Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 443, 29 April 1892 — Page 4

Page PDF (1006.19 KB)
This text was transcribed by:  Toni Bissen
This work is dedicated to:  Norbert Blase Bissen

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

KA LEO.  John E. Bush I una Hooponopono a me Puuku.  HONOLULU, APRIL, 29, 1892. 

            HE MOOLELO HOONANEA no Ebena-Lo Ke Keiki`lii o Arabia A Me ROVINA Ka Ui o Dareba A I OLE I e Nanea Kamahao no na Hoahanau he Kanalima.

            Hala hope ae la na la, kaalo ae la na malama a me na makahiki ma ke ala hoi ole mai, ke ano alu`a loa iho la ua moi Morana nei a ke emi mau aku la hoi ka meheu a me ke koiikoi ana a kona manao no na hana hoikaika kino, aole nae he wahi moeuhane iki i opuu ae iloko oia mau la loihi e pili ana no ka loaa mai o kana mea i makemake ai.

            Mamuli o keia nele. ua hoohuli ae la ua moi keiki ole nei a nana aku la maluna o na hoopomaikai ana mai a  na lani, me ka pule mau ana i ke ao a me ka po, e naau menemene mai na lani iaia a e haawi mai hoi i keiki nana, i loaa ai kona hooilina no ka moho`lii, ke pauaho mai oia i keia ola ana.

            Ua hoomau ua moi nei pela, a ma kekahi po mahina lailai o ka hapa waena o ke kau kupulau, oiai oia maluna o koua wahi moe e walea ana i ka niua o na moeuhane paha`oha`o, aia hoi ike aku la kona uhane i kekahi kanaka poohina e hele pololei mai ana imua ona me ka kaupe hele ana maluna o kona kookoo poo nui, a i kona hiki ana mai ma kana wahi e ku ana, kaikai ae la oia i kona kookoo iluna a kuhi mai la i ua moi nei i ukaliia e keia mau huaolelo malalo iho:

            O kau pule a me kou mau waimaka e ka moi Morana, ua aloha mai na lani; nolaila e hooko mai ana oia i kau noi e like me ka nui au i makemake ai.

            O ka`u, kauoha ia oe kuu keiki, ma ke ano owau kekahi o kou mau

aumakua o ka po i hala e aku i kamake, mahope iho o kou ala ana ae i ke kakahiaka o ka la apopo, e hele pololei oe iloko o ka malapua me ka huli hou ole i hope; a o ka hua pomelaika mua loa auanei e halawai mai ana me ka ike a kou mau maka, e lalai aku oe ia mea a ako mai.

            Mahope iho o kou ako ana mai i ua hua pomelaika la, e wawah ae oe a ai iho e like me ka nui o na anoano au e makemake ai, pela no auanei ka nui o na keiki a na lani e haawi mai ai nau; aka nae, e hana oe i keia mau mea a pau me ka ike ole ia e kekahi mea.

            I ka pau ana o keia mau olelo a ua elemakule nuku peu nei, ua piha loa ia ka uhane o ka moi Morana me ka olioli palena ole, a iloko o kona piha hauoli loa no ka loaa o kana mea i makemake nui ai mai kona wa heu ole mai a elua wale lauoho, ua puoho loa ae la oia mai kona hiamoe ae, a ike iho la he moeuhane.

            Nolaila, ua lilo keia moeuhane i mea na ua moi nei e noonoo nui ai mahope iho o kona ala ana ae, a o kona makehiamoe nui ia manawa ua malana loa ae la, a aole hoi oia i hookuu aku e lanakila hou mai ka hiamoe maluna o kona mau lihilihi a hiki wale i ka uiuiki ana mai o ka malamalama o kekahi kakahiaka ae.

            O na nora mua loa paha ia o ka wanaao, no ka mea e ano poeleele ana no ia manawa.

            Haalele aku la ua moi nei i kona wahi moe a hele pololei aku la iloko o ka malapua elike me na mea i kuhikuhi ia mai iaia ma ka moeuhane, me ka haawi ana i na hoomaikai he nui iloko ona i na lani.

            Oia: kona mau kapuai wawae e alakai pololei ana iaia no kahi e loaa aku ai iaia kahi o ka pomaikai e ulu ana.

            I kona hiki ana aku, ako ae la oia i ka hua Pomelaika mua i halawai mai me ka ike a kona mau maka, a lawe ae la i ka anoanoa ai iho la me ka helu ana iloko ona a hiki i ke kanalima anoano elike me ka nui o kana mau wahine e noho ana me iaia manawa.

            Mahope o ka pau ana o kana ai ana, huli ae la oia a hoi aku la no kona halealii.

            A no ka manawa pokole wale no mahope iho, ua hapai iho la kana mau wahine a pau a koe hookahi oia o Ribanona, ka wahine e noho paa me ia, a o ke kela hoi a me ka oi o ka ui mawaena o na wahine a pau a ua moi Morana nei, aole oia i hapai.

            I ka piha ana o na mahina ehiku a oi, ua eke-laiki like ae la na wahine e ae a ua moi Morana nei aole he wahi hiona iki no ko Ribanona hapai.

            Nolaila, ua pono ole ka manao o ka Moi no keia wahine ana, a hooholo iho la oia i kona manao, e hahao i ua Ribanona nei iloko o ka halepaahao e paa ai me ke kupee

ana i kona mau lima a me kona mau wawae me na kaulahao a hiki i ka manawa e hauau ai kela poe wahine ana a ina aole oia e hanau mai, alaila oia ka maaawa e kau aku ai i ka hoopai o ka make maluna ona.

Aole i pau.

Halawai Makainana Nui.

            E noho ana he halawai makaainana nui ma ka halepule o Maemae, ke hiki aku i ka po Poalua, la 3 o Mei, hora 7.  Ua makemakeia na `lii hanau o ke awawa o Nuuanu e hoopiha ae a hu i ka po i hoikeia maluna.  Ua makemake ka oukou kauwa Bipikane, e kuka a e noonoo i na mea a oukou e hooili ai maluna o ka hokua, a maluna o ma kiwi o ua Bipi`la a lu aku imua o ka Hale Ahaolelo e kokoke mai nei.

            O ka mea i hoonoloia o ka`u apana hana ia e hooko ai.  Aloha oukou a pau.

           

            E noho ana he halawai makaainana nui ma ka halepule o Pauoa, ke hiki aku i ka po Poakolu, la 4 o Mei, hora 7.  Ua makemakeia o`u mau haku a me na Keonimana oia Apapa, e hoopiha ae i ka halepule a hui i ka po i hoikeia maluna.

            Ua manao ka oukou kauwa e launa, e kuka a  e noonoo no ka hemahema o ka Apana a me na mea a oukou e hooholo ai, a hookau iho maluna o ke kua o ka oukou  Bipi, me ke kunukunu ole.  A na`u ia e auamo aku i ka makemake o oukou e o`u mau haku.

            Ka oukou kauwa me ka haahaa.

            J.W. Bipikane

            Honolulu, Aperial 27, 1892.

 

HE HOIKE AKU I KA OIAIO.

            Honolulu, Aperila 4, 1892.

            Ke hoike nei keia, `owau o ka mea nona ka inoa malalo iho, i k@@@ e hooiaia ai na hana kamahao a Mr. Marcus W. Lowell, a i mea hoi e maopopo @@@ @ ka lehulehu, ua laweiawe lapaau oia i ka`u wahine mau i ka makai@@i @@@ mahope o ka loaa ana ioia o @@@@@@ @@@@ @ olei@ia he ma`i hookaawale ohana ua lapaau oia a nei ola a oi aku man@@@@ @@@ @@@ i ike @@@@@@@@ o na@@@@@ @@@@ ia`u.  He @@@ makahiki @@@@ @@@hia ana i keia ma`i, a iloko o hookahi mahina, na hoopakele o Mr. Lowell, mamuii o kona ai @@@ i kuu wahine  iloko o ia manawa.

            No ka oiaio o keia, ke kau nei au i ko`u inoa.

            JOHN KAHIKINA KELEKONA.

 

HOOLAHA PA AUPUNI.

            E ike auanei na kanaka a pau, eia ma ka pa aupuni o Makiki ne kekahi lio hele hewa, lio kane ulaula he elua wawae keokeo hope, he 2 wawae eleele mua, hao R kuni hope akau, mahope o keia kuni ua kaha ano e ia me he kaha la mawaena o ka @.  O ka mea a mau mea nona keia lio e kii koke mai o hala na la he 15.  E kuai kuolala aku no au ke hiki aku i ka la 6 o Nei 1892, hora 12 awakea Poaono.

            D. Kaoao.

            Aperila 26, 1892.  aper.dly.tf

 

HOOLAHA PA AUPUNI.

            E ike ananei na kanaka a pau, ela ma ka Pa Aupuni o Makiki nei, kekahi hoki hele hewa.  Hoki w ulaula 4 wawae eleele, he mau kiko kookoomaluna o ke kua, hao kuni, H kuni nononkomo o ka a i, ua ako ia ka hulu o ka @@@@, O ka mea a mau mea nona keia hoki e poao e kii lohe mai o hala na la he 18 o kuai kuolala aku no au ke hiki aku i ka la 23 o Aperila, hora12 o ke awakea Poaono.

            D. Kaoao,

            Luna Pa Aupuni.

            apr.1, t-d.

 

HOOLAHA HOU!  E ALA, E ALA.  B.F. EHLERS & Co – Paina @@  HELU 99 Alanul Papu.

 

MA KA HALEKUAI O PAINAPA I KEIA MANAWA, UA HOEMI HOU IHO MAKOU I NA KUMUKUAI O NA LOLE WAHINE, KANE ME KO KAMALII, MA KE KUMUKUAI MAKEPONO LOA, NO KA MEA, HE WA PILIKIA KEIA, NOLAIL A KE KUMU O KA HOEMI NAAUPO ANA: -

Na Palule $2.50 he $1.50 wale no, a o na Palule $1.50, he $1.00 wale no.  Ke ike mai la oukou i ka emi loa ana.

Kupaianaha maoli keia emi naaupo ana e hele koke mai, o nele auanei oukou.

            B.F. EHLERS & CO

tf

 

Na Lako Lole Hou o ke Kau Makalii.  Ku Ka Paila!  Hana ka Haawe!!  E Ohi Oe a luhi ko kino

E Weneia Ana ke Kuai Ahulau Nui o n aLole ma KA HALEKUAI WAIPAHE O  N.S.SACHS.

            He oluolu me ka Holopano ke Kumukuai, oiai o ko makou Makia ia: Nolaila hele mai a pau i ikemaka i ka makou mau waiwai hou o kela a me keia ane, he ole ka lohe pepeiao.  E alawa iho i kekahi o ka makou mau kumukuai e hoike aku nei.

NA LOLE KINAMU e kohu ai ka hooheloelo ana ma na alamai o he kulanakoa hale nei, Na Lole Papamo o na la maka kanaka nui a me na La`e Kakau Lolea o na ano a apu, e kaha ai ka maka o na opio o ka aoao eolea,

He 6 I-A          $1.00 wale no

NA LOLE MAKALENA Keokeo o na ano kikokiko a pau a ka manao e hone ae ai, he makepono loa ke kumukuai, ola hei,

He 6 I-A          $1.00 wale no

NA LOLE HAPA SILIKA i kakau aulii o na ano a pau, a i hiki hoi ke holoi ia me ka pilikia ole, o ka ano hoa loa mai nei o keia au hou e nee aku nei,

He 6 I-A no     $1.00 wale no

Na Lole Eleole Hinuhinu Paa Puni (Sateen) me ka nowelo paniomikiei ia o he ano maikai loa, he 1 i-a no 25 konata.

Na Lole Huluhipa la`a palua o na ane a pau, pukui anu o ke kuluanmoa a he hoa kuwili no ka limu kaha kanaka o Manuaiapau, he 6 i-a me $1.00 wale no.

Na I ole Kalenalena ano Hapa Kanikau, e ke ano hou mai nei i laha mau ole, a mae ole hoi ke haloiia he 1 i-a no 25 koneta.

A he nui wale aku na Waiwai Hope loa a me an Paikini Hou lea i lena mai nei ia makou, a makou hoi e kuai aku ai ma kumukuai haahaa lua a makapueo.  Ina oe e makemake i papale nou, e hele mai i o makou nei, he piha papale makou a noho aku nei, mai ke na @@@@ maka onaona a ke na kamalii i paa mea @@@ hoonaniia i oe ae i ke kekahi mau halekuai e ae o loko nei o keia Aupuni, a mau e waa elike me kou makemake.

            Na Papale Kapu Luina i kinohimahi @@uaia, aohe he lohi i kea, he kau wale ae no i ke poo hele ana, he $ 1.25 a pii aku.

            Na Papale o na Paikini a pau i hoonaulia elike me ke kauoha, na Papale i He mu Iluna @@@@like a me na le Papale Huwail o na ano a pau, he hapalua kala wale no ka auhau.

            E na hoaloha, e kipa, e ike kumaka i ka nani e Aipo, he oia ka lohe pepeiao.

            -: N.S. SACH: -

373-DTF.        104 Alanu Papa, Honolulu.