Kuu Hae Hawaii, Volume I, Number 3, 9 May 1913 — Page 1

Page PDF (307.94 KB)

Kuu Hae Hawaii
Hoopukaia i na Poalima Apau, Honolulu, Hawaii.
Buke 1  POALIMA, MEI 9, 1913.  Helu 3

 

Ka Emepera Yooshohito o Iapana.

                TOKIO, Mei 6.—Ma ka la i nehinei i kukakukaia ai e ka Emepera Yoshohito ame Wikekauna Kaneke, ka peresidena o ka Ahahui Hoaloha Amerika o Iapana maluna o ka ninau Kanawai Kue Ona Aina o Kaleponi; a ma ia kuka ana, ua noonooia he mea kupono ke komo ole komo ole ana aku o ke aupuni o Iapana ame Kina e hui pu ma na hana hoikeike no ka wehe ana i ke Alawai o Panama i ka makahiki 1915.

Pela Wale no e Lilo Ole ai i Kanawai.

                KAKALAMEKO, Mei 5.—Aia wale no ma ka ulu ana o na manao huhu o na kanaka o Kaleponi no na mea e pili ana i ke Kanawai Kue Ona Aina o ka poe i lilo ole i poe kupa e ike ole ia ai ia kanawai iloko o na kanawai o Kaleponi, mamuli o ka manao o na pooalakai o ke aupuni ma ka Hale Mana Hooko.

Ua Kali ke Kakauinoa Ana o Kiaaina Johnson.

                WAKINEKONA, Mei 5.—Ua hai aku ke Kiaaina i ka Peresidena aole oia i kakauinoa i ka Bila Kanawai Kue Ona Aina a hiki i ka la 12 o Mei; a ma ia wa pu e hoi mai ai ka Peresidena i kona manao no ke kanawai.

Noiia e Hoao Iloko o ka Aha.

                WAKINEKONA, Mei 6.—Ua hoikeia ae ua hooi loa aku o Kaliponia i ko lakou mana ma ka hooholo ana i kela Kanawai Kue Ona Aina; nolaila i keia la ua hookomoia ae he Olelo Hooholo e Lunamakaainana Briton o Ilinoi iloko o ka Ahaolelo Lahui e kauoha ana i ke Keena Aha Hookolokolo o ke aupuni e hoaoia kela kanawai o Kaleponi iloko o ka Aha, i ikeia kona ku i ke kanawai aole paha.

A'OHOKU.
(Astronomy)

                1.—Ua pili ke A'ohoku i na mea hea?
                Ua pili ke A'ohoku i ke ano o na mea kino o ka Lani ame ko lakou mau kanawai.
                2.—Heaha na mea kino o ka Lani?
                Elua mau mahele nui o lakou:
                a. O na mea kino hoomalamalama, oia ka La ame na Hokupaa, he malamalama ko lakou no lakou iho.
                e. O na mea kino hoomalamalama ole, oia na Hokuhele na Mahina, na Hokuwelowelo ame na Asteroid; no ka La mai ko lakou malamalama.
KUU HAE HAWAII.
(Aole i pau)

Kakoo na Kemokalaka.

                Ua kakooia e ke Komite Kuwaena o na Kemokalaka o Loio R. P. Quarles, mamua he lunakanawai no ka Aha Kiekie o Idaho, e pani ma kahi o Antonio Perry o ka Aha Kiekie. W. H. Heen ame A. G. Correa no na Aha Kaapuni o Hawaii, a o Lunakanawai W. E. Edings no ka Aha Kaapuni o Maui.
                "E oki i keia kuea a hoouna mai me kau pane no na ninau."
                1.—Makemake anei oe i ka pepa? Haina....
                2.—Heaha ka loihi o ka manawa? Haina....
                3.—Hookaa 1mk., 6mh., 3mh., ma ke kope anei? Haina....
                4.—He akena anei oe? Haina....
                5.—INOA....
                6.—Wahi noho....
Kuike ka Rula.

NA HOOLAHA

C. W. KINNEY,

He mea hana i na Kika nui a liilii ame Hoohinuhinu. Na Lei Palaoa, Pihi Palaoa, a pela aku.
6mos.

KA HUI HOOKUONOONO O NA HAWAII A HOAHU.
Hookumuia e
ABRAHAM FERNANDEZ.

E a'o e hoahu i keia wa. Maikali. E kauoha iaia no na Buke Hoopaa Dala.
Honolulu.
6mos.

AYAU SHOE COMPANY.
Halekuai Kamaa o na kane, na wahine ame na keiki.
Na Waiwai Paani, a pela aku.

1005 Alanui Nuuanu, kokoke Alanui Moi,
Honolulu
6mos.

JONG CHONG
He mea hana Maka Aniani, Waki ame na mea Gula.
Helu 1042, Alanui Nuuanu, mawaena o

Alanui Hotel me Moi.
2 mos.

NEW SUNRISE BAKERY
Aia Ilaila Na
Mea Ono, Kanake, Hau Kalima ame Hua.

R. ONISHI, Ona.
1208 Alanui Nuuanu
3mos.