Ahailono o ka Lahui, Volume I, Number 2, 10 January 1890 — Page 1

Page PDF (775.71 KB)

 

THE NATIONAL HERALD
Ka Ahailono a ka Lahui

 

Vol. I. Honolulu, January 10, 1890. No. 2.

 

THE NATIONAL HERALD.

 

Is printed and Published for the Proprietors every afternoon (Sundays, excepted), by the
Elele Publishing Co.

 

Office No. 63 King St., Honolulu, H.I.

 

SUBSCRIPTIONS TO
The National Herald: 25cts. A month.
All advertisements must be handed in by 12 M if inserted the same day.

 

By order of the proprietors of

THE NATIONAL HERALD.

 

LOCAL NOTES.

 

            H.B.M.S. Champion is connected to the town by a Mutual kelepaone.

 

            Several passengers are booked to leave here on the Mariposa.

           

            Plans have been drawn for a new armory for the Honolulu Rifles.

 

            The members of Engine Company No. 1 will hold a meeting this evening at their house. It begins at 7:3- o‘clock.

 

            The U.S.S. Senate has confirmed the appointment of H.W. Severance as Consul General at Honolulu.

 

            Rear Admiral Kimberly and his staff officer, Lieut. G.A. Meniam, leave for San Francisco next Wednesday on the Australia.

 

            There will be a meeting of the voters of the fourth ward who are in sympathy with the National Reform Party at the old Armory, Queen street , Saturday evening, at 7:30 o’clock.

 

            Three senting vessels arrived from the Coast this morning with late news, but the Australia coming in, no advantage was gained.

 

            The officers of Company A Honolulu Rifles for the ensuing year are Captain, C.W. Zeigter; First lieutenant, E.H.F. Walters; second lieutenant, E.B. Thomas.

 

            The mail steamer Mariposa is due any moment from the Colonies en route to San Francisco. She will take the mails.

 

            A bag of sugar fell on the carpenter of the S.N. Castle this morning, dislocating his ankle. He was taken to the Queen’s Hospital.

 

            A beautiful illuminated address is on exhibition in the window of the Hawaiian News Company, Merchant street . It is to be presented to Mr. R.A. Mactie. President of the Kilauea Sugar Company on the occasion of his golden wedding anniversary. The address was illuminated by @@@@@@@@@@@.

 

            It is with profound regret that we chronicle the death of James Raymond, son of Mr. Daniel Lyons. The sad event took place Thursday evening at the Queen’s hospital. The poor little fellow was just little over seven years of age. The bereaved father has the entire sympathy of the community.

 

            The Hawaiian hand gives a public concert at the Hotel this evening with the following programme:

1.      March—Carry Arms………………………Lenhardt

2.      Overture—The Oath………………………Auber

3.      Fantasia—Herald Angels………………….Beyer

4.      Selection—Rienzi………………………….Wagner

Lipolipo       Malanai       Mahina       Malamalama

5.      Medley—North and South…………………Tobani

6.      Fantasia—Mill in the Forest……………….Eilenberg

7.      Waltz—Stories of the Vienna Forest………Strauss

8.      Galop—Pomons……………………………Leutner

 

KA AHAILONO A KA LAHUI

 

Pai ia a Hoolaha ia no na Ona ma na ahiahi a pau (koe na Sabati) e ka

 

HUI PAI ELELE
Helu 63 Alanui Moi, Honolulu, H.I.

 

---NA UKU PEPA---

 

KA AHAILONO A KA LAHUI, 25 keneta o ka mahina.

 

E hookomo mai i na Hoolaha mamua ae o ka hora 12 awakea ina e hoopuka ia ma ia ahiahi.

 

Me ke kauoha a na Ona o
KA AHAILONO A KA LAHUI.

 

 

            The Australia brought 1,491 tons of general merchandise for this port.

           

A large mail arrived on the Australia for the Post Office.

           

A specialty Company arrived on the Australia and will give a series of performances at the opera house. It is a good Company.

 

The following passengers arrived in the Australia from San Francisco this noon: F.P. Hastings and wife, Mrs. F.M. Hatch, child and servant, Miss Jessie kaufman, J.P. Parker and wife, Mrs. Stillman, J.L. Low, J.M. Quick, A.F. Mayer, J.N. Wright and wife, Edger Crocker, Mrs. W.P. Toler, A. Black and wife, R. Ivers, HA. McGill, A. Young, Jr. and wife, Mrs. A. Young and child, Dr. John Brodie, Rufus Parker, Miss Parker, Robt. Halstead and wife, Miss B Halstead, L.G.F. Giffard and wife, Rev. A.N. Fisher, wife and child, Jno. Sharer, Miss Stenup, W.A. Buick and wife, W.W. Allen, F.M. Clark, M. Frank and wife, J.Tuder and wife, Harry Elliond, S. Marron, Morris Barns, J.Dowardly, Rowland Lowe, H.S. Dixon and wife, Geo, Lyeurgus, O.A. Stevens, R.R. Hunter, J.D. Gass, J. Dyer and wife, W. Cogswell, J.O. Conners and 45 in the steerage,

 

Kela a me Keia.

He hale paikau hou aku ana ko ka pualikoa Honolulu Raifela, ua pau iho nei ke kii i ka hoolala ia.

 

E nana ae e na poe kupono i ke koho balota o ka Mahele 4, i ka olelo kahea no ka halawai makaainana, ma ka pepa o keia la.

 

Ke ole e loaa na kuia, alaila, i kela la e halulu mai ai ka mokuahi “Mariposa” mai na Panalaau mai o ka Hema, a niau loa aku no ka ipuka gula o Kaleponi.

 

He eono a makou pepa o ka hebedoma hookahi e puka aku ai, a o kahi auhau he 4 no keneta a oi iki, a ke huli ka “moon” he koaka wale no. Pehea oe?

 

Ma ka loaa mai nei i keia kakahiaka ua apono mai nei ka Aha Senate i ka hookohu ia ana o Mr. Severance i Kanikela mai no Amerika ma Honolulu nei.

 

I keia Poalima ae e huli hoi aku ai o Hope Adimarala Kimberly a me kona mau alii ukali, Lutanela G.A. Meniann, no Kapalakiko, maluna aku o ka mokuahi Auseteralia.

 

Mamuli o ka hoike a na Kahu Malama Waiwai o ka waiwai o ke ‘Lii Pauahi Bihopa, no na loaa a me na lilo, iloko o hookahi makahiki i hala aku la, a i apono ia e ka Luna Komike o ka Aha Kiekie, Mr. Alfred W. Carter, ua ike ia he $46, $84.30 ka nui o na loaa, a he $55,385.37 na lilo. Ua oi na lilo mamua e na loaa mai, oia hoi, he $8,921.07. A ina e hoolawe ia ae ka haina o $3,783.03 ka huina dala maoli e koe ana ma ka la 1 o Ianuari, M.H. 1889, ua koe okoa ka @@@ na lilo he $5,138.04. Ua hiki no, na oukou no ka oukou loaa.

 

Aia ma ka puka aniani o ka halekuai buke Hawaiian News Company ma alanui Kalepa, e ike ia ai he wahi hana lima akamai, i hana ia me ka noiau e Mr. R.C. Barnfield. E nana e ike.

 

“Ua lohe mai makou i kahi alae kahi le’a i ka wai.” O Mr. W.C. Aki, kekahi e holo ana i moho ana ma ka aoao hoomaemae aupuni. Auhea oe, e ka makamaka, i alii no ke alii i kanaka.

 

Heaha la ke kumu i hoopahee ia ai ka welowelo na hihia ohumu kipi me hoohaunaele, mai keia Kau aku nei a ke Kau ae nei o Aperila. Kahaha! Mea ia mai hoi e mea, he balaina balota ka!

 

Kaulana mai nei no ka moho o ka Ehukai o Puaena a me na pali maaweawe Koolauloa, o ia ke kaeaea a o ia hoi ka ihu pani o ia kai; aohe au nana e pai i kona poo. Hiu a wela lawe no a lilo!

 

Ua wawa wale ia mai no e na manu Kolohala o na pali hauliuli ae nei o Koolaupoko, he eha ka nui o na moho holo balota lunamakaainana ana no ia apana: He Kuli ke Kumu Kou, he Lio balaunu a he V.V.

 

Ua lonolono ia mai e ke Ahiuhiu Waikoloa ma Ewa mai, e holo balota lunamakaainana ana o Kino Pelekane liilii no ia apana a me ka apana o Waianae. O oe a me Kauhi na moho e aumeume mai ana i ka i’a hamau leo a me ka niu haohao o Po-ka-i.

 

E hoomanao ia ke hoike ia aku nei ka “ka lono” e KA AHAILONO A KA LAHUI o ka la 10 keia o Ianuari, a o ka la keia i hoolewa ia ai ke kino aloha o ka Moi Kauikeaouli Kamehameha III, ma ka M.H. 1855.

 

Eo lonolono lauahea ia mai nei, e aaki aku ana ka na ku’i i keia kau koho balota ae; e pii ana ka lena; e palahea ana ka ai a Makaukiu; e owela ana Puna, pau i ke ahi a ke Akuawahine. E ki wai poha ana ka! Pela anei?

 

KA MOOLELO O

Daiolena.

 

            He! O lio Ulaula Olufa oili aela wa koke no e like me ka olapa ana o ka uwila, haa ana ua lio ala i ka lewa, puehu liilii ae la ka lepo o ka honua i kona mau wawae, a o ke pohapoha o kona mau kapuai wawae ua like no ia me na hekili e paapaaaina ana iloko o na aouli o ka lewa iloko o na wa ino.

            Ke nana aku i na hana a ua lio ala kau ka weli a me ka makau oia no oe o kekahi kepolo e nahu mai ana i kau a mea o ka okakala o ka ili i kana mau hana hookalakupua a ku maoli no hoi i ka hoomakaukau i ka nana aku.

            Me keia mau ano ua hili hou aku la ua luahine ala i kana uwepa me ka pane ana aku penei:

            E Olufa, mai hoike mai oe i kou mau manao huhu imua o’u nei i kou haku, no ka mea, owau nei no kou haku, no ka mea, owau nei no kou mea nana i malama, ano e hoike mai i kou ano oluolu a me kou kulana haahaa a akahai.

            Iloko o kela sekona koke no, ua like iho la ua lio ala me ka pepe hanau hou ala ka oluolu, aole hni, aole peku, aole hoi ka hana ino ana e kona mau pukaihu, aka, i ka oluolu wale no. He keu aku kela o ka lio kumahao lua ole a kaua e ike ae la e ka mea heluhelu.

            I ka makaukau ana o na mea a pau ua kau like ae la laua a elua maluna o ko lana mau lio.

            O Ale Miano hoi, ke hakilo mau ala oia i na hana a pau a ua luahine kilokilo ala, a oia kaua i pane iho ai. Akahi no a loaa kuu kane ia oe, he mea oiaio, o oe ke alakai kupono.

            Oiai laua a elua i kau pono ilio ai maluna o ko laua mau lio, o ka wa no ia a na luahine ala i hookuu ae ai i na lipine elua ana e paa ana, a o ka wa no ia i oili aku ai o kekahi mau manu elua, no laua na inoa penei. O Manu Ulaula a me Manu Keokeo, e like no me ka waihooluu o na mau home ala elua.

            I ka wa i oili ae ai o ua mau manu ala, ua lele like ae la laua mamua o laua ei, ia wa i huli ae ai o Ale Miano a ninau ae la i kona kokoolua, he mau manu aha keia?

 

Olelo Hoolaha.

 

            E ike auanei na kanaka a pau owau o ka mea nona ka inoa malalo nei, ke hoihoi nei au i ka aina o D.W. Pua, Mele Pua, Emma Christian, C. Christian a me John Spencer, oia ka aina e waiho la ma Aiananu, Waikiki-waena, mokupuni Oahu, a’u i hoolimalima ana ka la 30 o Novemaba 1887, nolaila, ke haalele nei au a hoihoi i keia aina me ka pono a me ka poino ole i ka poe no lakou na inoa i hoike ia malama. No ka oiaio o keia ke kakau nei au i ko’u inoa i keia la 31 o Dekemaba 1889.

                                                            YOU MAU (Pake.)

            O makou o ka poe nona na inoa malalo nei he ae nei makou e lawe i ko makou aina, no ka mea, aole i hookaa ia mai ka uku hoolimalima a ke hoopau nei makou i keia hoolimalima a You Mau a ke hoolimalima nei makou me ka poe makemake mai i keia aina i hoike ia maluna.

                        D.W. PUA,                              MELE PUA,

                        EMMA CHRISTIAN,                        C.CHRISTIAN,

                                                JOHN SPENCER.

Jan4---2ts*

 

Olelo Hoolaha.

 

Ke hoike ia aku nei ka lohe imua o na kanaka a pau, ma keia ua malama ia ma ka la 30 o Dekemaba 1889 he halawai a na poe mea kuleana o ka Hui Pakipika Hawaii Hoomoe Uwea Olelo, ma ke keena o E.O. Hall & Son, kaupalena ia, Honolulu, a ma ia halawai ana au ua koho ia e na poe mea kuleana la e apono e lawe mai i ka palapala hoohui i haawi ia mai ia lakou malalo o ka inoa hui, “Ka Hui Hawaii Pakipika, Hoomoe Uwea Olelo,” ma ka la 15 o Novemaba 1889, a malalo o na palapala hoohui la na hoohui ia ae la ka hui a koho ia hoi na luna nui:

J. Sherman Bartholomew o Honolulu, Peresidena.

Hon. Edgar Crow Baker, M.P. o Victoria, B.C., Hope Peresidena.

E.O. White o Honolulu, Kakauolelo.

Frank Dudley o Niagara Falls, N.Y., Puuku.

Wm. W. Hall o Honolulu, Luna Hooia.

Ke hoike hou ia aku nei ka lohe mamuli o na olelo a ua palapala hoohui la,
“Aole ke ili ponoi maluna o kekahi mea kuleana na aie o ka Hui, no ka huina i oi aku mamua o ka mea e kau ia ana maluna o ka mahele a mau mahele paha i kuleana ia e ia.

                                                E.O. WHITE.

Jan4—1m                                             Kakauolelo.