Results 21 to 40 of 124 for kikane — Hawaiian Newspapers Collection

Skip to search results

Refine search

Year

1866(22)
1867(22)
1869(20)
1865(18)
5 more...
1868(17)
1862(12)
1864(7)
1861(3)
1863(3)

Place of publication

Category

Word count

Filter search results

Results 21 to 40 of 124 for kikane

 1. 21.
  Ka Nupepa Kuokoa 1 October 1864
  Full text: ... a o na Kuhina, e hoohele ma Ewa, he kikane ka moku.
 2. 22.
  Ka Nupepa Kuokoa 23 February 1865
  Full text: ... ua, ia wa no puka mai ana kekahi kaa Kikane ua hele a ohuoha oluna i na wahi- j ...
 3. 23.
  Ke Au Okoa 4 February 1867
  Full text: ... hoi ia mea i ma-ka no na moku. Mai Kikane mai.—l ka auina la o kela Sabati aku nei, ...
 4. 24.
  Ka Nupepa Kuokoa 8 February 1868
  Transcription text: ... o ko inoa o kona Kapena Capt. Eury, no Kikane mai keia moku i ili iho nei. A pakele ...
 5. 25.
  Ka Nupepa Kuokoa 13 June 1868
  Full text: ... Ua haalele iho no ke Keiki Alii Afred ia Kikane, a ua hoi aku i Knelani. maluna o kotta ...
 6. 26.
  Ka Nupepa Kuokoa 31 July 1869
  Full text: ... ia a me Ahyt»n e F. Spencer f>q. (Uakana Kikane). a ko hwiiuialimaia iiei i keia wa, ina ka ...
 7. 27.
  Ke Au Okoa 18 December 1865
  Full text: ... o Waimea e moe aoa ma kahi o ,|'ft|ia^ kikane ma Puuloa, ma ka la 1? na kula o ...
 8. 28.
  Ka Nupepa Kuokoa 17 February 1866
  Transcription text: ... o Enelani. Ua hele nui aku na kanaka o Kikane ilaila e eli gula ai. O ke kulanakauhale nui ...
 9. 29.
  Ka Nupepa Kuokoa 13 November 1869
  Transcription text: ... ka noho ana o ka wa maemae.             Meku Kikane- Ma ka poakahi iho nei ua ku mai ma ...
 10. 30.
  Ka Nupepa Kuokoa 11 August 1866
  Full text: ... o Alanla (Dayspnag-) kekahi, mai Australia, (oia ho» o Kikane,) mai iaiia aku kona hoio kaapuui ana nm ua ...
 11. 31.
  Ka Nupepa Kuokoa 5 April 1862
  Full text: ... ku mai ka moku Amerika leonium, heSO la mai Kikane mai,aohe nui ona mea hou, ke emi nei nae ...
 12. 32.
  Ka Nupepa Kuokoa 3 February 1866
  Full text: ... nei na knmaaina. i lle Kuianakauhale nani loa o Kikane, wa- | hi nka poe i ike maka; o ...
 13. 33.
  Ka Nupepa Kuokoa 6 July 1865
  Full text: ... ia llonekona i kela pule keia pule no Kaliionia, Kikane, Keomolewa, Vitoria, Peru a me kekahi mau wahi e ...
 14. 34.
  Ka Nupepa Kuokoa 2 March 1865
  Full text: ... Hawaii nei, heanoano eloele pipili. Ka inoa o keia Kikane (Kidney.) Penei ke kumukuai; aka. ina hooemi ke kumukuai ...
 15. 35.
  Ka Nupepa Kuokoa 1 October 1864
  Transcription text: ... ke kaomi pai-palapala.  Mamua ae o ia makahiki, ma Kikane a ma Enelani wale no i pai ia'i na ...
 16. 36.
  Ke Au Okoa 31 December 1868
  Full text: ... ibo nei, ku mai !a ka moku Arehus, mai Kikane mai, me na ehua, he lehulehu wale, aia mawaho ...
 17. 37.
  Ka Nupepa Kuokoa 19 April 1862
  Full text: ... hoou» na mai la o Kamehameha i elele, o Kikane kona inoa, a pae ma Oahu nei, mai Kaunakakai ...
 18. 38.
  Ka Hoku o ka Pakipika 16 January 1862
  Transcription text: ... aole nae i hiki i Oahu, hoouna mai oia Kikane, he aikane ia, he punahele nui kona, ua oleloia ...
 19. 39.
  Ka Nupepa Kuokoa 29 December 1866
  Full text: ... o n» haie ihu uaiwai ona Knpena moku cv.ai Kikane mai e waiho nei ma keia aina. He nui ...
 20. 40.
  Ka Nupepa Kuokoa 3 March 1866
  Transcription text: ... maluna o Hokuao a Tarawa, a malaila aku a Kikane, A mai Kikane aku, ua holo oia i Nu ...