Ahailono o ka Lahui, Volume I, Number 6, 16 January 1890 — Page 4

Page PDF (894.57 KB)

Huro! Huro! Huro!

---UA HOEA MAI NEI KE---

KUPUEU ST. KALASA!

Aia i ka halekuai kaulana o na Lako Nani Kamahao

KA HEIAU o na PAIKINI!

HELU 104 ALANUI PAPU……………………Honolulu, H.I.

N.   S.   SACHS ,-   -ONA

Ae! Eia ae o Sana Calasa ke noho nei me makou, he kupua kupueu o na makana,

A oia kana mau mea i hoomakaukau iho nei ;- --

Na Lako Paani a na Kamaiki! Na Hoolaulea! Na Hoolioli! Na Mea Paani!

NA KII! NA KII! NA KII!

Aole no ke kuai aku; Aka, no ka haawi wale aku a manuahi.

E haawi wale ia ana i ka poe a pau e kuai ana a elua kala a oi. He waihona

waiwai nui kamahao ko makou o na

Waiwai no na La Kulaia! Na La Hauoli Nui ! !!

e kuai pau ia’ku ana, a nolaila keia hoemi haahaa loa ia o ke kumukuai.

O ka makou mau kumukuai ka haahaa loa mamua o na ano lole nani a me na aahu kamahao i kupono no ka haawi makana i ka

La Karisimaka me Makahiki Hou!

e laa me na Pahu a me na Olowaa Hoonani, na Olowaa Hainaka, na Olowaa

Mikilima, na Olowaa A i Kala a me Pulima, na Pahu Kukaepele nani, na

Buke Kii Pai Kamahao, na Pela omau Pine nani, na Ie Aniani, na Aniani,

Paa Lima, na Lako waiho Puhipaka, a pela aku a nui wale. O keia mea

waiwai a pau loa, e kuai ia aku ana no

KAHI PUKA UUKU MALUNA O KE KUMU LILO!

O n Eke Lima, na Eke Dala Nani a me na Peahi Nani o na ano a pau.

Na Kihei Kakimia Kuea, a me na Kihei Lei A-i o na ano waihooluu like ole.

Na Mikilima, Na Lipine Pahaka, Na Papale o kela a me keia ano,

Na Hainaka kuni a kihi lihilihi, a me na Hainaka Silika nui wale, no ke

kumukuai haahaa loa!

Na hainaka silika o na kamaiki no 25 a me 30 keneta pakahi. Na hainaka

silika waihooluu like ole, no 50 a me 75 keneta no ke kakini. Na hainaka

i humu kuni ia no 25 keneta pakahi.

Na Papale! Na Papale! Na Papale!

He helena hai o na waiwai a me na Papale o kela a me keia ano no na Lede

a me na kamaiki! Ua hana ia a paa no keia kau Karikimaka. O na

papale nani i hana ia a paa me ka nani mai ka $2.50 a pii aku, akahi

no a loaa mai nei.

O ka PAPALE I-A o na LUINA.

Eleele a Keokeo! Aia no ia i ka makemake!

E HOOMANAO! E HOOMANAO! E HOOMANAO! E HOOMANAO!

Na Mea Paani a Keiki, na Kii paani, a me na Lako Hoolaulea i na Kamaiki!

Aole e kuai ia’ku ana, aka, e

Haawi Wale, Haawi Wale,

Ia'ku ana i kela me keia, e kuai ana a oi mamua o elua   dala !

                                                                                    N.S. SACHS,

            Helu 104 Alanui Papu.

 

Waina a me Waiona.

ALANUI KALEPA, MA KA AOAO MAKAI.

Ua wehe hou ae nei au he Halekuai.

WAINA A ME WAIONA.

a na ano a pau, a e loaa no au ko imi ia ae ma ka Halekuai Buke iho nei o A. Hewitt, e pili aku la i ke keena oihana o Kikila Balaunu, i kela mau hoaloha, na makamaka a me na kamaaina, me ka makaukau e hoolawa aku “I na Wainaoa a ke Kehau.” He makepono na kumukuai a he ohaoha ke kipa ana .— “E komo maloko, e hanai ai a hewa e ka waha, hookahi no uku o ke aloha. –O na kauoha apau e hooko ia aku no me ka eleu.

                                                FRANK BROWN .— PALANIKU.

Honolulu, Feb. 9, 1889.                       31-Feb-16-tf.

 

HOOLAHA! HOOLAHA!!

H O L L I S T E R   M A.

ALANUI PAPU. ALANUI PAPU.

LAAU KUNU, LAAU HOOMAEMAE KOKO, LAAU HOONAHA,

AILA NIU, AILA KUPUKUPU, AILA LAUOHO, WAIALA ONAONA,

-- a me –

NA WAI HOOLUU HULU.

---------------

KUKALA I NA LUNAHANA.

No ke alakai i na moho a ka lahui i hoaiai ia a i kokua ia i ke kau koho e hiki mai ana o ka mokupuni o Oahu, Ko Hawaii Paeaina, e na Hui Mekanika me ka Hui Kalaiaina.

______

1.             Ka makou mau moho ua makemake ia e hoohana a e kokua ikaika i na hana a pau e pomaikai ai na limahana, a e kue i na mea e poino ai ko lakou mau kuleana me ko lakou mau pono, me ka poina ole nae he mau kuleana ko na kanaka a pau e pono e nana ia ae e kokua ia, a o na kanawai e kukulu ia ana e hana ia no ka hapanui o ka lehulehu, a maluna hoi o ke kahua pono kaulike no na lahui a pau i hoomalamalama ia a e noho ana iwaena nei o kakou me ka hoopaa ana ia lakou malalo o na makemake a manao iini o kela a me keia.

2.             E hoohiki paa ana ka makou mau moho e paa a e hoomau i ke kuokoa o ko Hawaii nei paealua a me ke kokua ole ana i kekahi kuikahi o kela a me keia ano, a me ka hapai ana paha i na kumuhana e hoohui a e lawe paha i ke kau wahi lihi o ko kakou nei aina e na aupuni e; aka, me ka manao e loaa ana ia kakou ua hoomaikai e hoomau ia no ke kuokoa o Hawaii nei, a aole no lakou e ae ana e hoolohe i kekahi noi mai ia Amerika a me na aupuni nui, i kokua a i kukulu hoi i na kuikahi aloha me keia aupuni, ua ae mai lakou he mea pono   e hoomau ia ke kuikahi Panailike me Amerika Huipuia, malalo o keia hoopaa nae, i ka wa e hoopau ia ai, a i ole e hoololi ana o Amerika i na dute, he mana no ko ke aupuni Hawaii e hana i mau kanawai e pili ana i na hoololi.

3.             Me ka manao ana aole he mea kupono e lawelawe i ke kumukanawai e ku nei i keia la, ua ike makou mamuli o ka hana awiwi ia ana o ke kumu kanawai, aohe no i pono loa a he mea kupono e noonoo akahele makou i na hemahema iloko o na kukai manao ana a makou, me ka nana ole ana aku i ka poe mawaho.

O keia hoololi i ke kumukanawai a i nana ia ai hoi me ka manao maikai me ka poina ole i na mea pili no he ana kalai aupuni a me na mea a pau e hooholo   aina ai i kela aupuni a me ke malama pono ana i ka maluhia o ka lehulehu, ua manao makou o ka mea hookahi no keia e hoopau i ua manao kuee i keia la.

4.             E kokua ana no ka makou mau moho i ke kanawai e pili ana i na dala eono haneri, a e keakea nui nei ia oe e ka Hawaii ‘na ke koha ana i na alii i mea e ae ia ai ke koho ana i na kanaka maila kulana a me na Mukanika. He mea pono pana e hookaawale ia na lunamakaainana a me na alii i ka wa a lakou e noho ai, he mea keia i ike ole ia ma na aina e.

5.             Ua manao makou he mea kupono e hoopiha i kekahi o na oihana aupuni ma ke koho ana, a e waiho ia aku ana imua o ka ahaolelo no ka lakou noonoo ana. Ke manaolana nui makou o na hookohu ana a pau i keia mua aku e maikai loa ana, a he mea kupono paha e hana ia i kanawai hoomau aku i ka poe i noho a elemakule iloko o ka oihana.

6.             Ua lokahi makou ma ka hoolilo ana i na dala o ke aupuni me ke akahele loa, a i mea ohana ai pela e hoopau i na oihana kupono ole a hoohai lilo na ka pomaikai o na punahele, a me ka hoemi ana i na uku kiekie, a e hoopii i na uku o ka poe e loaa ana ia lakou kahi uku haahaa loa.

7.             O ka ikaika o ka aina ua hookahua ia maluna o na mahinaaina liilii a aohe maluna o na aina nui, a mamuli o keia e kokua lokahi ana makou i ke kanawai o na home a me ke kukulu ana i mau mea i loaa ai ka aina i na kanaka a pau. O na mea a pau e piliana i ka hoopae limahana, a na ka poe mahiko e hoolilo nei i ka lakou mau dala no na------ he mea pono i ke aupuni e noonoo i mea e hoolau kanaka ai i na aina e waiho wale mai nei, a i mea hoi hoopuipui ai i na loaa aupuni.

8.             E hoohana aku ana ka makou mau moho i na mano a pau o na Hui Mekanika a me Kalaiaina no ke keakea ano i ke komo ana mai o na limahana o Asia, a o ka poe e hooweliweli nei i ka aina a e hoonele nei i na kanaka a me ke kipaku ana aku i na mekanika haole. Ua manao wale na haole mahiko aohe hiki ia lakou ke hoomau i ka lakou hana ke ole e hoopae ia mai na Pake, he oiaio no paha keia, aka nae, ke manao nei ko makou mau moho i ka wa e pau ai ka manawa kepa e hoihoi ia lakou mamuli o ka lilo o na mea mahiko ke ole lakou e ae e kepa hou. Nolaila e hana ia i mau kanawai e kaupale ai ia lkou me ka ikaika loa, a pai ana makou me ka wiwo ole, malalo o keia mau kumu:

(A)—Aole e ae ia kekahi o na luna aupuni, a i ole, o kekahi o na mea koho mea hana, e hoolimalima i ua Pake ma na hana aupuni.

(B)---O na kamaaina ole o ka lahui o Asia aole e ae ia lakou e lawelawe i kekahi ma ka hoomalu ana i na laikini e ka poe no lakou iho no na mau laikini la.

9.      Mamuli o ka pono o na paalimahana, Hawaii a me na haole, ke apono nei makou i keia mau manao.

(A)—Aole e ae ia na lako hana i manao ia no ke aupuni, a i hiki ai hoi ke hana ia iloko o keia aupuni e lawe ia mai ianei, i mea e hoopakele ai i na hana kuloko.
(B)---Ma ka nana ana i na uku hoomau e haawi ia nei i ka Halemai Moiwahine mailoko mai o ka Waihona o ke aupuni, he mea pono e noi ikaika ke aupuni, i na kahu malama waiwai e hooponopono i na rula i mea e hoolilo ai i ua wahi la i halealoha no na mea ilihune a pau.
(C)—O ke kanawai Lapule o keia wa e hooponopono hou ia, i hiki ai i na poe a pau ke hele a hookhauoli iho mai ia la.
(D)---E kaupaona like la ka auhau o ka waiwai paa, a e hooponopono hou ia na kanawai auhau.

10.          O na mea e pili ana i ka noho ana kalai aupuni i makemake ia e ko makou mau hui no na hana hou o ke aupuni me ka manao e hooholo mua i na loaa aupuni, a me ka haawi ana aku i ala e ulu mai ai na pomaikai mailoko mai o ka oihana kalepa o na aina e ae me kuloko, ke waiho aku nei makou ikela mau kumuhana malalo iho.
(A)---E hana hou ia , me ka hakalia ole, i ke awa o Honolulu i mea e hiki ai i na moku ke komo mai a e homahuahua i ka hana kalepa o ke awa.
(B)---E hoomau ia ke ala kaa malu aupuni o Oahu nei, aole no ka haawi ana i hana i na limahana, aka, i mea e hooholo mua ai i ka hoolau kanaka ana i ka mokupuni a me ka hoonui ana i na loaa.
(C)---Ka apono ana i hana e maikai ai na alanui a me ka wehe ana i na alanui hou iloko o na apana mamao i lawa kupono ole ai na auhau alanui kuloko ako a kahi hoi e waiho nei na aina i hiki ole ke noho ia.
(D)---Ka hana hou ana i na awa kumoku, na awa pae ma na mokupuni a pau a me ke kukulu ana i na uwapo a me na alahaka.
       Ina, no ka hoohana ana i na hana hou i hai ia maluna iho nei, a i ole, no ka hookaa ana i ka aie lahui, a ua manao ia he mea kupono e hoaie hou aku, ke noi aka nei makou e hoohana ia ke dala o ka waihona hale leta me ka makai loa.
       Aole e hoohaiki i ka noonoo ana i na mea hoonaauao a me ke kokua kupono ana i na hale kula o ka lehulehu, i ke ola o ka aina holookoa a me na mea pili i ke ola kino ma Honolulu; no ka pale ana aku i ua lilo kuwaena kupono ole o ke aupuni i ike ano ia iho nei, he mea pono a noonoo me ke akahai loa i na mea e pili ana i ke Aupuni Kuloko; a o ka mea hope loa, ke koi nei make a e hoohana ia na kanawai me ke oolea loa a me ka hoopunahele ole i ka poe palaka, hoopae opiuma, kuai waiona me ka laikini ole, a me na aeahaukae.
       Me keia mau manao pokole a i hoala ole ia e na manao ino, aka, me ka iini nui no ka hoolawa pono ana i na kuleana o ka aina----a me ke kokua ana i ke kumuhana o ka lehulehu a me na limahana o na ano a pau, e apono ia ana e ka lahui a me ka poe koho balota.

----------------------

     

NATIONAL REFORM PARTY.

 

Nominations for Island of Maui.

 

FOR NOBLES:

W.H. DANIELS,

WM. GOODNESS,

ANTONE BARBA,

C.O. BERGER,

J. KAMAKELE,

D. LOGAN.

 

FOR REPRESENTATIVES:

WAILUKU{ J.W. KALUA,

{L.W.P. KANEALII,

LAHAINA—J. NAZAPETA,

HANA—P. KAMAI,

MOLOKAI—A.P. KAPAEHAOLE,

MAKAWAO—W.B. HALA.

----------------------

Registration of Voters.

4 th DISTRICT. 1 st PRECINCT.

HONOLULU, OAHU.

THE INSPECTORS OF ELECTION for the First Precinct of District Four will meet at the office of M.D. Monsarratt, Cartwright Building. Merchant street, opposite Post office, on SATURDAY, Jan. 18 th , from 1 to 9 P.M.; on MONDAY, Jan. 20 th , from 4 to 9 P.M. Notice of any further meetings will be given at the above meetings.

      All voters when registering are respectfully requested to bring their Tax receipts.

      The First Precinct of the Fourth District comprises all that portion of said District lying west of Nuuanu street .

                                                      M.D. MONSARRATT,

                                                      Chairman of Inspectors of Election,

                                                      1 st Precinct, 4 th District.           13-td

 

DR. WOOD!

(KAUKA WAHIE.)

Ua hoonee ae nei i kona keena oihana a me kahi noho a i ka

HALE HELU 700,

ma Alanui Rikeke, maloko o ka pa o ka Hotele Hawaii

NA HORA MA KE KEENA: 8 a i ka 10 A.M., 1 a i ka 3 P.M., 7 a i ka 8 P.M.

Telefono Mutual Helu 612.          Dec21—1m

----------------------

NA MANAWA HOLO.

---O NA---

KAA AHI.

 

E Haalele ana na Kaa Ahi o ka Hui Hooholo Kaa Ahi Penei:

     

      HAALELE IA HONOLULU.                         HIKI HOU MA HONOLULU.

                  7:30. . . . . . . A.M.                               9:30 . . . . . . . A.M.

                  10:00 . . . . . .A.M .                               12:00 . . . . . . P.M.

                  3:00 . . . . . . .P.M.                                4:30 . . . . . . . P.M.

nov23 -tf