Ka Hoku o ka Pakipika, Volume I, Number 11, 5 December 1861 — Page 1

Page PDF (1.74 MB)

Ka Hoku o ka Pakipika.
BUKE I. HONOLULU, DEKEMABA 5, 1861 HELU 11.

 

KA HOKU
O KA
PAKIPIKA.

E HOOPUKA ia ana ka Hoku o ka Pakipika i kela poaha keia poaha a pau ka makahiki. O

J. W. H. KAUWAHI,

Oia no ka LUNA NUI, a o G. W. Mila, oia ka Luna Hooponopono a me ka Puuku. He nupepa a na kanaka maoli keia, na ko Hawaii nei poe keiki papa o ka aina i kukulu a ua manao ka Ahahui e kokua ana ko Hawaii nei i keia hana. Nolaila, aole i manao keia Ahahui e pono e paipai nui i ka lehuehu e lawe, no ka mea, ua ike lea ka Ahahui, e lawelawe no na kanaka Hawaii ma na oihana a na kanaka Hawaii.

Eia ke kumu manao paa.

                He nupepa ku i ka wa keia, aole no e hio io a ia nei, o ka hoonioniolo kana hana, a na na keiki papa o ka aina ka oihana luna maoli ana o ka hoopuka ana. He nupepa keia no ka lahui Hawaii, a ke noi ia aku nei na kanaka o na aoao a pau e hooili mai i ko lakou mau manao e pai.

Hoku o ka Pakipika.

HE MELE NO KA HAKU O HAWAII.

A mai kaua e ke hoa,
E ka Iwi ai Pualehua o Puna,
Noho ana i ke anu Olaa,
I ka lipo ulu o ka nahele,
I mehana i ke kono a loko,
I ka lihi Amau ke pili,
O ke ewe kolonahe a ka hau,
Hoonehe i ka piko o ka hala,
U mai ke kupa i Ohele,
I ka nae ala a ka Puulena,
O ke kani a ka manu o uka,
E haupu au la e halia,
Ka ulili kowelo i ke kula,
I ke one lau lehua o Hilo,
O ka leipainiu ke aloha,
Pauku i ka mao ke lei,
Papahi i ka helu o Lele,
I ka malino o Honolulu,
E ola e ka lani Alaneo,
E ka Wohi kukahi o ka moku,
Nana i paa na puakela,
Na Mu-o hiwa o kanaloa,
I ka pili i uka o Kakae,
Kaua i ka ohu kakua,
I ka ulupowehi a ka noe,
Kipu maila i Kaana,
I ka malu hale a ka akolea,
Ke pili holu o Kala-e,
I ka ehukai palailiahi,
Na hakiana maile aala,
U no au a hoomau,
Nopu ai ka lale i Kaupea,
Haa'i ke kupa i Kaiona,
Hoolailai ai Koukou,
I ka ua nui o Hanalei,
Ua maila i na kahawai,
I ka lipo kau maka ka onohi,
Hooluhiluhi ana i ke kino,
I ke oho o ka hinalo ke ala.
H. K. & W. K.*

HE KAAO NO HESINI.
Helu 2.
I unuhiia mai mailoko mai o ka Arabian Nights.

                Ma ka inoa o Alahe ke Akua mana loa nana i malama mai i ko'u mau la pilikia i kaa hope ae, oiai hoi, ua kokoke hou mai ua mau la ino la maluna o'u, nolaila, ke nonoi aku nei au ma ka inoa o ke akua mana loa, i hoolohe mai ai na ale o ka moana i kou leo, i hoopau ae ai hoi lakou i ko lakou kupikipikio ana, i hoonaniia ai hoi na ale ia lakou iho. E like hoi me ka nolunolu o ka pela i piha i ka Pulu Hapuu, a pela auanei hoi ka nolunolu o na ale o ka moana, oiai au e haule iho ana maluna o lakou, i hoomaikai ia ai kou inoa, a mau loa aku i ke ao pau ole Amene.
                A pau ae la ka pule ana a ia nei. Ku nana iho la keia ma o, a maanei, nee iki mai la keia a mamao iki mai, mai ke kae mai, liki ae la keia i kahi kapa oia nei a paa, o ka holoholo aku la no ia oia nei, a kulou poo aku la. Ia ia nei e lele ana iwaena o ka pali, ike aku la keia i na ale a pau, ua hoomania ia, ua hoakoakoa ia lakou a pau malalo oia nei.
                Ia ia nei i haule iho ai maluna o ka ili o ke kai, alawa ae la keia mahope o ia nei, ike aku la keia i na ale a pau o ka moana, ua hele huakai mai lakou mahope oia nei, me he mea la e hoolewa mai ana na ale o ka moana ia ia nei, a hoopae aku ma ka aina maloo.
                I ko ia nei pae ana aku ma ka aina maloo, aole keia i pono iki, aohe no he wahi i eha, o ke alo wale no oia nei kai pulu i ke kai, aohe i pulu i ke kai ke kua, o ka ia nei hana mua i ko ia nei pae ana i ka aina maloo, o ka pule i ke akua, a pau ka pule ana oia nei, hele wale aku la no keia me ke kuewa wale no ma ka nahelehele, a hiki i ka napoo ana o ka la, moe no keia malalo o ka malu o na laau nui, a ao ae, hele no keia me ka hoomanawanui i ka ono o ka wai me ka pololi i ka ai ole, me ka hoao pu no oia nei i ka ai ana i na lau o na laau, ina keia e ike ana, he manalo ka lau o keia laau, alaila, ai wale aku la no keia me ka ike ole i ka ono, hookahi no a ia nei mea nui, o ke ake aku e piha ka opu, pela no kaia nei hele ana, a hala paha ekolu la i ka nahelehele. Ike aku ana keia i ua hale nui nei no a laua nei i ike mua ai.
                Olelo iho la keia iloko ona, ka! E komo paha wau a loko o keia pa! E make paha auanei au, heaha la hoi kana, i komo no hoi au a i make no hoi, a! ua ae ia mai no hoi ko'u make ana iloko o keia pa, a! i ola no hoi, na ke akua mai no hoi kou ola.
                Wehe aku la keia i ke pani o ka puka o ka pa, a kukuli iho la i lalo, a honi iho la i ka honua, me ka puliki o na lima ma ke alo, a ea ae la iluna, me ka hoomaikai i ke akua, a me ka poe nona kahi, (oia ke ano o ka hoomaikai ana aku o ke kanaka haahaa i ka mea kiekie, a hanohano paha, mai ka wa kahiko mai o Arabia, a hiki i keia wa,) ia ia nei nae i komo mua aku ai, e noho ana na poe kaikamahine nei ehiku mawaho o ka hale, a o ke kaikamahihe hanau muli loa o ua poe nei ehiku, oia ka mea nana i ike mua i ua wahi keiki nei, me ka olelo ae i kona poe kaikuaana, "Auwe! aia ko kakou kaikunane aloha ke kukuli mai la ma ka puka o ka pa;" holo like aku la keia me na kaikuaana oia nei, a loaa ua wahi keiki nei, kukulu ae la lakou nei iluna, a hoihoi mai la i ka hale alii o lakou nei, olelo aku la keia i na kaikuaana oia nei, e hele e hoomakaukau i mea ai na ua keiki nei, hele aku la kekahi kaikuaana e kuke i ka mea ai, a o kekahi hoi i kuene, a o kekahi hoi i ke kapa, a o kekahi hoi i ka wai auau, pela ka ia nei haawi pakahi ana i ka hana i na kaikuaana oia nei a pau, makaukau iho la na mea a pau, hele aku keia i ka auau, a pau ka auau ana, hoi aku la keia ma ka rumi komo kapa, a pau ke komo kapa ana oia nei, lawe ia aku la keia ma ka rumi aina, noho like iho la keia me na kaikuahine ehiku oia nei, nonoi aku la nae keia i na kaikuahine oia nei, e ae mai ia ia e pule i kona akua mamua o ka ai ana, he mea maikai loa ia imua o lakou, me ko lakou manao nae e lohe i ka inoa o kona akua e pule nei.
                Pule aku la keia, e hoomaikaiia ka inoa o Alahe, ke Akua nana i kokua mai i ko'u mau la pilikia i kaahope ae, i hookipa mai ai oe ia'u iloko o ka hale o ke aloha, i waiho pu mai ai oe i ke aloha iloko o kau mau kauwa wahine opiopio nei, pela mau e hoomaikai ia ai kou inoa, a mau loa aku i ke ao pauole. Amene.
                I ka lohe ana o ua poe kaikuahine nei i ka hoohiki ana ae oia nei ia Alahe, iniki malu aku la kekahi i kekahi, me ka hawanawana malu aku. "Ka! o ko kakou Akua no ka e pule nei, oia no ka kona Akua."
                O ke ano o keia poe kaikamahine, he poe kaikamahine keia na na uhane o ka honua nei, he poe pono loa nae, he poe kauwa no na ke Akua, he mea hewa loa ia lakou ka launa ana me na keiki a kanaka, e like me ua wahi Hesini nei, o ke kumu o ko lakou hana ana pela.
                Oia no kela hewa a ka Nahesa hoowalewale ai ia Adamu ma, laua o Eva i ka wa kahiko loa, no ia hewa i hana ia i ka wa kahiko loa, hoohiki ko lakou mau kupuna mahope, aole loa lakou e launa me na mamo a Adamu, pela lakou i launa ole ai me na keiki a kanaka, oia hoi na mamo a Adamu, o ka mua loa nae keia o ko lakou ike ana i na mamo a Adamu. A ike iho la lakou nei, a waena konu o ka ai ana, ku malie kekahi kaikamahine a nonoi mai la ia ia nei, e hai aku o Hesini i kona mooolelo, mai ka mua mai a hiki i ka hope, ae aku la keia, a hai aku la i kona mooolelo, mai kona wa i noho ai me kona mau makua, a me ka loaa ana oia nei i kela kanaka nana ia nei i uhao iloko o ka pahu, a hiki no hoi i ke komo ana aku oia nei iloko o ka pa, pau no hoi ko ia nei hai ana.
                 Ia ia nei e hai ana i ka mooolelo oia nei, kaumaha loa ko lakou nei naau, no ko lakou nei ike aku i ka pilikia o kona hele ana mai, a me ka mainoino, a me ka pakele iloko o ka make, noho iho la ua poe kaikamahine nei me ke aloha, me ka uwe ia ia nei, a no ka nui loa o ko lakou nei aloha ia ia nei, haipule like iho la lakou, a pau ka pule ana, ai like iho la lakou nei a moana, noho pu iho la keia me lakou nei iloko o na la he nui, mahope iho nae oia manawa, ia lakou nei e hele makaikai ana i na mahina ai o lakou o ua pa nei, hoi aku la keia i ua poe kaikuahine nei o ia nei, mawaho ae nei no hoi maua i hele ae ai me na kanaka la la, mai komo mai no hoi au ia wa, o ka i ana mai hoi o ua kanaka la, "He Hale Alii keia no na kaikamahine akua ehiku, he poe kaikamahine ka! na na uhane ino o ka honua nei, o ko'u makau no hoi ia aohe au i komo mai;" olelo aku la ua poe kaikamahine nei, "Oia kanaka kekahi enemi o ko makou mau makua e noho nei." Ua loihi ko ia nei noho ana me na kaikuahine hookama oia nei, a i kekahi wa olelo aku la na kaikuahine ia ia nei, e hele lakou i ka holoholo, maloko o na kihapai o ka pa o ka Hale Alii, ia lakou nei e hele pu ana i ka makaikai hai aku la keia i ko ia nei manao mahalo ia loko o ka pa o ka Hale Alii.
                Me ka i aku, "Ua ike au i ka Halealii ma ko makou wahi, aole i like pu loa me keia, ma ko'u manao ana, aohe no hoi he Hale i like pu me keia ma ke ao nei, o keia Hale ke keu,” hoomaha iho la lakou nei ma kekahi kumu laau, ia lakou nei nae e hooluolu ana malaila, ike aku la na kaikuahine hookama oia nei i ua kanaka la e hele mai ana, (Oia nohoi kela kanaka nana oia nei i pepehi, a hooia ai iloko o ka pahu.) hai ae la lakou nei ia Hesini. Eiae ua kanaka nei nana oe i hana ino la heaha la auanei kau e hana aku ai ia ia; pane aku la keia ia lakou, ma ka inoa o Alahe, he oiaio e make ana ia, no na hewa ana i hana mai ai ia'u, aole loa au e makau aku ana ia ia, aole no hoi e lanakila mai ka nui o kona kino, a me kona ikaika maluna o'u, ike mai la ua kanaka nei ia lakou nei, hele mai la ia imua o lakou nei a kukuli mai la, aka, ku koke no ua wahi keiki nei iluna, a lele koke no maluna o ua kanaka nei me ko ia nei hoohiki no ma ka inoa o ke akua, "Ma ka inoa o Alahe, e pono oe e make no kau hewa i hana ai.
                Lanakila io iho la ua wahi keiki nei maluna o ke kanaka, a make iho la ua kanaka la ia ia nei, kanu iho la keia a nalo, lalau aku la keia i kahi pahu hahau a ua kanaka nei, a lawe ae la nona ponoi, ninau mai la na kaikuahine oia nei, ia ia nei. Heaha ka pomaikai o na wahi pahu au e lawe nei? hai aku la keia, ua ike au, ina e hookani ia iho keia wahi pahu, alaila puka mai la elua kamelo, o ka loaa no hoi ia o ko'u lio e hoi ai i ko'u wahi, noho iho la lakou nei me ka nanea i ka oluolu oia wahi, o ka pa aheahe mai hoi a ka makani hali pu mai la ka makani i ke ala o na pua o ka mahinaai, nanea loa iho la keia i ka ma-u oia wahi. Huli ae la ko ia nei alo nana aku la na maka iluna, ia ia nei nae e nana ana ilnna, ike aku la keia i ke kukeehu o ka lepo mai loko mai o ke ao uli o ka lani. Haka pono loa aku la keia iluna, a ike maopopo loa aku la keia, ua alai ia aku ke aouli o ka lani e ka lepo; alaila, hai ae la keia i na kaikuahine oia nei, kaha-ha! ka mea kupanaha i aku la na kaikuahine, heaha ia mea kupananha? heaha mai ka hoi ka oukou, he lepo hoi paha, ua alaiia aku la ke ao uli o ka lani a ua paa he lepo wale no, ia e ike ia aku nei.
                Olelo aku la kahi kaikuahine uuku oia nei, ia lakou nei; e hoi kakou i ka hale, hoi aku la lakou nei me ka wikiwiki loa, a hiki i ka hale, hai aku la keia ia Hesini; O kela lepo au i ike aku la la; o na koa ia o ke lii nona na mokupuni e hiku o Wakawaka, e kii mai ana ia makou, e pii iluna. E hele pu ana makou i ka auau me na kaikamahine alii ana ehiku. Nolaila, ke kauoha aku nei au ia oe; o ka hale a me kona pa, a me na mea a pau iloko ona, e hana oe i na mea apau e like me kou makemake. Eia hoi na ki o na rumi, a o keia rumi auanei la, mai wehe oe ia rumi, aole hoi e komo kou poo ilaila, e hele makou a elua paha pule alaila, makou hoi mai, mai puka e nae oe i waho, aia a pau makou i ka lele i ka lewa, alaila puka ae oe iwaho, papani ae la ua o Hesini i ka puka o ka rumi ona, aole i liuliu iho, ku ana ua poe tausani koa nei maluna o na lio.

Mooolelo no Kawelo.
Helu 5.

                Paha hou aku la o Kawelo i ka paha i hai ia ma ka Helu 4 o keia mooolelo, a pau ia paha ana, aole ia i lohe aku i ka walaau hou ana mai, a i kona nana ana aku, aole lakou, ua pau i ka hele, ua mahuka, ua hee lakou no ka makau o make ia Kawelo, a lilo ae la o Kauai ia Kawelo, pau ae la ka moku a puni. He kanaka manao maikai o Kawelo i kona mau hoa kaua, nolaila haawi aku la ia i kekahi mau wahi no lakou. Penei; no Koolau, o Kalaumaki, no Puna o Kaeleha, no Kona o Kamalama, a o Kawelo, he noho Aupuni wale iho no kana noho ana ma Hanamaulu.
                Mahuka hele aku la o Aikanaka, me kana wahine, a me na hoa o laua mai ka puu aku o Nounou, a ka uka o Kaipuhaa, malaila ka hele ana a hiki i Hanapepe, a noho ae la iuka o Koula. Noho wale iho la no o Aikanaka, aohe ona aina, aohe hanohano, na hai kahi ai, a me kahi ia, kahi kapa, a me ka hale noho, malaila ia i noho ai e hooikaika ana i ka mahiai na lakou.
                E noho ana o Kaeleha i Kapaa, a olioli iho la ia e hele e makaikai ma Kona, ma ko Kamalama Kalana, nolaila, hele akula ia, a hiki aku la ia i Wahiawa, i kahi o Ahulua, loaa o Aikanaka ia ia malaila, ua hele ae mai uka o Koula, a hiki ilaila i ka auau kai, a i ka lawaia. Hookipa mai la o Aikanaka ia Kaeleha e ai i kana wahi umeke ai uuku, a hoowahine ae la i kana kaikamahine i wahine hale kipa na Kaeleha.
                Hele loa aku la o Kaeleha a hiki i Mana, a lei ae la i na pahapaha o Polihale, a hoi mai la. Ua komo ka makemake io ia Kaeleha, no ke kaikamahine a Aikanaka, nolaila, hoi aku la ia me ke kipa ole i ka hale o Kamalama, a loaa aku la no i Ahulua i kai o Wahiawa. Hoi pu aku la o Kaeleha, me Aikanaka, a hiki iuka o Koula, a lilo ae la o Aikanaka he makuahonowai no Kaeleha, mamuli o kana kaikamahine. Ua loihi ka noho ana o Kaeleha, me ke kaikamahine a Aikanaka, a ua hilahila no hoi o Kaeleha i kona makuahonowai no kana waiwai ole e haawi aku ai; a o ke kumu no hoi ia o ke kaua hou ana mahope iho.
                Ike aku la o Kaeleha i ka hoikaika nui o Aikanaka i ka mahiai na lakou, i ka po a me ke ao; hu ae la kona aloha i kona makuahonowai, nolaila, ninau aku la o Kaeleha ia Aikanaka, i ka nui o ka poe kokua mamuli ona no ka homaka ana i ke kaua, hou, a hai mai la o Aikanaka, he nui no. Hai maoli aku la o Kaeleha ia Aikanaka, i ke kaua e make ai o Kawelo, (oia hoi ke kua pepehi pohaku, no ka mea, oia no na kaua i loaa ole ia Kawelo. Lana hou ae la ko Aikana manao mamuli o ka paipai ana mai o Kaeleha kana hunona no ke kaua me Kawelo; me ka olelo iho o Aikanaka, ua ola na iwi i kana hunona.
                Ma keia moe ana o Kaeleha i ke kaikamahine a Aikanaka me ka waiwai ole, oia iho la ke kumu o keia kipi ana o Kaeleha i make ai o Kawelo, a lilo o Aikanaka i alii hou no Kauai, a mamuli mahalo loa mai o Aikanaka i kana hunona. He oi aku ke aloha ole o Kaeleha i kona makuakane ia Kawelo, no kona manao ino, e kaua mai ia ia. Kui aku la ka lono a ia Kawelo, e olelo ana, "Ke hoomakaukau mai la o Kaeleha ko keiki e kii mai e kaua ia oe, oia a me Aikanaka." Ua kipi ko keiki, no ka waiwai ole ana e haawi aku ai i kona makuahonowai, nolaila, e kaua ana me oe, a i make oe, alaila, lilo hou o Kauai nei ia Aikanaka. Pela aku ka mea i olelo ia Kawelo.
                I keia lohe ana o Kawelo, kauoha aku la ia i kona kaikaina e hele mai i Hanapepe, e nana, a e hoomaopopo no keia nene kaua. Hele mai la o Kamalena mai Waimea mai, a hiki i Hanapepe, ike mai la ia i na lehulehu, he nui wale ma ke kula o Kalae, mawaena o Hanapepe, a me Wahiawa, ninau aku la o Kamalama i kekahi mea i halawai mai me ia ma ke alanui, hai mai la ua kanaka la i ka hana a ua lehulehu la, he ohi pohaku, ninau hou aku la o Kamalama, he pohaku aha? He pohaku kaua na Kaeleha laua o Aikanaka, e kaua aku ai ia Kawelo, a o ka maopopo iho la no ia ia Kamalama, he kaua, a hoi hope ae la ia.

Hoouna aku la ia i kekahi kanaka ona, e hai aku ia Kawelo, a holo aku la ua kanaka la, a hiki i Hanamaulu, a hai aku la, he kaua io no. Komo mai la ka huhu wela ino loa o Kawelo ia Kaeleha, kana keiki, a o kona hele mai la no ia. A hiki mai la o Kawelo, ma kela kapa o Wahiawa, ike mai la ia i na waa kaua a Kaeleha, ma ke kua aku o na eho pohaku, a lakou i hoopuu ai, a ma kekahi aoao, na wahine, me na pohaku i ka lima, a pela no hoi na kamalii a pau. Ua makaukau wale no.
                Elua wale no mea kaua ma ko Kawelo lima, o ka laau no ana, a me ka ikoi a ka wahine, a i ka hoomaka ana e kaua, aole puka aku i ka nui launa ole o na pohaku e lele mai ana iluna ona, e alo ae ana i kekahi pohaku, a pa mai la hoi i kekahi pohaku. Ku malie iho la o Kawelo, iwaena o ke kaua, a like ae la ke kiekie o ka pohaku, me ko ia nei kiekie, a oi ae, e paa ana ma o, a maanei, a ia paa ana, lu wale ae la no ia me kona ikaika nui i na pohaku, e hoopuni mai ana ia ia, a hiolo aku la ma o, a maanei; a lele hou mai la no na pohaku iluna ona, a pela aku no hoi kana hana ana, a nawaliwali iho la o Kawelo.
                Pii ae la ka pohaku a lanakila ae la maluna o Kawelo, a nalowale loa ia iloko o ka pohaku, a lilo iho la ia ahu pohaku, i hale lua kupapau nona. Ike mai la na kanaka, ua paa loa o Kawelo i ka pohaku, manao mai la lakou, ua make o Kawelo no ka nui o na pohaku e pa ikaika ana i kona kino, nolaila, hooki ae la lakou i ke kaua. Kii aku la lakou e hue i ka pohaku, a loaa iho la o Kawelo e waiho ana, ua palupalu loa ke kino i ka pohaku, a ua maholehole kona ili Hapai ae la lakou ia ia, a hahau iho la, a hoolono iho la i kona hanau, no ka make ole paha, a maopopo ia lakou, ua make o Kawelo, nolaila, hooholo ia iho la, "He alii o Aikana no Kauai."
                He mea kupanaha loa ia Kawelo, ua nui kona eha, a ua haihai kekahi mau iwi ona, a ua aneane pau loa ka hanu mai ona aku, uuku loa kahi ola iloko ona, e hanu malie loa ana. He unu ka Aikanaka i kukulu ai i Maulili, aia ia wahi i Koloa, aole nae i hai ia i ke kanaka kaua e me Kawelo i Wailua, a i keia make ana o Kawelo, manao iho la o Aikanaka e lawe ia Kawelo i kanaka i mea mohai no ua unu la, nolaila, auamo hele aku la na kanaka ia Kawelo i Koloa, a hookomo aku la iloko o ka pa o ka unu, a i kekahi la ae, alaila, kau i ka lele, no ka mea, ua po ia la.
                Hoomoe ia iho la o Kawelo, a uhi ia iho la a paa i ka laumaia. I ka likelike o ua po nei, loaa iho la ka oluolu loa ia Kawelo, pau kona eha nui, a ala ae la ia a holoholo io a ia nei, e kali ana o ke ao ae, a me ke komo mai o Aikanaka, a me Kaeleha, alaila, o kona pepehi no ia. No ka mea, ua po la, ua hoi lakou i kekahi wahi e aku e moe ai. O ke kiai o na unu nei, he kanaka no ia i pili makamaka ia Kawelo, a i ko Kawelo ala ana aku, ike mai la ia, ua ola hou o Kawelo, ninau aku la ia. "O oe no ia? Ae mai la o Kawelo, ae, ninau aku la o Kawelo, auhea o Aikanaka ma? i mai la kela, ua hele aku nei no i kahi e e moe ai.
                Alaila, ninau hou aku la no o Kawelo, aole nae paha e hoi hou mai, i mai la kela, e hoi mai ana no i kakahiaka iki ae, i kau ia oe i ka lele, a e mohai, i kanaka oe no ka unu, eia ka e ola mai ana oe! I aku la ia. E! ala iki kaua, a hoi au e moe ma kuu wahi, a e uhi no oe ia'u a paa i ka laumaia, a ina e ao, e nana oe i ko lakou komo mai, a ina ike oe, ua pau loa lakou iloko nei, alaila, kii ae oe e hoala ia'u, a e luku aku au ia lakou a pau loa i ka make.
                A pau ka laua olelo ana, hoi aku la o Kawelo, a ma kahi ona i hoomoe ia ai, moe iho la ia, a uhi iho la ke kiai i ka laumaia a paa o Kawelo. Aole i hiamoe hou o Kawelo ia manawa, ua iini loa kona manao e ao koke ae a e hiki koke mai o Aikanaka ma. A kakahiaka iki ae la, aole i hiki mai o Aikanaka ma, a kokoke e awakea loa, hiki mai la ua poe alii la. Nana iho la na kiai nei, a ua pau loa na alii iloko, aohe mea hookahi i koe, alaila, hele aku la ua kanaka nei, e hookokoke ana ia Kawelo. Hawanawana malu iho la ia, "ua pau loa ae la na alii, aia iloko."
                I ko Kawelo lohe ana, wikiwiki ae la ia i ke ala, e kiola ino ana i na laumaia maluna ona, kahea aku ia ka luna kiai i na alii, me ka leo nui, E! ola hou o Kawelo!! a aluli mai la lakou e nana, a ike aku la lakou, e hele mai ana o Kawelo, a o ka hoomaka hou no ia o ke kaua a pau loa iho la o Aikanaka ma i ka make, na alii, a me na kanaka, a me Kaeleha pu no hoi kekahi, nolaila, lilo hou ae la no o Kauai ia Kawelo, e like me mamua, a hoi aku la no ia i Hanamauu e noho ai, me na makua ona. A malaila oia i noho ai a hiki paha i ka make ana.
                O ka helu pau loa keia o keia mooolelo, o kona loihi paha ia aole paha? O kona kamailio ana paha ia, aole paha? Eia nae ko'u manao, ina ua haule kekahi mau wahi ka mea nana i hookomo i ka nupepa, alaila, e hooili hou mai ia mau wahi kauna kamailio i koe ma ka pepa, i hiki ke nana ia e kakou, a i mea hoi e pololei loa ai ke kamailio ana mahope aku. Pela ko'u manao.
S. K. KAWAILIULA.

HE MOOLELO NO KAILIOKALAUOKEKOA—Helu 5.

                Pio iho la ke anuenue, eia no keia iloko o ka hale, e kapili ana ua keiki nei, i malo nona e hele ai, ke uwa nei o kai o Wailua, na kanaka, i keia mea kupanaha, a kahi wale no lakou a ike i ka ohu, i ka ua awa, i ka ua noe, oia ko ia nei kahiko, e hele ai, halii mai la ka ua ula, a mao ae la ia, ia mao ana ae la o ka ua ula, hiki mai la ke aikane, ua kahiko no hoi keia ia ia nei a maikai, hele mai la keia, puka mai la o Kauakahialii, mai loko mai o ua hale nei, me kona nani a pau, ke uwa hou nei na kanaka o Wailua i ka nani o ua keiki nei, ninau ae la o Keliiokauai i na kanaka, he pihe aha keia, e uwa nei, olelo aku la na kanaka, i ka maikai, i ka nani, he anuenue, kona malo e hele la, he mau alii nui olua no Kauai nei, aole i ikea keia mea maikai ia olua, ka ua noe, ka ua awa, ka ua ula, ke anuenue, a puka ae la ua keiki nei me ke aikane, kipaku ae la o Kauakahialii i ke aikane mamua ae ona, hele aku la laua nei, olelo ae la o Keliiokauai i ke kahuna, e uhau ae ka ihu o ka puaa, hoole aku la ua kahuna nei, aole e maliu mai, ua olelo mua aku au ia oe.
                Eia ka'u olelo ia oe, e ke alii, he alii oe, he alii wau ke kahuna, he ala iki ko'u ko ke kahuna, olelo aku la ua kahuna nei i kona poe a pau, e hahai mai ia'u me ke akua, e hele la, ka hele aku la no ia o ua kahuna nei, a loaa laua la, e hele ana i Kapaa ua mau keiki nei, ninau aku la o Kauakahialii, ia Kekalukaluokewa, o kou wahi keia, ae mai la ke aikane, ae; e ku ana ka lepa la, oia no, ninau aku la o Kauakahialii, owai keia aina, olelo mai la ke aikane o Kapaa, haawi aku la o Kauakahialii i ke aikane ia Kapaa, a lilo, hele aku la laua nei, a hiki i Kealia, ninau hou no keia ia Kekalukaluokewa, owai keia aina, olelo mai la ke aikane, o Kealia, haawi hou no o Kauakahialii, a lilo, pela no ka ninau ana a ia nei i ka inoa o na aina, a hiki i Kalihikai, alaila kauoha aku la o Kauakahialii i ke aikane, i hele kaua, a hiki i Hanalei, mai makau oe, o make, no ka mea, i keia wahi, pau ka maikai, hiki kaua ilaila he inoa, he make ke hookuli oe, ina oe e hoolohe, aole e make, ae mai la kela ae, ia olole ana a laua nei, lohe mai la ke kahuna.
                Hele aku la laua nei, a hiki i ka pali o Hanalei, kokolo mai la ka moo, a pii iluna o ua aikane nei, hoomanawanui iho la keia, a pau ka pii ana a ka moo, ninau aku la o Kauakahialii, ua makau paha oe, hoole mai la kela aole, a hiki laua nei i lalo o Hanalei, kokolo mai la ka Iole, a pii iluna o ke poo a iho ilalo, pau ae la ka pii ana, ninau aku la keia i ke aikane, ua makau paha oe i ka Iole, hoole aku la kela, aole. Pela no ka hele ana a lakou nei a pau na kupu liilii, a hiki lakou nei i kahi o ka moo nui weliweli, ike mai la ua moo nei, pii ae la ke alelo i ka lani, e huli ana ia lakou nei, aole he loaa hoi ke alelo, a hiki i ka honua, olelo aku la o Kauakahialii i ke aikane, i puka mai auanei ke alelo, a hiki ma ka akau, alaila, lele kakou ma ka hema, i hoi ke alelo ma ka hema, alaila, lele kakou ma ka akau.

                I pau auanei ka huli ana ma ka akau, a hoi ke alelo iloko, lele wau a ku i ka lae, lele ae oe. Lohe ke kahuna i keia mau olelo a laua nei, pela no keia i lele aku ai, a pela no ka lehulehu o ua kahuna nei.
                Hamama ae la kea luna, me kea lalo, lele iho la keia, a ku i kea lalo, lele mai la ke aikane, a ku pu laua nei, a pela no hoi ke kahuna, a me na lehulehu, o ua kahuna nei. A popoi iho la kea luna me kea lalo, a pau lakou nei iloko, a liuliu alaila luai mai la ua kupunakane nei, a pau lakou nei i waho, lele aku la o Kauakahialii, a kau iluna o ka uha, ninau ae la ua elemakule nei ia Kauakahialii, nawai ke kupua o oe; olelo aku la o Kauakahialii, nau no Nakuwahailo, o ke keiki wau a Kaonilani, a laua me Kapaaikahonua, alaila, lalau ae la keia i ka ihu o ka moopuna, a honi ae la, uwe ae la keia.
                Mai make hoi la e kuu haku, kuulani, kuumilimili, o kuu make hoi koe, ike ana wau ia oe. Ninau aku la ua kupunakane nei. Heaha ka huakai a kuu haku i hiki ai i keia wahi, olelo aku la ka moopuna, o Kauakahialii, i hele mai nei wau, i ku kuu kumakaia, uwe mai la ke kupunakane, i ka olelo a ka moopuna, olelo aku la ke kupunakane, ua make hoi paha ko lawehala, kai noa paha he hana kau, aole ka, a pau ae la ka olelo ana, a Kauakahialii, me ke kupunakane, alaila, kahea aku la ke kupunakane i na akua, i ai na ua moopuna nei, kahea aku la ia penei; e kini o ke akua, ka lehu o ke akua, ka mano o ke akua, e kapilikua o kapilialo, e ke namu, e ke na wa, o ka wawa mai la no ia o na pali e lawe mai ana i ka ai, i na mea ono no o ka aina a pau, na ka moopuna, a ai iho la lakou nei, a maona, alaila, manao iho la o Kauakahialii, i ke kaikuahine, unuhi ae la keia ia Kawau i ka ohe ana, a huli ae la ke alo iluna, ani peahi aku la keia i ke poo o ka ohe, e hai ana i ka inoa o ka aina, kapu aku la Pihanakalani, kapu aku la Pihanakalani, ka pio ka ninau imua, kapu kolea, o Kawau ka ohe, e Kahale e! e Kahale e!! e Kahalehua e. Eia wau ma Koolau nei, i imi mai nei wau i ola no'u a loaa iho nei, ke kupunakane o kaua, i ninau mai kela ia'u i kau huakai, i hiki mai ai, olelo aku nei wau i ke kupunakane o kaua, i hele mai nei wau, i ku kuu kumakaia, i mai kela ia'u, ua make hoi paha, a pau ka laua olelo ana, poeleele iho la, a hiki i ke kihi o ke ahiahi, alaila kahea aku la, ua kupunakane nei, i na akua, e kini o ko akua, e kalehu o ke akua, e ka manao o ke akua, e kahulikua, e kahuli alo e ka oni kua, e ka oni alo, ke namu ke na wa, o ka wawa mai la no ia, o kapali a hiki ilalo o ka honua, e kapu ka walaau ana, e hoolohe mai oukou.
                Hai aku la o Auwahailo i ka olelo i na akua. E hele oukou, a hiki i Wailua ilaila ka oukou ai, a me ka ia, a me ko oukou wai e inu ai, o na hale e ku ana ka lepa, e koe ia wahi mai ai oukou ia wahi, a pau ae la keia olelo ana, o ka mehameha mai la no ia o ka walaau ana, o ka hele aku la no ia, a hiki i Wailua, o ka ai aku la no ia i na alii, i na kanaka, pau loa o Wailua, aohe mea i koe, o ka hoi aku la no ia o lakou nei, a hiki i Haena, wawa mai ana lakou nei i ka pali. Ninau mai la o Kuwahailo, ua maona mai nei oukou, hoole aku la lakou nei, aole; ninau aku la kela, i ke aha hoi ka mea i maona ole ai.
                I aku la lakou nei, no ka uuku o ka ai, nolaila, muka wale ia ae no, no ka uuku o ka ai, a pau ae la ka lakou nei olelo ana. Hoi aku la lakou nei, a hiki iuka o Pihanakalani, moe ihola lakou nei, a ao ka po, alaila, hoohoomakaukau lakou nei, e paina a pau ka ai ana, alaila olelo aku la o Kauakahialii, i ke kupunakane, e hoi ana wau la, ae mai la ke kupunakane eia ka aina o Kauai nei, i aku la o Kauakahialii, no kuu aikane ka aina. A hoi aku la lakou nei, haawi hele aku la keia i ka aina i ke aikane, o Lua no kona kanaka, a pau na aina i ka haawi ia, a hiki i Wailua, ike mai la o Kailiokalauokekoa ia Kauakahialii, uwe mai la i ke aloha i ke kane, a pau ka uwe ana, alaila olelo aku la o Kauakahialii i ke aikane, o oe no ke alii o Kauai nei a puni, ae mai la ke aikane ae, i aku la keia ia Lua ke kahuna, eia no ke alii o kuu aikane, o oe no ke kanaka, ka ae mai la no ia o Lua ae, o na olelo a pau o ka aina, aia wale no ia oe o ka noho alii wale iho no ka ke alii.
                Ekolu la o laua nei i noho ai i kai o Wailua, a i ka ha o ka la, hoi aku laua nei iuka o Pihanakalani, aloha aku la o Kauakahialii i ke aikane ia Kekalukaluokewa, aloha oe, ke hoi nei maua, o noho i ko aina, ae aku la keia, ae; lilo ia ia nei ka noho alii, o Keliiokauai.
                Noloko mai o keia mooolelo, kaao, kainoa o ka hale o ko kakou Moi Wahine kane make, oia hoi H. K. Kapakuhaili, o Pihanakalani, ka inoa o ka hale, o Haimoeipo ka inoa o ka pa. Ua haalele o Kailiokalauokekoa i ka la i ka mea mehana. S. HINAU
Honolulu, Dekemaba 5, 1861.