Results 1 to 2 of 2 for kalaeloa — Papakilo Database

Refine search

Publication

Place of publication

Category

ADVERTISEMENT(2)

Decade

Word count

<= 50(2)

Results 1 to 2 of 2 for kalaeloa

  1. 1.
    Ka Leo o ka Lahui 16 June 1893
    Full text: ... hiki i . May 31, im MANOA' iiaua Kananiu Kalaeloa Hipa-kea t HUEHiE Kalawaianui WAIK:Xi . Keawe Hoolnhi Kna'ia ...
  2. 2.
    Ka Leo o ka Lahui 23 June 1893
    Full text: ... & Mki i May 81, 18WI. MANOA «j»n* K*n*uii Kalaeloa Jl*pa-k«a HUKHUE KalawaiMin! .* m . WAIKIKI KeawT * ...