Results 1 to 20 of 54 for honouliuli — Papakilo Database

Refine search

Category

Year

1919(16)
1918(15)
1916(6)
1911(5)
4 more...
1917(5)
1910(3)
1912(2)
1914(2)

Word count

Results 1 to 20 of 54 for honouliuli

 1. 1.
  Ka Nupepa Kuokoa 22 September 1916
  Full text: ... ka lawelawe ana i ka oihana kuai Avaiona ma Honouliuli, Apana o Ewa, Kulanakauhale a Kalana o Honolulu, Teritore ...
 2. 2.
  Ka Nupepa Kuokoa 29 September 1916
  Full text: ... o Hawaii, 9. e ikeia ma ke ano ka HON.OULIULI WINE C0\£PANY. ' M. K AWAHAHA, Honolulu; G. KAWAHA8A, ...
 3. 4.
  Ka Nupepa Kuokoa 18 April 1919
  Full text: ... i ka lae o MAKAWRLA,. Kai Lawai 'a o Honouliuli. Konuhiki, Honouliuli Fishery. L. K. TOMY, LKSSKK, DAVID M. ...
 4. 5.
  Ka Nupepa Kuokoa 8 March 1918
  Full text: ... | kuleana aina iloko o na Apana o Ewa, Honouliuli, Hoaeae, Waipio, Waiau, , Waiawa, Mananaiki, Kalauao, Aha, j ...
 5. 6.
  Ka Nupepa Kuokoa 5 April 1918
  Full text: ... na kuleann aina iloko o na Apana o Ew?., Honouliuli, Hoaeae, Waipio, Waiau, Waiawa, Mananaiki, Manana nui, Waikele, Waimano, ...
 6. 7.
  Ka Nupepa Kuokoa 22 March 1918
  Full text: ... ,na kuleana aina iloko o na Apana o Ewn,"' Honouliuli, Hoaeae, Waipio, Waiau, Waiawa, Mananaiki, Manana nui, Waikele, Waimano, ...
 7. 8.
  Ka Nupepa Kuokoa 24 June 1910
  Full text: ... ana i ka pule aku nei i hala ma Honouliuli, Ewa. ; I ka manawa i haohaoia ai ka ...
 8. 9.
  Ka Nupepa Kuokoa 26 July 1912
  Full text: ... ke poo me ka pohaku e kekahi Korea, lua Honouliuli. Ua paa ke Korea i ka hopuia a aia ...
 9. 10.
  Ka Nupepa Kuokoa 26 January 1917
  Full text: ... i keia ola ana. He halekuai ko Afano ma Honouliuli, a ma kekahi rumi mahope 0 kela halekuai, i ...
 10. 11.
  Ka Nupepa Kuokoa 12 December 1919
  Full text: ... hookapuia ana o na kai lawal'a nia Puuloa ame Honouliuli, i kakau mai nei ka Loio Kuhina Palmer o ...
 11. 12.
  Ka Nupepa Kuokoa 4 April 1919
  Full text: ... let o MAKA\YIvJ,A, Kai Lawai'a o ll<>> uliuli. Kunnhiki. Honouliuli Ki.nlipn L. K. TOMY, I.KBSKK. DAVID M. KUPIIIhA. Apr. ...
 12. 14.
  Ka Nupepa Kuokoa 28 August 1914
  Full text: ... e komo pn ana na aiai o Hoaene ame Honouliuli. Wahi'koho, ma ka hale Hoolaulea o Ew*. (Ewa Pavilion). ...
 13. 15.
  Ka Nupepa Kuokoa 27 April 1917
  Full text: ... e komo pu ana na aina o Hoaeae ,ame Honouliuli. Wahi koho, ma ka hale Hoolaulea o Ewa. (Ewa ...
 14. 16.
  Ka Nupepa Kuokoa 20 April 1917
  Full text: ... e komo pu ana na aina 0 Hoaeae ame Honouliuli. Wahi koh'o, ma ka hale Hoolaulea 0 Ewa. (Ewa ...
 15. 17.
  Ka Nupepa Kuokoa 26 September 1919
  Full text: ... i ke mau loa. , iyn; , nuJtj E Honouliuli e, ua pau i ka maka o kuu wahine, ...
 16. 18.
  Ka Nupepa Kuokoa 10 February 1911
  Full text: ... 947. lN'^p 1 Bila Nui 2091 ia Kaopala Tral«) Honouliuli, Ewa, Oahu, ame 2-. Ka hapalua o ka Apana ...
 17. 19.
  Ka Nupepa Kuokoa 2 September 1910
  Full text: ... e komo pu ana na aina o Hoaeae aine Honouliuli. Wahi koho, ma ka hale Hoolaulea o Ewa. (Ewa ...
 18. 20.
  Ka Nupepa Kuokoa 27 January 1911
  Full text: ... Palapai i Sila Nui 3091 ia Kaopala maiok« > Honouliuli. Ewa, Oahu, ame 2. Kf hamlna o ka Apaaa ...