Kuu Hae Hawaii, Volume I, Number 3, 9 May 1913 — Page 12

Page PDF (334.93 KB)

12  KUU HAE HAWAII

 

HE MAU PA KUAI

Pa Helu 1—Aalanui Luzo, $4200.
Pa Helu 2—Alanui Harbottle Kapalama, $2400.
Pa Helu 3—Ma ia alanui hookahi no, $2150.
No na mea aku i koe e ninau ia
ARCHIE K. KAHELE,
Agena Kuai Aina.
Magoon building, Rumi 7, kihi o Alanui Alakea ame Kalepa. Honolulu.
LOTS FOR SALE
Lot No. 1—Luzo St., $4200.
Lot No. 2—Harbottle Lane, $2400
Lot No. 3—Harbottle Lane, $2150
lor further information apply to
ARCHIE KAHELE,
Real Estate Agent.
Magoon Building, Room 7, corner Alakea and Merchant Sts., Honolulu.  1mo

MAKEMAKEIA NA POOLEKA ULAULA MA KA
HONOLULU CASH COUPON
EXCHANGE.

Helu 1211 Alanui Nuuanu.
I kou kuai ana ma kekahi poe hale kuai, e ninau no na Pooleka Ulaula, a e lawe mai maanei.  6ms

YAT LOY COMPANY
He Hui Hoopae a Kuai aku i na
AIWAI LOLE.
Na PUKE ame na KAMAA o na Kane,
na LOLE KANE, a pela aku.

Pahu Leka Helu 809
Helu 12-16 Alanui Moi kokoke me Nuuanu, Honolulu, T. H.
2ms

NA HOINAINAU OLELO O KA  MANAWA.

Heaha la hoi ka ia o ke kai i hele a olo ka ai?
He puhi hoi—nona ka olelo ana—"O ka puhi mai au o ke ala ahu wale ka olo."

Owai ka wahine i hanau he keiki manu?
O! o Hinawaikolii.
Pehea iho la hoi?
Nona hoi keia wahi hooheno:
O ke keiki manu a Hinawaikolii,
Kolii-kukapu i ka la o ke aloha;
Auhau nalo ia maua,
Ke hiki mai—e—he—a.

Ea? Ihea e pae ai ka auwaa panana ole?
Ka! Hookolohe no kau ninau, aole ka oe i ike—"i Kapua." Pehea hoi—"Holo i Kapua ka auwaa panana ole."  J. A. A.

"He nui na wahine i haawi i na Anaina Hoolauna no ka hoohauoli ana i ko lakou mau hoaloha, a no ka hoopihapiha olelo aku no na ino o kekahi."
"Ehia ou makahiki? i ninau aku ai kekahi luahine i kekahi wahi keiki uuku.
"O, he elima o'u makahiki iluna o ke kaa uila, a he 16 o'u makahiki i ke Kii Onioni," i pane aku ai ke keiki.

He Kuai Hoemi a Hoopau
O na waiwai Tini, Piula, Kepau, Keleawe, na mea pili no ka ai ana ame Halekuke, e loaa no ma kahi o
LIN SING KEE

1mo.  1044 Alanui Nuuanu.

RHEUMENTHA
He Laau Hoola Kupaianaha no ka Ma'i AKEPAU, LOLO, KOKO PAA AME MIMI PAA.

E LOAA NO MA KA
Alanui Hotel ma o mai o Betela.
6ms

T. SAKIMOTO
He mea kela Lole

E loaa no na palule, na lole wahine ame na keiki, na lole moe Pajama, a pela aku.
E hanaia no na Paa Lole ma ke kauoha.
Alanui Moi, Helu 100, ma o mai o Alanui Liliha.  3ms

SAHAEIDO MEDICINE & MUSICS STORE
MAANEI E LOAA AI NA LAAU LAPAAU, NA KOPA ALA O NA BEBE, A PELA AKU, NA MEA KUAI HE OLUOLU KE KUMUKUAI.
Keia manawa  Mamua

MENEDOLINA.... $4.50  $15.00
KIKA NUNUI.... $4.00  $12.00
UKULELE.... 3.50  $7.00
WAIOLINA.... $5.00  $12.00
Eloaa no ma Alanui Moi, Helu 519 pili me Alanui Liliha.
3ms.

Makemake anei oe i Pa, Pohaku He no na ilina, a i ole i Pahu Hao paha?
E hele mai e ike ia
J. C. AXTELL

1048 Alanui Alakea.
3 mos.

"E ike ia kaua hoa kanaka."
Owau no o
SAMUEL K. KAMAIOPILI

Notari no ka lehulehu, Agena Haawi Laikini Mare, he mea Imi no na Pepa Aina, a he Mea Ohi i na Aie.
Tel. 1211, Keena Aina, Hale Manahooko.
6mos.

SUNRISE CLEANING SHOP

Helu 741, Alanui Moi, kokoke i ka Luakini o Kaumakapili.
Maanei ka hoomaemae ana o na lola kahiko, a pahonohonoia a aianaia.
E hanaia no me ka maiau loa au e hoohalahala ole ai.
1mos.
(Aole i pau)

I. HOKAMURA

He mea hoomaemae i na lole kahiko a pahonohono no hoi.
Alanui Liliha, kokoke me Moi
3mos.