia i keia

hana lapuwale, nolaila,  ke ninau hou aku

nei au, o lakou nei ae. ua kupono anei i ke

kauwa malama ole i ka hana a kona haku?

ke olelo nei au a me lakou nei ae, aole i kupono

iaia e mau ma ia kulana, oiai he lima

lewalewa ia malalo o kana hana i hoonuhoia

ai, nolaila, ka paana leo nui ae nei au ia oukou

a pau loa e na hoa e makee ana i ka pono,

ma ka pono a ku kakou Haku a lesu

@@@@@@.  a me ka olelo a @@ kakou.  Moi Kauikeohi. 

Kaleiopapa, Kamehameha 111.  i kauona

mai ai i kona mau makaainana, o ke

kanaka pono, oia ko'u kanaka, ke kuhihewa

ole nae au malaila. ke puana ae nei au me ka

hookamani ole, e ku kakou iluna.  e ka koo

ia kakou iho, a e lawe ia kakou a pau i poe

Ziona ma ka pono, i poe lima lawelawe no

na mea e lawelaweana i ka ine, alila, pela

kakou e pono ai.

Kaneohe, K.. Okatoba 2, 1889

Hana ku i ka hoopunipuni

E oluolu o' a me kou Luna Hooponopono

e hookomo iho i keia mea hou ano hoopunipuni

iloko ou, i ike mai ai ka poe e heluhelu

ana i kou kino, oia hoi keia, aia ma ka

la 30 o Sepatemaba i hala, a ma ia mau la

mai, na onawaliwali loa o Mrs. Kamai. ka

mea e ku mau nei imua o ka hale imi Haku

nona ka lani.

Ama ke ahiahi o kekahi la, ua hoihoi

aku keia wahine hoopunipuni i na omole laau

iloko o kekahi keena. A iaia i komo aku

ai ma kahi kokoke i ua keena la; ike aku

la o ua o Mrs. Naamau wahahee nei elua

Kino aka ano uhane, e ku mai ana iloko o

ke keena. A o ko laua mau inoa wahi a ka

palau punipuni. o Ulukou a me ke kupunakane

o Mrs. Kamai, pau i ka wahahee loa,

oia o Mr. Lonoakai.

Alaila, hoi mai la ua Mrs. Naamau nei a

hai mai la i kekahi poe oia alo ilihia i ke

kapuomoe, me ka i mai me ka waha pau

maele i ka hilahila ole, ka, he mea hou ka'u

i ike aku nei iloko o ka rumi o kaua. (Heaha

wahi a ka mea hapai puka pai mai;) he

mau Kanada Kino uhane. o Ulukou nae ka'u

mea i ike aku nei, me ka omole laau i ka

luna e paa mai ana a me ka muo la-i', elua e

pas pu ana, o kekahi iho ale au i ike.

la wa, i mai la o Kamai, ae, o ka lua oia

mau Kino uhane au i ike aku la, o kuu kupunakane

na o Lonoakai. Alaila, pane aku

la o Naamau imua o kona haku, e haalele

ana au ia oe, kai noa e noho oe a ai, wahi a

kona haku, aka, aole nae oia ia maliu mai,

o kona hele aku la no ia, a hea aku la i ke

kane ia Ouiula, o ko laua hele aku la no ia

a puka ma ka puka koa. A olelo aku la i

ke kane, e hele no oe i kau hele mai nana

ae oe ia'u, a hele no hoi au.

Ia hele ana o ua wahine la o Naamau,

aohe ano kino, a wawae o lalo, o luna kana

wahi i ike iki, a hele aku la oia me ka

ike pono ole a hiki i Heiumoa ma Waikiki,

a pii aku la iluna o Leahi, a hele aku la i

ka lewa o ka moana a hiki i Lanai. A ike

aku la oia i ka moku e holo ana i Hawaii o

D. K. Naiapaakai pu kekahi maluna oia moku

e hoi ana i Kohala Akau mai anei aku.

A ike aku la oia i ka mea nona keia inoa D.

K. N.

Ia manawa, hoolei iho la ua o Lonoakai i

ka lei na ha n-i o Naiapakai, a wili iho la

kona a-i, me ka ike pu aku no nae o ua o

Naamau.  A haha iho la na lima o ua kino

uhane la ma na pakeke o he kuka o D. K..

Naiapaakai, a lilo mai la ka omole laau a me

ka buke liilii a D. K. N. A hoi mai la laua

me ka elle pu ma i hors hookahi a hic ma

Leahi, i nana iho ka hana e a ana ke daimana,

olelo aku la ka elemakle ia Naamau.

Eia ke daimana la, hoole mai la ua wahine

hoopunipuni nei, aloe keia o ka kaua mea i

hele mai ai, o ka pilikia wale no o kuu wahi

i noho ai, a pii aku la ua elemakule uhane

mei ma ka hale o kelii, a hoi iho la hoi ke

kono maoli o ua wahine nei a moe i ko la.

kou hale, a pau ka maluhiluhi, pii aku la

iluna, a hai aku la i keia mau mea a pau

imua o kona wahi i noho ai. A piha pu laua

a elua i ka wahahee maoli a me ka hoopunipuni

imua o kahi nona ka ihi a me ke

kapu. Anoai.  J. Kanakaokahialii

Honolulu, Oct. 8, 1869

 Ka make ana o James Hanuwela

Moku

E ka lena hooponopono:

Ua ili mai iluna o maua na makua ke kauinaha

a me ka luuluu o ka manao i ka hai

ana aku, ua kii mai ka lima o ka Makua Mana

Loa i ka uhane o ka maua kamalei o

James Hanuwela Moku, ma ka po o ka la 7

0 Oct. Hora 10 me na minute he 20, 1869.

Ua hanauia oia ma Lahaina nei i ka la 2

o Sepatemaba, hora 11 me 45 minute o ke

Awakea M. H. 1858. He 11 makahiki, me

I malama, me na la 5 kona ola ana, a haalele

mai la i ka poli makua ma ke kino, a hoi

aku la me kona Makua ma kela Home Lani.

he hoakaka aku nei au i ke ano a me ka

noho ana o ke keiki nana keia wahi moolelo.

Oiai oia e noho ana malulu o ka walu o kona

mau makua.  Aole ia he keiki pukei a

haakei o ka manao, no ka nana iho, he wahi

ano lako a @@@@@@@@@ @@ kona mau makua;

aka. ua akahai ia me ka haahaaa me ka

hoolohe.

Ua lana ka manao o kona mau makua i

ka nana aku, na mikiala, eleu, ma kekahi

mau hana e pomaikkai ai ka noho ana: oia

ano mikiala la hoi ka mea nana e @@@@@@@ @@

ia iho i kanaka lake a hoonoono ma keia mua

aku, kuhihewa nae ka manao o kona mau

makua.

He keiki haipule ia, ua maa ia i ka pule

pu me kona mua makua ma kahi malu; i kekahi

manawa, mamua iho o la a pule aku

la i kona Makua ma ka Lani: Penei kekahi

mau huaolelo o kana pule. "E ka Makua, e

ke Keiki, a me ka Uhane Hemolele. e aloha

mai oe ia'u i ke keiki hewa, a i ko'u mau

makua." Pela no hoi mamua ae e kona ala

ana i ke kakahiaka nui, huu iho la kona alo

ilalo a pule iho ia.

he keiki kokua oluolu i ke Aupuni o kona

Haku.

I kekahi a ua hele ia a ua lilo i hookele

no kekahi waapa, malalo o ka meaiu o kona

mau kaikuaana o keia Malu 'Ulu, loaa iaia

no kela hana he hapahu. hai mai oia i kona

mau makua. he hapaha ka'u "nehea kau hapaha,"

wahi a na makua, he mea hoehoe e waapa;

wahi a ke keiki. i hapawalu i @@@ @@ @@@

i hapawalu i mea @@@@ no ka @@@@@@@@ no

ha la @@@@@@@@ ae.

He mea mau i ke keiki, i na e maopopo

iaia ka manawa e lulu @@@@ ai no ke Aupuni

o ka Haku iwaena o keia @@@@@@@@: e noi e

ana oia i kona mau makua i hapawalu, mamua

ae o ka hele ana i ka halepule, a hiki i

ka wa lulu. haawi ake la oia i kana mohai

no ka waihona laa o ka Haku.

He lala oia no kje Kula @@@@@@ o Lahaina

nei.

He keiki eleu a makaukauno oia ma na

haawina oia oihana, no ka mea. mamua aku

nei, ua kauia he kanawai mawaena o ko makou

ohana. I ke ahiahi o kela a me keia la

i ka wa pule ohana" e paanaau mai kela mea

keia mea i na pauku e 7 o ke Kula Sabati,

pela i na hebedoma a pau. Ina aole e paa

kekahi o ia mau pauku i kekahi a mau mea

paha o ka ohana, o ka nele i ka ai ka uku

hoopai. Ua hui keia kanawai i kekahi poe

o ka ohana, a iaia nei aole i hai ia kanawai,

a hoi wale aku la i ka poli o kona Makua, a

ke nono nei kona mau hoa o ke Kula Sabati

me ke aloha iaia no ka nana ae aole ia iloko

o ka luakini, aka, aia ia ma ko ka Lani Kula

Sabati, ke Hosana la i kona Haku a i kona

Lii.

He lala ia no ka Papa Himeni o ko makou

luakini.

Oia hookahi ke keiki uuku i lilo i lala no

keia Papa Himeni o Wainee, aole no ka oi o

kona akamai a me ka makaukau ma ke kanawai

oia oihana; aka, he wahi makukau

uuku kona; a he leo e hiki ke himeni, a me

ka oi loa o kona makemake ma ia hana, olelo

oia ia D, Kahaulelio, ke alakai o ka Papa

Himeni. "Makemake au e lilo i lala no ka

Papa Himeni. "Makemake au e lilo i lala no ka

Papa Himeni," Olelo o D. Kahaulelio iaia.

Ina pela e hele pinepine oe i na la kula o ka

Papa Himeni, ua ae kela me ka hoolohe i na

kanawai oia kula a hala aku la.

Ma keia mau hana maikai a ke keiki i

hoomaka ai, oiai kona mau la opiopio. Ua

lana ka manao o kona mau makua, e lilo ana

la ia i kauwa hoolohe a kokua oluolu i ke

Aupuni o kona Haku ma keia hope aku. Aole

ka pela ka manao o kona Makua nui, ua

 kii mai a lawe aku i kana kauwa opiopio, a

hoonoho aku la ma ke alo o ka Noho Alii o

kona lokomaikai.

No ka mea, "Na ke Akua no i haawi mai,

na ke Akua no i lawe aku, e hoomaikaiia ka

inoa o Iehova." O kona makemake ke hanaia,

aole o ko na makua ma keia ao.

J. H. M.

Lahaina, Okatoba 18, 1869

 He Kanikau no S. Paiho.

Ua hanauia o S. Paiho ma Wainiha, mokupani

o Kauai, i ka la 6 o Augate, M. H.

1831. I ke au ia Kamehameha 111, a make i

ka la 27 o Sept. M. H. 1869.  O ka nui o

kona mau makahiki,  he 38, me I malama,

me na la he 21 o Paiho a me Kanikele:

He kanikau aloha no S. Paiho,

Kuu kaikuaana o ka pono a ka makua,

Ka leo paha neia e hone nei i ka pili o ke ao,

Elua kaua i ke anu a ke koolau a me ka naolu.

Hooinehana aku i ka poli o ke hoa,

E hoolauna ana na lehua o Luluupali,

Makemake au e ike i ko kino wailua,

O oe ka ia e konane nei me ka lehua Makanoe,

E look nei i ka luna o Maunahina,

O Maunahina hiu ka lawakua noho i ka nahele.

Kuu kaikuaana mai ka wai lelehuna o Makahi

au e hele ai,

Kuu kaikuaana mai ka wai au o Hilele,

Ka lele mai a na hala o Naue i ke kai,

Naue hookahi aku nei oe aohe lua!

Nou ka! ka uhane e naue hookahi nei i ke

kula,

Naue ka manao e hui ae me ka hoa luhi,

Hoa hoolaukanaka o kahi kanaka ole,

Ke uwe hone nei o A. Kahinu,

Kuu kane o ka uka anu o Kaumaia,

Nou paha ka uhane e hoolai mai la i ka momoe

a ka ua i ka nahele o Paieie,

Ka la hele hoonaue i kuu makemake,

Ke ace nei au e pili me oe,

Kuu kane aloha-e! F.C. Palikaha

Alanui Kamika, H., Oct. 17, 1869.

E kukuluia ana kekahi kia hoomanao ma

ke kulanakauhale o Montreal, Canada.  Ua

hiki ae na lako a pau. O ua kia hoomanao

la, no ka Moiwahine Victoria.  Ua manaoia

na ke keiki alii Arthur, e kukulu i ka wa e

hoomakaia ai ka hana ana.