Results 1 to 14 of 14 for kalaeloa — Papakilo Database

Refine search

Publication

Ka Leo o ka Lahui(14)

Category

ARTICLE(14)

Decade

Word count

Results 1 to 14 of 14 for kalaeloa

 1. 1.
  Ka Leo o ka Lahui 7 May 1891
  Full text: ... e hiolaui ana maluna o ka ulu psnei: I'a Kalaeloa i ka lepo a ka makani. " lloonuaniiH ia ...
 2. 2.
  Ka Leo o ka Lahui 3 July 1891
  Full text: ... piha ku'i o Maunakea , He mea e o Kalaeloa He mea e o Kalaapoko Ua hee h.oi na ...
 3. 3.
  Ka Leo o ka Lahui 21 September 1891
  Full text: ... kahi a lakou i manao' ai e pae o Kalaeloa, ina nae e mau ka lawe a ke au ...
 4. 4.
  Ka Leo o ka Lahui 3 May 1893
  Full text: ... lepo o na alanui ika inehinei, ua like rae Kalaeloa, ka ula pu i ka lepD. ■—.— — " ...
 5. 5.
  Ka Leo o ka Lahui 15 January 1894
  Full text: ... ai i mele no ua lepo ala, penei: Ula Kalaeloa i ka lepo a ka makani Hoonuanua i Apuakalamaula ...
 6. 6.
  Ka Leo o ka Lahui 30 January 1894
  Full text: ... Cbati. Manuwa ffenry Ma, Kekua, Kauhale. Keliikipi, S. W. Kalaeloa. Kukooku, Mu Kekoa, Maiuli, Ku, S. Kaluna. Kaaihue. D. ...
 7. 7.
  Ka Leo o ka Lahui 15 February 1894
  Full text: ... lakou e hehe nei na aka, ua hala o Kalaeloa mahope a kc hele mai la i ka nuku ...
 8. 8.
  Ka Leo o ka Lahui 10 April 1894
  Full text: ... na e mau ma keia kulaua v S N. Kalaeloa.' Puulualoa, Molokai. AperL 6: 1894.
 9. 9.
  Ka Leo o ka Lahui 7 May 1894
  Full text: ... a waiho iuka nei' 0 ka aina, mauka o Kalaeloa tna Oali i nei. aia Hi&waho o keia wahi ...
 10. 10.
  Ka Leo o ka Lahui 7 August 1894
  Full text: ... Gandles, E. Kekoo wai, Pauole, S. Haluapo, Jos. Aea. Kalaeloa, H. Welewele, Gliva Stillman. E. Moanaliha Hili, J. N- ...
 11. 11.
  Ka Leo o ka Lahui 30 October 1894
  Full text: ... Hana ar iloko o na minute he 45. Ula Kalaeloa ika lepo a ka' makani, hoonuanua i Apua ka ...
 12. 12.
  Ka Leo o ka Lahui 20 March 1895
  Full text: ... alaoit. aina. ' ' Ua puhia ij£|i la o Kalaeloa . Un ula loa kē kai o Hoolehua . ...
 13. 13.
  Ka Leo o ka Lahui 13 May 1895
  Full text: ... moan* mai ka. lae o Kaena a hiki i Kalaeloa» a nowi h<j» ka'noa o Hamo. * Aia mahope ...
 14. 14.
  Ka Leo o ka Lahui 2 January 1896
  Full text: ... hala o Waiauae, ua hiki maila Ukou nei no Kalaeloa, a ua hookooao maila ka puhi Laumeki unaloko o ...