Ka Nupepa Kuokoa, Volume XI, Number 40, 5 October 1872 — Page 3

Page PDF (1.67 MB)

This text was transcribed by:  Debra Garcia
This work is dedicated to:  Na Lei Hulu I Ka Wekiu

Ka Nupepa Kuokoa

KE KILOHANA POOKELA NO KA LAHUI HAWAII.

 

ahi i hoike ia la maluna, aohe i ike ia ke kanaka nana I puhi kolohe, a eia no hoi kekahi no ka ikaika loa o ka la, iloko o keia malama, @@i ka ikaika o ke ahi, a ke ike mai la oe e Hawaii holookoa, mai hoohalike me keia poe kanaka puhi ahi, o opea ia na i ke kua, a peku ia aku ka lemu i ke kamaa, a hou ia ae ka aoao i ke kepa, me he lio la, a hiki aku hoi oe i ka hale paahao, hoopaaia ka lima i ka hao, o keaha aku ka pono i koe aole anei o ka make wale no maloa ou?  nola@a, e o’u mau makamaka ili keokeo, o na ano a pau a me oe hoi e Hawaii ponoi, e ha@u mai oukou a nana iho i keia mau manao i hoike ia ae la maluna, e pono kakou e makau, i ka mea maluna, oiai o kona mau maka, aole he wahi nalowale iaia, nana n e h@@ke ia oe i na mea i huna ia ma kahi nalo. Nolaila, e makau kakou, a e weliweli hoi, oiai o ka makau ia Iehova oia ka mole o ka mele o ka ike, ka noonoo, ka naau kanaka makua, ke aloha i kou hoalauna, a pela aku, no ka mea, ke pii nei oe e Hawaii i ka pane p@@ o ka malamalama Keritiano.  Nolaila, o ka poe hookuli, a hoolohe ole i keia manao kanaenae.  E hoohalike koke no au iaia me kekahi puaa momona maikai I kupaluia, ka ike aku no i kona imu i ka a mai, aole nae oia i manao o kona manawa ia e make, a pela iho la ke ano o ka poe hookuli, a makau @@.  Me ke Aloha no.

                                                                                                            D.K. Kaulanaula.

                                                                                                 Makawao, Maui, Sept. 16, 1872

 

I ka Mea Hanohano P. Nahaolehua,

     Ka Peresidena o ka Ahaolelo o ko Hawaii Poe Aina:

 

Ke waiho haohaa aku nei ke Komite o na Aha Hookolokolo, i ka lakou hoike no ka palapala hoopii a S.W. Mahelona a me kahi poe koho balota he lehulehu o ke Apana o Ewa a me Waianae, Mokupuni o Oahu:

Ma ka Poaono, Mei 11, 1872 ua noonoo ia keia palapala hoopii e ke Komite, ma haki halawai ehiku hora ka loihi o ka noho ana.  Ua hiki ae o Mi Mahelona ma ia halawai ana me na hoike eiwa, a o ka Lunamakaainana i kohoia, ua hiki pu ae oia me kona mau hoike elima.  Ua ae ia e na aoao a i elua, ua loaa ia J. Komoikeheuhe ma Ewa, he 98 balota, a he 16 mau balota ma Waianae; a ua loaa hoi ia S.W. Mahelona, he 58 balota ma Ewa.  O ke kumu wale no ka hoopaapau, no ka nui o na balota i loaa ia Mi Mahelona ma Waianae, no ka mea, ua olelo oai, he 61 ona mau balota malaila, a ua hoike mai ka Papa Nana Koho, he 51 wale no.  O ka huina pau a ko Mi Komoikehuehu mau balota, he 114; a ina ua loaa ia Mi Mahelona, he 61 mau balota ma Waianae, alaila, ua loaa iaia he huina pau o 119 mau balota, oia hoi, he 5 ka oi i ko Mi Komoikehuehu.

           He poe noho Hope wale no na Luna Nana a pua ma Waianae, no na Luna kupono i hoakakaia ma ke Kanawai, a penei: O Kaula ka Hope o ka Kunakanawai Apana, o Kaawaloa ko ka Lunaauhau, a o Aarona ko ka Luna Helu.

            Ua hoohikiia keia poe a pau, a ua hoike mai imua o ke Komite.  Ua hoike maopopo mai o Kaawaloa a me Aarona, he 80 mau kanaka haawi balota, ekolu mau balota i hooleia, koe he 77; a iloko o keia, ua loaa ia Mi Komoikehuehu he 16, a ia Mi Mahelona he 61.

            O Kihikihi, oia kekahi hoike, he luna a he hope holo balota paha no Mahelona.  Ua hoohikiia, a ua hoike mai:  E noho a@a oia i ka wa a Kaawaloa I kukala mai ai ma ka inoa o ka Papa Nana, (o ua Kaawaloa nei no, he Kakauolelo pu no hoi ma ia la koho) e olelo ana, ua loaa he 61 balota ia Mahelona, a he 16 no Komikehuehu.

            Ua like ka hoike ana mai a keia mau hoike ekolu, na Kaula i helu na balota, ma ka hea pakahi ana, a hoolei iloko o na papale kaokoa elua, a na Kaawaloa i kakau koke i ka palapala hoike o ke koho ana, e like me na mea i hoikeia maluna.  Alaila, ua kakau inoaia e na Luna Nana ekolu, a ua hoouna aku ia ahiahi no ma ka lima o Kihikihi, e lawe aku ia J.R. Williams Esq., ka Lunakanawai o Ewa a me Waianae, e noho ana ma Halawa.  Me keia olelo hoike, ua hoomahe ka aoao hoopii, a ua hoopuka maoli mai no keia mau kanaka, ua loaa ia Mi Hahelona he 61 mau balota, a ua kakau lakou ia mau huaolelo ma ka palapala hoike i hoounaia mai e lakou.  Ua waihoia mai imua o ke Komite keia papapala hoike.  Ua kakauia mamuli o ka rula o ke Kanawai I kauoha ai, aka, I ka manao o ke Komite, ua ikeia na hoailona kuhihewa ole, ua hoololiia ae.  Malalo iho o ka huaolelo “6,” i kakauia me ka lima koikoi, ua ike maopopo i aka huaolelo “5,” a malalo hoi o ka mua o na huahelu “7” o ka 77 (ka huina pau ia o na balota) ua ike i aka huahelu “6.”

            Ma ka nana ana me ke aniani hoonui ike, ua ike maopopoia, he okoa ka wai o ka wai o ka inika ma ke kakau hope i ko ke kakau mua ana, aia hoi, ua like lo aka hoike ana o na mea a pau, hookah no peni hookah no ipu inika i kakauia ai ma kahi koho balota.

            Ke hoike nei keia mau kanaka, o Kaawaloa a me Aarona, aole no i hoololiia a kakau hou ia paha keia mau huahelu i ka wa i kakauia ai keia palapala hoike.

            O ka Luna Nana i koe, oia o G.B. Kaula, ua hoohiki maoli mai oia, ua kukala oia, he 51 balota I haawiia no Mi Mahelona, a i ka wa i kakau ai oia i kona inoa i ka palapala hoike, e kau ana he 51 balota no Mi Mahelona, a he 16 hoi no J. Komoikehuehu—ua kokuaia mai keia mau mea e na hoike, Keaona, Puahiki a me Kauhola, ka poe i hoohiki mai, he poe kamaaina lakou no Waianae, ua noho pu mai lakou ma ka heluia ana o na balota, a ua lohe i ke kukaa ana o Kaula.  He 51 mau balota no Mahelona, a he 16 no Komoikehuehu; ua hooho ae na mea a pua, Ua puka o Mahelona, ua wawa kokeia as la ma o a maanei oia Apana.

            Ua Kaumaha loa ko oukou Komite, no ka ili ana maluna o lakou ka hooholo ana no ka hoohiki wahahee o kekahi aoao o keia poe hoike, aka, ua loaa kekahi mau kumu e komoia mai ai makou e hoike aku i ko makou mau manoa oiaio, he 51 wale no mau balota i loaa ia Mahelona ma Waianae.

            Ua haawiia ka palapala hoike o ke koho ana ma Waianae, ma ka lima o Kihikihi, a ua hoomaka oia I ka hele ana aku i o J.R. Williams, aka ua moe e oia ma kahi hale ma Waiawa; ua nalowale iaia ka inoa o ka mea non ka hale, a hiki wale I ka wa i kokua ia aku ka inoa o ua mea hale la, ua puka e mai la me ka manao ole ia aku, o Mi Mahelona pu no kekahi ma ua hale la ia po hookahi!

            I kekahi la ae, ua hoomau mai la no o Kihikihi i kana huakai hele a aui wale ka la, hiki i Aiea, i ko Mi Mahelona hale, he ekolu a eha mile ka manao o kona wahi i hele mai ai, a malaila oia i haawi mai ai i ka palapala hoike ia Mr. J. D. Holt ka Lunaauhau.

            Ua hoike mai o Mi Kaula, kekahi o na Luna Nana, ua hookomo pu ia me ua palapala hoike nei, i ka papa inoa o ka poe i koho, a ma ia mea, e hoike ana he 67 wale no.

            Uh hai mai o Mi Kihikihi a me Kaanaana ke Luna Makai o Ewa, i ka wehe ana ae o Mr Holt i ka wahi, o ka palapala hoike wale no ko loko.  Ua ae mai no hoi na hoike a pau, aohe i hoopaaia na pupua o ka wahi leta, a pela no hoi ka helehelena ma ka nana ana o ke Komite. A he hiki wale no ke unuhiia mai ka pepa me ka maihi ole ia ae o ke sila uwepa.  

            Hoike mai o H.U. Mahi iaia me Mr. J. R. Williams, I kekahi la mahope iho o ka balota ana ma ke alaloa i Ewa, ua lohe mai oia mai kanaka mai o Waianae, e hele mai ana , ua loaa ia Mi Mahelona na balota he 51.  Ma kahi o Mi Williams, i ike ai oia i ka palapala hoike, a hoomaopopo oia i kea no amopopo lea o ka hoololiia ana o na huahelu, mai ka 5 a i 6.  Ua hoopuka pu mai no hoi keia hoike i kekahi kumu maopopo lea, i ka halawai ana o Mi Komoikehuehu a me ia me Kaawaloa i hai mua ia, (Luna Nana) ma ke alaloa, i ka mahope iho o kona ike ana i ka palapala hoike, a ninau aka la iaia, Ehia ka nui o na balota o Mehalona?  Ua pane mai o Kaawaloa, He 51.  Ninau hou aku la no o Mahi, Aole anei he mau balota hou aku o Mahelona?  Pane mai la o Kaawaloa, Aole.  Imua wale no a nei o ke akea ka hanaia anu.

            Hoike mai o J.R. Williams, ua hele mai oia i Honolulu nei i ka la mahope iho o ka balota ana; a iaia ma ke kaona nei, ua lono oia mai kanaka lawe ia kuai mai o Waianae, he 51 na balota o Mahelona.  I kona hoi ana aku i loaa ai iaia ka palapala hoike, ana I manaoio ai, ua hana hoopunipuniia.  Mahope iho o ka ninaninau pono ia ana o na Luna Nana o Waianae a me kahi mau hoike e ae I ninaninauia e ia, he mau la mahope iho, ua hooholo oia I kona manao, he 51 balota wale no o Mi Mahelona; a ma ia mea I haawiia mai ai ka palapala hookohu ia Mi Komoikehuehu.  O Hon. W. P. Kamakau a me John D. Holt kona mau hoa o ka Papa Nana, ua hoohololike lo laua mau manao me kona, mahope iho o ka ike ana I ka olelo hoike ana I hoopau ai.

     He kupono no ka hoopuka ana ae, ua olelo mai o Hon.W. P. Kamakau, aole oia i hoomaopopo pono loa i ka olelo hoike, ua bilinai wale no oia ma ka Mi Williamas mea i hahai aku ai iaia no na mea e pili ana i ka hihia; a mahope mai o ka ninaninau pono ia ana ia Mi Kaawaloa a me Aarona, ua hoomakaukau a kakau inoa oia I kekahi palapala hoike e hookohu ana ia Mi Mahelona; aka, ua hoole kona mau hoa o ka Papa Nana, I ke kakau inoa ana ia mea.

            Ua manao ko oukou Komite, he mea ano nui paha ka lawe ole ia ana mai o ka papa inoa i hoopaa pono ia o na balota, a wahiho mai imua o lakou, a ua kaumaha no hoi ke Komite, o na balota @ like me ko lakou hookomoia ana, aohe I malama ia e na Luna Nana, no ka helu hou ia ana imua o ke Komite.

            Ua hoike mai no o Kaawaloa, he puoio a me na balota he 61 maloko, no Mi Mahelona, ana i olelo mai ai, ua loaa mai ia Kaaiholei mai, (ka hoahanau o Mahelona) ka mea non aka papale i hookomoia ai i ka wa o ka heluia ana.  Aole e manao ana ko oukou Komite, he hoike kupono ia o ka loaa ana he 61 balota no Mi Mahelona, no ka mea, aohe I malama ia mau balota la ma kahi paa kupono.

            Mahope iho o ke kaupaona pono ia ana i na hoike ana a pau i waihoia mai, ke hoike nei ko oukou Komite me ka mahalo, ma ko lahou manao, ua haule ka hoopii a Mi Mahelona a me kekahi poe e ae, he 212 I kakau inoa mai, a nolaila, ke waiho aku nei lakou i ka manao, e hoopanee loa i aka noonoo ana i ka hoopii, e kue ana i ke kohoia ana o Hon. J. Komoikehuehu, ka Lunamakaainana o Ewa a Waianae, Mokupuni o Oahu.

            A ke waiho pu aku nei ho hoi i ka manao imua o ka Ahaolelo Hanohano, e hapai aku I ka nanaina o ko ke’Lii Loio Kuhina ma na kumu I wahihoia mai imua o ke Komite, me ke noi pu aku iaia, e nana pono ia mau mea, me ka hoomakaukau ana I na hoopii no ke kakau kolohe me ha hoohiki wahahee, oiai ua me nao ko oukou Komite, aohe mea i oi ae o ke kupono no ka pomaikai o kela a me keia anaina, mamua ae o ka maemae o na koho balota ia ana o na Luna Kau Kanawai.

            Ke waihoia aku ne me ka mahalo.

A.     Francis Judd,      L. Aholo,

D.H. Hitchcock,      P, Nei,

                        J. Adamu Kaukau

            Honolulu, Mei 15, 1872

 

 

Ka make ana o Toma.

            Ma ka la 20 o Augate, lele koheoheo aku la o Toma i ka pali o Paeloa a make aku la.  He pali kiekie no keia, aia mawaena o Makamakaole a me Waihee nei.  O ke kiekie o ia pali, ua like me 140 kapuai.

            O keia mea i make, he keiki opiopio wale no, nona na makahiki he 14.  O ke kumu o ia make ana, i hele oia a me kona mau hoa ma kela pali, e hoomakaleho ai i na manu nunu o ia pali.  Ia lakou malaila, pii loa aku la no ua Toma nei a ma kahi laumania o ka pali, a ia wa i pane aka ai kona mau hoa opiopio, Mai pii loa aku oe iluna, o pakika aku auanei oe haule i ka pali.  Pane mai o Toma, Aohe au e haule, no ka mea, he keiki pii pali au no Koolau.

            A pau kana mau olelo kaena, hookuene pono iho la oia i kona kulana, o ka pakika aku la no ia a haule aku la.  I ka nana ana aku a kona mau hoa, e waiho mai ana kela ilalo, me ka oni ole, mawaena o na pohaku.

            Hoi aku la kona mau hoa me ka eehia, a hookaulana aku la I keia ukana kaumaha, a holo aku la ka lono a hiki imua o Mr. Evelete, ka Luna Makai O Wailuku.  A mamoi o kona elua, u hoolimalima ae la oia i kekahi mau kanaka, e kii i ke kino kupapau o ka mea i make.  A no ka lona ole o kahi kupono e loaa ai, ua au aku na kanaka ma ka moana, a kipa ae la ma kahi i wahiho ai ke kino o ka mea make, a hukiia la me ke kaula a hiki iluna.  Ma ka nanaia ana nae o kona mau palapu, ua ikeia ekolu puka ma ke poo, a ua haki pu ma kekahi wawae.

            Ua hanauia oia ma Waialua, Oahu, kona one hanau.  Ua hala mua aku kona mau makua i ka make.  Ke ola nei no paha kona mau kaikuaana a me na kini.  Waiho i Kaea ka iwa o kamahele.  Aloho ino.

                        J. Kealoalii.

            Waihee, Aug 21, 1872.

 

 

 

NA OLELO HOOLAHA.

 

E ike auanei na kanaka a pau owau @ ka mea non aka inoa malalo iho, ke papa aku nei au i ka poe waiwai, na haole, na pake a me na kanaka a pau o kela ano keia ano, mai oukou I kuu wahine mare, ia Mrs. HOOKANO.

I na oukou e hooale iaia, maluna no ona ko oukou poho, aoi au e hookaa ana ia aie, no ka mea, ua haalele kumu ole mai oia ia’u, a i ko maua wahi noho.  A o ka mea a mau mea paha e hookipa a malama paha iaia, e hoopii no au ma ke Kanawai, mahope iho o ka laha ana ma ka nupepe Kuokoa.

                                                                        KALELEIKI

            Honolulu, Oct 2, 1872                                                            566 1t

 

 

Kula Pepeiao Ea!

He mau Kula Pepeioa Ea uuku wale no koe ma ka Hale Kuai Bakeo

                                                H.M. WINI,

A pau lea ae.  E wiki mai i loaa.  E kuai manuah@a na Lei, Komo, Kula, a le Puuwai.

                                                                                                                                                                                                                                                            566 3t

 

$5.00 MAKANA!

 

E HAAWIIA ka aku makana ae i ka mea a mau mea paha nana e hoihoi mai I kuu lio i nalowale a sibueia paha, ma ka malama o Maraki, ma Kapunahoa kahi i hookuuia ai.  O kona ano, he ulaula me ke keokeo ma ke poo e like ma ka hoku, a ua kani ma ka uha a kau he G he el@ele @@@ na wawae.  O na Luna Pa Aupuni, ke kauahaia ku nei lakou, ina e ike I kei lio, e hoihoi mai ma ke Alanui Papa e pili ana me ha Halekuai O Ake, a e loaa no ka uku I haiia ae la maluna.  Na’u ua.                                                          R. RYCROFT.

566                                                                 1m

 

 

E IKE auanei oukou e o’u mau hoa aloha a pau @ me na maka palapala pu no hei kekahi e naue ao ma ka’u wahi      PAINA LUAU,          ma Kalaekao, Ewa, Oahu, ma ka la 10 o keia malama, nolaila Lau O@@a a ke aloha—Aia ma keia papaaina, e hooako ana au I na i a @@@ @ kela a me keia ano, me ka @@@@ aala o Kalaeloa, no bipi io momona, na pa@@ kohiki lekele.  No ka ai ana a me ka hoi ana.  E wiki mai i ike i ka o@o o ka ia hamau leo o Ewa.

                                                                                J. KUPA               Kalaekao, Puuka, Ewa, Oct 3, 1872                                                    566 1t*

 

E IKE auanei na kanaka a pau, Owau o ka mea nooa ka inoa malalo nei; Ke papa aku nei au i na mea a pau loa, mai hoaie mai i kuu wahine mare.

            Mrs. KAHILIPOLANI NAWELU.

No ka mea, ua haalele kumu ole mai oia ia’u a me ko mana wahi noho.  Ina e hoaie oukou, a hookipa iaia, maluna no ona ko oukou poho, sale au e hookaa ana i kona mau aie mua, a aie hope, mai keia la aku e puka aku nei ma ka nupepa “Kuokoa”

                                                                                                            NAWELU.

            Ukumehame, Lahaina, Maui, Okatoba 1, 1872

 

NO KA MEA, ua hookohaia main a mea nona na inoa malalo iho nei, e Mr. A Fornander, ka Lunakanawai Kaapuni, o ka Apaea Hookolokolo Elua o ko Hawaii Pae Aina, i mau Luna Hooponopono no ka waiwai o Noehu k, o Lahaina, Maui i make aku nei.  Nolaila, o ka poe Nawelu i aia aku ai a me ka poe i aia mai ia Nawelu, e hoike mai maloko o na la he kanakolu, mai keia la aku o hoomele ia.

                                                                                                            KAAUMOANA, PILILUA

Lahaina, Oct 3, 1872                                                                                      566 4t

 

NA OLELO HOOLAHA.

 

MAHOPE aka o ka la mua o Sepetemaka, 1872 o na @@@@ a pau i kuni@a @@@ ma hao @@ a i ohei a WH e hele no ia no ka @@@  @@@@ ka inoa malalo @@@, aia wale no ka pakele a ma kuai @@@@@ i kekahi poe e ae a ua kunuia I ka lakou mau hao kuai.

            Wailuku, Maui                                                                        W.H. BAILET

 

He Mele Lahui Hawaii. 

O KELA MELE I haku lea ia e Hon. Mr. Lilia K. Dominis, ua hana mai pei ana, he lehulehu o ta kope o keia mele kaulana mai Kapalakiko mai, a e loaa no ma ke kumukaai haahaa, he hapaha, ma ka Hale Kuai Bukeo.                                                                  H.M. WINI

 

No ka mea, ua haa lele kumu ole mai ia’u a i ko’u wahine.  ka’u wahine mare eia hoi o Mrs. K AIETA A PO @@@@@, ke papa aku nei au i na mea a pau loa, mai hoaie mai @@@@@ @@@@ o @@@@ oukou. no ka mea, nohe au e hoekaa ana i kana mea aie mai keia la aku.

                                                                                                            APO Pake

            Lahaina, Maui, Sepatemete 3, 1872

 

UA HAALELE mai o Mrs KANIHO ONOCKER I ka’u ai a me ko’u wahi moe, a ua @eie aku mamoli o kona makemake.  Nolaila, ke papala aku ne na mea a pau aole e @@@@@ laia, a o ka mea hookipa iaia ma kekahi ana e hoopiia ola me ke Kanawai.   GEORGE CROCKER. (KEOKI KALALA)                                                                                                                                              Hoolala, Sept. 18, 1872

 

KA MOKUMAHU KILAUEA.

NO KA HANA HOU IA ANA O KA Mokumahu Kilauea, nolaila, aole oia e haalele ana ia Honolulu a hiki i Okatoba 7, e holo kaapuni ana ia Hawaii. 

                                                                                                            SAMUEL G. WILDER,

 

E nana mai.  KE hoolaha a ke hoike aku ne mano ma ke akea, ke lawe nei naua i ko maua mau inoa, a hookaawale ia maua iho, mai ka noho hope, a lune hooponopono ana no RUTA KAMAKEA wahine mare a G.B. Ukeke I make, e like me ka mea I hoolahaia ma ko kakou Kilohana nei o na malama I hala, no kekahi mau kumu, aole e manao hou ia mai maua, he mau luna hoopononpono no Ruta Kamakea, mai keia la aku.

                                                                                                            H. KAUAIHILO

                                                                                                            G.W. PUNIHELE

            Kaluanui, Koolauloa, Oahu, Sept 23, 1872                                                   565 4ts

 

E IKE auanei na kanaka a pau, owau o ka mea non aka inoa malalo iho, he papa aku nei au I ka poe waiwai na haole, na pake, a me na kanaka a pau o kela ano o keia ano, mai hoaie mai oukou I kuu wahine mare ia  MRS. KINA MAKA. 

Ina oukou e hoaie iaia, maluna no ona ko oukou poho, aole au e hookaa ana ia aie, no ka mea, ua haalele kumu ole mai oia ia’u, a i ko maua wahi noho.  A o ka mea a mau mea paha e hookipa a malama paha iaia, e hoopii no au ma ke Kanawai, mahope iho o ka laha ana ma ka Nupepa Kuokoa.  APAI.

            Honolulu, Sepatemaba 16, 1872        

 

IKE auanei na kanaka a pau, o makou o ka poe nona ka inoa malalo iho nei, oia hoi o D. H. AIAI, JIINO KAOPUA, K. KEAWE. Ke papa aku nei makou i na holoholona kono hewa maluna o ko makou aina hoolimalima, e waiho ana ma Pelekunu, Molokai, no na lio, bipi, hoki, miula, puaa a pela aku aoie e hele wale ma ko makua aina I hoikeia ae la maluna, a ke waiho aku nei makou i ka hopu ia J.W.M. Poohea, a o ka mean kue e keia e uku no $1.00 no ke poo, a ina e hoopoina i na mea kanu e uku e like me ka nui o ka poino, a i ole e uku mai, e kii mai la mea nona ia holoholona me ke dala pu mai, ke kauoha ia aku e ko makou luna.  E lilo loia I Kauawai mai kona la e puka aku ai ma ka nupepa  “Kuokoa”

            Pelekunu, Molokai Sepatemaba 3, 1872

OWAU o ka mea non aka inoa malalo, ke papa aku ou nei ai na mea Lio, bipi, hoki, miula, kao, puaa, moa a me na kauaka o na ano a pau, ua kapu lea na mea ulu oluna o’u mau aina kuai, aole e okiia na puhala a ohi hoi i ka lauhala.  Ina e loaa ia’u a i kuu luna paha John Aimoku, e uku no ka mea holoholona i $1.00 no ka lio, he 50 keneta ho ka bipi, hoki, miula, a he hapaha no ka puaa, kao, moa.  A o na kanaka, e uku ke kane i $1.00, wahine $.50 keiki he $.25.  O ka mea kue, e hopuia no e a’u a e kuu luna paha, ke komohewa a hoopoino i na mea oluna o kuu mau aina kuai, oia o Kalii, Kilo a me Kawahamano, e waiho ana mawaena o Pauwalu a me Waianu, Koolau, Maui,   E lilo keia I kanawai, mai keia la aku a hiki I kona laha ana ma ke Kuokoa a mau loa aku.                                                                                             J. PIWAI.

            Kalii, Koolua, Maui, Sept 23, 1872                                                    565 4t

 

$1.00 no ka Holoku

MA KO’U

HALE KUAI LOLE,

MA

KAUNAKAKAI MOLOKAI!

E LOAA AI I NA MEA A PUA NA

LOLE MAKEPONO LOA!

I EMI LOA IHO KE KUMUKUAI MALALO

O NA HALE KUAI E AE!

MA NA

POAONO A PAU LOA,

HE LA KUAI MANUAHI LOA IA!

E.C. FOUNTAIN (NF.KI)

Kaunakakai, Molokai.             565 3m

 

JUDD A ME LAYTON.

(ALANI KAUKA A ME LEITONA.)

NA MEA KAUI MEA AI O NA LAKO AI A

a pau, na mea ulu a me na mea hoomomona lio.

Ilalekaui malolo o ka Hale Mu, Alanui Papa, Honolulu.

                                                            475 1y

 

BUKE HIMENI.

NO NA HOIKE NUI,

HIMENI LEALEA,

CONCERT, & c., 7 c.

A me ko Lokou Kumukuai Pakahi.

 

Home Circle, vol 1…………………………………  $          3 50

Home Circle for piano forte vol 2 …………………             3 00

New Method for Piano Forte ………………………                       4 00

Schineider’s Practical Organ School……………….             3 50

Shower of Pearls……………………………………            3 00

Art of Singing………………………………………            2 50

The Silver Choni…………………………………...             2 75

The Plymouth Collections Hymns and Tunes………            2 75

The Grammar School Chorus……………………….            2 00

The American Tune Book…………………………..            2 00

The New Carmina Sacra……………………………            1 75

The Key Note……………………………………….           1 75

The Jubilee………………………………………….            1 75

The Anthem Duleimer………………………………           1 75

The Shawn…………………………………………..           1 50

The Plymouth Collections Hymns………………….            1 50

The Church Melodies Hymns and Tunes……………           1 50

The Glee Hire………………………………………..           1 00

The Golden Robin……………………………………           75

The Golden Wreath………………………………….           75

The Golden Shower and Censer…………………….           75

The Golden Trio……………………………………..           75

The Silver Song……………………………………..            75

The Silver Lake……………………………………..            75

The Silver Bell………………………………………            75

The Pure Gold………………………………………            75

The Pearl…………………………………………....               75

The Fresh Laurels…………………………………..                75

The Happy Voices………………………………….               55

The Song of Gladness………………………………               75

The Morning Star…………………………………..                75

The Banks of the Rhine…………………………….               75

Nine O’clock in the Morning……………………….               75

Childs First Music Book……………………………               75

The One Key Singer………………………………..              75

The Dime Music……………………………………                75

The Bugle Call………………………………………              75

Buckley’s Guide for the Banjo………………………             15

Winner’s New Primer for the Banjo…………………             70

Winner’s Perfect Guide for the Piano……………….             75

Winner’s Perfect Guide for the Cabinet Organ…......                          75

Winner’s Perfect Guide for the Melodeous………….             75

Guitar Without a Master……………………………              55

Tuning Fork…………………………………………              70

 

O keia mau BUKE HIMENI, mele, na kupena @@@ no ma Kula Sabatz a me na Halepuia.  E loaa keia mau Buke i halia ae la malama maloko @ei o ke’a Halekuai.  A e loaa no i na poe a pau I paulehia i mau mea e himeni, e noho malia i Hilo a hala loa aku i Kauai.  E miki mai @@@  ka wa poea.  Owau no.

1m                                                       H.M. WINI.

 

Sepatemaba 2…………………………..Kona.

Sepatemaba 9…….………Kaapuni ia Hawaii.

Sepatemaba30………………………...Kona.

 

 

NU HOU!  NU HOU!

Ano ua Loaa mai a e Malama mau ia’na Makou

 

I NA ANO A PAU O

 

NA MEA HAO!

 

NANI KELA!

 

HULALI KA HAO!!

 

Na Palau, Oo Haole,

Huihuipalau, Kopala, Kope,

                        O, Kaulahao Bipi, Lei Bipi,

Lei Hoki, Ili Kauokaa,

            Paahana Amara,

                        Opumakani, Kamaa Lio,

                                    Kamau Hoki a pela ‘ku.

 

KUI HAO O KELA A ME KEIA ANO,

PAAHANA KAMAA O KELA ME KEIA ANO,

NA MEA LAKO KUMEKA,

IPU-KUKUI  MANAMAMA

AILA MAHU O DOWNER

A ME NA PA-PALAI  & e.

 

Na Ipu Hao o Kela a me Keia Ano.

KA OI LOA AKU O KA MAIKAI a me ka nui O NA ANO A PAU O

NA MEA HAO, NA LAKO KAA,

PENA o kela ano keia ano, iloko o ka Aila a maloo no hou.

AILA PENA MOA, AILA PENA MAKA

MAKAU, AHO LAWAIA,

UPENA A ME NA AHO UPENA.

KUKAEPELE PENA!

E KUAHA ANA KEIA MAU MEA ME KA MAKEPONO,

MA KA HALE KUAI O

DILLINGHAM & co.,

 

Ma ka Helu 95 a me 97, Alanui Moi  Honolulu a ma Kalpalao, Hilo, Hawaii

 

 

HALE HANA KAMAA BUTI

A ME NA ANO A PAU

AGIU PAKE.

 

NO KA HANA ANA INA

 

HILA AULII MAIKAI

EKOLU-HAPAHA

No ka hana ana I na Kawaa Kahiko me na ili Farani me ka oki ana ina he loihi pokole paa.

 

E HELE MAI OUKOU.

 

No na Kamaa a pau a’o e hana ai no ouko mai keia la aku, a ina e ikeia ka paa ole o ka hana ana iloko o na mahina elua, alaila e hoihoi mai na’u e hana hou.  Ke ano kahuli ka Hila, a he mo paha na Ili a me ka humuhumu ana, alaila e hui pu ma ka uku I olelo mua ia.  Alaila o ka mea nona ke kamaa e hele pu me a’u I ka Hotele e ai a maona, a na’u e uku me ke kika manahi, me ka holo pu I kuu lio I hoohaki hola.  E ai me ka lulu lima ke aloha.   O na kamaa I hala na mahina ekolu aole e kii ia mai alaila kuaiia ma ke kudala no ka bala o ka Manawa.  He nui na Ili Noho-Paniolo, Kaulakeehi, Ili Pale wawae, me ka uku haahaa loa.  E hele mai.

NO. 65, alanui Nuuanu.                      AGIU PAKE.

            557 @m

 

Kuai a Hoolimalima paha!

Oia na hale ma ke Alanui Maunakea, e noho ia nei e Mr. Singer, kupono no ka hale noho a Hale Kuai paha.  No na meia koe, e ninao ia                                         A. SINGER,

553 3t                                                                                                  Ma ka Hahe

 

AGIE & AKIONA.

            O MAUA E WEHE ANA I

HALE PAI KII

            No na mea a pau

MA ALANUI NUUANU, HELU

 

E loaa no na ano a pau e na Kii maikai loa e like me ko oukou makemake.  E hanala no a maikai kupono no ka uku ohaeha loa.  E hele nui mai.  O na lole komo I ka wa e pai ai eia no ia @@@ ano Kaleponi, Koolau, @@@, Komo-Hana a me na ano hoonani a pau, me  na uhi wahiee a na noe no a pau, a me na peahi maikai a me na pea hoonani maikai.  E pp@a no ea Kii pepa a me na Kii aniani, e @@@ mau ko oukou makemake.  Keokeo paha, @@@@ paha, @@@@ paha.  Ma ka wa e pai ai me @@ e hoohaa mea ia ke hopalea o ka aku a paa ke kii hookea ae loa ahihi lawe ke kii.  Me ka mahalo.

 

HONOLULU DISPENSARY.

 

Ke hoopaa nei ae i ka @@@@ wale ana I na mai e kela a me keia ano, mai keia la aku, no ke hiki ana mai o ka mai paupae @@@@ ana keia kelamakaahale, @@@@, @ @@@ ana ae a @@@ ku’u poe hoamaoa, an aka oihana “O Bipi”.

                                                                                                G.P. JUDD (Kauka)

PAPA KUHIKUHI MANAWA HOLO

            O KA

MOKUAHI HAWAII

 

“KILAUEA.”

 

Okatoba 7……..Kaapuni ia Hawaii.

Okatoba 14………………….Kona.

Okatoba 24……..Kaapuni ia Kauai.

Okatoba 28…….Kaapuni ia Hawaii.

                                    K@@@ na uku @@@

                                    SAMUELA G. WAILA.

                                    Agena.

 

 

HOOLAHA

A KE  

KEENA WAIWAI!

 

I MEA E MAKE PONO AI KE KALA A KA POE e makemake ana e hoopukapuka i ka lakou mau puu dala liilii, nolaila, e hoopuka ana ke au pau i na Bona o ke Aupuni Hawaii, ma na puu dala liilii he $100 $200 $600 a $1,000, me ka ukupanee ma ka 9 hapahaneri no ka makabiki, me ka ukuia o ka ukupauee i kela a me keia hapalua makahiki, ma ka waiwai io, he $100, no ka bona hookah, a pela aku.  E loaa no i ka poe a pau ka pomaikai ma ka hele ana aku I ka Waibona Dala Aupuoi, no ka Manawa aole e emi malalo o ka 6 makahiki, aole hoi e oi aku mamua o 20 makahiki.

                                                                                                            ROBT STERLING

            Keena Waiwai, Sept. 20, 1872

 

UA MAKEMAKEIA

 

E KA POE NONA NA INOA MALALO

Iho, ke kuai aku i na HA-KO, MAKOLOA a mea kupono e ae paha no ka ulana papale.  Ua makemake pu ia hoi ka ho@@unaia ana mai o na ano hoikeike o na mea ulanaia a ma na kamauaoai no ka iwilei hookah, no na haina iwilei ma ka 100,000 a oi aku paha. 

  1. BUKUA ma  Honolulu, Sepatemaba 14, 1872

 

J.W. Keawehuanhaia, W.H. Davis & Co.

LOIO!  LOIO!   LOIO!

 

U NUHI olelo Hawaii a me ke kakau Palapala o na ano a pau.  Keena hana aia makai o ka haina o na Alanui Papa a me Moiwahine, me ke alo po@@@ o ka Hale Hookolokolo ma Honolulu

542-6.

 

E IKE ananei na kanaka a pau, owau e ka wahine inoa o Mr. B, Kaaina,  kuu kane mare ana i hoaloha manao ano ae nei ma ko kii kilohi o ka ma pepa “Ku Ae Okoa” I kuu @@@@@@@ laia, a hele manauli o kuu makemake.  Ka hai aku nei ao @@@@ ano kanaka a pae mai Hawaii a Samoa.  Aole au i ha@lele iaia mai ko maua ia i mare ia si a baki i keia ia a’u e hoolaha nei, eia no ae ma ka mana @@@@@ ponoi nei, ma ka mana kanaka,oua no ka i haalele mai ka @@@@, a o ke kuau o ka hoe kepa e malama la, a @@ kumu pepahi mal@@@@@ ana @@ nei a’u me ke@@ mau lima i hele a pe@@kue i ke ka o ka moku, me kena ike iho paha i ka @no o kana m@@ i hana ai, a no keia hana loa ana ano, @@ hikahika haa ia a oia kona mea i miki nei a hoohaka ma ke “ Ke Au Okua”  Ke hai aku nei au kaa m@@ a pau a me kuu kane, he mana hiki ia’u ke aiu kea lo ma ka hona okau kane ma ne, olai, mele mea na @e e ma huma ko mana ola, oia wale me e ke @@@@, aole no hoi i wahine ko mama @@@@ mana.

                                                                                    MRS HAILI  KAAIYA

Honolulu, Oahu, Septembaba 26, 1872