Results 1 to 11 of 11 for kalaeloa — Papakilo Database

Refine search

Place of publication

Category

Year

1888(3)
1884(2)
1886(2)
1889(2)
2 more...
1882(1)
1885(1)

Word count

>= 1001(11)

Results 1 to 11 of 11 for kalaeloa

 1. 1.
  Ka Nupepa Kuokoa 2 September 1882
  Full text: ... liou ana ia Waikahalulu 15,000.... Hoolawa Hale Ipukukui ma Kalaeloa 3,000 ... Hoomaemae me lilo iioohana uo ka Hale ...
 2. 2.
  Ka Nupepa Kuokoa 30 August 1884
  Full text: ... hooholoia. Hoolawa ana a paa ka hale ipukukui 3 Kalaeloa ī 3*ooo, hooholoia. Hoomaemae a me na liio hoohana ...
 3. 3.
  Ka Nupepa Elele Poakolu 12 November 1884
  Full text: ... Pal.u Ilao, Kiaaina o Kana; 900 00 Hale Ipokukui Kalaeloa, p . 3'UUV
 4. 4.
  Ko Hawaii Pae Aina 7 March 1885
  Full text: ... i ka moana 1 na ale hanupanupa kai o Kalaeloa Nee mai kamakani he moae-ku E hiki aku ai ...
 5. 5.
  Ka Nupepa Elele 31 July 1886
  Full text: ... ipukukui hou o Honolulu 4,.000' Halo ipukukui hou o Kalaeloa "3,000 Hoomaemao me na lile hoohana īpukukui v' : ...
 6. 6.
  Ka Nupepa Kuokoa 9 October 1886
  Full text: ... hou Ijc Makahinaloa $6cc. h >(o, Ha'r Ipukukui o Kalaeloa Sj.coc. hola Hoomaemae me na liio o na hale ...
 7. 7.
  Ka Nupepa Kuokoa 30 June 1888
  Full text: ... oke poina nalu mai I.eahi a ka Kae o Kalaeloa; na waihooluu loli mau oka moana, mai ka uli ...
 8. 8.
  Ka Nupepa Kuokoa 15 September 1888
  Full text: ... o Honouliuli Ewa, Oahu, e waiho la mawaena o Kalaeloa a me Pili 0 Kaha, a aole hoi e ...
 9. 9.
  Ka Nupepa Kuokoa 22 September 1888
  Full text: ... o Honouliuli Kwa, Oahu, e waiho U mawaena o Kalaeloa a m<- Pili o Kaha, a aole hoi e ...
 10. 10.
  Ko Hawaii Pae Aina 27 July 1889
  Full text: ... mokuahi Waima nalo lie elua mile mawaho ae o Kalaeloa, iaia o hoi mai ana no Honoluiu nei i ...
 11. 11.
  Ka Nupepa Kuokoa 27 July 1889
  Full text: ... mokuahi Waima nalo he elua mile mawaho ae o Kalaeloa, iaia e hoi mai ana no HonoliHu nei, i ...