Ahailono o ka Lahui, Volume I, Number 11, 22 January 1890 — Page 1

Page PDF (865.28 KB)

 

THE NATIONAL HERALD

Ka Ahailono a ka Lahui

 

Vol. I. Honolulu, January 20, 1890. No. 9.

 

THE NATIONAL HERALD.

 

Is printed and Published for the Proprietors every afternoon (Sundays, excepted), by the
Elele Publishing Co.

 

Office No. 63 King St., Honolulu, H.I.

 

SUBSCRIPTIONS TO
The National Herald: 25cts. A month.
All advertisements must be handed in by 12 M if inserted the same day.

 

By order of the proprietors of

THE NATIONAL HERALD.

-------------------

 

 

Kela a me Keia.

 

 

            Pikelekele na alanui i ka ua.

 

            He mau bona aupuni a me na mahele mahiko lehulehu ke kuai kudala ia aku ana i ka Poaono iho.

 

            Kuilima pu o Ulumaialii a me Mokuohai i nei wa, no ka mea, aia laua iloko o ka auna like me na powa.

 

            O ka Lunakanawai Kiekie ke kahu e hoopau loa aku i na hana o keia kau kiure imua o ka Aha Kiekie.

 

            Mamuli o ka nui o ka ua i ka auwina la onehinei a me ka po nei pu no hoi, ua hoopanee ia na hana hoikei ke hoolele ahi nui makai o Huehue a kahi wa aku.

 

            Ua lono ia mai he kaukaweli loa ka kekahi luna aupuni paloa, makai koke ae nei no, ke ike oia i ke kino o ka AHAILONO nei. Nawai no hoi e ole ke kolohe.

 

            Ua ku mai nei ka Alameda, a pau ae la na hopohopo manao o kahi poe lehulehu. Loihi loa ae nei na la i hala mahope o ka manawa ku mau, nolaila, i hopohopo ia ai ua poino paha.

 

            He mau hana hoalohaloha ko ka Aha Kiekie i ka Poakahi nei, i ka wehe ana i ka hora 10A.M., e pili ana hoi i ka hoomanao ana ia Lunakanawai Peresetona i make.

 

            Lehulehu na Pake i hopuhopu ia i ka wanaao Poakahi nei no ka hookanikani i na pahupahu hana kuli a lakou, ua pau nui no nae i ka hookuu ia e ka Lunakanawai Hoomalu me na huaolelo a’o.

 

            E haiolelo hou ana ka Moho o ka Apana Elima ma ka halawai o Holokahana a me kekahi mau Moho o ko kakou Poai, ma ka hora 7 p.m., a ke kono ia aku nei na mea a pau e naue mai a pau loa.

 

            Ke hoomaopopo nei makou, o ka moho a ka aoao aupuni o ka Apana Eono o Koolaupoko kekahi i hele mai i o makou nei e wehewehe ai i i kona ike (oke) kanawai e pili ana i ko Wilikoki hiki ole ke koho balota. He! Aloha wale!

 

            O ke kuana o ka auwina la onehinei ua ku onoono loa a hala loa ma na mahele mawaho, a me na lono ia mai ua kukonukonu no ka ma na apana kuwaho. He ua puni ia no Oahu nei, a he hoopomaikai hoi i ka aina.

 

            Ma na ike a na poe lehulehu loa aohe nui o ke ohohiaia o kahi Kiai o na Powa a kulike ole loa hoi me ka lakou hoike painuu. Aohe makou e pai wale aku no no ka AHAILONO nei, aka, o ka lehulehu na lunakanawai no ia mea.

 

            Hoopaa koalaala no hoi na pahuna haiolelo pilikino a na Moho Hoomaemae Aupuni ma Manamana i kela po aku nei. Ka i no hoi e lohe ia’na la na mea oiaio wale no, eia ka he pilikino wale no a he ole loa no o na ole loa.

 

            Ma ka hora 7 o keia ahiahi e malama ia ana he Halawai Nui ma ka hale halawai o Moanalua, e na moho o ka Poai Aoao Lahui, nolaila, ke kono ia aku nei na makamaka e nana ae malaila, mai na kane, na wahine a me na keiki, i lohe i ka leo o na moho e ola ai na iwi ou e Hawaii.

 

            Ua hoike ia mai nei makou ua noi ia mai nei ka o R.W. Wilikoki e ka Papa Nana o ka Apana Elima e hele aku e hoopaa i kona inoa i keia la. U-oki! Ua hala aku la no ka la o ka pono, a o keia nei iho la he hana paha me ka manao apiki.

 

            Hakahaka ke poe o na loio aohe ike kanawai, oiai, ua hoolaha mai lakou ma kahi nupepa kapakahi a lakou, aohe ka e loaa ka palapala ae holo Lunamakaainana o ka Moho o ka Apana Elima, papau ka ike. O Akoni Loke ka Loio ola na iwi o Hawaii.

 

            Pipika loa o Kawainui a me Poepoe i ka po Poakahi nei, wahi a ka oleloia, oiai e malama ia’na kela halawai lahui o ka Apana Ekolu makai o ka Halepaikau Kahiko. A i ka ike ana mai i kekahi o na moho lahui, ua kauoha koke e hoohuli ae i ka lio o ko laua kaa a holo loa ana. I ka ua mea o ke kolohe i ka muhee!

 

            Lonoia mai pakele ka o J. Mokuohai Poepoe i ka po Poakahi nei mai kaekuia kahi i koe. Ua manao ka ua o Poepoe e hele i kela halawai Lahui ma Holokahana, aka, ua loaa e ka i kekahi poe ma ke alahaka o Waikahalulu a oleloia e hoi i kauhale, a ina oia e hoopaakiki kiolaia iloko o ka loi. O keia ae la ka lono, a na ka “Kiai” hoi e hoike mai i ka oiaio a me ka ole.

 

            Huro! Huro! Huro! Ae ia ka moho lunamakaainana o ka ApanaElima e holo balota. Hoka loa hoi na wahi loio poo hakahaka o Kawaapae! Ua kaena ae “aole e hala ka lakou wanana”! U! He wanana na na akua lapu o na uhane o lakou e hele hoomakaukau nei ma na huina alanui! E pono e ao hou i ke kanawai a nui, i halahu ole ai mawaho. Hilahila! Makole, Makole, Makole akahi, hele nui i kai o Piheka! Akoni Loke ka best!

 

 

KA MOOLELO O

Daiolena.

 

            Mai manao mai oe la he pono keia i hele ia mai nei ia, aohe he nui ka poino a me ka po pilikia o keia huakai i hele ia mai la, a e nana pu mai no hoi oe he wahine au, i hele wahine wale ia mai la no keia huakai inea a hiki wale i keia hui ana o kaua, nolaila, aole au e ae iki ana e hoi hou hope, imua au a poino a nele, a imua no hoi au a pomaikai, a imua no hoi au a ola a make, ua like no a like.

            Pane aku la ka luahine Deduma, ua ike au i kena mau popilikia a pau e kuu aliiwahine maikai, o ko’u manao no hoi ia, aole no o’u makemake e hoi hou oe i hope, ua manao no nae au ua hiki no ia’u ke lawe aku ia oe ma mea hiki ia’u ke hana, aole no au e kuemi hope iki ana, e like me ka paa o kou manao pela no hoi ko’u.

            A pau keia mau kukai olelo hoopahulu ana a ua mau kamahele ala o ka lewa, hoomau hou aku la no laua i kalele ana imua me ke kanaloa ole mai o ka manao.

            He mau minute helu wale no keia lele ana aku a laua hoea aku la laua nei maluna o kekahi mau ao uli elua, a ia laua no hoi a kau pono ike aku la laua i kekahi kana hahana e hooili ia ana mawaena o kekahi puali koa liona a me kekahi lio keokeo a me kekahi mau kino kanaka elua.

            Oiai nae ka luahine Deduma e mana pono ana, aia hoi huli ae la oia a ninau ae la, ia Ale Miano penei:

            Ua ike maopopo aku la maanei oe i kela kaua hahana e hoouka ia mai la?

            Aole e hiki ia’u ke hoike pololei aku ia oe no keia mea a kaua e ike nei, no ka mea, he mamao loa kela kaua mai o kaua aku nei, wahi a Ale Miano.

            Ua maopopo no ia’u na aoao elua e kaua mai la wahi a Deduma.

 

 

2d DISTRICT. 2d PRECINCT.

HONOLULU

Registration of Voters.

The Board of Inspectors of Election for the 2d Precinct, 2d District, Honolulu, will meet for Registering Voters and correcting the Register, at the Polling Place for said Precinct (Hon. W.H. Rice’s Barn, School street), on FRIDAY, Jan. 17 th , from 7 to 9 P.M.; on SATURDAY, Jan. 18 th , from 3 to 6 P.M.; at Engine Co. No. 4, on MONDAY and TUESDAY, Jan. 20 th and 21 st , from 7 to 9 each evening.

Meetings will be held at above places on same days of the weeks and at same hours until further notice.

Voters will please bring their Tax Receipts with them.

                                                            JONATHAN SHAW,

            14-tf                                                     Chairman         

 

Registration of Voters.

4 th DISTRICT. 1 st PRECINCT.

HONOLULU, OAHU.

THE INSPECTORS OF ELECTION for the First Precinct of District Four will meet at the office of M.D. Monsarratt, Cartwright Building. Merchant street, opposite Post office, on SATURDAY, Jan. 18 th , from 1 to 9 P.M.; on MONDAY, Jan. 20 th , from 4 to 9 P.M. Notice of any further meetings will be given at the above meetings.

      All voters when registering are respectfully requested to bring their Tax receipts.

      The First Precinct of the Fourth District comprises all that portion of said District lying west of Nuuanu street.

                                                      M.D. MONSARRATT,

                                                      Chairman of Inspectors of Election,

                                                      1 st Precinct, 4 th District.           13-td