Results 41 to 60 of 181 for kalaeloa — Papakilo Database

Refine search

Place of publication

Category

Author

Word count

51 - 1000(181)

Results 41 to 60 of 181 for kalaeloa

 1. 41.
  Ko Hawaii Pae Aina 4 April 1885
  Full text: ... W B Keala, II Oiiee, D Kapol, S Keliiuoi, Kalaeloa, J Kamanii. J1« Mannela, Oielo, Kekahuna lonu, M Kukona, ...
 2. 42.
  Ka Nupepa Kuokoa 4 April 1885
  Full text: ... W B Keala H Giies D Kapoi S Keliinoi Kalaeloa J Kamanu J L Manueia Olel<» Kekahuna lona M ...
 3. 43.
  Ko Hawaii Pae Aina 18 July 1885
  Full text: ... aku a lilo i puna n&, akoakoa papaa o Kalaeloa mai, Laeiuiiei, i uiua o Lunakauawai Kie* I kie ...
 4. 44.
  Ko Hawaii Pae Aina 2 January 1886
  Full text: ... " " W. Moae K. " " S. K. Kalaeloa " " Kahauakumuoie " " jßUkh«Dolei»akna " " liaaheo ...
 5. 45.
  Ka Nupepa Kuokoa 12 June 1886
  Full text: ... ahiahi 0 ua la nei. oiai o ! Mr. Kalaeloa (he kanaka Hawaii) e | motio ana 1 kona ...
 6. 46.
  Ka Nupepa Kuokoa 21 August 1886
  Full text: ... 50 Koleka 0 Kalihi, 50 Jonah, .50 Naoliko, 50 Kalaeloa, .50 MfsUoyd t .50 Waikahalula, 50 Napela Keoloewa, 50 ...
 7. 47.
  Ko Hawaii Pae Aina 23 April 1887
  Full text: ... noho ai " . Auwe kuu kaue hoi—a Aloha Kalaeloa i ka ihiii oka moku A me ka pohu ...
 8. 48.
  Ka Nupepa Kuokoa 7 July 1888
  Full text: ... ina Pu'mUe. aneniu* hapaha mile ma ke kumohana o Kalaeloa.
 9. 49.
  Ka Nupepa Elele 29 September 1888
  Full text: ... mau himeni haku, mahalo» He oiau ninait hooheno ua Kalaeloa 1 na kaikamahine opio, niahalo: nui.
 10. 50.
  Ko Hawaii Pae Aina 2 March 1889
  Full text: ... i . iiANA-MKaoiuio • i,. MAiijk4&r4PKawaka lljiup!i Kii;uf Kaj»4ha«lSa Kalaeloa ■ KAMA^UWAI-īiOpn NleīUk.i Hailama XUMII J Ma aUua Oaoiiikul-U ...
 11. 51.
  Ka Leo o ka Lahui 21 September 1891
  Full text: ... kahi a lakou i manao' ai e pae o Kalaeloa, ina nae e mau ka lawe a ke au ...
 12. 52.
  Ka Nupepa Kuokoa 19 December 1891
  Full text: Ke Ana Hohonu o Kalaeloa.
 13. 53.
  Hawaii Holomua 7 January 1892
  Full text: ... po nei, he kai huakai o na mano mai Kalaeloa a hoea i Makapuu ma ka moana, he hauoli ...
 14. 54.
  Ka Nupepa Kuokoa 28 January 1893
  Translated text: ... sent to escort the troubled steamship. It was at Kalaeloa that the ship in distress was found and towed ...
 15. 55.
  Ka Leo o ka Lahui 3 May 1893
  Full text: ... lepo o na alanui ika inehinei, ua like rae Kalaeloa, ka ula pu i ka lepD. ■—.— — " ...
 16. 56.
  Ka Leo o ka Lahui 8 June 1893
  Full text: ... KAW.4 Kauhi 1 L. Kuluwaimaka Loke MANOA Hana Kanamu Kalaeloa , Hipa*kea
 17. 57.
  Ka Leo o ka Lahui 27 June 1893
  Full text: ... hiki i May 31, 1898. MANOA ! Haua Kanamu Kalaeloa HipfiL*kea HUEHUK Kalawaianui WAIKIKI Keawe HooiuLi KuahauU Kaeh» Hoomaku ...
 18. 58.
  Ka Leo o ka Lahui 28 June 1893
  Full text: ... i | May 31. 1893. MANOA iiana Kauamu ! Kalaeloa ; liipa-kea HUKHUE 1 Kalawaianui WAIKIKI ' Keawe Hooinhi ...
 19. 59.
  Hawaii Holomua 13 July 1893
  Full text: ... I.Ia 130. m. h. 1080t)03. Maikai ka makani o KalaeloA. Nui ka welawela o ka la e niua nei, ...
 20. 60.
  Ka Lei Momi 20 July 1893
  Full text: Kalaeloa.