Results 1 to 20 of 25 for kalaeloa — Papakilo Database

Refine search

Place of publication

Category

ADVERTISEMENT(25)

Word count

51 - 1000(25)

Results 1 to 20 of 25 for kalaeloa

 1. 1.
  Ka Elele 24 November 1853
  Full text: ... hnokohu ana ia :a i Luna hooponopono waiwai o Kalaeloa, o Kapalama, Oaliu i make aku nei: iNolaila ua ...
 2. 2.
  Ka Hae Hawaii 28 July 1858
  Full text: ... Nauwala> Haunk, KaUepohaku, Kanaina ) Peahi, Kalaepohaku, Kooloa, Kapalama, 'Kalaeloa, Iwilei, . - Kai.ihi. Kamalanai, Kalihi, Kanakanui no Keaweamahi, ...
 3. 3.
  Ka Hae Hawaii 18 August 1858
  Full text: ... Paia, ■. ' Hamakualoa, Hoomaikai, Hamakualoa, Kaimi, Honopou, '% Kalaeloa *• “ Kulamea, Kiilau, “ “ Piho, Pnpauea, Kupa, ...
 4. 4.
  Ke Au Okoa 24 August 1871
  Full text: ... Akaa. G. W. D. Halem&nu, MAUI—P. H. Treadway, Lahaina. Kalaeloa, " C. K, Kakani, Koapo. John Hae, Hana. . ...
 5. 5.
  Ke Au Okoa 21 September 1871
  Full text: ... K«M-Ak«B, O. W. D. H«i!<9«uui, MAUI—P. H. Trea4w*y, Lalaina. Kalaeloa. O. K.K*tami,KTOpo. Jotafia%Utam. W. P. EiUiāe/Wailako. i k 8. ...
 6. 6.
  Ka Nupepa Kuokoa 8 November 1873
  Full text: ... kauohaia a.ku nel ka poe a pau a ua Kalaeloa nei I aie aku ai, e hoike mal I ...
 7. 7.
  Ka Nupepa Kuokoa 29 August 1874
  Full text: ... makoo malaio iho. J Na!.oku, K Kaiwi. K K&newahine, Kalaeloa, >"nole, Kn\i!tabi, I Oieloiao, K:iwabaoi, lloouuu. ' Aag 5. ...
 8. 8.
  Ka Nupepa Kuokoa 14 November 1874
  Full text: ... W K rbaia J PKaawai mmo* KMhoohaU, J Kapahi Kalaeloa 2t*oi«, loaM 1 Keawe Kanaa, . K*boopd, 1 w ...
 9. 9.
  Ko Hawaii Pae Aina 2 March 1889
  Full text: ... i . iiANA-MKaoiuio • i,. MAiijk4&r4PKawaka lljiup!i Kii;uf Kaj»4ha«lSa Kalaeloa ■ KAMA^UWAI-īiOpn NleīUk.i Hailama XUMII J Ma aUua Oaoiiikul-U ...
 10. 10.
  Ka Leo o ka Lahui 8 June 1893
  Full text: ... KAW.4 Kauhi 1 L. Kuluwaimaka Loke MANOA Hana Kanamu Kalaeloa , Hipa*kea
 11. 11.
  Ka Leo o ka Lahui 27 June 1893
  Full text: ... hiki i May 31, 1898. MANOA ! Haua Kanamu Kalaeloa HipfiL*kea HUEHUK Kalawaianui WAIKIKI Keawe HooiuLi KuahauU Kaeh» Hoomaku ...
 12. 12.
  Ka Leo o ka Lahui 28 June 1893
  Full text: ... i | May 31. 1893. MANOA iiana Kauamu ! Kalaeloa ; liipa-kea HUKHUE 1 Kalawaianui WAIKIKI ' Keawe Hooinhi ...
 13. 13.
  Ka Nupepa Kuokoa 8 September 1894
  Full text: ... Kollberg, H. Myhre, A- C. W. L. Disney. J. Kalaeloa, Kamalu, J. Kahoalii, B. Oadt, F. Freitaa f Adoft ...
 14. 14.
  Ka Oiaio 6 September 1895
  Full text: ... paha, mawaena o ka Lae © Moftapuu a me Kalaeloa, a mai naMauna a ke Kdfceiake papa loa ia ...
 15. 15.
  Ka Nupepa Kuokoa 7 September 1895
  Full text: ... ole kahawai, mawaena o ka Taq o Makapan ame Kalaeloa, a na kuahiwi a hlki I ke kai, na ...
 16. 16.
  Ka Makaainana 9 September 1895
  Full text: ... paha, mawaena o ka I.ae < Makapuu a me Kalaeloa a mai na kuahiwi a ke kai, ua papa ...
 17. 17.
  Ka Nupepa Kuokoa 21 September 1895
  Full text: ... kahawai, mawaena o ka Lae o Makapuu a me Kalaeloa, a mai na kuahiwi a hlki i ke kai, ...
 18. 18.
  Ka Makaainana 23 September 1895
  Full text: ... paha, mawaena o ka Lae 0 Makapuu a me Kalaeloa a mai na kuahiwi a ke kai, ua papa ...
 19. 19.
  Ka Nupepa Kuokoa 5 March 1897
  Full text: ... \ I\ A. Kaioleaulani. S. K. Moso2?. Moses Kekahio. Kalaeloa. KULOIjOIA. Iloopaikua. J. Keali. IJz7ie Kaoak:». Mrs. P. Keawe. ...
 20. 20.
  Ka Nupepa Kuokoa 3 March 1911
  Full text: ... Haleipukukui ma Leahi a hiki i ka Haleipukukui ma Kalaeloa. 2. O na auau a holoi ana i na ...