Ahailono o ka Lahui, Volume I, Number 9, 20 January 1890 — Page 1

Page PDF (1.06 MB)

 

THE NATIONAL HERALD

Ka Ahailono a ka Lahui

 

Vol. I. Honolulu, January 20, 1890. No. 9.

 

THE NATIONAL HERALD.

 

Is printed and Published for the Proprietors every afternoon (Sundays, excepted), by the
Elele Publishing Co.

 

Office No. 63 King St., Honolulu, H.I.

 

SUBSCRIPTIONS TO
The National Herald: 25cts. A month.
All advertisements must be handed in by 12 M if inserted the same day.

 

By order of the proprietors of

THE NATIONAL HERALD.

-------------------

 

KA APANA ELIMA.

 

Hoolele ka Moho Wilikoke Aole e Hoopaaia Kona Inoa.

 

Ua wawalo a ua pa-e ae ka lono i ka auwina la Poaono iho nei ua hooleia ko Mr. R.W. Wilikoki hoopaa ana i kona inoa ma ka mahele ekahi o kona apana o ka lunahoomalu o ka papa nana koho balota, oia o Mr. F. Wundenberg ka Luna Leta Nui. O kekahi lono hoi ua ae ole la oia e holo ma ke ano moho no ia apana, aka nae, aole oia ka mea pololei.

            He oiaio, ua hele aku o Mr. R.W. Wilikoki imua o na papa la i ka auwina la i oleloia, ua hoi nae kekahi lala, oia o Mr. M. R. Colburn (Maka Kolopana,) e ai i kona paina awakea, a o ka lunahoomalu (Luna Leta Nui) ka i koe iho a me na poe e ae. Ia Wilikoki i hele aku ai a koi aku la i na luna oihana aupuni la e hoopaaia kona inoa, ua huki aku la ua lunahoomalu la i ka moho Lahui a ma kekahi aoao a kamailio malie aku la aole e hiki aiia ke ae e hoopaaia kona inoa. Ua koi paakiki ia’ku a ua paakiki ia mai no hoi, me ka olelo pu ia mai e ui laua i ka manao o ke Kuhina Kalaiaina, me ke koi pu mai e hele laua. A o kekahi ka hoi o na kumu i onou ia mai, no ka piha ole ka iaia o ka makahiki hookahi o ka noho ana i ka aina nei mai kona hoi hope loa’na mai nei mai na aina e mai.

            Pii ae la ka enaena i nei wa iloko o ka umauma o ka Hawaii oiaio no neia ano hana poholalo, a ua hooi loa ia hoi ka enaena mamuli o ka lele kikoi ana mai o na olelo a ke kumukula aupuni o Kalihi—uka me kona mau onohianiani. I ka papaleo ana mawaena o laua ua oili aku kekahi mau huaolelo walania a oolea mai ka Moho Lahui aku a hiki wale no i ka pipika ana o ka hoa kakele olelo.

            Hoi mai la hoi o Maka Kolopana a lohe iho la no ka mea i hanaia e kona mua ma ka oihana luna nana koho balota e pili ana ia Wilikoki, ua ulelel papaleo koke iho la hoi laua. Ua olelo aku o Maka Kolopana aohe maha o ko ka lunahoomalu hole ana, aka, e hoohiki aku i ka mea i noi mai a e hoopaaia hoi kona inoa, a o ka hewa luahope aku aohe ia maluna o lakou, aka, aia no ia maluna o ka mea e hoohiki ana. Aole no hoi he kuleana e ai aku i ke Kuhina Kalaiaina, oiai, heaha kona manao imua o ka manao o ke kanawai, a aohe no hoi mana o ia Kuhina e a’o aku ai ia lakou no ka mea pono e hana ai, no ka mea, o ke kanawai ko lakou alakai a me ke kahua no ka lakou hana. O ko lakou hookohu ia’na mai e ua Kuhina la; malaila wlae iho la no kona mana ia lakou no na baku malalo o na kuhikuhi a alakai ana a ke kanawai.

 

Kela a me Keia.

 

 

            La Konohi!

 

            Chin-chin, hai-a! Konohi la!

 

            Ua hoohauoli konohi ae ka Puali Puhi Ohe Alii i na Pake kalepa koikoi ma ka hale o ka Hui Pake Lokahi, alanui Moi nei, mai ka hora 10 ami o kakahiaka nei a pau i ka hora i nei. Lehulehu na haole a me na hoa’loha i hele ae e haawi i na hoomaikai ana o ka ia i na keiki o ka Aina Pua.

 

            E huai ia ana na papaa ulu aaiole o ka poai hoomaemae haukae i Manamana i keia po. Pouli ka po a pouli pu no me na hana a ia poe. No ke kai mai ka hapanui o lakou ,   ahe kakaikahi na wahi hui ulia wale o nei, a no ke kai mai ana no na olelo a me na pahele ana, kamau aku hoi ka muhee ma iho. U-hu!

 

            He ope nui okoa o ke Kiai ka i kiola ia iloko o ke kai makai o Ulakoheo i ka auwina la Poaono iho nei, a ua olelo ia mai ia makou na,

 

            “Le-i Kohala i ka nuku na kanaka” makai o Ulakoheo i ka auwina la Poaono iho nei, no ka hoolohe ana hoi i ka leo o ka moho hopo ole o ka apana Elima, Mr. R.W. Wilikoki. Nui ke ohohia ia o na olelo a ua oiwi aloha aina la i hoike ae ai, me ka hoapono ia hoi mai ka mua a ka hope loa. Pau kana, ku ae ka moho lahui o ka Apana Eha, Mr. Tome Luka, kahi Liona hae pekupeku, a o ia like ana no ke ohohia. E haiolelo hou ana no laua malaila ma keia Poaono iho.

 

Olelo Hoolaha.

            Ua lilo mai ia’u ka halekuai kamaa o Tai Wo Wing Kee, Helu 36 alanui Nuuanu, Honolulu, mai ia Chun Yick Leong Tau mai. O na bila aie a pau o ka ona mua no ua halekuai nei e waihoia mai iloko o kanakolu @@@@@@@@ aku, a @@@@@ kaupalena ana.                                                           WUN YUM NAM.

            Honolulu, Ianuari 17, 1890.     Dly jan.20-2ts

 

Ina oe e makemake ana i kaa a me ka hookele akahele, e telepono no!

WALLACE JACKSON,

-----Me ke kahua o ka-----

HUI KAA UNION.

--------

I KE KAA HELU 84.

Telepono Mutuala 590-----Telepono Bele 204

Ian18-1wk.

 

ALLEN & ROBINSON.

            Na Mea Hoolako i na ano Papa a pau na Pena, Aila, Kai, a me na iako kukulu hale o na ano a pau. Malalai ka lanahu maikai loa. Departure Bay.

            Mei-1y I2

 

LOVEJOY & CO.

[ ALOHAHAUOLI MA. ]

Helu 15 Alanui Nuuanu, Honolulu.

            Ke waiho aku nei no ke kuai ma ke kumukuai haahaa loa he mau huina piha nui o na ano maikai loa o na

ELA, WAINA, BIA,

---A ME NA---

ANO LAMA E AE.

 

            Oiai ua koho ia mai nei e Messrs. Lachman & Jacobi o Kapalakiko i mau Agena piha no laua no ka Paeaina Hawaii, ua hiki ia makou ke pahola aku i ko lakou Waina kaulana maikai loa imua o na makamaka a me ka lehulehu no ke kumukuai haahaa loa.

 

 

2d DISTRICT. 2d PRECINCT.

HONOLULU

Registration of Voters.

The Board of Inspectors of Election for the 2d Precinct, 2d District, Honolulu, will meet for Registering Voters and correcting the Register, at the Polling Place for said Precinct (Hon. W.H. Rice’s Barn, School street), on FRIDAY, Jan. 17 th , from 7 to 9 P.M.; on SATURDAY, Jan. 18 th , from 3 to 6 P.M.; at Engine Co. No. 4, on MONDAY and TUESDAY, Jan. 20 th and 21 st , from 7 to 9 each evening.

Meetings will be held at above places on same days of the weeks and at same hours until further notice.

Voters will please bring their Tax Receipts with them.

                                                            JONATHAN SHAW,

 

 

Registration of Voters.

4 th DISTRICT. 1 st PRECINCT.

HONOLULU, OAHU.

THE INSPECTORS OF ELECTION for the First Precinct of District Four will meet at the office of M.D. Monsarratt, Cartwright Building. Merchant street, opposite Post office, on SATURDAY, Jan. 18 th , from 1 to 9 P.M.; on MONDAY, Jan. 20 th , from 4 to 9 P.M. Notice of any further meetings will be given at the above meetings.

All voters when registering are respectfully requested to bring their Tax receipts.

The First Precinct of the Fourth District comprises all that portion of said District lying west of Nuuanu street .

                                                      M.D. MONSARRATT,

                                                      Chairman of Inspectors of Election,

 

Olelo Hoolaha.

 

            Mamuli o ko’u hookohu kupono ia ana mai i Agena no ka Moiwahine, ke kauoha ia aku nei na mea a pau e noho hoolimalima ana maluna o na Aina me na Pa Hale, a i hiki mai ka wa kupono e hookaa ai i ko lakou uku hoolimalima e loaa no au ia lakou ma ka Hale Akala, Pa Alii.

                                                            H.C. ULUKOU,

                                                            Agena no ka Moiwahine.

Dekemaba, 28, 1889.                                                   Dec28-1m.

 

 

KEENA HOOLIMALIMA LIMAHANA PAKE.

 

            Ke pahola aku nei ka mea nona ka inoa malalo iho i ka lohe imua o ka lehulehu, ua wehe ae nei oia he “Keena Hoolako Limahana Pake” ma ka Helu 37 alanui Moi. E lawa no i na hana aelike no ke kamana ana a ne ka hana pena hale a pela hoi me na aelike no ke kukulu hale ana a me pena ana etc. E hooko ia no na kauoha i na Pake.

            Mutuala Telefone 385. Aohe auhau no ka imi ana aku i na kauwa hana. Keena Oihana, aia ma ka hale hana o Lack Lung Chung.

            June8-1m.                                LEE CHU.

 

Olelo Hoolaha.

 

Ke hoike ia aku nei ka lohe imua o na kanaka a pau, ma keia ua malama ia ma ka la 30 o Dekemaba 1889 he halawai a na poe mea kuleana o ka Hui Pakipika Hawaii Hoomoe Uwea Olelo, ma ke keena o E.O. Hall & Son, kaupalena ia, Honolulu, a ma ia halawai ana au ua koho ia e na poe mea kuleana la e apono e lawe mai i ka palapala hoohui i haawi ia mai ia lakou malalo o ka inoa hui, “Ka Hui Hawaii Pakipika, Hoomoe Uwea Olelo,” ma ka la 15 o Novemaba 1889, a malalo o na palapala hoohui la na hoohui ia ae la ka hui a koho ia hoi na luna nui:

J. Sherman Bartholomew o Honolulu, Peresidena.

Hon. Edgar Crow Baker, M.P. o Victoria, B.C., Hope Peresidena.

E.O. White o Honolulu, Kakauolelo.

Frank Dudley o Niagara Falls, N.Y., Puuku.

Wm. W. Hall o Honolulu, Luna Hooia.

Ke hoike hou ia aku nei ka lohe mamuli o na olelo a ua palapala hoohui la,
“Aole ke ili ponoi maluna o kekahi mea kuleana na aie o ka Hui, no ka huina i oi aku mamua o ka mea e kau ia ana maluna o ka mahele a mau mahele paha i kuleana ia e ia.

                                                E.O. WHITE.

Jan4—1m                                             Kakauolelo.

 

 

Olelo Hoolaha.

KE hoike ia aku nei ma ke akea a i kulike ai hoi me ke kumukanawai, na kula a me kekahi Olelo Hooholo i hooholo ia ai e ke HUI AINA O WAIMEA, (no lakou hoi ke Ahupuaa o Waimea) Waialua, mokupuni o Oahu, e hoomana i ko lakou Kumukanawai a me na Rula ma ka la mua o Ianuari e hiki mai ana M.H. 1890. Ke kauoha ia aku nei na mea a pau i loaa ole ke kuleana iloko o ka AINA HUI O WAIMEA e lawe i ko lakou mau holoholona a pau e hele ana maluna o na aina la, iloko o na la he kanakolu mai keia la aku A o na holoholona kuleana ole a pau i ike ia e hele ana maluna o ke Ahupuaa o Waimea mahope iho o ka hala ana o na la he kanakolu, e manao ia he mau holoholona hele hewa lakou, e hopu ia a e koi ia i hookahi dala no ke poo, a i ole e lawe ia i ka Pa Aupuni, a e na holoholona a pau i kuni ole ia i ka hao, e manao ia no ka Hui ponoi no ia mau holoholona.

                                                      P. MAHAULU,

                  Peresidena a Luna Nui o ka Hui Aina Ahupuaa o Waimea.

                  Waialua, Dec. 20, 1889.           Dec28—1m*

 

PUBLIC NOTICE!

PUBLIC NOTICE IS HEREBY GIVEN, according to the Constitution, By-Laws and a Resolution passed by the HUI LAND OF WAIMEA, (owners of the Ahupuaa of Waimea) Waialua, Island of Oahu, that its Constitution and By-laws should take effect on the FIRST DAY OF JANUARY A.D. 1890.

            All persons are hereby requested that have no interests in the HUI LAND OF WAIMEA to take their animals now running on said land—from the said land within thirty days from the date hereof. And all animals that are trespassing on said Ahupuaa of Waimea after thirty days notice, it will be understood that they are stray animals, and each animal will be charged a the rate of $1 per head, or else be impounded. And all animals running on said land, not branded, are the Hui’s own property.

                                                      P. MAHAULU,

                  President and Manager of the Hui Land of Waimea.

                  Waialua, Dec. 20, 1889.           Dec—1m*