Results 1 to 20 of 27 for kalaeloa — Papakilo Database

Refine search

Publication

Ka Nupepa Kuokoa(27)

Place of publication

Category

Year

1888(9)
1886(6)
1884(3)
1885(3)
4 more...
1881(2)
1882(2)
1880(1)
1889(1)

Word count

Results 1 to 20 of 27 for kalaeloa

 1. 1.
  Ka Nupepa Kuokoa 11 December 1880
  Transcription text: ... 'lii nona ka                         A naiwa ke kula o Kalaeloa             Puiwa Kalae ua owala i ke la             ...
 2. 2.
  Ka Nupepa Kuokoa 17 December 1881
  Transcription text: ... o Kauai o Manokalanipo, uwa mai hoi o Kaula Kalaeloa i ka lepo a ka makani, i na hana ...
 3. 3.
  Ka Nupepa Kuokoa 17 December 1881
  Full text: ... o Kauai o Manokalanipo, uwa mai ho'i o Kaula Kalaeloa i ka lepo a ki makani, i na hana ...
 4. 4.
  Ka Nupepa Kuokoa 2 September 1882
  Transcription text: ... ana ia Waikahalulu…………………………………………………    15,000 … Hoolawa Hale Ipukukui ma Kalaeloa…………………………………………….      3,000 … Hoomaemae me lilo hoohana no ka ...
 5. 5.
  Ka Nupepa Kuokoa 2 September 1882
  Full text: ... liou ana ia Waikahalulu 15,000.... Hoolawa Hale Ipukukui ma Kalaeloa 3,000 ... Hoomaemae me lilo iioohana uo ka Hale ...
 6. 6.
  Ka Nupepa Kuokoa 19 April 1884
  Transcription text: ... no ke kukulu ana i ka hale ipukukui ma Kalaeloa.                Ua oleloia, no elua hora ke kali ana ...
 7. 7.
  Ka Nupepa Kuokoa 30 August 1884
  Transcription text: ...             Hoolawa ana a paa ka hale ipukukui o Kalaeloa i 3,000, hooholoia.             Hoomaemae a me na lilo ...
 8. 8.
  Ka Nupepa Kuokoa 30 August 1884
  Full text: ... hooholoia. Hoolawa ana a paa ka hale ipukukui 3 Kalaeloa ī 3*ooo, hooholoia. Hoomaemae a me na liio hoohana ...
 9. 9.
  Ka Nupepa Kuokoa 3 January 1885
  Transcription text: ... na lima i ka hao, a o ka makai Kalaeloa no hoi ma kekahi lio me ke kaula alakai ...
 10. 10.
  Ka Nupepa Kuokoa 4 April 1885
  Transcription text: ... W B Keala H Giles                   D Kapoi                 S Keliinoi Kalaeloa                J Kamanu               J L Manuela Olelo                      Kekahuna Iona     M ...
 11. 11.
  Ka Nupepa Kuokoa 4 April 1885
  Full text: ... W B Keala H Giies D Kapoi S Keliinoi Kalaeloa J Kamanu J L Manueia Olel<» Kekahuna lona M ...
 12. 12.
  Ka Nupepa Kuokoa 12 June 1886
  Transcription text: ... ke ahiahi o ua la nei, oiai o Mr. Kalaeloa (he kanaka Hawaii) e motio ana i kona alahele ...
 13. 13.
  Ka Nupepa Kuokoa 12 June 1886
  Full text: ... ahiahi 0 ua la nei. oiai o ! Mr. Kalaeloa (he kanaka Hawaii) e | motio ana 1 kona ...
 14. 14.
  Ka Nupepa Kuokoa 17 July 1886
  Transcription text: ... 600 Hale Ipukukui hou Honolulu   4,000 Hale Ipukukui hou Kalaeloa    3,000 Hoomaemae me na lilo hoohana Ipukukui 12,000 Kuai ...
 15. 15.
  Ka Nupepa Kuokoa 21 August 1886
  Full text: ... 50 Koleka 0 Kalihi, 50 Jonah, .50 Naoliko, 50 Kalaeloa, .50 MfsUoyd t .50 Waikahalula, 50 Napela Keoloewa, 50 ...
 16. 16.
  Ka Nupepa Kuokoa 9 October 1886
  Transcription text: ... Ipukukui hou Lae Makananaloa $600. holo.  Hale Ipukukui o Kalaeloa $3,000. holo.  Hoomaemae me na lilo hoohana o na ...
 17. 17.
  Ka Nupepa Kuokoa 9 October 1886
  Full text: ... hou Ijc Makahinaloa $6cc. h >(o, Ha'r Ipukukui o Kalaeloa Sj.coc. hola Hoomaemae me na liio o na hale ...
 18. 18.
  Ka Nupepa Kuokoa 30 June 1888
  Transcription text: ... ke poina nalu mai Leahi a ka Lae o Kalaeloa; na waihooluu loli mau o ka moana, mai ka ...
 19. 19.
  Ka Nupepa Kuokoa 30 June 1888
  Full text: ... oke poina nalu mai I.eahi a ka Kae o Kalaeloa; na waihooluu loli mau oka moana, mai ka uli ...
 20. 20.
  Ka Nupepa Kuokoa 7 July 1888
  Full text: ... ina Pu'mUe. aneniu* hapaha mile ma ke kumohana o Kalaeloa.