Results 361 to 380 of 1,408 for honouliuli — Papakilo Database

Refine search

Category

Word count

>= 1001(189)

Results 361 to 380 of 1,408 for honouliuli

 1. 361.
  Ka Leo o ka Lahui 11 March 1891
  Transcription text: ...                                                             Haalele ia Honolulu                                                    7:00                             3:30                                                             Hoea ma Honouliuli                                                    8:05                             4:35                                                             Haalele ia Honouliuli                                                  8:25                             4:55                                                             ...
 2. 362.
  Ka Leo o ka Lahui 18 March 1891
  Transcription text: ... P. M. Haalele ia Honolulu                7:00                 3:30 Hoea ma Honouliuli                8:05                 4:35 Haalele ia Honouliuli              8:25                 4:55 Hoea ma ...
 3. 363.
  Ka Leo o ka Lahui 16 March 1891
  Transcription text: ... A.M.                P.M. Haalele ia Honolulu                            7:00                 3:30 Hoea ma Honouliuli                            8:05                 4:35 Haalele ia Honouliuli                          8:25                 4:55 Hoea ma ...
 4. 364.
  Ka Leo o ka Lahui 13 March 1891
  Transcription text: ... A.M.    P.M. Haalele ia Honolulu                7:00     3:30 Hoea ma Honouliuli                8:05     4:35 Haalele ia Honouliuli              8:25     4:55 Hoea ma ...
 5. 365.
  Ka Leo o ka Lahui 24 April 1893
  Transcription text: ... S.W.B. Kahaumanu. Oia keia:             Hookahi Apana Aina ma Honouliuli Ewa, Oahu; Hookahi ma Waikele, Ewa. Hookahi ma Leleo, ...
 6. 366.
  Ka Leo o ka Lahui 16 January 1893
  Translated text: ... 6:15* 8:45 1:45 4:35t Arriving in Honouliuli 7:20* 9:57 2:57 5:35t Leaving Honouliuli ...
 7. 367.
  Ka Leo o ka Lahui 17 January 1893
  Translated text: ... 6:15* 8:45 1:45 4:35t Arriving in Honouliuli 7:20* 9:57 2:57 5:35t Departing Honouliuli 7:30* 10:13 3:45 ...
 8. 368.
  Ka Leo o ka Lahui 19 January 1893
  Translated text: ... 6:15* 8:45 1:45 4:35t Arriving in Honouliuli 7:20* 9:57 2:57 5:35t Departing Honouliuli 7:30* 10:13 3:45 ...
 9. 369.
  Ka Nupepa Kuokoa 28 January 1888
  Full text: ... kaipapau Ma Oiolele Kaulua ia moe a eono Eono Honouliuli Honouliuli i Hoaeae Me Waikele a Waikele A W'aipio, ...
 10. 370.
  Ke Alakai o Hawaii 25 September 1930
  Full text: ... o 'i e konio ana na ii ute ame Honouliuli n n i' 1 ' lUle Hoolaiile'a o „„ ...
 11. 371.
  Ka Leo o ka Lahui 3 March 1891
  Transcription text: ... A.M.   P.M. Haalele ia Honolulu  7:00  3:30 Hoea ma Honouliuli  8:05  4:35 Haalele ia Honouliuli  8:25  4:55 Hoea ma ...
 12. 372.
  Ka Leo o ka Lahui 5 March 1891
  Transcription text: ... A.M.    P.M. Haalele ia Honolulu    7:00     3:30 Hoea ma Honouliuli    8:05     4:35 Haalele ia Honouliuli  8:25     4:55 Hoea ma ...
 13. 373.
  Ka Leo o ka Lahui 26 February 1891
  Transcription text: ... A.M.                P.M. Haalele ia Honolulu                7:00                 3:30 Hoea ma Honouliuli                8:05                 4:35 Haalele ia Honouliuli              8:25                 4.55 Hoea ma ...
 14. 374.
  Ka Leo o ka Lahui 19 February 1891
  Transcription text: ... P. M. Haalele ia Honolulu                                                    7:00                 3:30 Hoea ma Honouliuli                                                    8:05                 4:35 Haalele ia Honouliuli                                                  8:25                 4:55 Hoea ...
 15. 375.
  Ka Leo o ka Lahui 24 February 1891
  Transcription text: ... A.M.                P.M. Haalele ia Honolulu                                                                            7:00                 3:30 Hoea ma Honouliuli                                                                            8:05                 4:35 Haalele ia Honouliuli                                                                          8:25                 4:55 Hoea ma ...
 16. 376.
  Ka Nupepa Kuokoa 26 March 1870
  Transcription text: ... olelo ana, “I hoopau ia ke kumu kula o Honouliuli no ka makaukau kupono ole, nolaila, ua haalele main ...
 17. 377.
  Ka Leo o ka Lahui 10 March 1891
  Transcription text: ... A.M.   P.M. Haalele ia Honolulu  7:00  3:30 Hoea ma Honouliuli  8:05  4:35 Haalele ia Honouliuli  8:25  4:55 Hoea ma ...
 18. 378.
  Ka Leo o ka Lahui 25 March 1891
  Transcription text: ... Haalele ia Honolulu                                                    *6:15   8:45   1:45   4:30+ Hoea ma Honouliuli                                                    *7:15   9:49    2:49    5:28+ Haalele ia     “                                                           *7:45  10:51   ...
 19. 379.
  Ka Leo o ka Lahui 30 September 1892
  Transcription text: ... Hualelo ia Honolulu    6:15* 8:45 1:45 4:35+ Hoea i Honouliuli        7:20* 9.57 2.57 5.35+ Healele ia Honouliuli  7:30* 10:13 ...
 20. 380.
  Ka Nupepa Kuokoa 23 April 1920
  Full text: ... i ka hoea ana aku o ke kaa i Honouliuli, j i k.a ike ana aku o ka wahine ...