Kuu Hae Hawaii, Volume I, Number 7, 6 June 1913 — Page 12

Page PDF (334.72 KB)

12   KUU HAE HAWAII

 

HE MAU PA KUAI

Pa Helu 1—Aalanui Luzo, $4200.
Pa Helu 2—Alanui Harbottle Kapalama, $2400.
Pa Helu 3—Ma ia alanui hookahi no, $2150.
No na mea aku i koe e ninau ia
ARCHIE K. KAHELE ,
Agena Kuai Aina.
Magoon building, Rumi 7; kihi o Alanui Alakea ame Kalepa; Honolulu.
LOTS FOR SALE
Lot No. 1—Luzo St., $4200.
Lot No. 2—Harbottle Lane, $2400.
Lot Uo.3—Harbottle Lane, $2150.
lor further information apply to ARCHIE KAHELE
Real Estate Agent.
Magoon Building, Room 7; corner Alakea and Merchant STs., Honolulu. 1mo

MAKEMAKEIA NA POOLEKA ULAULA MA KA
HONOLULU CASH COUPON EXCHANGE.

Helu 1211 Alanui Nuuanu.
I kou kuai ana ma kekahi poe hale kuai, e ninau no na Pooleka Ulaula, a e lawe mai maanei.  6ms

YAT LOY COMPANY

He Hui Hoopae a Kuai aku i na
AIWAI LOLE.
Na PUKI ame na KAMAA o na Kane ;
na LOLE KANE, a pela aku.
Pahu Leka Helu 809
Helu 12-16 Alanui Moi kokoke me Nuuanu, Honolulu, T. H .
2ms

NEW BAKERY

Malaila na ono apau—Pai, Ice Cream, Meono, a pela aku. E hookoia na kauoha me ka eleu.
H. INUKAI.... Ona
Helu 1196 alanui Nuuanu, Honolulu.

Kelepona Helu 4173

E Ike ia Kakou Hawaii
a e Kipa Ae ma ka
HAWAIIAN CAFE

Alanui Hotele me Maunakea
Helu 1114
Malaila e loaa ai na ono—Koko-hi i ka puu ke moni. E hooko puia na kauoha pili no na Paina Luau no na haneri kanaka me ka hikiwawe.
June 6

He Kuai Hoemi a Hoopau

O na waiwai Tini, Piula, Kepau, Keleawe, na mea pili no ka ai ana ame Halekuke, e loaa no ma kahi o
LIN SING KEE
1mo.  1044 Alanui Nuuanu.

RHEUMENTHA

He Laau Hoola Kupaianaha no ka Ma'i AKEPAU, LOLO, KOKO PAA AME MIMI PAA.
E LOAA NO MA KA
Alanui Hotel ma o mai o Betela.

6ms

T. SAKIMOTO

He mea kela Lole
E loaa no na palule, na lole wahine ame na keiki, na lole moe Pajama, a pela aku.
E hanaia no na Paa Lole ma ke kauoha.
Alanui Moi, Helu 100, ma o mai o Alanui Liliha.   3ms

SAHAEIDO MEDICINE & MUSICS STORE

MAANEI E LOAA AI NA LAAU LAPAAU, NA KOPA ALA O NA BEBE, A PELA AKU, NA MEA KUAI HE OLUOLU KE KUMUKUAI.
Keia manawa  Mamua
MENEDOLINA.... $4.50  $15.00
KIKA NUNUI.... $4.00  $12.00
UKULELE.... 3.50  $7.00
WAIOLINA.... $5.00  $12.00
Eloaa no ma Alanui Moi, Helu 519 pili me Alanui Liliha.
3ms.

"E ike ia kaua hoa kanaka."
Owau no o
SAMUEL K. KAMAIOPILI

Notari no ka lehulehu, Agena Haawi Laikini Mare, he mea Imi no na   Pepa Aina, a he Mea Ohi i na Aie.
Tel. 1211, Keena Aina, Hale Manahooko.

C. W. KINNEY,

He mea hana i na Kika nui a liilii ame Hoohinuhinu. Na Lei Palaoa, Pihi Palaoa, a pela aku.
Helu 2035 Pauoa Road
6mos.

K. NISHIOKA

He mea hoomaemae, hooluu a aina lole kahiko. E ohiia a e hoihoiia aku no ka Lole me ka hikiwawe.
Alanui Beretania, kokoke i Nuuanu, Honolulu.

NEW SUNRISE BAKERY

Aia Ilaila Na
Mea Ono, Kanake, Hau Kalima ame Hua.
R. ONISHI, Ona.
1208 Alanui Nuuanu
3mos.

"E oki i keia kuea a hoouna mai me kau pane no na   ninau ."
1.—Makemake anei oe i ka pepa? Haina....
2.—Heaha ka loihi o ka manawa?
Haina....
3.—Hookaa 1mk., 6mh., 3mh., ma ke kope anei? Haina....
4.—He akena anei oe?
Haina....
5.—INOA....
6.—Wahi noho....
Kuike ka Rula.