Results 61 to 80 of 181 for kalaeloa — Papakilo Database

Refine search

Place of publication

Category

Author

Word count

51 - 1000(181)

Results 61 to 80 of 181 for kalaeloa

 1. 61.
  Nupepa Puka La Kuokoa 14 September 1893
  Full text: ... a pela aku, a hoomanao ae la ia, “Ula Kalaeloa i ka lepo a ka makani, Hoonuanua ia Apuakalamaula, ...
 2. 62.
  Ka Nupepa Kuokoa 16 September 1893
  Full text: ... a pela aku, a hoomanao ae la ia, "Ula Kalaeloa i ka lepo a ka makani,
 3. 63.
  Ka Lei Momi 18 December 1893
  Full text: ... olelo, ma ia po a ao, haule hope o Kalaeloa mahope o makou, hura 8 a. m. pili no ...
 4. 64.
  Ka Lei Momi 25 December 1893
  Full text: ... aku a Loah', a mai iaila ao hoi _j Kalaeloa, & huli hoi mai a ka Poe Pele, ilaila ...
 5. 65.
  Ka Leo o ka Lahui 15 January 1894
  Full text: ... ai i mele no ua lepo ala, penei: Ula Kalaeloa i ka lepo a ka makani Hoonuanua i Apuakalamaula ...
 6. 66.
  Ka Leo o ka Lahui 30 January 1894
  Full text: ... Cbati. Manuwa ffenry Ma, Kekua, Kauhale. Keliikipi, S. W. Kalaeloa. Kukooku, Mu Kekoa, Maiuli, Ku, S. Kaluna. Kaaihue. D. ...
 7. 67.
  Ka Oiaio 2 February 1894
  Full text: ... Manuwa jr. Henry Ma. Kekua, .Kauhale. Kelilkipi, S. W. Kalaeloa. Kukookn, Mu Kekop, Maiuh, Ku, S.- Kaluna, Kaaihue, D, ...
 8. 68.
  Ka Makaainana 5 February 1894
  Full text: ... i ke klpakuia: O Kaarlicw ;t : Kawika k, Kalaeloa fc,' KeHikipi k, Makakoa k, no Kohala, Hawaii iakoa. ...
 9. 69.
  Ka Leo o ka Lahui 15 February 1894
  Full text: ... lakou e hehe nei na aka, ua hala o Kalaeloa mahope a ke hele mai la i ka nuku ...
 10. 70.
  Ka Leo o ka Lahui 10 April 1894
  Full text: ... na e mau ma keia kulaua v S N. Kalaeloa.' Puulualoa, Molokai. AperL 6: 1894.
 11. 71.
  Hawaii Holomua 20 July 1894
  Full text: ... Kekoowai, A. Pauole, S. Haluapo, W.H. Kahumoku, J. Ae», Kalaeloa, H. Welewele, O. Still- , man, £. Moanaliha, J. ...
 12. 72.
  Ka Leo o ka Lahui 7 August 1894
  Full text: ... Gandles, E. Kekoo wai, Pauole, S. Haluapo, Jos. Aea. Kalaeloa, H. Welewele, Gliva Stillman. E. Moanaliha Hili, J. N- ...
 13. 73.
  Ka Makaainana 13 August 1894
  Full text: ... Ganiall, Elona Kekoowai; A Pauole, R. Haluapo, J. Aea, Kalaeloa, FL Welewele, 0. Stiilman, E MoanaliKa, J. Hili, J. ...
 14. 74.
  Ka Nupepa Kuokoa 8 September 1894
  Full text: ... Kollberg, H. Myhre, A- C. W. L. Disney. J. Kalaeloa, Kamalu, J. Kahoalii, B. Oadt, F. Freitaa f Adoft ...
 15. 75.
  Ka Leo o ka Lahui 30 October 1894
  Full text: ... Hana ar iloko o na minute he 45. Ula Kalaeloa ika lepo a ka' makani, hoonuanua i Apua ka ...
 16. 76.
  Ka Makaainana 10 December 1894
  Full text: ... ke kapena e hoolele hou iaia i kuia raa Kalaeloa, aka, no ka makeiuake ole ka e hoopilikia wale ...
 17. 77.
  Ka Makaainana 17 December 1894
  Full text: ... i heaia ai, a oiai hoi mawaho aku o Kalaeloa, i ka wa i hoaoia ae
 18. 78.
  Ka Leo o ka Lahui 13 May 1895
  Full text: ... moan* mai ka. lae o Kaena a hiki i Kalaeloa» a nowi h<j» ka'noa o Hamo. * Aia mahope ...
 19. 79.
  Ka Oiaio 6 September 1895
  Full text: ... paha, mawaena o ka Lae © Moftapuu a me Kalaeloa, a mai naMauna a ke Kdfceiake papa loa ia ...
 20. 80.
  Ka Nupepa Kuokoa 7 September 1895
  Full text: ... ole kahawai, mawaena o ka Taq o Makapan ame Kalaeloa, a na kuahiwi a hlki I ke kai, na ...