Ka Nupepa Kuokoa, Volume XXI, Number 35, 2 September 1882 — Page 4

Page PDF (1.56 MB)

This text was transcribed by:  Leilani Lindsey-ka'apuni
This work is dedicated to:  Henry K Lindsey Foundation

Ka Nupepa Kuokoa

KE KILOHANA POOKELA NO KA LAHUI HAWAII.

 

HE KANAWAI

E HOOMAOPOPO ANA I NA HAAWINA DALA NO

KE AUPUNI NO NA MAKAHIKI ELUA’E PAU

ANA MA KA LA KANAKOLU-KUMAMAKAHI O

MARAKI, MAKAHIKI HOOKAHI TAUSANI EWALU

HANERI KANAWALU-KUMAMAHA.

 

E hooholoia e ka Moi a me ka Hale Ahaolelo o ko Hawaii Pae

Aina i akoakoa iloko o ka Ahaolelo Kau Kanawai o ke Aupuni.

 

            Pauku 1.  O na haawina dala mahope nei i hiki aku ka huina o na dala $3,563,116.86, a e haawiia ia mau dala mailoko ae o na dala e waiho ana iloko o ka Waihona Dala o ke Aupuni no na lilo o na makahiki elua, e hoomaka ana ma ka la mua o Aperila, M. H. 1882, a e pau ana ma ka la 31 o Maraki, M. H. 1884.

 

NA LILO MOI.

 

No ka Moi a me ka Nohoalii………………………………………………..$           50,000 …

No ka Moiwahine……………………………………………………………           16,000 …

No ka Mea Kiekie ka Hooilina Alii………………………………………….           16,000 …

No ka Mea Kiekie ke Kama Alii Likelike……………………………………           12,000 …

No ka Mea Kiekie ke Kama Alii Kaiulani……………………………………          5,000 …

Puuku me ke Kakauolelo o ka Moi……………………………………………         7,000 …

Na lilo o ke Aloalii……………………………………………………………          20,000 …

Na lilo kaahele o ka Moi……………………………………………………..           22,500 …

                                                                                                                        _________

                                                                                                            $          148,500 …

 

NA HAAWINA KUMAU.

 

Ka Moiwahine Ema…………………………………………………………$          16,000 …

Ka Mea Mahaloia P. Kanoa………………………………………………….           2,400 …

Henry S. Swinton…………………………………………………………….             600 …

H. Kuihelani………………………………………………………………….           1,200 …

J. P. E. Kahaleaahu…………………………………………………………..              400 …

Nihoa Kipi……………………………………………………………………             600 …

Mrs. P. Nahaolelua…………………………………………………………..               600 …
                                                                                                                                    _________

                                                                                                                        $          21,800 …

 

KA AHAOLELO ME AHA KUKAMALU.

 

Na Lilo Ahaolelo o 1882……………………………………………………$          25,000 …

Kakauolelo Aha Kukamalu……………………………………………….....               200 …

Kela me keia lilo o ka Aha Kukamalu………………………………………               100 …                                                                                                                                              __________

                                                                                                                        $          25,300 …

 

OIHANA HOOKOLOKOLO.

 

Uku Lunakanawai Kiekie……………………………………………………$         12,000 …

  “        Kokua Mua……………………………………………………………         10,000 …

  “        Kokua Alua……………………………………………………………         10,000 …

  “        Kakauolelo……………………………………………………………          6,000 …

  “        Hope Kakauolelo……………………………………………………..          3,800 …

  “        Kakauolelo Kope……………………………………………………..          1,500 …

  “        Maheleolelo…………………………………………………………..           4,000 …

  “        Lunakanawai Kaapuni o Maui……………………………………….           4,000 …

Kona lilo kaahele…………………………………………………………….              200 …

Uku Lunakanawai Kaapuni o Hilo a me Kau………………………………..           2,000 …

  “        “          “          “          Kohala a me Kona, &c……………………….           2,000 …

  “        “          “          “          Kauai…………………………………………           4,000 …

Uku Lunakanawai Hoomalu o Honolulu…………………………………….           6,000 …

  “        “          “          “          Hilo………………………………………….           2,400 …

  “        “          “          “          Lahaina………………………………………          2,000 …

  “        “          “          “          Wailuku……………………………………..            2,400 …

Uku Lunakanawai Apana o Hilo Akau………………………………………             800 …

  “        “          “          “     Puna……………………………………………..              800 …

  “        “          “          “     Kau……………………………………………...            1,200 …

  “        “          “          “     Kona Akau………………………………………              800 …

  “        “          “          “     Kona Hema………………………………………             800 …

            (Koena Uku)………………………………………………………….               75 …

Uku Lunakanawai Hoomalu o Kohala Akau…………………………………          1,600 …

Uku Lunakanawai Apana o Kohala Hema……………………………………            800 …

  “        “          “          “     Hamakua………………………………………….         1,200 …

  “        “          “          “     Honuaula…………………………………………            800 …

  “        “          “          “     Makawao………………………………………. …         1,200 …

  “        “          “          “     Hana………………………………………………         1,000 …

  “        “          “          “     Lanai……………………………………………            …           600 …

  “        “          “          “     Molokai……………………………………………        1,000 …

            (Kona lilo kaahele)……………………………………………………               50 …

Uku Lunakanawai Apana o Ewa……………………………………………..             800 …

  “        “          “          “     Waianae………………………………………….              800 …

  “        “          “          “     Waialua………………………………………….              800 …

  “        “          “          “     Koolauloa……………………………………….,              800 …

  “        “          “          “     Koolaupoko………………………………………          1,200 …

  “        “          “          “     Hanalei…………………………………………..           1,000 …

  “        “          “          “     Kawaihau………………………………………..              800 …

  “        “          “          “     Lihue……………………………………………            1,000 …

  “        “          “          “     Koloa……………………………………………               800 …

  “        “          “          “     Waimea………………………………………….              800 …

Uku Kakauolelo Aha Kaapuni Apana 2……………………………………..              600 …

Uku o na Kakauolelo Aha Kaapuni Apana 3………………………………..           1,000 …

Uku Kakauolelo Aha Kaapuni Apana 4……………………………………..              400 …

Na lilo o ka Aha Kiekie………………………………………………………          4,000 …

Na lilo o na Hoike ma na Hihia Karaima e ukuia e ka Lunakanawai Peresidena

            e like me kona manao he pono………………………………………            1,500 …

Na lilo o ka Aha Kaapuni Apana 2………………………………………….            2,800 …

Na lilo o ka Aha Kaapuni Apana 3………………………………………….            3,000 …

Na lilo o ka Aha Kaapuni Apana 4………………………………………….            1,200 …

No ke kuai ana i na Buke Kanawai………………………………………….               500 …

Na lako palapala no na Aha a pau……………………………………………           1,500 …

Uku pai ana me ka unuhi ana i na Olelo Hooholo o ka Aha Kiekie, Helu Eha.         5,000 …

Uku Kakauolelo no ka Aha Hoomalu o Honolulu…………………………..            2,400 …

Uku Mahele me Unuhi Olelo Pake………………………………………….            2,400 …

Uku o na Elele……………………………………………………………….           2,000 …

                                                                                                                                    _________

                                                                                                                        $          122,125 ..

 

OIHANA O KO NA AINA E.

 

Uku no ke Kuhina…………………………………………………………..$           12,000 …

Uku no ke Kakauolelo……………………………………………………….           6,000 …

Na lilo Keena ma na Aina E…………………………………………………           3,000 …

Uku Poni ana i ke Alii ka Moi……………………………………………….           10,000 …

Uku Hookipa ana i na Luna Aupuni Malihini o ko na Aina E, me kela me

            keia lilo………………………………………………………………            20,000 …

No na lilo o na Elele i na Aina E………………………………………….... 25,000 …

Uku Komisina e noho ma Wasinetona………………………………………            12,000 …

Na lilo e pili ana i ke Keena Oihana ma Wasinetona………………………. 5,000 …

Kokua a hoihoi mai i na ilihune Hawaii mai na Aina E mai……………….. 1,500 …

I ku o ka Elele……………………………………………………………….            1,000 …

Kuai ana i na Kea Hanohano………………………………………………..            4,000 …

Hoonaauao ana i na Opio Hawaii i na Aina E………………………………            30,000 …

Puali Koa o ka Moi………………………………………………………….            38,901 50

Kokua i na Puali Koa Pualu…………………………………………………            10,000 …

Hale Paikau………………………………………………………………….            5,000 …

Poe Puhi Ohe, na Hae, Kipu Aloha…………………………………………            .           33,365 …

Na Pono Kaua a me na Lako Aahu………………………………………….           20,000 …

Kuai ana i na Pukuniahi………………………………………………………          15,000 …

Malama ana i na mea ano e…………………………………………………..           3,000 …

Kuai Buke no ka Waihona Buke Aupuni…………………………………….          3,000 …

Uku Mea Malama Buke Aupuni a me ke Keena o na mea ano e…………….           2,000 …

                                                                                                                                    _________

                                                                                                                        $          259,766 50

 

OIHANA KALAIAINA.

 

Uku no ke Kuhina…………………………………………………………….$        12,000 …

Uku o ke Kakauolelo Akahi……………………………………………………       6,000 …

Uku Kakauolelo Keena Aina…………………………………………………..        3,600 …

Uku Kakauolelo Akolu…………………………………………………………       3,600 …

Uku Kakauolelo Aha…………………………………………………………...       2,400 …

Uku o ke Kiaaina o Oahu………………………………………………………       3,600

  “        “          “    Maui………………………………………………………          3,600 …

  “        “          “    Hawaii…………………………………………………….          3,600 …

  “        “          “    Kauai……………………………………………………...          3,600 …

Uku o ke Kakauolelo o ke Kiaaina o Oahu…………………………………….       1,200 …

  “                    “                      “          Maui…………………………………….       1,600 …

  “                    “                      “          Kauai……………………………………       1,000 …

  “                    “                      “          Hawaii………………………………….        1,600 …

Uku o ka Luna Hale Paahao o Oahu……………………………………………      3,600 …

Uku Kiai Hale Paahao, Oahu…………………………………………………...       7,000 …

Uku o ka Luna Nui Oihana Wai a Kakauolelo o ka Makeke…………………...       3,000 …

Uku o ke Kakauolelo o ka Luna Nui o ka Oihana Wai…………………………      2,000 …

Makeke ma Wailuku…………………………………………………………….      2,000 …

  “        “    Hilo…………………………………………………………………       2,000 …

Eneginia o na Hana Akamai…………………………………………………….      8,000 …

Uku Luna Nui o na Hana Aupuni……………………………………………….      6,000 …

Na lilo kaahele o ka Eneginia a me ka Luna Nui o na Hana Aupuni……………      1,500 …

Uku o ka Luna Leta Nui…………………………………………………………     8,000 …

Uku o na Kakauolelo o ka Hale Leta……………………………………………      17,000 …

Uku o na Luna Leta……………………………………………………………..      10,000 …

Uku o na Lawe Leta…………………………………………………………….      18,000 …

Kela a me keia lilo o ka Hale Leta………………………………………………      8,000 …

Na na Leta Kikoo Dala………………………………………………………….      10,000 …

Uku o ke Kahua Telefoni Moku…………………………………………………     1,500 …

Uku o ke Kiai Ilina Alii…………………………………………………………         600 …

Na lilo no kela me keia, Ilina Alii……………………………………………….         250 …

Uku o ke Kiai o ka Ilina o Lunalilo………………………………………………       500 …

Uku o ka Mea Malama ia Aliiolani………………………………………………        960 …

Na Elele o ke Keena Kalaiaina…………………………………………………..     2,000 …

Uku o ka Pahuhao pau ole i ke ahi. Keena Kalaiaina……………………………        600 …

Kela me keia lilo o ke Keena Kalaiaina…………………………………………      2,000 …

Uku na Lako Kakau a me na lilo liilii o na Keena Kiaaina…………………….           500 …

Uku o na Buke a lako kakau no ka Luna Kope Palapala……………………….          300 …

Kope ana i na Moolelo o na Luna Hoona Aina………………………………….     2,400 …

No na Poho Alanui………………………………………………………………     15,000 …

Uku o na Luna Alanui…………………………………………………………...     14,400 …

Na Alanui a me na Alahaka……………………………………………………..    276,400 …

 

            PENEI:-Honolulu, Oahu………………………………….$ 60,000

                        Koolaupoko,  “  ………………………………….     10,000

                        Koolauloa,       “  ………………………………….   9,000

                        Ewa,                “  ………………………………….   7,000

                        Waianae,         “  ………………………………….   3,000

                        Waialua,          “  ………………………………….   5,400

                        Alanui mawaena o Lahaina & Wailuku……………  30,000

                        Lahaina, Maui……………………………………… 8,000

                        Uwapo ma Honokowai, Kaanapali, Maui………….  2,000

                        Wailuku, Maui……………………………………..  8,000

                        Makawao,       “  ………………………………….   5,000

                        Hana,               “  ……………………………….....   7,000

                        Molokai……………………………………………   8,000

                        Lanai………………………………………………   1,000

                        Kohala Akau, Hawaii……………………………..   7,000

                        Kohala Hema,   “        …………………………….   4,000

                        Hamakua,          “        …………………………….   10,000

                        Kona Akau,       “        …………………………….   2,000

                        Kona Hema,      “        …………………………….   2,000

                        Kau, Hawaii, mai Punaluu a i Kapapala…………...  3,000

                        Na Alanui e ae ma Kau, Hawaii…………………..   4,000

                        Puna, Hawaii………………………………………   4,000

                        Hilo,    “    ………………………………………     20,000

                        Koloa, Kauai, alanui a hiki i Hanakaape,       

                                    me ka Uwapo Waapa………………………  4,000

 

                        Alanui ma Nawiliwili me ka uwapo ma

                                    ke kahawai ma Nawiliwili…………………   3,000

                        Uwapo ma Waimea, Kauai………………………..   9,000

                        Palewai ma Waimea,   “  ..……………………….    2,000

                        Kawaihau,                   “  …………………………   5,000

                        Uwapo ma Wailua,     “  …………………………   10,000

                        Hanalei,                       “  …………………………   5,000

                        Uwapo ma Hanalei,    “  …………………………   8,000

                        Niihau,……………………………………………..  1,000

                        No kela me keia……………………………………  10,000                         

 

Na Auhau Alanui i hoolilo ole ia, no ka hoolilo ma na Apana i ohi ia ai……...         37,759 03

Kalawao…………………………………………………………………………      90,000 …

Hoolawa i wai no Kalawao, Molokai……………………………………………     10,000 …

No na Kauka Aupuni me ka Lapaau ana………………………………………..      50,000 …

Na lilo o ka Papa Ola……………………………………………………………      35,000 …

Na Halemai, na lilo kukulu me ka malama ana…………………………………       50,000 …

Hoomaemae me malama i na Hale Hoomalu……………………………………        2,500 …

Hale Dute me Hale Hoahu Ukana, Kahului……………………………………..     15,000 …

  “        “          “          “          “       Mahukona………………………………….     15,000 …

  “        “          “          “          “       Hilo…………………………………………    15,000 …

Malama i ka Hale Pupule………………………………………………………..      15,000 …

Hoomaemae a hoonui i ka Hale Pupule…………………………………………        6,000 …

Kokua mau i ka Halemai Moiwahine……………………………………………      15,000 …

Kokua Ahahui Mahiai Alii o Hawaii……………………………………………        5,000 …

Hoohoihoi Hana Mahiai e like me ka Bila Kanawai…………………………….        5,000 …

Ana Aina Aupuni………………………………………………………………..      40,000 …

Kapiolani Paka…………………………………………………………………..        5,000 …

Pai Palapala Aupuni……………………………………………………………..        4,000 …

Hooponopono, Pai me Humuhumu ana i na Kanawai…………………………..        5,000 …

Unuhi, Pai a me Humu ana i na Kanawai o na Haku a me na Kauwa…………..          125 …

Ola o na Paahao………………………………………………………………….     60,000 …

Oihana Kinai Ahi o Honolulu……………………………………………………     28,000 …

Na lilo o ka Oihana Wai………………………………………………………….       5,000 …

Hoomaemae, Hoomahuhua Oihana Wai…………………………………………     82,300 …

Na lilo Hooholo Mokumahu Hukimoku………………………………………….    15,000 …

Na Heleuma me na Mouo………………………………………………………..     10,000 …

Awapae o Honokaia, Hamakua, Hawaii………………………………………….      8,000 ...

Uwapo o Pelekunu………………………………………………………………..         500 …

Awapae o Honomalino, Hamakua, Hawaii………………………………………    10,000 …

       “        Honokaa,                “          “      ………………………………………    10,000 …

       “        Koholalele,             “          “      ……………………………………….     7,000 …

       “        Honuapo, Kau,       “          “      ……………………………………….     5,000 …

       “        Holualoa, Kona      “          “      ……………………………………….        500 …

       “        Hoopuloa & Napoopoo………………………………………………..      1,000 …

       “        Kailua & Keauhou……………………………………………………       1,000 …

Uwapo ma Pukoo, Molokai………………………………………………………      3,000 …

       “         Kaunakakai   “   ………………………………………………………     3,000 …

Awapae ma Kalaupapa,  “   ………………………………………………………     1,000 …

       “           Makena………………………………………………………………     1,000 …

       “            Heeia, Oahu…………………………………………………………     1,000 …

Uwapo ma Waimanalo,  “  …………………………………………………….....      1,000 …

Awapae ma Kahului……………………………………………………………....     5,000 …

Hoonui ana i ka Uwapo ma Hilo………………………………………………….     5,000 …

Hana hou i ka Uwapo ma Kaalualu……………………………………………….     1,000 …

Hoonui ana i ka Uwapo ma Lahaina………………………………………………     4,000 …

Palekai ma Pohoiki………………………………………………………………..      5,000 …

Uwapo ma Waianae, Oahu………………………………………………………..     2,000 …

Hoomaikai hou ana i na Awapae………………………………………………….   10,000 …

Uwapo ma Hookena………………………………………………………………     2,000 …

     “            Waimea, Kauai……………………………………………………….      2,000 …

Kuai moku eli awa hou……………………………………………………………     8,000 …

Uwapo ma Muolea, Hana…………………………………………………………     3,000 …

Eli ana i ke awa me kahi hookomo moku o Honolulu…………………………….   15,000 …

Uwapo ma Punahoa, Keanae a me Nuu, Hana…………………………………….    2,100 …

Hoomaikai hou ana i na Uwapo o Honolulu………………………………………   20,000 …

Hana hou i ka Uwapo ma Punaluu, Kau………………………………………….      1,500 …

Hoopiha hou ana ia Waikahalulu…………………………………………………    15,000 …

Hoolawa Hale Ipukukui ma Kalaeloa…………………………………………….      3,000 …

Hoomaemae me lilo hoohana no ka Hale Ipukukui………………………………      7,500 …

Halekukui ma Kolae, Kau, Hawaii……………………………………………….      1,000 …

Hoomaemae o na Hale Aupuni……………………………………………………   17,000 …

Hoomaemae me lako o Aliiolani Hale……………………………………………      3,000 …

Na hale no ka Aha Hoomalu, Halewai, Hana Aupuni, Oihana Wai, Luna Helu,

            Luna Auhau me kekahi mau Luna okoa………………………………….    35,000 …

Hale Hoahu Aila no ka Hale Dute………………………………………………..      7,000 …

Hale Pauole i ke Ahi no ka Aha Kiekie me na Palapala Hoike Aupuni………….     15,000 …

Kukulu me hoomaemae ana i na Halehookolokolo hou me na hale hoopaa…….      30,000 …

Hoolawa me hoolako, Hale Alii hou…………………………………………….      47,500 …

Hale lio pa alii……………………………………………………………………     15,000 …

Hoohoihoi Hoopae Kanaka no ka Hooulu Lahui e like me ka Bila Aie…………  500,000 …

Alanui o ka Pali Nuuanu…………………………………………………………     45,000 …

Ala Hukimoku no Honolulu……………………………………………………..     50,000 …

Eli Luawai Pipii 35,000, penei ka hooholo ana:…………………………………

            No Kona Akau……………………………………………............$  5,000

            No Molokai………………………………………………………..   5,000

            No Makua, Oahu………………………………………………….   5,000

            No ka Eli Luawai Pipii……………………………………………  20,000

                                                                                                                                    35,000 …

Paipu Wai no ka Pu awai Wai Pipii o Makiki…………………………………….      3,000 …

Kuai Pa Aina ma ke alo o Aliiolani Hale…………………………………………      1,500 …

Hoolimalima Pa Aina ma Aliiolani Hale………………………………………….         200 …

Na hoolimalima o Aienui………………………………………………………….     2,400 …

Na lilo Palapala Palena Aina………………………………………………………        200 …

Na lilo Koho Balota……………………………………………………………….        500 …

Kukulu Hale Holoi Lole hou………………………………………………………    7,500 …

Na Auhau Alanui e hooliloia maloko o na Apana i ohi ia ai, (na loaa i manaoia)..     86,000 …

J. W. Kahuluna…………………………………………………………………….         31 33

Unuhiolelo Pake……………………………………………………………………    4,000 …

Malama ana i na Ululaau me na wahi hookawowo hehu me ka malama ana i na

            wahi o ka lehulehu, penei:…………………………………………………

            Kihapai Kanu Laau………………………………………………$   8,000

            No Ema Kuea……………………………………………………..   1,000

            No Kamaki Kuea………………………………………………….   3,000

                                                                                                                                $  12,000 …

Kuai ana i na Kii o Lunalilo me Kekauluohi……………………………………...         200 …

No ke kuai ana i ka Ahuula Kahiko……………………………………………….     1,200 …

                                                                                                                             $2,174,925 36

 

OIHANA WAIWAI.

Uku o ke Kuhina…………………………………………………………………$   12,000 …

   “       Luna Hooia………………………………………………………………..   10,000 …

   “       Luna Buke Helu…………………………………………………………..      6,000 …

   “       Luna Dute Nui……………………………………………………………      8,000 …

   “       Hope Luna Dute………………………………………………………….      5,000 …

   “       Kakauolelo Buke Helu 1………………………………………………….      3,600 …

   “                   “          “       “    2………………………………………………….     3,000 …

   “       Kiai Oihana ma ke Awa…………………………………………………..      3,000 …

   “       Kokua Kakauolelo………………………………………………………..      2,400 …

   “       Luna Hale Papaa………………………………………………………….      3,600 …

   “       Luna Hale Dute ma Kahului………………………………………………     3,000 …

   “           “      “          “       Mahukona…………………………………………..      2,000 …

   “           “      “          “       Hilo…………………………………………………      2,000 …

   “           “      “          “       Kawaihae……………………………………………        300 …

   “           “      Dute ma Kealakekua………………………………………………        100 …

   “           “      “             Koloa……………………………………………………        200 …

   “       Malama Hale Papaa Mokuahi…………………………………………….      1,200 …

   “           “      “          Aila Mahu…………………………………………………        480 …

   “       Kiai Oihana ma ke Awa ma Kahului……………………………………..      2,000 …

   “           “      “                      “        Mahukona………………………………….      1,200 …

   “           “      “                      “        Hilo…………………………………………     1,200 …

  “        Kokua Kiai………………………………………………………………..    12,000 …

Kela me keia lilo o ka Oihana Dute                                                                              3,000 …

Uku o ka Waapa o ka Hale Dute                                                                                  1,200 …

Na Luna Helu                                                                                                             28,000 …

Na Luna Auhau                                                                                                          26,000 …

Na Papa Hoopii Auhau…………………………………………………………..       1,000 …

Aie Aupuni e uku ia ana………………………………………………………..       69,300 …

Ukupanee ma ka Aie Aupuni…………………………………………………..        65,000 …

Dala Halemai (na loaa i manaoia)………………………………………………       17,000 …

Kela me keia lilo Keena Waiwai………………………………………………..         3,000 …

Pai ana i na Dala Pepa…………………………………………………………..         1,000 …

Hao Hoailona me na hoailona pai………………………………………………            500 …

Na Metala Ilio…………………………………………………………………..            600 …

Elele…………………………………………………………………………….         1,000 …

Kokua no na Laina Mokumahu Holomoana……………………………………       50,000 …

Uku kokua i kekahi Mokumahu e holo kaapuni i ka mokupuni o Hawaii no elua

            holo ana i ka mahina hookahi malalo o ka hoolaha akea ana no ke koho

            ia mai me ka aelike me ke Kuhina Waiwai…………………………….          2,000 …

Hoihoi i na Auhau Papalua……………………………………………………..         1,500 …

No J. C. Merrill…………………………………………………………………         1,500 …        

                                                                                                                             $  353,880 …

 

OIHANA LOIO KUHINA.

 

Uku Loio Kuhina……………………………………………………………….$     12,000 …

   “       o ke Kakauolelo………………………………………………………….       5,000 …

   “       Ilamuku…………………………………………………………………..       8,000 …

   “       o kona Kakauolelo Mua………………………………………………….       2,400 …

   “            “                 “      Elua (Kanaka Hawaii)………………………………       1,200 …

   “       Makai Nui o Hawaii……………………………………………………..        5,000 …

   “            “     “        Maui……………………………………………………….       5,000 …

   “            “     “        Kauai………………………………………………………       4,000 …

   “       Kakauolelo Makai Nui o Hawaii………………………………………...       1,600 …

   “            “                 “               Maui…………………………………………..       1,600 …


Uku o na Makai o Hawaii, penei ka hooholoia ana :

            Hookahi Kapena Hawaii ma Hilo, $70 no ka mahina……………$   1,680

            Hookahi Kapena haole ma Hilo $70 na ka mahina……………….    1,680

            Hookahi Hope Makai Nui ma Hilo Akau, $40 no ka mahina…….       960

            Hookahi Hope Makai Nui ma Hamakua, $80 no ka mahina……..    1,920

            Hookahi Hope Makai Nui ma Kohala Hema, $40 no ka mahina…       960

            Hookahi Hope Makai Nui ma Kohala Akau, $80 no ka mahina….   1,920

            Hookahi Hope Makai Nui ma Kona Akau $40 no ka mahina…….      960

            Hookahi Hope Makai Nui ma Kona Hema $40 no ka mahina……      960

            Hookahi Hope Makai Nui ma Kau, $80 no ka mahina……………   1,920

            Hookahi Hope Makai Nui ma Puna, $40 no ka mahina…………..       960

            Uku o na Makai Kumau…………………………………………..  35,160

            Kela me keia lilo o ka Oihana…………………………………….        500

                                                                                                                                 $ 49,580 …

 

Uku o na Hope Makai Nui a me na Makai o Maui, penei :

            Hookahi Hope Makai Nui ma Lahaina $90 no ka mahina………$    2,160

            Hookahi Kapena Hawaii ma Lahaina $50 no ka mahina……….       1,200

            Hookahi Hope Makai Nui ma Wailuku, $75 no ka mahina…….       1,800

            Hookahi Hope Makai Nui ma Makawao, $80 no ka mahina.......       1,920

            Hookahi Hope Makai Nui ma Hana, $40 no ka mahina………..          960

            Hookahi Hope Makai Nui ma Honuaula, $30 no ka mahina…..           720

            Hookahi Hope Makai Nui, Molokai, $40 no ka mahina……….           960

            Uku o na Makai Kumau……………………………………….      22,640

                                                                                                                               $   32,360 …

 

Uku o ka Hope Ilamuku, Makai o Oahu a me na Ipukukui o Honolulu:

            Uku o ka Hope Ilamuku………………………………………$       5,000

            Hookahi Kapena, $100 no ka ka mahina………………………        2,400

            Elima Makai $90 no ka mahina pakahi……………………….       10,800

            Elua Kapena, $50 no ka mahina pakahi……………………….         2,400

            Hookahi Hope Makai Nui ma Waialua, $50 no ka mahina……         1,200

            Hookahi Hope Makai Nui ma Koolaupoko $50 no ka mahina…       1,200

            Hookahi Hope Makai Nui ma Koolauloa, $30 no ka mahina…..          720

            Hookahi Hope Makai Nui ma Waianae, $30 no ka mahina……           720

            Hookahi Hope Makai Nui ma Ewa $40 no ka mahina…………          960

            Na Ipukukui o Honolulu……………………………………….        9,000

            Uku o na Makai Kumau o Honolulu…………………………..      52,360

                                                                                                                               $   85,760 …

 

Uku o na Hope Makai Nui me na Makai o Kauai, penei :

            Hookahi hope makai nui o Kauai, a Kakauolelo Makai Nui,

                        $80 no ka mahina……………………………………..$        1,920

            Hookahi hope makai nui no Lihue, $50 no ka mahina………..          1,200

            Hookahi hope makai nui no Koloa, $50 no ka mahina…….....          1,200

            Hookahi hope makai nui no Waimea, $50 no ka mahina……..          1,200

            Hookahi hope makai nui no Kawaihau, $50 no ka mahina……         1,200

            Hookahi hope makai nui no Hanalei, $50 no ka mahina………         1,200

            Uku o na Makai Kumau o Kauai………………………………        9,680

                                                                                                                                $  17,600 …

Uku hopu ana i na Lawehala……………………………………………………...     5,000 …

Kela me keia lilo………………………………………………………………….      2,000 …

Na lilo o na Aha Koronero……………………………………………………….       1,200 …

Na lilo o na Hihia Karaima………………………………………………………     20,000 …

Uku Puali Koa, Haawina Kuikawa e hoolilo ia ma ke kauoha o ka Moi iloko o

            ka Aha Kuhina, no na mokupuni o Maui, Hawaii a me Kauai…………..     60,000

                                                                                                                              $  319,300 …

 

OIHANA HOONAAUAO.

 

Uku Kahukula Nui……………………………………………………………..$        6,000 …

Kona lilo kaahele………………………………………………………………..        1,000 …

Uku Kakauolelo o ka Papa………………………………………………………       6,000 …

Uku kokua i na Kula Hawaii a me Beritania…………………………………….     75,000 …

Uku Kokua i na Kula Aupuni………………………………………………….        10,000 …

Kula Hoopololei ma Keoneula………………………………………………..          10,000 …

Kukulu a me ka hana hou i na halekula……………………………………….         10,000 …

Kokua ana i ka Halekula Hanai ma Hilo………………………………………           5,000 …

Kukulu i Halekula Kaikamahine ma Waialua…………………………………         10,000 …

Kokua ana i ka Halekula ma Makawao……………………………………….           2,000 …

Kokua ana i na Haumana ma ke Kulanui o Kapunahou………………………              720 …

Lako Palapala me kela me keia lilo……………………………………………              800 …

Elele……………………………………………………………………………          1,000

                                                                                                                           $     137,520 …

 

HOAKAKA NUI.

 

Uku Lilo Moi…………………………………………………………………$      148,500 …

Na Haawina Kumau…………………………………………………………...        21,800 …

Ahaolelo me ka Aha Kukamalu……………………………………………….         25,300 …

Uku Oihana Hookolokolo……………………………………………………..      122,125 …

Uku Oihana o ko na Aina E……………………………………………………     259,766 50

Uku Oihana Kalaiaina…………………………………………………………   2,174,925 36

Uku Oihana Waiwai…………………………………………………………..       353,880 …

Uku Oihana Loio Kuhina……………………………………………………...      319,300 …

Uku Oihana Hoonaauao……………………………………………………….      137,520

                                                                                                                           $ 3,563,116 86

 

            Pauku 2.  E kau no ke Kuhina Waiwai ma ka aoao o na loaa o ka Bila Haawina o na makahiki elua i hala i na koena a pau i haawi ia ma ke Kanawai, i aponoia ma ka la 30 o Iulai, M. H. 1880, aole nae i uku ia a hiki i ka la 31 o Maraki, M. H. 1882, aole hoi i hoakaka ia ma kahi e, a oia mau puu dala a pau, aole no e uku ia no na kumu i hoolilo ia ai mamua.

            Pauku 3.  E hoomau aku ke Kuhina Waiwai i ka uku ana i na uku makahiki i oleloia ma keia Kanawai, ka uku o na Koa a me na Makai, ka uku o na Kumu Kula, a me na lilo mau o ka Papa Hoonaauao, ka Papa Ola, na lilo o ka Oihana Kinai Ahi, a me ka Aha Kiekie, a me ka Aha Kaapuni, na Bila Aie o ke Aupuni, ke ola o na Paahao a me na lilo o ke Kahua Lepera, a hiki i ka la 30 o Iune, M. H. 1884, ke hooholo ole ia he mau Bila Haawina hou mamua ae o ia la.


            Pauku 4.  Aole e ku i ke Kanawai ke uku ke Kuhina Waiwai, aole hoi e ae e uku ia aku kekahi dala maloko ae o ka Waihona no na kumu e ae aka, no na kumu wale no i hoakaka ia ma keia Kanawai.

            Pauku 5.  He hiki ole i kekahi mea iaia na Oihana Aupuni elua i hookaawale ia ka uku makahiki no ia mau Oihana, ke ohi i ka uku i oi aku mamua o ka uku o ka mea i oi o laua, ke hiki aku ka uku o kekahi o ia mau Oihana i ka Elua Tausani Dala a oi ae paha no ka makahiki, aole no e uku ia oia i kekahi uku e ae a uku hou aku paha.

            Pauku 6.  E lilo keia i Kanawai mai kona la e aponoia ai.

 

            Aponoia i keia la 7 o Augate, M. H. 1882.

 

                        a23 3t                                                              KALAKAUA REX.

 

W. R. KAKELA

He Loio a he Kokua ma ke Kanawai.

HE LUNA HOOIAIO PALAPALA.

 

W. C. SMITH.

LOIO! LOIO!

Helu 36, Alanui Kalepa, Honolulu.

1056 tf

 

S. B. DOLE.

HE LOIO A HE LUNA HOOIAIO PALAPALA.

E hiki no iaia ke lawelawe i na hihia o kela a me keia a

imua o na Ahahookolokolo a pau o keia aupuni.

KEENA HANA—Ma Alanui Kaahumanu.

 

 

JNO. LOTA KAULUKOU.

LOIO a HE KOKUA.

Ua makaukau au e lawelawe i na hihia a pau o kela a me keia ano iloko o na Aha Hookolokolo a pau o keia aupuni.  Ua hiki no hoi ke hana i na palapala a pau e pili ka Oihana Loio me ka eleu.  E loaa no au ma Heeia Koolaupoko, a ma Honolulu no hoi i kek manawa.                901 tf

 

ASA KAUILA,

Loio a Kokua ma ke Kanawai.

Ua makaukau au e lawelawe i na hana a pau ma keia Oihana imua o na Aha a pau o ka mokupuni o Oahu.  E loaa no au ma Koolaupoko, Heeia, a ma Honolulu @ Hooko ia na kauoha mai na wahi a pau o ka mokupuni me ka eleu a me ka hikiwawe.

 

RICHARD F. BICKERTON

(PEKETONA.)

LOIO  a he KOKUA ma ke KANAWAI.

E HELE ANA OIA IMUA O NA AHA HOOKOLOKOLO

a pau o keia Aupuni ma na ano hihia a pau, ina paha no Oahu nei, a ma na Mokupuni e ae.

Ua makaukau mau oia i ka hana ana i na Palapala pili kanawai o kela a me keia ano.

Ua hiki no hoi iaia ke hoaie dala aku ma ke moraki ana @ aina, ma ka ukupanee haahaa loa.

E hanaia na hana me ka hikiwawe a ma ka uku haahaa.

Keena hana, Helu 23 Alanui Kalepa, elua puka ma o aku o ka hale kauka o Kauka Minuteole.       440 1y

 

JAMES M. MONSARRAT.

[MAUNAKEA.]

Loio a he Kokua ma ke Kanawai.

IMUA O NA AHA HOOKOLOKOLO A PAU o keia Aupuni.  E lawelawe ana no hoi ma na hana hana pili i ka hooponopono waiwai, me ka imi ana i na palapala Sila Aina, ka hana ana i na Palapala Kuai, Hoolimalima a me ka hoaie dala ana.

 A HE LUNA HOOIAIO PALAPALA.

Keena hana helu 9 alanui Kaahumanu.

Jan. 3, 1880.                            944 1y

 

PAPA, PAPA

AIA MA KAHI O

LEWERS & COOKE,

(O LUI MA.)

MA KE KAHUA KAHIKO MA

Alanui Papu a me Mo@

E LOAA AI NA

Papa Nouaiki

o kela a me keia ano.

Na Papa Nani a Paa no ke kukulu

Ana i na Hale!

Na Pani Puka, Na Puka Aniani,

No Olepelepe, Na Pou, Na O-a,
Na Papa Hele, Na Papa Ku,

A me na Papa Moe nui loa

 

NA PILI O NA HALE
O NA ANO A PAU.

Na Pepa Hoonani, Na Pena o na Wai a pau,

Na Kui mai ke Nui a ka Makalii,

Na Ami Puka, Na Ami Puka Aniani

Na Ami o na ano a pau,

Na Aila Pena, o kela me keia ano,
Na Aila Hoomaloo, he lehulehu wale,

Na Aila e ae o na ano a pau.

NA WAI WANIKI

—A ME NA—

WAI HOOHINUHINU NANI

o na ano a pau loa.

NA BALAKI ANO NUI WALE

A ke hai ia aku nei ka lono i na makamaka

pau, ua makaukau keia mau makamaka

o oukou e hoolawa aku ma

na mea a pau e pili ana

ma ka laua oihana

—NO KA—

UKU HAAHAA LOA!
E like me ka mea e holo ana mawaena o

LAUA a me ka MEA KUAI

E hele mai!  E na Makamaka

A e lawa no hoi ko oukou makemake

me ka oluolu a me ka maikai

845 tf