Kuu Hae Hawaii, Volume I, Number 3, 9 May 1913 — Page 8

Page PDF (454.62 KB)

8  KUU HAE HAWAII

 

la lakou no Amerika. I keia wa, e makaukau ana kona kaikuahine e hoololi i kona wahi e noho ai a i kekahi kulanakauhale mamao aku, a iaia i waiho aku ai oia i kana wahi Ekika liilii, no ka malama ana a e hanai oia iaia nona ponoi a he mea naauao no hoi nona e hoopau ae oia i kana mau koi ana apau iaia, i ulu ae ai oia me ka maopopo no i ka poino ame ka hewa o kona makuahine.
                A oia no hoi ka manao o kela mau huaolelo ano e ana i puana ae ai mamua iho o kona make ana, oiai kona mau maka e uhai loloa ana mahope o Ekika, mai kahi keena a kahi keena.
                "E ae mai ke Akua, e uhi ole iho ke aka o kela ano hewa maluna o kona ola ana."
                Mahope o ka make ana o kona mau makua, ua haalele aku oia i kona one hanau, a makaukau iho la e hele i ke kulanakauhale a kona kaikuahine e noho ana, oia hoi o Mrs. Daletona, i noho kokoke aku ai oia me kana keiki ana i aloha ai.
                Aole oia i okiia mai a Esetele mai, a aohe no hoi ona manao e mare hou aku; o kona hilinai i ka wahine, ua pau, a ke ola nei oia me ka hauoli no Ekika, a imi hoi e hoomahuahua ae i mau pomaikai no Ekika, ke make oia.
                E ike ana no kakou i ka holopono o keia mau manao; a o ke ola ana o Ekika, a hiki i ka make ana o kona makuakane, ua like no ia ke hoohalike ae me ka la malaelae o ka hooilo; aole loa oia i ike ia mea he kaumaha i nele ai hoi i kona makuakane e hoohauoli mai, a aole no hoi i kulu iho kona mau waimaka, e ole i kona makuakane e holoi ae me ke aloha.
                Mawaho ae o kela wahi hana ana i hana aku ai iluna o kana wahine opiopio, he kanaka hoopono oia, he aloha, a  he pololei ma kana mau hana, a ua nui no hoi kona mahaloia e ka poe apau i ike iaia.
                He noho  ana maluhia kona ame ke ano kaumaha, a ua hoohoihoi ia mai no hoi oia e ke keiki ana i manao ole ai nana ia keiki.
                Oiai oia e ola ana, ua lilo no hoi ke keiki i mea nui ia Sumana Daletona. Aka i kekahi wa mamua ae ua puka a maka ae no ke ano inaina iloko o Likeke Polekala a ua lilo no hoi ia i mea ano e i ke kaikamahine me he la e mohai aku ana i kona ola ana no ka hooko ana i kona mau manao  inaina maluna o kekahi mea okoa aku.

Ko Ekika Aloha.

                He hapaha hora mahope iho o ko Madame Polakeka haalele ana iho ia Ela, ua loheia aku la kekahi mau keehina wawae o kekahi mea mawaho o ka puka, a aia hoi he lima haalulu e wili mai ana i ka poheoheo o ka puka komo a ia wa i ku mai ai o Ekika imua o ke alo o kana aloha.
                Ua mae kona helehelena, a maluhiluhi no hoi, elike me ka ka Madame i olelo ai; aka aia no nae iluna o kona helehelena ui na manaolana ame ka hauoli, oiai o Ela i ku ae ai, a neenee aku la e halawai me ia.
                He wa iho la ia o ke aloha e noho alii ana iluna o kekahi ame kekahi, aole e hiki ke hoikeia ae ma ka olelo a ke kanaka, huki mai la o Ela iaia a pili i kona umauma, apuliki  aku la iaia iloko o ka eha lima ole a ke aloha, me he la e i iho no:
                                Hookahi wai o ka like
                                I hoa kuwili no ka uka
                                O oe, a owau ilaila
                                Me ka ua kuahine o Manoa.
                Alaila, kamailio mai la o Ekika, oiai laua e paa aku ana a paa mai me ke kamailio ole o kekahi i kekahi.
                "E Ela, ke hauoli nei au i kou hiki ana mai," oiai oia e hapai ae ana i kona mau maka iluna me na waimaka e helelei ana ma kona mau papalina, me he la e heluhelu mai ana i ka helehelena o ka mea ana i aloha ai.
                Elike me keia, pela no i kekahi wa loihi i hala ae i ka la mamua iho o ke Kristmas, ka wa hoi a Ela i hele mai ai e halawai me Ekika. Mamuli o keia hoomanao ana, ua nee mau mai oia, me ka noonoo mau ana i na hoololiloli like ole i ikeia iloko o na makahiki eha i hala ae.
                Wahi a Ela me ka leo o ka hauoli, "Aole no e hiki i na eheu o ka makani puahiohio ke lawe aku ia'u i ou la, a na'u oe i kuu wa i ike ai, ua makemake oe ia'u, eia nae aole au i moeuhane aia no he manao o ka hauoli e kali mai ana ia'u."
                "He hauoli a he kaumaha pu no hoi, e Ela, nokamea, aole e hiki ia papa e noho loihi mai me kaua," i pane aku ai o Ekika me ka haalulu.
                Mamuli o ka inoa i kamaaina ke kahea mau nei no o Ekika i kona inoa o Mr. Deletona, aole wale no ke ano kohu ole ke hoololi ae mai kahi  inoa a i kekahi aka he mea hookunana aku paha ia i ka poe i oo, a i maa mau ma ia inoa, ka inoa hoi a keia ui nohea i hoopili mau aku ai.
Aka nae, ma kona (Ekika) puuwai, ua hoonani aku oia i ke Akua i na la apau, nokamea o Likeke Polekeka kona makuakane ma kahi o Samana Daletona, a o kona hauoli nui, no ka loaa ana iaia he makuahine i piha i ke aloha.
                "Ae, ua ehaeha no au no ke kulana i loaa iaia," i pane aku ai o Ela no ka Ekika mau olelo; aka nae, e noonoo nui ana oia no kona pono uhane mamua o na popilikia i loaa iaia ma ke kino.
                "Ua kaumaha loa ia oia no  na mea i hala," i pane mai ai o Ekika me na maka noii; "e kamailio mau ana no hoi oia me ke ano kaumaha oiai no oia e hiamoe ana, aka, ina oia e ala aole o kana mai ke oolea o kana mau kamailio ana. Ua noi aku oia ia Mariona—o kou makuahine paha ia e Ela—e kala mai iaia, a e olelo aku ia Mariona."
(Aole i pau)

Ka Makua Kiaaina me ke Aloha no Kana Poe Keiki.
(Makaainana)

                HONOLULU, Mei 9.—Mamuli o ke kuaiia ana e ke aupuni o kekahi aina maluna o na puu i kekahi poe i kekahi wa mamua aku nei; ua nele aku ka poe nana i kuai a olelo aku la i kekahi poe kanaka Hawaii i noho iluna olaila e hele lakou. No keia, ua komo ke aloha i ke Kiaaina no kana poe keiki ilihune, a ke hele nei e nana i wahi no lakou e noho ai, a e mahiai ai ma kekahi aina aupuni e kokoke mai ana.

Kiaaina Frear ia Wilson no Kona Kulana.

                HONOLULU, Mei 8.—Mamuli o ka lono kelekalapa i loaa mai i keia kakahiaka no ka hoopanee ana i ka hookohu mai i kiaaina a hiki i ka haulelau ae nei ua hoike pokole ae ke Kiaaina no kana mea i olelo mua ai e pili ana i kona kulana; a ua hoike pu ae oia, ua palapala aku oia i ka Peresidena ma ka la 4 o Malaki, e olelo ana, ua loaa i ka peresidena he pono me ka hoohaiki ole ia e wae i pani nona i na wa apau. Ua hai pokole aku no hoi oia no ke kulana maanei; elike me ka Ahaolelo, na hoike no elua makahiki, ame kona makemake e hoopau i kana mau hana i hana ai i kona wa i noho mai ai i kiaaina.