Results 361 to 380 of 1,437 for honouliuli — Papakilo Database

Refine search

Place of publication

Category

PAGE(795)
ARTICLE(335)

Word count

>= 1001(197)

Results 361 to 380 of 1,437 for honouliuli

 1. 361.
  Ka Nupepa Kuokoa 3 September 1920
  Full text: ... e komo pu ana na aina o Hoacae ame Honouliuli. Wahi koko, ma ka Hale Houlaule'a o Ewa (Ewa ...
 2. 362.
  Ka Nupepa Kuokoa 17 September 1920
  Full text: ... e komo pu ana na aina o Hoaeao ame Honouliuli. Wahi koho, ma ka Hale Hoolaule'a o Ewa (Ewa ...
 3. 363.
  Ka Nupepa Kuokoa 14 September 1922
  Full text: ... e komo pu ana na aina o Hoaeae ame Honouliuli. Wahi koho, ma ka Hale Hoolaule'a o Ewa, (Ewa ...
 4. 364.
  Ka Nupepa Kuokoa 31 August 1922
  Full text: ... e komo. pu ana na axna o Hoaeae ame Honouliuli. Wahi koho, ma ka Hale Hoolaule'a o Ewa, (Ewa ...
 5. 365.
  Ko Hawaii Pae Aina 12 December 1885
  Full text: ... oa kii o Kuhlkuhikalaikii, E |omaii io inoa o Honouliuli e--Ei* ! Ewa ln ua hauuaele i jta Moae» ...
 6. 366.
  Ko Hawaii Pae Aina 29 November 1890
  Full text: ... no ma ke kanaw&i. 595—*ly rwkl HALE PAINA MA HONOULIULI U» webeaenei k* mea noua kafr>o& malalo Jho, J ...
 7. 367.
  Ko Hawaii Pae Aina 21 March 1891
  Full text: ... Not. 22, 1890, (173-6 r»sw ' HALE PAINA MA HONOULIULI Ua wehe aenei Va mea r.ona kalnoa maialo iho,Hīle ...
 8. 368.
  Ko Hawaii Pae Aina 28 February 1891
  Full text: ... nona kainoa maialo iho,-' He le Paina noi ma Honouliuli, iCwa. knlii e noup» a •i »i na "konpo ...
 9. 369.
  Ka Oiaio 12 July 1895
  Full text: ... o ko alahao, oia 'kiihi e h.ilo ima nva,i Honouliuli ■ ei liiki i V\ ho like uie lta ...
 10. 370.
  Ka Nupepa Kuokoa 27 October 1894
  Full text: ... Ewa e komo pu ana o Hoaeae a me Honouliuli. Wahi Kolio. Keena Heluhelu o ka Mahiko o Ewa. ...
 11. 371.
  Ka Leo o ka Lahui 18 February 1896
  Full text: ... na pako mal ka makani kaiaulu mai o Waitiuae, Honouliuli a me ke kulanakauhale momi i pii mai ma ...
 12. 372.
  Ka Leo o ka Lahui 14 May 1895
  Full text: ... no ka lawaia ana i nia ke kai o Honouliuli mai ka Pa akulē ! ma l'uuloa a hik: ...
 13. 373.
  Ka Leo o ka Lahui 23 December 1895
  Full text: ... k&hi o keia holo i hele] mai ai. no Honouliuli Ewa mai La' i'a. Eia la he puhi ka ...
 14. 374.
  Ka Leo o ka Lahui 29 April 1895
  Full text: ... e ttons nV» ka Lawaia anā i»a ke O Honouliuli mai ka Pa akale iaa Puul&a & hiki i ...
 15. 375.
  Ka Nupepa Kuokoa 27 April 1917
  Full text: ... e komo pu ana na aina o Hoaeae ,ame Honouliuli. Wahi koho, ma ka hale Hoolaulea o Ewa. (Ewa ...
 16. 376.
  Ka Nupepa Kuokoa 20 April 1917
  Full text: ... e komo pu ana na aina 0 Hoaeae ame Honouliuli. Wahi koh'o, ma ka hale Hoolaulea 0 Ewa. (Ewa ...
 17. 377.
  Ka Nupepa Kuokoa 23 April 1909
  Full text: ... o ia ano ma keia hope aku. FBANK LIA. Honouliuli, Ewa, Oahu. 3269—Mar. 26, Apr. 2, 9, .16,'23. H00LAHA ...
 18. 378.
  Ka Nupepa Kuokoa 12 April 1879
  Full text: ... hele kekahi • haole ike ki manu kole? ma Honouliuli, | Ewa, a ma ka manao o ka mea ...
 19. 379.
  Ka Nupepa Kuokoa 31 December 1881
  Full text: ... Auhau Apana o Ewa me Waianae. Halekula ma ! Honouliuli. Na Lona Nana. < W G Needham - Lun-kanawai ...
 20. 380.
  Ka Nupepa Kuokoa 7 January 1882
  Full text: ... Luna Auhau Apana 0 Ewa me Waianae. Halekula ma Honouliuli. Na Luna Nana. *V G Needham - Lunakanawai Apana ...