Kuu Hae Hawaii, Volume I, Number 2, 2 May 1913 — Page 1

Page PDF (336.24 KB)

Kuu Hae Hawaii
Hoopukaia i na Poalima Apau, Honolulu, Hawaii.
Buke 1  POALIMA, MEI 2, 1913.  Helu 2

NA IAPANA MA KE ALAHELE E LILO I KUPA AMERIKA.

                KAPALAKIKO, Mei 1.—Eia na Iapana ma kela ame keia wahi o Amerika nei e imi ana i ke alahele e lilo ai lakou i poe kupa Amerika ina paha mamuli o kekahi olelo hooholo mai ka Aha Kiekie mai no ko lakou kau ole ana ma ka papa o na lahui Monokolia, a i ole, mamuli paha o ka hoololi ana i ke kanawai kumu.
                Ua pau na kue ana no na mea pili i ke kanawai kue ona aina o na poe i lilo ole i poe kupa Amerika, a e holo ana kela Bila Kanawai i ke Senate me kekahi mau hoololi i manaoia.

AOLE NO I HAUOLI LOA KA PERESIDENA WILSON.

                KAKALAMEKO, Aperila 30.—Me na hoololiloli ana i ka Bila Kanawai a Webb no ka "Lilo ole o na poe kupa ole i poe ona aina," ua apono aku ke Kiaaina ia Bila me na hoololiloli i ka Senate. A wahi ana. "Aole no i lilo keia Bila me na hoololiloli ana i mea e oluou ai o Peresidena Wilson.

HOEA O WATSON I WAKINETONA

                WAKINETONA, Mei 1.—Ua hoea mai o Watson, ke kolu o na Inoa no ka noho Kiaaina o Hawaii: Ua loihi ka laua kuka ana me ke Kakauolelo Lane, a mamuli o kana mau ao ana, e hiki kino aku ana oia imua o ka Peresidena.
                Mamuli o ko ke Kakauolelo alakai ana, e hele i ka Peresidena, he hoailona kela o kona kulana kupono no ka noho Kiaaina o Hawaii. Ua alakai ia no o G. J. Waller e hana pela, a ua ike no oia i ka Peresidena. A no L. L. McCandless, ua hele no oia nona iho, aole malalo o ka manao o ke Kakauolelo Lane.

HOLO KA BILA KANAWAI KOPAA DUTE OLE—186 IA 88

                WAKINETONA, Mei 1.—O ka manao o Peresidena Wilson no ke komo due ole o ke kopaa i ka pau ana o na makahiki ekolu, ua kakooia e ke Komite Holookoa o ka Hale i keia la, he 186 ae, a he 88 hoole.

APONO KE SENATE O KALEPONI I KA BILA A WEBB

                WAKINETONA, Mei 1.—Ua apono aku ka Aha Senate o Kaleponi i ka Bila Kanawai a Webb, he hoololiloli no ka Bila Kanawai a Birdsall no ke kue ona aina o ka poe i lilo ole i poe kupa, ma ka Mokuaina o Kaleponi. Aka, iloko o ka manao o Peresidena Wilson, aia no ke kue Kanawai Kuikahi iloko olaila me Iapana.

E LOLI ANA ANEI I KANAWAI KUE IAIA IHO?

                KAKALAMEKO, Aperila 23.—I mea e lilo ai i mea kue ole i ke kuikahi e paa nei mawaena o Amerika ame kekahi aupuni e ae nona na kanaka e noho ana iloko o Kaleponi aole he mau makaainana—ua hookomo houia ae i keia la he kanawai hou iloko o ke Senate na Senetoa Birdsall o Places, e kue ana i na makaainana ponoi:
                "Aole no e ku i ke kanawai no kekahi kanaka, hui, a ahahui paha e kuai, a hoolilo paha, a i ole, hoolimalima aku paha no kekahi manawa i oi aku maluna o eha makahiki i kekahi waiwai paa e waiho ana maloko o ka mokuaina o Kaleponi, a mahele paha iloko olaila, i kekahi mea, a mau mea paha aole he makaainana no Amerika, a i ole i kekahi hui paha i hoohuiia, nona ka hapanui o ke kumu waiwai e paa ia ana e ka poe aole he mau makaainana no Amerika malalo o na "Kanawai no ka Hookupa ana," aole nae i pili keia kanawai i na waiwai paa i manaoia aia he kumu maiwai nui iloko o lakou no ka papa, a i ole, aila a mau lua minerala e ae paha.

NA HOOLAHA

C. W. KINNEY,

He mea hana i na Kika nui a liilii ame Hoohinuhinu. Na Lei Palaoa, Pihi Palaoa, a pela aku.
6mos.

KA HUI HOOKUONOONO O NA HAWAII A HOAHU.
Hookumuia e
ABRAHAM FERNANDEZ.

E a'o e hoahu i keia wa. Maikali. E kauoha iaia no na Buke Hoopaa Dala.
Honolulu
6mos.

AYAU SHOE COMPANY.

Halekuai Kamaa o na kane, na wahine ame na keiki.
Na Waiwai Paani, a pela aku.
1005 Alanui Nuuanu, kokoke Alanui Moi,
Honolulu.
6mos.

JONG CHONG

He mea hana Maka Aniani,—Waki ame na mea Gula.

Helu 1042, Alanui Nuuanu, mawaena o Alanui Hotel me Moi.

2mos.

 

NEW SUNRISE BAKERY
Aia Ilaila Na

Mea Ono, Kanake, Hau Kalima ame Hua.
R. ONISHI, Ona.
1208 Alanui Nuuanu
3mos.