Ahailono o ka Lahui, Volume I, Number 21, 3 February 1890 — Page 1

Page PDF (916.77 KB)

 

THE NATIONAL HERALD

Ka Ahailono a ka Lahui

 

Vol. I. Honolulu, February 3, 1890. No. 21.

 

THE NATIONAL HERALD.

 

Is printed and Published for the Proprietors every
afternoon (Sundays excepted), by the

 

Elele Publishing Co.

Office No. 63 King St., Honolulu, H.I.

--------

---SUBSCRIPTIONS TO---

THE NATIONAL HERALD :   :   :   25cts. a month.

-------------

All advertisements must be handed in by 12 M.

if inserted the same day.

----------

By order of the proprietors of

THE NATIONAL HERALD.

-----------------------------------------------------

 

Kela a me Keia.

Ka la 3 keia o Feberuari.

 

O na ninau klai aupuni ka ipo hooheno nui loa ia iloko o keia mau la

 

Aole he manaolana no ka puka o J.U. Kawainui, pela na lono hope mai nei.

 

He aihue kaa ko ka po Poaono nei, a mai pau ke kaa i ka nahaha. E na makai e makaala!

 

Aole he kanaka i nele ka noonoo maikai e nele ana kona koho ana i na moho a pau loa o ka Aoao Lahui.

 

Ua hoi mai nei o Kenera Maikela mai kana huakai aku nei i ka mokupuni kaili la.

 

E hoohiki paa ana ka makou mau moho e paa, a e hoomau i ke kuokoa o ko Hawaii Paeaina .— Kumuhana Aoao Lahui.

 

Ua olelo ae kekahi kanaka i kipe ia e ka aoao Hoomaemae, piha ka kona eke i ke dala a ka aoao Hoomaemae.

 

He huakai ipukukui ka ka Oihana Kinai Ahi i keia ahiahi, malalo o ke alakai ana a ka Bana Puhi Ohe o ke Aupuni.

 

E heluhelu ae i ka hoolaha a na Komite Waena o ka Aoao Lahui no ka lakou uku makana i ka poe e hoopai ia ana no ka haawi i na dala kipe.

 

Piha-u lua no hoi ka halawai a ka Aoao Lahui i ka po Poaono nei, uwa ka pihe a haalele wale i na manao ohohia o na Moho.

 

Ohohia mau ia no hoi na Moho a pau o ka Aoao Lahui ke ike ia aku e kanaka, a o na paalalo iho hoi keia o ka aoao Hoomaemae, aohe wahi mea a hoihoi ia aku—hoowahawaha loa ia.

 

Ke olelo hele la ka o J.L. Kaulukou he moho oia no ka Aoao Lahui imua o ka Apana o Koolaupoko. Hele a oiaio keia he keu aku a ka hoopunipuni!

 

He lohe kai hoea mai i o makou inei, ua papa loa ia aku nei ka na kuhina a me ka Ilamuku e na Kanikela o na aupuni nui, aole e ae ia kekahi haole koa Raipela e paa i ka pu ma ka la koho balota.

 

Owai la na loio i haiolelo maloko o ka pa o Lui Aylett i ke kau koho balota o 1887, me ke puhi nui ana i na o-le i ke iho a me ka lapuwale hoi o ke kumukanawai hou, o Poepoe ma no. I keia wa nae ua hehi ia mai nei na kani-ai a paa a ke au nei na poo i kahi e kanaho ai. Ua maha nae ia kumakaia ma! Aloha wale!

-------------------

            E hoohana aku ana ka makou mau moho i na manao a pau o na kumuhana o naHui Mekanika a me kalaiaina no ke keakea ana i ke komo ana mai o na limahana o Asia, a o ka poe hoi e hooweliweli nei i ka aina a e hoonele nei i na kanaka a me ke kipaku ana hoi i na makamaka haole .— Kumuhana, Aoao Lahui.

-------------------

 

MAHEA LA LAKOU E KU NEI.

 

            I ka manawa a ka nupepa Manawa i lele kamoko mai nei maluna o ka AHAILONO maluna o na ninau pili i ke kuikahi panailike ua hoike maopopo loa mai oia i kona olalau loa. Ua ninau aku nei ka AHAILONO i ka nupepa Manawa e hoike mai i na kumu i makemake a i hanaia ai ke kuikahi, aka, he okoa loa ka lakou mea i hana mai nei, oia hoi ua olelo mai nei lakou ma na mea e pili ana i kekahi mea okoa, oia hoi ke kalepa waiwai me ke dute ola, a pela wale aku, me ka hoike ole ana mai i na mea e pili ana i ke kuikahi panailike a me ka mea, e hana ia aku ana no ia kuikahi. Aka, o ka lakou mau mea i hoike mai nei oia no na mea a Kaaka i hana ai, oia hoi ka hoohaiki ana i ko kakou noho aloha ana me Amerika Huipuia no kekahi mau wahi mea e pili ana i na kalepa waiwai ana me ke dute ole malalo o ka maluhia o ko kakou noho kuokoa ana!

 

            Ua olelo ae ka nupepa Manawa, na kakou e ponoi aku keia aelike ia Amerika Huipuia pela e loaa mai ai. He mau olelo pololei kela, na oukou no keia mau noi mai keia mau pae aina aku, aka, e na wahi poe kakaikahi wale iho no. Aka, ina o keia mau hana i hana ia e hiki mai ana na hooiaio imua o kekahi poe kanu ko, heaha la auanei na pono hou e loaa mai ana i na poe i hoopaa iho mawaena o Hawaii a me Amerika Huipuia? No Hawaii e loaa ana no iaia na pono a elua, oia hoi kahi pono hapa a me ka pono kalepa akea ana me ke dute ole, aka, aole kela he mau mea e hiki ai ke hoomau loa ia aku mea e hiki ai ke hoomau loa ia aku elike me ke kuikahi a kakou e noho nei i keia la.

 

            Ano eia o Amerika Huipuia ke nonoi ia aku nei e lakou nei e haawi mai i ka mea i haawi mua ia mai no e Amerika ma kekahi kuikahi i hana o ia. Aka, i wahi aelike kalepa dute ole, wahi a ka nupepa Manawa a o kahi mea i loaa mai ia kakou aole ia i lawa. He elua no manao o keia ake nui o keia poe i ke kalepa waiwai me ke dute ole I, ua makau lakou i kekahi mau aupuni e aku i ke komo mai a keakea i na hana a lakou 2, i loaa ai ia lakou kahi e hana ai i na hana lapuwale i na makaainana! O ke kuko nui loa o lakou nei e nonoho mai nei o ka hoohui a hoolilo ia Hawaii no Amerika, aka, aole nae e hiki ia lakou ke hai maoli mai!

 

            Ke manaoio nei makou he mea kupono e hoopiha ia kekahi o na oihana aupuni ma ke koko ana a ka lehulehu, a e waiho ia aku ana imua o ka Hale Ahaolelo no ka noonoo ana .— Kumuhana, Aoao Lahui.

---------------------

 

Na Hana kue Kanawai Koho Balota.

            Oiai ua loaa ia makou he mau kumu e manaoio ai, mamuli o na hana ana iho nei o ke kanawai e ke Kuhina Kalaiaina, ua lehulehu na poe hana ma ka aoao Hoomaemae a o ke aupuni hoi i puni aku mamuli o na kipe, na olelo hooweliweli a me na hooia o kela a me keia ano i papa ia e na Pauku 88, 90, 92, 93, 94, 101 a me 102 o ke Kanawai Koho Balota o 1888.

            Nolaila, e uku ia no e ke Komite Waena o ka Aoao Lahui na dala he hookahi haneri ($100) i ka mea a mau mea paha e hoike mai ana i na hana haihai kanawai i hoike ia ae nei maluna, a ina e hoopai ia ka mea i hoopii ia no ia hewa a he kanaka oia e noho oihana aupuni ana, alaila e loaa no i ka mea nana i hoike mai he uku kaulele hou iho he $50. Ma ke kauoha a ke Komike Waena Aoao Lahui.    Feb3-tf

 

HONOLULU

FIRE DEPARTMENT!

--------

ANNUAL PARADE!

-AND-

TORCHLIGHT PROCESSION!

 

-ON-

 

Monday Evening, Feb’y 3, 1890.

 

------------

 

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE Annual Parade of the Department will take place from the Bell Tower at 7 o’clock.

            Officers and members of the several companies are requested to assemble in uniform with their apparatus at the Bell Tower at 6 o’clock in the evening.

----------

ROUTE OF PROCESSION:

            Move up Fort street to Beretania street; along Beretania to Nuuanu street; down Nuuanu to King street; along King to Punchbowl street; up Punchbowl to Beretania street; along Beretania to Fort street; up Fort to School street; along School to Nuuanu street; down Nuuanu to King School to Nuuanu street; down Nuuanu to King street; along King to Fort street; up Fort street to Bell Tower.

                                                            Per Order,

                                                                        HENRY SMITH,

J31-4t.                                                             Secretary H.F.D.

 

ENTERPRISE CARRIAGE CO.

---

CARRIAGE STAND, No. 9,

CORNER NUUANU & KING STREETS.

---

WALLACE JACKSON & CO.

Proprietors.

Bell Telephone 113. Mutual Telephone 630.

All Orders Promptly Attended to.

Jan31-dlw.

 

Ina oe e makemake ana i kaa a me ka hookele

akahele , e telepone no

WALLACE JACKSON,

---Ma ke kahua o ka---

HUI KAA O KA ENTERPRISE.

-------------

I KE KAA HELU 84.

 

Telepone Mutuals 630---Telepone Bele 113.

I31-1wk.

 

ALLEN & ROBINSON.

Na Mea Hoolako i na ano Papa a pau na Pena, Aila, Kui, a me na Lako kukulu hale o na ano a pau. Malalai ka lanaha maikai loa. Departure Bay.

            mei – 1y 12

 

KEENA HOOLIMALIMA LIMAHANA PAKE.

 

            Ke pahola aku nei ka mea nona ka inoa malalo iho i ka lohe imua o ka lehulehu, ua wehe ae nei oia he “Keena Hoolako Limahana Pake” ma ka Helu 37 alanui Moi. E lawa no i na hana aelike no ke kamana ana a ne ka hana pena hale a pela hoi me na aelike no ke kukulu hale ana a me pena ana etc. E hooko ia no na kauoha i na Pake.

            Mutuala Telefone 385. Aohe auhau no ka imi ana aku i na kauwa hana. Keena Oihana, aia ma ka hale hana o Lack Lung Chung.

            June8-1m.                               LEE CHU.

 

Hoolaha Hoopaa Inoa.

-----

 

Olelo Hoolaha.

KE hoike ia aku nei ma ke akea a i kulike ai hoi me ke kumukanawai, na kula a me kekahi Olelo Hooholo i hooholo ia ai e ke HUI AINA O WAIMEA, (no lakou hoi ke Ahupuaa o Waimea) Waialua, mokupuni o Oahu, e hoomana i ko lakou Kumukanawai a me na Rula ma ka la mua o Ianuari e hiki mai ana M.H. 1890. Ke kauoha ia aku nei na mea a pau i loaa ole ke kuleana iloko o ka AINA HUI O WAIMEA e lawe i ko lakou mau holoholona a pau e hele ana maluna o na aina la, iloko o na la he kanakolu mai keia la aku A o na holoholona kuleana ole a pau i ike ia e hele ana maluna o ke Ahupuaa o Waimea mahope iho o ka hala ana o na la he kanakolu, e manao ia he mau holoholona hele hewa lakou, e hopu ia a e koi ia i hookahi dala no ke poo, a i ole e lawe ia i ka Pa Aupuni, a e na holoholona a pau i kuni ole ia i ka hao, e manao ia no ka Hui ponoi no ia mau holoholona.

                                                      P. MAHAULU,

                  Peresidena a Luna Nui o ka Hui Aina Ahupuaa o Waimea.

                  Waialua, Dec. 20, 1889.          Dec28—1m*

 

Halekuai Kalepa Hawaii.

-------------

(Kihi o Alanui Nuuanu me Moiwahine.)

 

Halekuai Kalepa Hawaii.

-------------

(Kihi o Alanui Nuuanu me Moiwahine.)

            Ua wehe ia ae nei kela hale inu kope kahiko i hale oihana, aole no ka pono wale no o na poe kalepa, aka, no ka pono o ka lehulehu. He wahi kupono loa keia no ke kuai ana aku i na waiwai i makemake ia e hoolilo aku o kela a me keia ano, aole hoi e like me na kuai kudala ana e like me na mea e ike mau ia nei e oukou. Ua lohe ia aku kekahi poe e hoohalahala ana, “ina no hoi e lilo ma ka’u kuai ana ina e aho ia, loaa kahi kumukuai maikai aka, i ka hoouna ia ana aku nei e kudala ia, poho loa.” O kahi kupono wale no keia oia ano, e loaa ai ia oukou he wahi kumukuai mahuahua—O kau mea i makemake ole ai, ua makehehi ia mai la hoi ia mau mea e kekahi poe aku.

            Aia no ko makou uku a lilo ka waiwai, oia hoi he wahi uku Komisina, a e makaala oa ia no hoi ka pono a me ka pomaikai o ka mea waiwai.                       

                                                            F.D. WALKER,

                                                                        Lunanui.

            Honolulu Jan. 26, 1890.

 

Olelo Hoolaha.

 

Ke hoike ia aku nei ka lohe imua o na kanaka a pau, ma keia ua malama ia ma ka la 30 o Dekemaba 1889 he halawai a na poe mea kuleana o ka Hui Pakipika Hawaii Hoomoe Uwea Olelo, ma ke keena o E.O. Hall & Son, kaupalena ia, Honolulu, a ma ia halawai ana au ua koho ia e na poe mea kuleana la e apono e lawe mai i ka palapala hoohui i haawi ia mai ia lakou malalo o ka inoa hui, “Ka Hui Hawaii Pakipika, Hoomoe Uwea Olelo,” ma ka la 15 o Novemaba 1889, a malalo o na palapala hoohui la na hoohui ia ae la ka hui a koho ia hoi na luna nui:

J. Sherman Bartholomew o Honolulu, Peresidena.

Hon. Edgar Crow Baker, M.P. o Victoria, B.C., Hope Peresidena.

E.O. White o Honolulu, Kakauolelo.

Frank Dudley o Niagara Falls, N.Y., Puuku.

Wm. W. Hall o Honolulu, Luna Hooia.

Ke hoike hou ia aku nei ka lohe mamuli o na olelo a ua palapala hoohui la, 
“Aole ke ili ponoi maluna o kekahi mea kuleana na aie o ka Hui, no ka huina i oi aku mamua o ka mea e kau ia ana maluna o ka mahele a mau mahele paha i kuleana ia e ia.

                                                E.O. WHITE.

Jan4—1m                                            Kakauolelo.

--------------------------

      E kokua ana no ka makou mau moho i ka hoopau ana i ke kanawai e pili ana i na ala eono haeri, e keakea nei hoi ia oe e ke kanaka Hawaii ma ke koho ana i na ‘Lii ka Ahaolelo .— Kumuhana Aoao Lahui.