Ahailono o ka Lahui, Volume I, Number 8, 18 January 1890 — Page 1

Page PDF (784.33 KB)

 

THE NATIONAL HERALD

Ka Ahailono a ka Lahui

 

Vol. I. Honolulu, January 18, 1890. No. 8.

 

THE NATIONAL HERALD.

 

Is printed and Published for the Proprietors every afternoon (Sundays, excepted), by the
Elele Publishing Co.

 

Office No. 63 King St., Honolulu, H.I.

 

SUBSCRIPTIONS TO
The National Herald: 25cts. A month.
All advertisements must be handed in by 12 M if inserted the same day.

 

By order of the proprietors of

THE NATIONAL HERALD.

-------------------

 

Ua ike au i ko hoolaha i L.M. oe.

 

            Aia ma ke Kiai pouli o ka lahui o Ianuari 16, 1890, ua ike au ua koho hapa ia oe o Mr. W.C. @@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@ home .

            Ma na @@@@@@@
@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@
            Paa na uwahi, kahi ka wai, malu i ka aina a he ono’i ko ka lahui, ua oia kakoo.

                                                                        J.A. KAHOONEI

Ianuari 18, 1890.

 

KA MOOLELO O

Marina.

 

            E waiho kana e ka mea heluhelu i ke kamailio ana no Makelanita, oiai ke pupuhi ala ka i’a o Ukoa, a e nana ae hoi kaua i na hana maalea a kahi koa i kumu nona e pakele ai mai keia mau hana ae ana.

            I ak wa a Makelanita i heo ai, wehe ae la ua wahi koa ala i kekahi apana pepa a me kana peni a kakau iho la:

E ka Moiwahine,

 

                                                Aloha oe :- -

            O kau kauoha e lawe aku i ka lawehala, aole e hiki, no ka mea ua loaa ai oia i kekahi mai pilikia loa, aole i maopopo kona ola, nolaila ua nele kau noi.

            Owau no kau kauwa haahaa,

                                    G.B. Rezeba,

                                                Lunapaahao.

            I ka paa ana o ua leta ala ua holo koke aku la oia no kali o ka moiwahine.

            Haia i hiki aku ai, e nae iki mua o a i kau a mea o ka paukiki i ka holo, ninau mai la ke aliiwahie iaia nei.

            Nohea ka hoi ke pio?

            Pane aku la na wahi koa hunahewa nei, aole i loaa mai iloko o ko’u lima, he palapala nae ka mea i loaa mai ma kuu mau a ola ka’u e hoike aku ia oe.

            Ia wa wehe na la na wahi kolohe nei i na palapala ala me ka malie loa a panee aku la kana o ke aliiwahine me ka pane ana aku, oia la.

            Ia wa wehe ae ia ke aliiwahine i na palapala ia a nana iho la i na manao a pau, a pane iho la oia penei:

            Aole keia he mai oiaio, he mai hoopunipuni wale no keia he makemake ole e hele mai, makau o make aku ia’u, heaha no ka hewa ua hiki no, aole o’u makau iaia ea maopopo e noke aku ana no ia ia’u.

            Ka hopohopo ala kahi @@@@
@@@@@
@@@@@
@
@
@
@ ike ia .

            @@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@ hala .

            Ae aku la ua wahi koa ala a huli aku la oia hele.

            Iaia nei ae a puka mawaho o ka pa alii, o keia nei kalamoe aku la no ia no ka halekuai mea ai, a kuai aku la oia i na mea ai ono loa, a me ona mau wahi mea kaua hou na laua, oiai noho i maopopo iaia nei ko laua hopena o ka noho ana o kela wahi.

            I ka makaukau ana o kela mau mea a pau ua hoomaka aku la keia e pii no kahi a ia nei i kuhikuhi aku ai i ka ia nei lawehala.

            He mea oiaio no hoi, ua hiki pololei aku la keia no kani a ia nei i manao ai, a i hoea aku no hoi ko ia nei hana e nono mai ana o Makelanita ua hele no hoi a nahaehae kona lole i ke kihele ia e ka nahelehele, hao nei ka pohaku i kona mau wahi kamaa pau i ka olowalu a i ka papale hoi ua welawela, o kona lii ua pau i ka paholehole ua hele a kohu kanaka ole ke nana aku, he huakai poino loa keia a ke kaikamahine alii o Sepania.

            I kahi koa i hiki aku ai ua ohaoha mai la no hoi ua kaikamahine ala me ka pane ana mai.

            Kupanaha maoli, e kuhi ana au aole la oe e hiki mai ana a hoomanao ae la au e make ana ka paha au i ka ua mea o ka pololi malalo o kau mau hana apiki.

            Pane aku la ua wahi koa ala, heaha hoi ko’u mea e haalele ai ia oe, oiai ua olelo paa au ia oe e like hoi me kau noi ia’u pela no hoi au e kokua ai ia oe, oiai ua aloha au ia oe, aohe a’u mea nui e ae e manao ui ma keia honua mamua ou e kuu aliiwahine.

            Akahi au a ike i kau aloha ia’u, a heaha auanei ia ka’u makana nui e hoike aku ai ia he no keia mau hana kokua au ia’u.

                                                                        Aole i pau.

 

 

2d DISTRICT. 2d PRECINCT.

HONOLULU

Registration of Voters.

The Board of Inspectors of Election for the 2d Precinct, 2d District, Honolulu, will meet for Registering Voters and correcting the Register, at the Polling Place for said Precinct (Hon. W.H. Rice’s Barn, School street), on FRIDAY, Jan. 17 th , from 7 to 9 P.M.; on SATURDAY, Jan. 18 th , from 3 to 6 P.M.; at Engine Co. No. 4, on MONDAY and TUESDAY, Jan. 20 th and 21 st , from 7 to 9 each evening.

Meetings will be held at above places on same days of the weeks and at same hours until further notice.

Voters will please bring their Tax Receipts with them.

                                                            JONATHAN SHAW,

 

 

Registration of Voters.

4 th DISTRICT. 1 st PRECINCT.

HONOLULU, OAHU.

THE INSPECTORS OF ELECTION for the First Precinct of District Four will meet at the office of M.D. Monsarratt, Cartwright Building. Merchant street, opposite Post office, on SATURDAY, Jan. 18 th , from 1 to 9 P.M.; on MONDAY, Jan. 20 th , from 4 to 9 P.M. Notice of any further meetings will be given at the above meetings.

All voters when registering are respectfully requested to bring their Tax receipts.

The First Precinct of the Fourth District comprises all that portion of said District lying west of Nuuanu street .

                                                      M.D. MONSARRATT,

                                                      Chairman of Inspectors of Election,

 

            Ina oe e makemake ana i kaa a me ka hookele akahele, e telepono no

WALLACE JACKSON,

----- ma ke kahua o ka -----

HUI KAA UNION.

 

I KE KAA HELU 84.

Telepono Mutuala 590---Telepono Bele 204.

Ian18-1wk.

 

 

Olelo Hoolaha.

 

            Mamuli o ko’u hookohu kupono ia ana mai i Agena no ka Moiwahine, ke kauoha ia aku nei na mea a pau e noho hoolimalima ana maluna o na Aina me na Pa Hale, a i hiki mai ka wa kupono e hookaa ai i ko lakou uku hoolimalima e loaa no au ia lakou ma ka Hale Akala, Pa Alii.

                                                            H.C. ULUKOU,

                                                            Agena no ka Moiwahine.

Dekemaba, 28, 1889.                                                   Dec28-1m.

 

 

KEENA HOOLIMALIMA LIMAHANA PAKE.

 

            Ke pahola aku nei ka mea nona ka inoa malalo iho i ka lohe imua o ka lehulehu, ua wehe ae nei oia he “Keena Hoolako Limahana Pake” ma ka Helu 37 alanui Moi. E lawa no i na hana aelike no ke kamana ana a ne ka hana pena hale a pela hoi me na aelike no ke kukulu hale ana a me pena ana etc. E hooko ia no na kauoha i na Pake.

            Mutuala Telefone 385. Aohe auhau no ka imi ana aku i na kauwa hana. Keena Oihana, aia ma ka hale hana o Lack Lung Chung.

            June8-1m.                                LEE CHU.

 

Olelo Hoolaha.

 

Ke hoike ia aku nei ka lohe imua o na kanaka a pau, ma keia ua malama ia ma ka la 30 o Dekemaba 1889 he halawai a na poe mea kuleana o ka Hui Pakipika Hawaii Hoomoe Uwea Olelo, ma ke keena o E.O. Hall & Son, kaupalena ia, Honolulu, a ma ia halawai ana au ua koho ia e na poe mea kuleana la e apono e lawe mai i ka palapala hoohui i haawi ia mai ia lakou malalo o ka inoa hui, “Ka Hui Hawaii Pakipika, Hoomoe Uwea Olelo,” ma ka la 15 o Novemaba 1889, a malalo o na palapala hoohui la na hoohui ia ae la ka hui a koho ia hoi na luna nui:

J. Sherman Bartholomew o Honolulu, Peresidena.

Hon. Edgar Crow Baker, M.P. o Victoria, B.C., Hope Peresidena.

E.O. White o Honolulu, Kakauolelo.

Frank Dudley o Niagara Falls, N.Y., Puuku.

Wm. W. Hall o Honolulu, Luna Hooia.

Ke hoike hou ia aku nei ka lohe mamuli o na olelo a ua palapala hoohui la,
“Aole ke ili ponoi maluna o kekahi mea kuleana na aie o ka Hui, no ka huina i oi aku mamua o ka mea e kau ia ana maluna o ka mahele a mau mahele paha i kuleana ia e ia.

                                                E.O. WHITE.

Jan4—1m                                             Kakauolelo.

 

Olelo Hoolaha.

KE hoike ia aku nei ma ke akea a i kulike ai hoi me ke kumukanawai, na kula a me kekahi Olelo Hooholo i hooholo ia ai e ke HUI AINA O WAIMEA, (no lakou hoi ke Ahupuaa o Waimea) Waialua, mokupuni o Oahu, e hoomana i ko lakou Kumukanawai a me na Rula ma ka la mua o Ianuari e hiki mai ana M.H. 1890. Ke kauoha ia aku nei na mea a pau i loaa ole ke kuleana iloko o ka AINA HUI O WAIMEA e lawe i ko lakou mau holoholona a pau e hele ana maluna o na aina la, iloko o na la he kanakolu mai keia la aku A o na holoholona kuleana ole a pau i ike ia e hele ana maluna o ke Ahupuaa o Waimea mahope iho o ka hala ana o na la he kanakolu, e manao ia he mau holoholona hele hewa lakou, e hopu ia a e koi ia i hookahi dala no ke poo, a i ole e lawe ia i ka Pa Aupuni, a e na holoholona a pau i kuni ole ia i ka hao, e manao ia no ka Hui ponoi no ia mau holoholona.

                                                      P. MAHAULU,

                  Peresidena a Luna Nui o ka Hui Aina Ahupuaa o Waimea.

                  Waialua, Dec. 20, 1889.           Dec28—1m*

 

PUBLIC NOTICE!

PUBLIC NOTICE IS HEREBY GIVEN, according to the Constitution, By-Laws and a Resolution passed by the HUI LAND OF WAIMEA, (owners of the Ahupuaa of Waimea) Waialua, Island of Oahu, that its Constitution and By-laws should take effect on the FIRST DAY OF JANUARY A.D. 1890.

            All persons are hereby requested that have no interests in the HUI LAND OF WAIMEA to take their animals now running on said land—from the said land within thirty days from the date hereof. And all animals that are trespassing on said Ahupuaa of Waimea after thirty days notice, it will be understood that they are stray animals, and each animal will be charged a the rate of $1 per head, or else be impounded. And all animals running on said land, not branded, are the Hui’s own property.

                                                      P. MAHAULU,

                  President and Manager of the Hui Land of Waimea.

                  Waialua, Dec. 20, 1889.           Dec—1m*