Ahailono o ka Lahui, Volume I, Number 7, 17 January 1890 — Page 1

Page PDF (828.85 KB)

 

THE NATIONAL HERALD

Ka Ahailono a ka Lahui

 

Vol. I. Honolulu, January 17, 1890. No. 7.

 

THE NATIONAL HERALD.

 

Is printed and Published for the Proprietors every afternoon (Sundays, excepted), by the
Elele Publishing Co.

 

Office No. 63 King St., Honolulu, H.I.

 

SUBSCRIPTIONS TO
The National Herald: 25cts. A month.
All advertisements must be handed in by 12 M if inserted the same day.

 

By order of the proprietors of

THE NATIONAL HERALD.

-------------------

 

NATIONAL REFORM PARTY.

 

Nominations for Island of Maui.

 

FOR NOBLES:

W.H. DANIELS,

WM. GOODNESS,

ANTONE BARBA,

C.O. BERGER,

J. KAMAKELE,

D. LOGAN.

 

FOR REPRESENTATIVES:

WAILUKU{ J.W. KALUA,

{L.W.P. KANEALII,

LAHAINA—J. NAZAPETA,

HANA—P. KAMAI,

MOLOKAI—A.P. KAPAEHAOLE,

MAKAWAO—W.B. HALA.

 

 

INDEPENDENT TICKET.

 

Nobles for Island of Hawaii.

------------

FOR SIX YEARS.

SAMUEL PARKER,

J. KAUHANE.

 

FOR FOUR YEARS.

R.R. HIND,

E.A. BURCHARDT.

 

FOR TWO YEARS.

J. MARSDEN,

W.H. PURVIS.

Jan15-tf.

------------

Paa Balota Kuokoa.

Na Alii, Mokupuni o Hawaii.

 

NO EONO MAKAHIKI.

SAMUEL PARKER,

J. KAUHANE.

 

NO EHA MAKAHIKI.

R.R. HIND,

E.A. BURCHARDT.

 

NO ELUA MAKAHIKI.

J. MARSDEN,

W.H. PURVIS.

Jan15-tf.

-----------------

NATIONAL REFORM PARTY.

 

FOR NOBLES—ISLAND OF OAHU.

 

HON. J. A. CUMMINS ,        }

HON. R.A. WIDEMANN ,     } 6 years.

HON. J.S. WALKER ,                         }

 

D.W. PUA ,                              }

E. MULLER ,                           } 4 years.

D.C. MACFARLANE ,           }

 

JOHN PHILLIPS ,                   }

H.G. CRABBE ,                       } 2 years.

C.J. MCCARTHY ,                 }

 

------------------

He Aa.

Ia Mr. M.A. Gonsalves, Moho Aupuni no ka Apana Ekolu e Honolulu:

            ALOHA OE :- -Ua hoomaopopo au ua we ia aenei oe e ka poai hoomaemae o na mikanele i moho lunamakaainana iloko o ka apana ekolu o keia kaona.

            Oiai hoi ua maopopo lea kou manao i hiipoi kahiko ai e kue ana i keia poai hoomaemae no a me ko lakou kahua alakai pili i ke kokua ana i na Pake, nolaila, ua lilo kou ae an i oleloia i mea e kunana ia’ku ai me ke ano pahaohao.

            Aka, e like hoi me ka’u i manaoio ai he mau kumu kupono loa kou o ka ae ana e holo no ka balota a na poe dala nui, e kue ana i ka balota a ka lehulehu, nolaila, ke aa hanauna aku nei au i kekahi halawai akoa o ka lehulehu iloko o ka apana ekolu, a ma ia halawai hoi e huai pau ae ai oe i na koiikoi nana i kono aku ia oe e kuilima pu me ka poai hoomaemae kahiko me ke kae aku hoi i na pono o kou poe hoalahui ponoi, oiai hoi au e hoike aku ma ko’u aoao i ke kumu o ko’u ku ana ma ka aoao o na poe limahana paaua o na ano lahui like ole, a e hooia aku hoi au owau no ka moho paio kuio o ka mahele lahui Pukiki.

            Ke haawi aku nei au ia oe i kou makemake iho a me ka wae ana i kahi, ka la a me ka hora o ka halawai, ina nae hoi e hoolaha pono ia ana ma@@@@@@@ @@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@   O kekahi hoi, mahope iho o ka pau ana o ka paio pili hoa’loha ma ka olelo Enelani, aia aku no ia oe ka hoomaka ana aku ma ka olelo Pukiki.

            E oluolu ia no ke pane ia mai ma keia nupepa nei no.

                                                            Kou me ka oiaio loa,

A.    MARQUES,

Moho a ka Poai Aoao Lahui no ka Apana Ekolu, Honolulu.

 

Eia iho na moho alii o ka poai hoomaemae i wae ia e ko lakou ahahui nui i ka auwina la o nehinei: no eono makahiki, na lion. W.C. Waila, M.P. Lopikana a me W.O. Kamika; no eha makahiki, Hou. Kimo Pelekane Makua, R. Lishman a me R.J. Greene; no elua makahiki, B.F. Dilinghama, E.S. Cunha a me S.M. Kaaukai.

 

E haiolelo ana o R.W. Wilikoki makai o Ulakoleo i ka hora 4 o ka auwina la o ka la apopo.

 

Ua makemake ia ua hoa a pau o ka Pualikoa Puala Moi Ponoi a hiki aku i Kapuaiwa Hale i ka la apopo, i loaa ai hoi na palapala auhau.

 

            E halawai ana o J.L. Kaulukou me na poe koho o Koolaupoko i ka hora 7 o ke ahiahi o ka la apopo maloko o ka luakini o Kaneohe.

 

            I ke awakea nei i holo aku ai ka Auseteralia no Kapalakiko, ma o ke kipaku ana a ka Bana alii. Nui ka ohuohu a me ka ehuehu o ka uwapo, a pela no hoi me luna o na ohua o luna o na moku la.

            E Konohi ana na keiki o ka aina Pua i ka Poakahi ae nei.

 

            Ua hala o Mr. W.L. Davis i ka Poalua nei i ke 70 o na makahiki ma keia ao. Ke u nei na keiki a me na moopuna he lehulehu iaia. He kamaaina kahiko oia no ka Ua Ukiukiu o Makawao i Maui.

 

            Auhea oe e ke Kiai, e waele mua i ka pula o kou mau maka ponoi iho mamua o kou hoao ana aku i ko hai. Akaka ole hoi kela mahele o ka Pauki 61 o ke kumukanawai, i manao ia mai hoi ua pili ia R.W. Wilikoki.

 

            Akahi, Alua, Akolu, Aha loio o ka aoao kapulu e kakau nei i na manao o ke Kiai o na Powa, ua kapakahi na loio i ka pauku 61 o ke kumukanawai, a ina o kahi ike ia—hele ma huha! He ho! Kokoke na pake e ae aku i keia poe loio naau pokole—La-di-da!

 

            E loaa no o Mr. T.R. Lucas (Tome Luka) i ka a apopo, Poaono, Ianuari 18, ma ka halekuai bipi o ka Hui Kalepa Hawaii, ma Ulakoheo, mai ka hora 1 a 6 P.M.   no ka mea i ka hoopaa inoa ana, a mai ka hora 6:30 a 8 P.M. ma ka Hale Kaawai Helu 2. E eleu kakou i ola ai.

----------------

 

OLELOPANE A J.L. KAULUKOU

I na poe kupono i ke Koho Balota o ka Apana o Koolaupoko, mokupuni o Oahu.

 

            Ina poe kupono i ke koho balota o ka apana o Koolaupoko, mokupuni o Oahu, Aloha oukou:

            Ma ka la 5 o keia malama, ua loaa mai ka oukou palapala nonoi lokomaikai ia’u, ae aku au e holo Lunamakaainana no ka apana o Koolaupoko, mokupuni o Oahu ma keia kau koho balota ae e malama ia ana ma ka la 5 o Feberuari M.H. 1890.

            No ka pane ana aku i ka oukou palapala noi, ua loaa ia’u ka hanohano.

            Ke ae aku nei au i ka oukou noni, a ke kukaia aku nei au imua o na mea a pau, e holo balota Lunamakaainana aku ana au no ka apana o Koolaupoko, Oahu, a ke haawi pu aku nei hoi au i ko’u mau hoomaikai palena ole no oukou a pau loa e ka apana holookoa o Koolaupoko, a me kuu hilinai nui e lokahi ana oukou a pau loa me a’u ka oukou kauwa, no ke aloha i ka aina; e hana a e hooikaika pu ma na ano a pau loa e kakoo i na mea a pau e pono ai ka aina, ka lahui kanaka, a e hooni paa ai hoi i na kumu e hoomau loa ai i ke kuokoa o ka aina aloha no ka pono o na mea a pau loa.

            A i mea e hooko pono ia ai keia hana, ke kukala aku nei au e hiki aku ana au a e halawai pu me oukou he alo a he alo.

            Nolaila, ke ponoi nei au i ko oukou mau lolo maikai i ua kupa aloha aina o ua mau pali nei, mai ka Lae o Kaoio a i ka Lae kaulana i ka uku kai o Mokapu, e lokahi kakou a pau i hookahi umauma, hookahi puuwai, he poohiwi a he poohiwi, a e lalau na lima me ka manao paa, a e koho i ka balota o ka oukou moho, ka moho hoi e ola ai ka aina. Ua loaa ia’u ka hanohano,

                                                            Ka oukou kauwa hoolohe,

                                                                        JOHN LOTA KAULUKOU.

            Honolulu, Ianuari 16, 1890

 

He laau e ola ai ke anu i ke poo me ka Hupekole ka Kauka Logier’s, he Laau Cherry Cordial Hawaii, kekahi o na laau maikai loa i hana ia no ke kunu, hano, ke anu, ka hupekole a me na mai o ke akemama a me ka umauma, a he hooluolu no ke kunu kalea a me ka puu eha. E ninau no ka Kauka Logier’s laau Cherry Cordial Hawaii. E loaa no ma kahi o Hollister ma alanui Papu.

                                                                  Dec21-tf

 

Olelo Hoolaha.

            Mamuli o ko’u hookohu kupono ia ana mai i Agena no ka Moiwahine, ke kauoha ia aku nei na mea a pau e noho hoolimalima ana maluna o na Aina ma na I’a Hale, a i @@ mai ka wa kupono e hookaa ai i ko lakou uku hoolimalima e loaa no au ia lakou ma ka Hale Akala Pa Alii.

                                                            H.C. ULUKOU.

                                                            Agena no ka Moiwahine.

            Dekemaba, 28, 1889.                           Dec-28-1m.

 

KEENA HOOLIMALIMA LIMAHANA PAKE.

 

            Ke pahola aku nei ka mea nona ka inoa malalo iho i ka lohe imua o ka lehulehu, ua wehe ae nei oia he “Keena Hoolako Limahana Pake” ma ka Helu 37 alanui Moi. E lawa no i na hana aelike no ke kamana ana a ne ka hana pena hale a pela hoi me na aelike no ke kukulu hale ana a me pena ana etc. E hooko ia no na kauoha i na Pake.

            Mutuala Telefone 385. Aohe auhau no ka imi ana aku i na kauwa hana. Keena Oihana, aia ma ka hale hana o Lack Lung Chung.

            June8-1m.                                LEE CHU.

 

 

Ke hoike ia aku nei ka lohe imua o na kanaka a pau, ma keia ua malama ia ma ka la 30 o Dekemaba 1889 he halawai a na poe mea kuleana o ka Hui Pakipika Hawaii Hoomoe Uwea Olelo, ma ke keena o E.O. Hall & Son, kaupalena ia, Honolulu, a ma ia halawai ana au ua koho ia e na poe mea kuleana la e apono e lawe mai i ka palapala hoohui i haawi ia mai ia lakou malalo o ka inoa hui, “Ka Hui Hawaii Pakipika, Hoomoe Uwea Olelo,” ma ka la 15 o Novemaba 1889, a malalo o na palapala hoohui la na hoohui ia ae la ka hui a koho ia hoi na luna nui:

J. Sherman Bartholomew o Honolulu, Peresidena.

Hon. Edgar Crow Baker, M.P. o Victoria, B.C., Hope Peresidena.

E.O. White o Honolulu, Kakauolelo.

Frank Dudley o Niagara Falls, N.Y., Puuku.

Wm. W. Hall o Honolulu, Luna Hooia.

Ke hoike hou ia aku nei ka lohe mamuli o na olelo a ua palapala hoohui la,
“Aole ke ili ponoi maluna o kekahi mea kuleana na aie o ka Hui, no ka huina i oi aku mamua o ka mea e kau ia ana maluna o ka mahele a mau mahele paha i kuleana ia e ia.

                                                E.O. WHITE.

Jan4—1m                                             Kakauolelo.

 

Olelo Hoolaha.

KE hoike ia aku nei ma ke akea a i kulike ai hoi me ke kumukanawai, na kula a me kekahi Olelo Hooholo i hooholo ia ai e ke HUI AINA O WAIMEA, (no lakou hoi ke Ahupuaa o Waimea) Waialua, mokupuni o Oahu, e hoomana i ko lakou Kumukanawai a me na Rula ma ka la mua o Ianuari e hiki mai ana M.H. 1890. Ke kauoha ia aku nei na mea a pau i loaa ole ke kuleana iloko o ka AINA HUI O WAIMEA e lawe i ko lakou mau holoholona a pau e hele ana maluna o na aina la, iloko o na la he kanakolu mai keia la aku A o na holoholona kuleana ole a pau i ike ia e hele ana maluna o ke Ahupuaa o Waimea mahope iho o ka hala ana o na la he kanakolu, e manao ia he mau holoholona hele hewa lakou, e hopu ia a e koi ia i hookahi dala no ke poo, a i ole e lawe ia i ka Pa Aupuni, a e na holoholona a pau i kuni ole ia i ka hao, e manao ia no ka Hui ponoi no ia mau holoholona.

                                                      P. MAHAULU,

                  Peresidena a Luna Nui o ka Hui Aina Ahupuaa o Waimea.

                  Waialua, Dec. 20, 1889.           Dec28—1m*

 

PUBLIC NOTICE!

PUBLIC NOTICE IS HEREBY GIVEN, according to the Constitution, By-Laws and a Resolution passed by the HUI LAND OF WAIMEA, (owners of the Ahupuaa of Waimea) Waialua, Island of Oahu, that its Constitution and By-laws should take effect on the FIRST DAY OF JANUARY A.D. 1890.

            All persons are hereby requested that have no interests in the HUI LAND OF WAIMEA to take their animals now running on said land—from the said land within thirty days from the date hereof. And all animals that are trespassing on said Ahupuaa of Waimea after thirty days notice, it will be understood that they are stray animals, and each animal will be charged a the rate of $1 per head, or else be impounded. And all animals running on said land, not branded, are the Hui’s own property.

                                                      P. MAHAULU,

                  President and Manager of the Hui Land of Waimea.

                  Waialua, Dec. 20, 1889.           Dec—1m*