Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 444, 2 May 1892 — Page 4

Page PDF (1003.13 KB)
This text was transcribed by:  Liz Kumabe
This work is dedicated to:  Awaiaulu

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

KA LEO.

 

Jon E. Bush.

I una Hooponopono a me Puuku.

 

HONOLULU, MAY 2, 1892

 

HE MOOLELO HOONANEA

 -NO-

Ebena-Lo

 

Ke Keiki'lii o Arabia

 

A ME

ROVINA.

Ka Ui o Dareba

 

@@

e Nanea Kamahao no na Hoahanau he Kanalima.

 

            Ua hooko ia keia hoopai uahoa a aloha wahine ole a ua Morana nei maluna o Ribanona - ua hoolei ia akua la oia iloko o ka halepaahao me na kaulahao nunui e kupee ana ma kona mau lima a me na wawae, a oiai ua Ribanona nei iloko o ka halepaahao, ua hiolo iho la kona mau waimaka iaia i hoomanao ae ai i ka hopena weliweli e kau mai ana maluna ona mai ke kane mai ana i paulele ai, a i haawi koe ole ai hoi i kona nui kino, ma ke ano i kokoolua no ka nanueue.

            No ka pule hookahi o kona paa ana, me ka ai pakiko ana i kana wahi papaa berena hookahi o ka la e loaa aku ai - a hoomaona aku i ka nui o kona mau waimaka, ua hoike mai la kona mau helehelena ua maukaukau ka poli anuanu o ka make no ka hoopiha ana aku i kona oiwi kino malihini, aole e hala na la ekolu mai ia manawa aku, ke mau kona hoopaa ia ana iloko o ka halepaahao.

            Nolaila, ma kekahi la, o ka ewalu hoi ia o na la o kona auamo ana me ka hoomanawanui i na hoomaewaewa a kana kane, hele aku la ke Kuhina nui e ike iaia, a i kona ike ana i na ui Ribanona nei e moe iluna o ka papahele pohaku o kona halepaahao, ua komo iho la ke aloha iloko ona, a hiki ole maoli iaia ke a'ua iho i ke kulu ana a kona mau waimaka.

            Mahope iho o kona haawi ana mai i na olelo hoolana i ua moiwahine poino nei, haalele aku la oia iaia a hoi mai la no ka hale'lii, no ka hoao ana i kona laki imua o ka moi, ina paha he mea hiki ke kapae ia ae ka make i manaoia no Ribanona, ma ka hoololi ana i ka hoopai awahua a kana kane mai ka hoopaahae weliweli ae a ke kipaku.

            Maiia paha, wahi a ua kuhina nei i kamailio aku ai imua o ka moi, mahope iho o ko ka moi hoike ana mai i ke kumu o kona hoopaahao ana ia Ribanona e like me ka kaua i ike mua ae nei, o ko na lani makemake no ia; nolaila ma ko'u ano he kuhikuhi puuone nou mai kou mau makua mai, aole o'u manao he hana maikai e mahaloia ko kaua kau ana i kekahi hoopai uahoa maluna o Ribanona, me he mea la ua hana oia i kekahi karaima kiekie.

            Ina pela, aia aku la au me oe, a e hoihoi hou ia mai kela hoopai mua a'u i manao ai nona, wahi a ka moi' aka nae, aole o'u makemake e ike hou iaia maloko o keia hale e like me na wa i hale ae. Nolaila, e noonoo mai oe i kona hoopai kupono.

            Aohe a'u hoopa'i kupo@o e ae e manao nei, wahi a ke kuhina, koe wale iho no kona kipaku ana aku iaia mai keia aupuni aku e like me kau i olelo mai nei.

            Pololei, o ka'u no ia e noonoo nei, wahi a ka moi; e kipaku aku ana au iaia mai ke kulanakauhale aku nei e kuewa hele i ka loa a me ka laula o ka aina, a aole loa hoi au e manai aku iaia he wahine n@lu a pela hoi me ia, aole oia e manao hou mai ia'u he kane n@na. he ai a he wahi e moe ai nona maloko nei o ko'u hale'lii.

            Koe wale no, aia a hanau mai oia i kuu keiki, a'u e manao nei ua omilo ia e ia iloko o kona opu a hee wale, alaila ae aku au iaia e hookokoke hou mai me a'u i ke koena o ko'u mau la ma keia ola ana.

            Aka ina aole pela, ua oi aku ko'u pono a me ko'u maikai e ike hou ole aku i kona mau helehelena, ae lohe hou ole hoi i kona inoa no ka wa pau ole.

            I ka holopono ana o keia mau mea a pau i kamailio ia mawaena o ke kuhina a me ka moi, huli ae ia ua moi nei a haawi aku la i ke kauoha i kekahi kauwa lawelawe o ku hale'lii no ka hele ana i ka hale paahao, no ka hookuu ana mai ia Ribanona e hel auwana mai Arabia aku.

            Oiai ke kauwa ma kana huakai no ka halepaahao e like me kauoha i loaa aku iaia, huli hou mai la ua Morana nei a olelo mai la i ke kuhina e hile no ka hele no ka hale paahao, ma ke ano i hoike oiaio no ka hookoin o na mea a pau a laua i ohumu ai no ka hookuewa ana aku i ka ui Ribanona mai Arabia aku.

            Us hoopiha loa ia ke kuhina me ka haaoli no keia kauoha a ka moi. no ka mea oia maoli no ka manao e hone ana iloko ona ia manawa.

            Nolaila, maluna o kekahi o kona mau hoki holo loa oia i pinana aku ai, a kuu aku la i ka holo nui no ka hale paahao, a mam @a o ka hiki ana o ka elele me kauoha a ka moi, na loaa mua aku la ka lohe i ka moiwahine poino no na mea a pau e pili ana i ka ke kuhina huakai no ke alo o ka m@i M@@ @@ ke kahina aku.

@@

 

Halawai Makaainana Nui.

 

            E noho ana he halawai makaainana nui ma ka halepule o Maemae, ke hiki aku i ka po Poalua. la 3 o Mei, hora 7. Ua makemakeia na 'lii hanau o ke awawa o Nuuanu e hoopiha ae a hu i ka po i hoikeia mauluna.  Ua makemake ka oukou kauwa Bipikane. e kuka a e noonoo i @a mea a oukou e hooili ai maluna o ka hokua. a maluna o na kiwi o ua Bipi 'la a lu aku imua o ka Hale Ahaolelo e kokoke mai nei.

            O ka mea i hoonoloia o ka'u apana hana ia e hooko ai. Aloha oukou a pau.

 

E noho ana he halawai makaainana nui ma ka halepule o Pauoa, ke hiki aku i ka po Poakolu, la 4 o Mei, hora 7. Ua makemakeia o'u mau haku a me na Keonimana oia Apana, e hoopiha ae i ka halepule a hu i ka po i hoikeia maluna.

            Ua manao ka oukou kauwe e launa, e kuka, a e noonoo no ka hemahaeim@ o ka Apana. a me na m@a a oukou e hooholo ai, a hookau iho maluna o ke kua o ka oukou. Bipi me ke kunukunu ole. A na'u ia e auamo aku i ka makemake o oukou e o'u mau haku.

            Ka oukou kauwa me ka haahaa.

            J. W. Bi@kane.

Honolulu, Aperila 27, 1892

 

HE HOIKE AKU I KA OIAIO.

 

Hon@@, Aprila 4, 1892.

 

            Ke hoike nei keia, @@ o ka mea aena ka i @a @ala @ iho, i k@@ e hooia ia ai na h@@ kai@hao a M@. Mar@ W. @@ a @@  @@ @@ e m@o@ @ ka lehulehu, na lawelawe lapa@@ oia. kalu wa@@ mare i ka makahiki @@ i @@ he ma'i hookaawale o@ana@@  iapaa@ @ia a na ola a oi aku mamua  @@ iaua i ike ia mawaena o na @auka lapaau @@. he @@o makahiki k@@a @@ aia @aa i keia @@ a iloko o hookaai mah@@ @a @@pakele @@ Mr. @@veil, @@ o kona a @@ i kua wa@@ne iloko oia @@na @@a.

N@ ka oiaio o keia ke kau nei au i k@@

JOHN @AHIKINIA KEKEKONA.

 

HOOLAHA PA AUPUNI.

 

            E ike auanei na kanaka a pau, eia ma ka pa aupuni o Makiki nei kekahi lio hele hewa, lio kane ulaula he elua wawae keokeo hope, he 2 wawae eleele mua, hao R kuni hope akau, mahope o keia kuni ua kaha ano e ia me he kaha la mawaena o ka E. O ka mea a mau mea nona keia lio e kii koke mai o hala na la he 15. E kuai kudala aku no au ke hiki aku i ka la 6 o Mei 1892, hora 12 awakea Poaono.

E Kaoao.

Aperila 26, 1892.  aper.dly.tf

 

HOOLAHA PA AUPUNI.

 

            E ike auanei na kanaka a pau, eia ma ka Pa Aupuni o Makiki nei, kekahi hoki hele hewa. Ho@i w ulaula 4 wawae eleele, he @nau kiko keokeomaluna o ke kua, @ao kuni, H kuui aoao hema o ka a.i, na ako ia ka hulu o ka huelo. O ka mea a mau mea nena keia hoki e pono e kii koke mai o hala na -la he 18 e kuai kudala aku no au ke hiki aku i ka la 23 o Aperila, hora 12 o ke awakea Poaono.

D. KAOIO

Luna Pa Aupuni

apr. 1. t.d.

 

HOOLAHA HOU!

E ALA, E ALA.

B. F. Ehlers & Co--PAINAPA.

HELU 99 Alanul Papu.

 

E Hoolohe hou mai e na MAKAMAKA, mai no a lokoino.. e hele mau mai no oukou e ike ia PAINAPA, no ka mea, he kanaka oia i noho a kamaaina i keia kulanakauhale.

AIA MA KONA HALEKUAI NA

            Papale Wahine ………..

Kinamu Nani 8 Ia ………………..$1.00

Kalakoa Nani 18 Ia ………………"1.00

            E kuai aku ana MAKOU i ko makou mau waiwai a pau no ke Kumukuai i haule iho i ko lakou mau Kumukuai mua.

 

            Na Palule $2.50 he $1.50 wale no, a o na Palule $1.50. he $1.00 wale no. Ke ike mai la oukou i ka emi loa ana.

 

Kupaianaha maoii keia emi naaupo ana e hele koke mai, o nele auanei oukou.

 

            B. F. EHLERS & CO

 

Na Loko Lole  Hou o ke Kau Makalii.

 

Ku Ka Paila!  Hana ka Haawe!!

 

E Ohi Oe a luhi ko kino

 

E Weheia Ana ke Kuai Ahulau Nui o n aLole ma

KA HALEKUAI WAIPAHE O

N. S. SACHS,

 

            Ke oluolu me ka H@lopono ke Kumakuai, olau o ko makou Makia ia: Nolaila hele mai a paa i ikemaka i ka makou mau waiwai hou o keia a me keia ano, he ole ka lohe pepeiao. E alawa iho i kekahi o ka makou mau kumukauai e hoike au nei.

NA LOLE KINAMU e kohu ai ka hoohehelo ana ma na alanui o ke kulanakauhale nei. Na lole Papamu o na la maka kanaka nui a me na Lole Kakau Loloa o na ano a pua, e kaha ai ka maka o na opio o ka aoao oolea,

He 6 I-A                             $1.00 wale no.

NA LOLE MAKALENA Keokeo o na ano kikokiko a pau a ka manao e hone ae ai, he makepono ioa ke kumukuai, oia hoi,

He 5 I-A no                       $1.00 wale no.

NA LOLE HAPA SILIKA i kakau aulii o na ano a pa@ a i hiki hoi ke holoi ia me ka pilikia ole, o ke ano hou loa mai nei o keia au hou e @@ aku nei.

He 6 I-A no                       $1.00 wale no.

Na Lole Eleele Hinuhinu Paa Puni (Sateen) me ka nowelo panio mikioi ia e ke ano maikai loa, he 1 i-a no 25 keneta.

Na Lole Hulunipa la-a palua o na ane a pau, pukui anu o ke kuluaum@e. a he hoa kuwili no ka limu kaha kanaka o Manuakepa, he 6 i-a no $1.00 wale no.

Na Lole Halenalena ano Hapa Kanikau, o ke ano hou mai nei i laha mau ole, a mae ole hoi ke holoiia he 1 i-a no 25 keneta.

A he nui wale aku na Waiwai Hope loa a me na Paikini Hou loa i loaa mai nei la makou, a makou hoi e kuai aku ai ma ke kumukuai haahaa loa a makep@n@. Ina oe e makemake i papale nou, e hele mai i o makou nei, he piha papale makou e noho aku nei. mai ko na L@@ maka onaona a ko na kamalii i paa mua i ka h@@naniia i oi ae i ko kekahi mau halekuai e ae o loko nei o keia Aupuni, a nau e wae elke me kou makemake.

            Na Papale Kapu Luina i kinohinohi muaia aohe he luhi i k@e, he kau wale a@ @ i ke poo hele ana, he $1.25 a pii aku.

            Na Papale o na Paikini a pau i hoonaniia elike me ka kanoha, na Papale i Humu M@a ma@liia a me na Ie papale Hawaii o na ano a pau, he hapalua dala wale no ka auhau.

 

            E na hoaloha, e kipa, e ike kumaka i ka nani o Aipo, he me ka lohe pepeiao.

 

---:N. S. SACHS:---

373-dtf.          104 Alanui Papu, Honolulu.