Ahailono o ka Lahui, Volume I, Number 8, 18 January 1890 — Page 4

Page PDF (928.55 KB)

NATIONAL REFORM PARTY.

-------------

FOR NOBLES---ISLAND OF OAHU.

 

                        HON. J.A. CUMMINS ,          }

                        HON. H.A. WIDEMANN ,     } 6 years

                        HON. J.S. WALKER              }          

 

                        D.W. PUA ,                              }

                        E. MULLER                            } 4 years

                        E.O. MACFARLANE ,            }

                        JOHN PHILLIPS ,                   }          

                        H.G. CRABBE ,                       } 2 years

                        C.J. McCARTHY ,                   }

 

FOR REPRESENTATIVES:

                        FIRST WARD—HON. J.E. BUSH;

                        SECOND WARD--W.H. CUMMINGS;

                        THIRD WARD—A. MARQUES;

                        FOURTH WARD—T.R. LUCAS;

                        FIFTH WARD—R.W. WILCOX.

----------------------------------------

 

NATIONAL REFORM PARTY.

 

FOR NOBLES—ISLAND OF MAUI.

W.H. DANIELS,

WM. GOODNESS,

ANTONE BARBA,

C.G. BERGER,

J. KAMAKELE,

D. LOGAN

 

FOR REPRESENTATIVES:

 

                                                WAILUKU     {J.W. KALUA.

                                                                        {W.P. KANEALII,

                                                LAHAINA      {J. NAZARETA

                                                HANA                         {P. KAMAI

                                                MOLOKAI      {A.F. KAUAEHAOLE,

                                                MAKAWAO   {A. D. KALA.

--------------------------------------

INDEPENDENT TICKET.

 

FOR NOBLES---ISLAND OF HAWAII.

 

FOR SIX YEARS

SAMUEL PARKER,

J. KAUHANE.

 

FOR FOUR YEARS.

R.R. HIND

E.A. BURCHARDT.

 

FOR TWO YEARS.

J. MARSDEN,

W.H. PURVIS.

jan15 -tf

 

PAA BALOTA KUOKOA.

 

Na Lii, Mokupuni o Hawaii.

 

NO EONO MAKAHIKI.

SAMUEL PARKER,

J. KAUHANE.

 

NO EHA MAKAHIKI.

R.R. HIND

E.A. BURCHARDT.

 

NO ELUA MAKAHIKI.

J. MARSDEN,

W.H. PURVIS.

jan15 -tf

 

 

$10 MAKANA.

UA NALOWALE ko makou Lio Kane Puakea i ka Poalima nei, Ianuari 10, i kuni ia penei: a he keokeo ka wawae hema mua, mai ko makou wahi hana aku ma Manoa. O ka mea e loaa ai a hoihoi ae ma ka pa o D. Manaku ma Aala ao nei, e loaa no ka uku makana i hoike ia maluna ae.

      Ian13 ,- -dly 1wk                                   SEE YICK WAI.

 

He laau e ola ai ke anu i ke poo me ka Hupekole ka Kauka Logier’s, he Laau Cherry Cordial Hawaii, kekahi o na laau maikai loa i hana ia no ke kunu, hano, ke anu, ka hupekole a me na mai o ke akemama a me ka umauma, a he hooluolu no ke kunu kalea a me ka puu eha. E ninau no ka Kauka Logier’s laau Cherry Cordial Hawaii. E loaa no ma kahi o Hollister ma alanui Papu.

                                                                  Dec21-tf

 

He panai ia W.H. Keahialoa.

 

            A e na paipu hae wai nunui e moe nei iloko o ka aina a hiki i Kalawao, anna ia a o ka hooko ka keia au.

            A leha ae kna i ka lewa a olinolino na mana, o ke koko i uwilu ia e hoike ana i ka nani o kona @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ hale alii nei, a nana no ia a o ka lawe ae ka keia au a hana iho.

            A huli ae kaua nana ma na lihi alanui e ike ana oe o na kaa hapaumi keia e hooiho nei ma na alanui like ole o ke kaona nei, a nana no keia a o ka hooko ka keia poe a me na kokua kula o Sana Lui, ke mau nei no paha, ua koli ia paha a ua pahemo iho nei paha, o keia mau mea kani i huli a hoolala a hooko i kekahi a ko me kekahi ua huli pu ka aina a me na hana pono e ae i koe aku ia’u a he nui ke aloha o ka lehulehu nona ia mau la, a koe aku na punalua i like me oe, a hiki na i kela wiwoole no i poina, a haule oia, a ke lohe mau nei au i ka mahalo mau ia o hipakona no ka oluolu a me ke aloha kanaka, a no ia mai ke anu i poina ole ai i na puuwai aloha o Hawaii a pau, aloha paha oia la!

            Ua minamina loa ia oia ma ka oluolu no ka ae mai i na hai o na pilikia a me na mea e ae i ku i ka pono, a aole ona ana hooko mai no oia i na noi maikai, a auhea ke kapulu? E holoi ae oe ia mau huaolelo @@@@@@@@@ lalaila he makua nui aole

@@@@@@@@@@@@@@@ a o na kauna he kakaikahi o ia @@@@@@@@@@ ke aui o ka huna, ukiuki, ewaewa, a h@@@@@@@@@@ a i kumu e ko ai @@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
kahi e loaa mai ai o na li’a i iini nui ai o lokoino, me na manao o ke koa a lala

@@@@@

@@@@@

@@@@@

2@@@@@

@@@@@.

            Ae, ua olioli io a ua ko a hiki i keia la, a e kau ona ia kiko ahi eleele nui a komo pu i ka lua kupapau@@@@@@@

@@
no ka manawa nae keia ma aku no a hoea mai he ma u nui mai o a o o ka aina oi ka makemake o ke Akua iloko o ke aloha no nakanaka, a e helelei ai na ino o ka aina nei mai na enemi aku, ka mea a ke Akua i ae oia ai e noho loihi ka hoomakauli aina a ka lehulehu e noonoo nei i keia @@ ka lahui he mea ia u keia aina ke ao nei a puni o ka oluolu, ke kaumaha a me ka @@ @@@ a o ka pau loa ana ia o na ino maewaewa mai luna aku o kuu aina, a kela pu aku hoi auwe.

            Ua hiki mai kaua i na hope o ko’u manao, a ke nee nei na la ua nunui na opu ua lehulehu, a ua hiki i kahi a’u e kapa aku ai, ua pakaka i ke kupalu mau ia e na ono momona o hawaii,” o kuu hoike aloha keia no ka lei momi nui o Hawaii a i pili paa mau ke aloha oiaio i keia lahui

@@@@

i ka oluolu mau. Pololei oe.

              A i maikai ai kaua imua o ka lehulehu e kala aku au ia oe a e kala mai no hoi oe ia’u imua o ke Akua, a imua pu hoi o na lahui kanaka a oia ka ke Akua e ae pono ai no kaua iho, oiai, ua panee mai nei oe i kahua a i kumu, a o ka hope loa keia o kuu panai ia oe ma ka’u mau wehewehe a pau me ka paio ole.

            Mai ike iho oe i keia a noonoo, he panai no keia na’u i ku i kou hanohano.

                                                                        J.A. KAHOONEI.

Pa o Roma, Nov. 20, 1889.

 

Ka Ulele Hoohana.

            E ke Kiai! Heaha ko ka po Eia iho la ua auhee i ka “poepoe” oiaio hulali ahiahi maluna o ke kahua kaua o Mokuohai.

            Nui ke aloha a halialia ae la o Kane ia .

“@@@@@@@@@@@@@@@

Aloha wale ia laau makua ole.”

A o ka makua ole paha ia la, ke ahai la ka pupuhi ma o loa, ua hele a paa i ka hihi ia e ke Kaunoa, a haalele mai la i ka aina o na makua ona, a aloha wale ai ka laau makua ole i ka punihei wale i ke ake oihana a me ka hanohano.

            A owai ae nei hoi keia maunu kohala hoi o loa i kuai ia ae a ahu wale na iwi i ka la? Eia iho no i ke alo, a oia ka moho J.L. Kaulukou o ka aoao Aupuni a ke Kiai e haaheo nui.

            Owai ka muhee hope loa? Aole hoi olelo ana no Kane, kaaukai a me Aki, ua akaka mua no ko laua pili mikanele a me ka pili auamo dala, aka hoi ua pahaohao loa ia makou no Kaulukou, he ohe luli wale no i ka makani.

            Makee loa o Murata Kaaukai i ka pono a me ka maluhia o ka La Sabati, aka, pehea la ua pono la a me ka maluhia ana i makee loa’i e hehihehi ku ia nei no e na poe mikanele. Eia no hoi ke hana ia nei kekahi mau hana ma ia la. Ina paha ia mau hana aole no kona aoao, ina la ua hoopio ia, aka, he mea hoi e loaa mai ai o ke dala, nolaila aohe olelo ana.

            Piha kauna o na muhee maono o loaa holo aku mia ka aoao o ka lahui a i ka aoao o ka hoomaemae, a, wahi a lakou no ko lakou wae ole ia e ka lahui i mau moho. O ka pane o ia ua nuhanuha kamalii lakou, oiai hoi ua ake loa lakou i ka hanohano. He poe wale no lakou a pau i kanaka ole na iwi, no ka mea, ua pelukua nui.

            Owai ka hoohalahala oihana? O ka poai a ke Kiai o ka Paeaina nei. Owai ke ake a me ka puni oihana? Pau pu ana no na poai la a Lahui!

            E halawai nui ana ka ka poai a ke Kiai o ka Paeaina o painuu nei i ke ahiahi Poakahi ae, hora 7:30, ma kela halepaikau ma Manamana. Na ka lahui no e ike ma o ka auna e ola ai oia hoi, na moho alii a ua poo la, aka, ina o na poe e make ai, alaila, he makehewa no ka hele aku.

 

 

KELA KAHUAHANA HOPE LOA.

 

            Eia makou ke hoopuka aku nei i keia la no ka pomaikai o na poe koho Hawaii a me haole, i ke kahua kumuhana hope loa i waiho kahela ia mai e ka poai aupuni. Ke ake nei makou i na poe a pau e heluhelu ana e hoohalike iho he pauku a he pauka me ke kukala kahua kumuhana o ka poai lahui i pai ia ma ko makou aoao eha. Ke koho aku aku nei nae makou i na Hawaii oiwi e hoomaopopo iho i ka mahele mua o ke kahua kumuhana aupuni e pili ana i ke kuokoa o Hawaii. E hoao aku ana makou, e like me ka hiki i keia mau ia iho, e hoakaka a e hoohalike aku me ka palapala a ka aoao lahui, a o na kahua hana aupuni nei hoi he wahi me a hoopili nawaliwali loa; nolaila makou e ake nei e hoomaikeike e aku no i ola honua, i ke ano a me ka waiwai io o na palapala a elua.

KE KAHUA KUMUHANA HOPE LOA I HOOPUKA IA

E KA AOAO AUPUNI.

1.      Ke hoopaa nei makou ia makou iho e malama a e pua, me ke kalai ola a wawae ole i ka mana lawelawe hooponopono kuloko a me ke kuokoa o keia Aupuni o Hawaii o ia malama hookahi e loaa na pono a me na pomaikai ku ono a piha loa malalo o ko kakou launa kuikahi ana me Amerika Huipuia.

2.      E imi aku e loaa na kau kanawai lawe kupono, ma ka hoololi kumukanawai a ma kekahi ano e ao paha, i hiki ai ke kanaka la ke komo ana mai o na limahana o kuikahi wale ana no i na hana mahiai nihi ole ke pale ae o ka aina nei; a o na Pake e noho noi i keia manawa me ka lawelawe ole i na oihana kalepa a me na oihana mikiala loea paha, e papa a e hookapu ia lakou mai ka lawelawe ana ia mau ano hana ma keia hope aku.

3.      E kokua i ka haawi ana i na haawina dala malalo o ka noonoo naauao a kaulike, e hiki ai ke hoolawa ia no ka hooholomua ana i na hana hoopomaikai kuloko o ka aina, a no ke kakoo a ia loa na ano a pau i na mea a me na kumu e hiki ai ke hoomau ia ai ka holomua o ke kulana hooponopono aupuni ma ka hooholomua ana i na kumu waiwai o ko kakou aina nei.

4.      E imi aku a loaa kahi e hiki ai ke hoakea ia ka manao a me ka makemake o ka “kanawai o na Home Hookuonono io,” i kulia e hiki ai i ka poe ilihune a me ka poe aina liilii ke hookuonoono ia lakou iho a puni ke Aupuni.

5.      E imi a e wae, a loaa kekahi hookele aupuni luina pololei me ka oiaio, e hooikaika ana e hookele aipakiko, a e lawelawe e ana me ka noeau a me ka makaukau maloko o na mahele oihana a pau o ke aupuni.

 

Molokai-Nui-a-Hina.

 

      Ke hai ia aku nei ka lohe i na poe a pau i ku i ke Koho Balota o ka Mokupuni o Molokai e holo Lunamakaainana ana au no ka Apana o Molokai no keia kau.

                                                      Owau no me ka oiaio,

                                                                  S.K. KUPIHEA.

 

POAI AOAO LAHUI.

 

NA ALII.

--------

HON. J.S. WALKER, HON. H.A. WIDEMANN,
HON. J.A. CUMMINS, E.C. MACFARLANE,
E. MULLER, J. PHILLIPS, D.W. PUA,
H.G. CRABBE, C.J. McCARTHY.

------------

NA LUNAMAKAAINANA.

---------

APANA EKAHI—J.E. BUSH,

APANA ELUA—W.H. CUMMINGS,

APANA EKOLU—A. MARQUES,

APANA EHA—T.R. LUCAS,

APANA ELIMA—R.W. WILCOX.

 

DR. WOOD!

(KAUKA WAHIE.)

UA hoonee ae nei i kona keena oihana a me kahi noho a i ka

HALE HELU 700,

Ma Alanui Rikeke, maloko o ka pa o ka Hotele Hawaii.

NA HORA MA KE KEENA: 8 a i ka 10A.M., 1 a i ka 3 P.M., 7 a i ka 3 P.M.

Telepone Mutual Helu 612.            Dec21-1m

 

 

NA MANAWA HOLO.

-----O NA-----

KAA AHI.

E Haalele ana na Kaa Ahi

O ka Hui Hooholo Kaa

Ahi Penei:

      HAALELE IA HONOLULU.                         HIKI HOU MA HONOLULU.

                  7:30…….A.M .                                      9:30…….A.M .

                10:00…….A.M .                                    10:00…….A.M .                     

                  3:00……..P.M .                                      4:30…….A.M .

nov3 -tf