Results 1 to 7 of 7 for kalaeloa — Papakilo Database

Refine search

Publication

Ke Au Okoa(7)

Place of publication

Category

Decade

Word count

51 - 1000(7)

Results 1 to 7 of 7 for kalaeloa

 1. 1.
  Ke Au Okoa 2 April 1866
  Full text: ... Wai-" It#iki I3te 6 Waiololi, na keipaktifca w'aa o "Kalaeloa', ha puu kani o Imi-' Pba, iis tfaik«tfih'!?)(i6 tioulifetihetie ...
 2. 2.
  Ke Au Okoa 18 November 1869
  Full text: ... -AkHiae-ike-ika-nieahewa: —ihalohaauimoi. , , . . r D. W. Kalaeloa. Lahaina, Nov. 12. 1869.
 3. 3.
  Ke Au Okoa 13 April 1871
  Full text: ... f- Wahinepio, Pakaka, Miss H. Makekan, Papalaua, G. W. Kalaeloa, Panaewa, P. Kaiahna, Katolika, M. S. Wahinehookae, Honokohan, J. ...
 4. 4.
  Ke Au Okoa 24 August 1871
  Full text: ... Akaa. G. W. D. Halem&nu, MAUI—P. H. Treadway, Lahaina. Kalaeloa, " C. K, Kakani, Koapo. John Hae, Hana. . ...
 5. 5.
  Ke Au Okoa 21 September 1871
  Full text: ... K«M-Ak«B, O. W. D. H«i!<9«uui, MAUI—P. H. Trea4w*y, Lalaina. Kalaeloa. O. K.K*tami,KTOpo. Jotafia%Utam. W. P. EiUiāe/Wailako. i k 8. ...
 6. 6.
  Ke Au Okoa 13 February 1873
  Full text: ... iua be man knla hou kekahi. - D. *. Kalaeloa, Knkanolelo o ke Kulii Kumu o Wailuko. Lahaiua, Fcb. ...
 7. 7.
  Ke Au Okoa 13 March 1873
  Full text: ... (ualana namea aku aei. ma ke knla a Mr Kalaeloa, be k»o»»oo a 01 ako na kaaoiana, a i ...