Results 1 to 20 of 2,012 for kikane — Hawaiian Newspapers Collection

Skip to search results

Refine search

Place of publication

Category

ARTICLE(1,155)
PAGE(671)

Word count

>= 1001(595)
Filter search results

Results 1 to 20 of 2,012 for kikane

 1. 1.
  Ka Holomua 18 October 1913
  Full text: SAMOLAPOKI MA KIKANE.
 2. 2.
  Ka Nupepa Kuokoa 24 October 1874
  Full text: Ka Laina Mokuahi o Kikane.
 3. 3.
  Ka Nupepa Kuokoa 18 November 1910
  Full text: HOOKU'IIA KE KAA KIKANE E KE KAAAHI
 4. 4.
  Ka Nupepa Kuokoa 30 September 1898
  Full text: HE KANAKA KIKANE.
 5. 5.
  Ka Nupepa Kuokoa 3 February 1877
  Full text: Ku mai ka mokuahi "Kulanakauhaie o Kikane."
 6. 6.
  Ka Nupepa Kuokoa 5 November 1920
  Full text: PAA I KAHI POHO NA HUILA O KE KAA KIKANE.
 7. 7.
  Ka Nupepa Kuokoa 17 January 1913
  Full text: HAULE MAILUNA MAI O KE KAA KIKANE A EHA LOA
 8. 8.
  Ka Nupepa Kuokoa 25 November 1910
  Full text: Haule ke Kalaiwa o ke Kaa Kikane Ilalo mamuli o ia Hookuiia Ana.
 9. 9.
  Ko Hawaii Ponoi 8 April 1874
  Full text: NU ZILANI, KIKANE A ME FIJI.
 10. 10.
  Ka Nupepa Kuokoa 27 March 1914
  Full text: ... LIMA IKAIKA E LOAA AI KA I'O BIPI MA KIKANE.
 11. 11.
  Ka Nupepa Kuokoa 7 May 1920
  Full text: WAHI A NA MAKAI HE "HEE" KA HUI KAA KIKANE.
 12. 12.
  Ka Nupepa Kuokoa 4 February 1888
  Full text: Ka Loaa anu o ka Mokuahi "Kulanakauhale o Kikane" i ke kaipuni ma na kai o Kina.
 13. 13.
  Ka Oiaio 13 April 1894
  Full text: Ma ka S. S. Manowai mai, mai Kikane mai.
 14. 14.
  Ka Leo o ka Lahui 6 April 1894
  Full text: Ma ka S. S. Manowai mai, mai Kikane mai.
 15. 17.
  Ka Naʻi Aupuni 16 May 1906
  Full text: ... keia." * Alaila, ninau mai la o Eahekili la Kikane: 4Ke oleloimai nei o Kamehameha e holo mai i ...
 16. 18.
  Ka Naʻi Aupuni 15 May 1906
  Full text: ... elua elele lawe kauoha. Oka elele mua: oia o Kikane. Aua kauoha o Kamehameha iaia e holo mai i ...
 17. 19.
  Ka Nupepa Kuokoa 26 October 1895
  Full text: Eia raai Kikane mai e lohe ia inai nei, aia ka Puukani ...
 18. 20.
  Ka Nupepa Kuokoa 27 October 1894
  Full text: ... a raa na',la like'ole, penei: Nov. 1, Miowcra, mai Kikane a me Fji mai, a e holo ioa aku ...