Results 21 to 40 of 495 for kalaeloa — Papakilo Database

Refine search

Place of publication

Category

Author

Word count

>= 1001(128)

Results 21 to 40 of 495 for kalaeloa

 1. 21.
  Ka Nupepa Kuokoa 13 December 1862
  Transcription text: ... mau la. Ia Laieikawai ma i haalele ai ia Kalaeloa ia kakahiaka, ala ae la ka Makaula, e ku ...
 2. 22.
  Ka Hoku o ka Pakipika 22 January 1863
  Full text: ... matt inoa. . Kipoho, Kana, Wahihaalohaale, Wailea, Pohilko. Moo, Kalaeloa, Kahili, Kapaa. Hohtthalfi, Aliala Piaolo, Puniwai, Kaiho, lima, Kukiiahu; ...
 3. 23.
  Ka Nupepa Kuokoa 6 June 1863
  Transcription text: ... PORT GAMBLE, W.T. - I. Maika, Kaholokai. Kailiawa, Samuela, Kalaeloa, Kahili, Kaimapana. On na inoa mua ekolu. he poe ...
 4. 24.
  Ka Nupepa Kuokoa 6 June 1863
  Full text: ... 1 '"kt W. T.— l. Maika, Kaholol.i'.i. Kai!nw.i, Samuola, Kalaeloa, Kuhili, Kalu i.ip'iii ». O ii i iii'a mua ...
 5. 25.
  Ka Nupepa Kuokoa 29 August 1863
  Transcription text: ... kai hiki mai io makou nei, na D. W. Kalaeloa, o Lahaina Maui. E hai mai ana, ua aihue ...
 6. 26.
  Ka Nupepa Kuokoa 26 September 1863
  Transcription text: ... ke kai hawenelua o Kikaha, Aloha ka lai o Kalaeloa, Aloha ka malu niu o Pipii, Oia wahi a ...
 7. 27.
  Ka Nupepa Kuokoa 26 September 1863
  Full text: ... ke kai hawenelua 0 Kikaha, Aloha ka lai o Kalaeloa, Aloha ka mnlu niu o Pipii, Oia wahi a ...
 8. 28.
  Ka Nupepa Kuokoa 5 December 1863
  Transcription text: ... ko a nui aku.  E aloha auanei.                                                                                                D. W. KALAELOA.    Lanieha, Maui, Nov. 2, 1863. He inoa no ...
 9. 29.
  Ka Nupepa Kuokoa 5 December 1863
  Full text: ... ke koa nui akuJ E aioha auanei. D. W. Kalaeloa. I LanitKa, Maui, 2, 1833. I
 10. 30.
  Ka Nupepa Kuokoa 26 December 1863
  Transcription text: ... e kalewa iwaho.  E aloha auanei.                                      D. W. KALAELOA.   Lahaina, Decemaba, 17, 1863, Make emoole, Kupanaha. E ...
 11. 31.
  Ka Nupepa Kuokoa 30 April 1864
  Transcription text: ... Me ka mahalo i ka Luna Hooponopono. D. W. KALAELOA. Lanikeha, Lahaina, Maraki, 10, 1864. He halawai Komite, Ma ...
 12. 32.
  Ka Nupepa Kuokoa 30 April 1864
  Full text: ... Me ka mahalo i ka Luna Hooponopono. D. W. Kalaeloa. Lanikeha, Lahaina, Maraki, 10, 1864.
 13. 33.
  Ka Nupepa Kuokoa 8 October 1864
  Transcription text: ... maka-a             A noi ka lihilihi-a.                         D. W. KALAELOA.             Lanikeha, Lahaina, Ssebakemapa, 28, 1864.  KA NU HOU ...
 14. 34.
  Ka Nupepa Kuokoa 8 October 1864
  Full text: ... a ka maka-a A noi ka lihilihi-a. D. W. Kalaeloa. Lamheka, Lahaina, Sebakemapa, 28, ]BG4.
 15. 35.
  Ke Au Okoa 19 June 1865
  Transcription text: ... Arthur, Kapena Heneri Baba, malaila i kapaia ai o Kalaeloa e na haole "Barber's point." Ua ku mai ka ...
 16. 36.
  Ke Au Okoa 19 June 1865
  Full text: ... Arthgr, Kapena H«i«ri Biba, malaila i kapaia ai o Kalaeloa V<Mi haole *'Bhrbor'a point." ; Uaku mai ka ,otoki> ...
 17. 37.
  Ka Nupepa Kuokoa 17 February 1866
  Transcription text: ... 'kamaaina no keia wahi makani, olelo kekahi, he Kona Kalaeloa, olelo hoi kahi he Kona Puukuua, o kekahi hoi ...
 18. 38.
  Ke Au Okoa 2 April 1866
  Transcription text: ... lele kawa o Waiololi, na keiki pakaka waa o Kalaeloa, na puu kani o Imiloa, na kaikamahine houheuhene kamaa ...
 19. 39.
  Ke Au Okoa 2 April 1866
  Full text: ... Wai-" It#iki I3te 6 Waiololi, na keipaktifca w'aa o "Kalaeloa', ha puu kani o Imi-' Pba, iis tfaik«tfih'!?)(i6 tioulifetihetie ...
 20. 40.
  Ka Nupepa Kuokoa 28 April 1866
  Transcription text: ... no ia a holo-aia wale no a pae i Kalaeloa, o ka wahine nae ka mea i ane nawaliwali ...