Results 361 to 380 of 1,396 for honouliuli — Papakilo Database

Refine search

Category

Word count

>= 1001(188)

Results 361 to 380 of 1,396 for honouliuli

 1. 361.
  Ka Leo o ka Lahui 16 March 1891
  Transcription text: ... A.M.                P.M. Haalele ia Honolulu                            7:00                 3:30 Hoea ma Honouliuli                            8:05                 4:35 Haalele ia Honouliuli                          8:25                 4:55 Hoea ma ...
 2. 362.
  Ka Leo o ka Lahui 13 March 1891
  Transcription text: ... A.M.    P.M. Haalele ia Honolulu                7:00     3:30 Hoea ma Honouliuli                8:05     4:35 Haalele ia Honouliuli              8:25     4:55 Hoea ma ...
 3. 363.
  Ka Nupepa Kuokoa 17 September 1864
  Full text: ... Uiakoheo. Owau me ka mahalo. J. Y". H. Jlpua, Honouliuli, Ewn-kea Sep. 12, 1864.
 4. 364.
  Ka Leo o ka Lahui 7 April 1893
  Full text: ... S. W. B. Kahauma&i;. Oia ke:a: Hookahi Apana.Ama ma Honouliuli Ewa, Oahu; Hookahi ma Waikele, Ewa Hookahi ma Leleo. ...
 5. 365.
  Ka Leo o ka Lahui 6 May 1895
  Full text: ... aku i j ae kulana o na kaikamahine o Honouliuli me ko lakou kaikunane o Kauakilowao. me he me# ...
 6. 366.
  Ko Hawaii Pae Aina 10 January 1891
  Full text: ... SCC-njr rwkl ——— —; J. '".".7"." HALE PAINA MA HONOULIULI V» wehe aenei ka mea eona kainoa malalo Iho, ...
 7. 367.
  Ko Hawaii Pae Aina 27 December 1890
  Full text: ... eie Q ame ka hkiwawe. 87+—6me HALE I'AINA MA HONOULIULI XJa wehoaenei ka mea noaa ka inoa mai&lo i!io. ...
 8. 368.
  Ko Hawaii Pae Aina 6 December 1890
  Full text: ... 4 U A* PI Houolulu 5;451;45 I:3*>}• Hiki ī Honouliu.li 7 ;20* H;»l e le i, " 7-50*10« 3;ol ...
 9. 369.
  Ko Hawaii Pae Aina 30 August 1890
  Full text: ... o Kukola. sii ' Iva ' HALE PAINA MA HONOULIULI „C* w»i»sae&ei k> met r>ona ka inoa malalo iho, ...
 10. 370.
  Ka Leo o ka Lahui 15 April 1895
  Full text: ... o Koiahi i kona hoa e kipa laua oia Honouliuli ma kahi o kona marf ohana e noho ana. ...
 11. 371.
  Ka Nupepa Kuokoa 25 September 1880
  Full text: ... o Honoulluli, aohe nn-a e ae. I Kakaula ma Honouliuli. Oct {J,,187<J. . . 933 tf JA M UAMPBELL ...
 12. 372.
  Ka Nupepa Kuokoa 15 November 1884
  Full text: O kau haina eG. R. Keomaka o Honouliuli, Ewa, Oahu; W. E. Nawai 0 Honolulu Oahu no ...
 13. 373.
  Ka Nupepa Kuokoa 23 August 1879
  Full text: ... la!.ou e hfle a lawaia fna 11.1 kai o Honouliuli. a mawaho j o Puuloa a Liki i Kualakai ...
 14. 374.
  Ka Nupepa Kuokoa 27 July 1867
  Full text: ... Me oukou no ke aloha. J.\o. P. Kama. | Honouliuli, Ewn.kea, lulai S, 1567.
 15. 375.
  Ka Nupepa Kuokoa 3 September 1920
  Full text: ... e komo pu ana na, aina o Hoaeae ame Honouliuli. Wahi koho, ma ka Hale Hoolaule'a o Ewa (Ewa ...
 16. 376.
  Ka Nupepa Kuokoa 10 September 1920
  Full text: ... e komo pu ana na aina o Hoaeao amc Honouliuli. Wahi kobo, ma ka Hale HooJaulc'a o Ewa (Ewa ...
 17. 377.
  Ka Nupepa Kuokoa 27 August 1920
  Full text: ... e komo pu ana na aina o Hoaeae aiHie Honouliuli. Wahi koho, ma ka Hale Hoolaule'a o Eva (Ewa ...
 18. 378.
  Ka Nupepa Kuokoa 23 April 1920
  Full text: ... i ka hoea ana aku o ke kaa i Honouliuli, j i k.a ike ana aku o ka wahine ...
 19. 379.
  Ka Nupepa Kuokoa 26 September 1919
  Full text: ... i ke mau loa. , iyn; , nuJtj E Honouliuli e, ua pau i ka maka o kuu wahine, ...
 20. 380.
  Ka Nupepa Kuokoa 29 December 1899
  Full text: ... hoa i noho ai a kamaaina a kupa ia Honouliuli. Aloha wale kc one knilima laula o Ewa, Aloha ...