Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 447, 5 May 1892 — Page 3

Page PDF (1.02 MB)
This text was transcribed by:  Lynne Minamishin
This work is dedicated to:  Minamishin 'Ohana

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

o Butaritari me kana keiki ohana, no ko laua home. Ua kanu ia hoi ke 'lii i ukali i ka moi. oia o Teboiari, i ka la 20 o Aperila. Ua make keia alii i ka la 15.

Europa.

Ua hoao ka poe auaki e powa i ke ola o ka moi opio o Sepania. Na kekahi no o lakou i hue pau ae i ka lakou mau ha@a i kuko ai. E makaala loa ana ka aoao aupuni i keia mau hana a ka poe anaki.

Ua hoolale ia ae ko Geremania aupuni e makaala loa i na hana a na hui anaki a me Sociala.

Me he la ua piha o Europa i ka hoolala a ka poe anaki a ua manao lakou i hookahi wa e hana ai i ka lakou hana i komo ka hopohopo iloko o na 'lii a me ka poe waiwai.

KAI AIHUE MOA.

Oiai kekahi wahine haole e walea ana i ka ako i na pua maloko o Kamaki Kuea ma ke kakahiaka Poalua nei, aia hoi ua haule pono aku la ka ike a kona mau maka malua@ o kekahi mau eke mauu elua i hunaia malalo o kekahi wahi i paapu me na l@u he nui, a he mea kamaha'o hoi nona ka ike ana aku i ua mau eke nei e oni ana, me he mea la ko loko e hanu ana.

Nolaila ua kii aku la oia i ua mau eke la, a i kona nana pono ana iho, ua loaa aku la he moa ko loko, no lakou ka nui aneane e piha ka iwakalua. Ua hoike kok@ ia mai ka lohe i ka Hal@wai, a ua hoounaia ae kekahi mea mai ka Halewai mai no ka lawe ana mai i ua mau eke moa nei. He mea maopopo, na ka aihue keia mau hana, a mamuli paha o kona ike ana i kekahi mea e hele mai ana; a i ole no ka hopohopo honua e paha o loaa ke paa pu mai me na mau eke la, nolaila ua haalele honua iho la ua piko pau iole la ma kahi i loaa aku ai i na maka noii o kela wahine haole. He mau wahi pule helu i @ala ae nei mai kela aihue mua mai i loaa aku ai ma ia wahi hookahi no, loaa hou no keia. Aia la ihea na kiai o ke Aupuni?

NU HOU KULOKOKO.

Oiai, ua waiho mai o D. M. Pu@i@ Jr., i kona noho lawelawe ana no keia nupepa wa na ano a pau, nolaila, k@ kauohaia aku nei na poe a pau he koena ai@, e hookaa p;ololei mai ma keia Keena, a o na hookaa ana mawaho ae aole ia me makou.   Ma ke Kauoha.

Mar. 28, 1892.

Pamalo na kuaaina o kakou. pela na lono i loaa mai.

E haalele hou mai ana ke Kinau i keia awa ma ka auina la o ka la ap@pe.

Mamuli o ka oluolu o ka Papa Hoonaauao, ua hookehuia o M. Cha@ Williams i mea nana @ hoopiha ke keena o ka lunakula ma ka apana o Hamakua, Hawaii.

Ua malama ae na h@i kaawai Helu 1 me 2 i ka laua halawai mahina maa mau maloko o ko laua mau wahi like ole i ka po nei.

O kela poe haole ekolu i hopuia ai, mamua aku nei no ka hoopae opiuma, oia o Brown, Johnstone a me William, ua kau nui aku maluua o ka mokuahi o ka Poalua nei, no ka holo ana no Maui, no ka hooponopono ana i ka mea e pili ana i ko lakou hihia ma Wailuku.

Ma Iwilei, ma ka la 3 iho nei o keia mahina, ua haalele mai la i keia ola ana o Adariana, ke keiki hope loa a A. A. Todd o Kona Hema, Hawaii, i ka 3 makahiki me ka mahina k@u o kona hanu ana i na ea oluolu o keia ola ana.

Ma Maunakiekie i ka Poalua iho iho nei, ua pauaho mai la i keia ola ana o Nauwahipaka (w), mahope o ke kaa mai ana no kekahi manawa loihi. Ma kona make ana, ua haalele iho oia mahope nei he heluna nui o na hoaloha a me na makamaka, no ke kanikau ana aku nona ma keia aoao o ka muliwai eleele o ka make.

Ke papa ia aku nei ko makou poe lawe pepa, oiai ua hoopau ia aku ko Mr. Kaneaiakala noho luna ana no keia pepa, e hookaa pololei mai ma keia keena, a o na hookaa ana mawaho ae, aole makou i ike ia mea, Ke haawi pu ia aku nei no hoi ka lohe i ka poe i loaa ole aku ka lakou pepa ma ka la inehinei, e haawi mai i ka lohe i keia keena, i hiki ai ke hoonaia aku i kekahi luna kupono i @ilinai ia.

Ma ke Kauoha.

HOOLAHA PA AUPUNI.

E ike auanei na kanaka a pau eia @a ka Pa Aupuni o Makiki nei kekahi mau lio helehewa, lio k ulaula paa na wawae i kapuai hao. 1 wawae keokeo mua hema. keokeo hapa ma ka wawae hope ak., kiko keokeo ma ka lae hao ano e, kuni aoao ak. o ka a-i. Lio k huiupala ulaula paa na wawae i kapuai hao, 2 wawae keokeo hope, 2 wawae eleele mua, hao ano e kuni hope hema keokeo lokihi ma ka lae: Lio k. ulaula hauliuli kikokiko keokeo na wawae mua, 1 wawae keokeo hope ak. Paa na wawae i ka@uai hao, Hao T kuni hope hema kikokiko k@ok@o ma ke kua aoao ak. Lio k. eleele @@ wawae keokeo kiko keokeo ma ka lae h@@manamana ano e, kuni hope hema lio k ulaula 2 wawae eleele mua, 2 wawae k@ok@o hope, keokeo lokihi ma ka lae, hao kuni D hope ak.

O ka mea a mau mea nona keia mau lio e p@uo e kii koke mai, @ hala na @@ he 18, e kuai kudala akea ia aku no ke hiki aku i ka l@ 13 o A.  1892, hora 12 o ke awakea Poaoao.

D. KAOAO,

Luna Aupuni.

may3

HE WATI HAULE!

Ua loaa kekahi WATI DALA me na huina o na alanui Beritania a me E@a, ma ke awakea o ka Poaono la 3 o keia mahina. Ke kauoha pu ia aku nei ka @@@ nana kela wati @ pono ola e kii koke mai, o hala auanei na @a he 15, lilo loa ia'u kela wati. E uku p@ mai oia i na lilo o ka hool@@@ ana, a e hoike pu mai oia i ka Helu o k@ wati, a e loaa no au iaia ma kahi o ke Kauka Palani mawaena o ke alanui Miller a me Puowaina i na wa a pau o ka la. Owau no me ka oiaio loa.

J. @. H. K. HOLUALOA OPIA.

Mana, Honolulu, Oahu. Aper. 4, '92.

Aper. 15 1w.

OLELO HOOLAHA !

Ke papa ia aku nei na mea a pau aole e lawe i na Pua Amaama na Amaama nunui a @@@@, a me na i'a e ae mai na Kai o Moanalua, e paa nei ma ko'u inoa malalo o ka Palapala Sila Nui, Helu 7@@@, a me ke Kai o Kaliawa, e vili ana maloko o na pal@na i hoakakaia iloko o ka Palapala Hooiaio Palena, oia @a wahi.

S. M. DAMON,

Aperila 21, 1898.                                apr 21-1w-d.

MAU AINA PA HALE.

He mau aina Pahale keia ma ke Alanui Makiki, a o ka poe e makemake ana i ka aina i wahi noho no lakou, e ninau mai ia

R. W. WILIKOKI,

mar15 2wksd.

OLELO HOOLAHA.

Ua makemakeia na Lala o ka Hui Hooulu Lahui o Kaumakapili e akoakoa ae ma ka Pa Alii i ka la 3 o Mei, hora ekahi, no ka noonoo ana no kekahi hana nui.

E. M. KAHOOKAKO,

Kakauolelo.

apr28

ILIO NALOWALE!

Ua nalowale ma ka po o ka la 16 iho nei he wahi ilio Nuia@ne@ana huluhulu kalakoa, eleele me ke keokeo uuku, no ehiku pule wale no. E loaa no ka uku makana kupono i @a mea nana @ hoihoi mai i ua wahi ilio mahuka la @@ kahi o E. D. TENNEY.

Kihi o alanui Lunalilo me Pene@@cola.

Aperila 19 1w dly.

HOOLAHA PA AUPUNI.

E ike auanei na kanaka a pau, @ia ma ka Pa Aupuni o Makiki nei kekahi mau lio hele hewa. Lio k. eleele, elua wawae keokeo hope he@. Kikokiko keokeo ma ke kua, kiko keokeo ma ka lae. Hao kuni PK me kekahi hoailona ano e malalo pono ao o kela PK, uha hop@ akau.

Lio k. eleele. kiko keokeo ma ka lae, hookahi wawae keokeo ak. keokeo uuku ma ka wawae hope he@, hao kuni VH wawae hope ak. Lio w. ulaula, hookahi wawae keoko hope he@, he keoko nuku ma ka wawae mua ak. hao kuni VH wawae hope he@. O ka mea a mau mea nona keia mau lio e pono e kii koke mai, o hala na la ne 16, e k@ai kudala aku no au ke hiki aku i ka la 23 o Aperila, 1892 hora 12 awakea Poaono.

D. KAOAO,

Luna Pa Aupuni.

Aperila 7, 1892.  @@-d.

HE HOOLAHA I KE AKEA.

E ike auanei na ano lahui a pau, e no ho ana ma ke Aupuni Hawaii, mai na kane, wahine, a me na keiki; i loaa i na ma'i o kela a me keia @@@, e @@@@ mai i ko'u Keena hana, a na'u e hoopau aku i na ehaeha a ka ma'i maluna o oukou e na makamaka, he hiki ia'u ke lapau@ i na ano ma'i a pau, ma'i iloko o ka opu, h@'i ke kino, @ki iloko o ka iwi, eha o ke poo, ma'iwahine a pela aku. Mai hoololohe aku e na hoa, hele mai hookahi, h@l@ mai elua, hele mai no a pau loa' he oluolu ka auhau, ke hui me ia ma @@@ kukai ol@lo ana; na makaukau wau e pulama mai i ua k@@@ ana mai mai na Mokupuni mai, m@ ka eleu a me ka hikiwawe loa, he makamaka a he hoaloha maikai no oukou e na Hawaii.

Owau iho no,

DR. LEONG KKNG TONG.

Helu @0, Huina o na alanui Kamaika me Hotele, Honolulu, Oahu. Aug. 31.  1v

OLELO HOOLAHA.

Ke papa @a aku nei au i na ano kanaka a pau e noho ana ma keia P@@@@@, aole e h@@@@ mai i kuu wahine ma@@ ia ANE PAHIA @@ ko'u @@@. a he papa pu ia aku nei no @@@, aole e malama iaia a e ka @@@ hool@he ole i kela, alaila e @@@@ la ana lakou ma ke anawai, oiai @@ haulele kumu @@@ mai o@a ia'u.

Owau no me k@ oiaio.

G H. PAHIA.

Honolulu. Maraki 2, @@@@           mar.

Na PaikiNi Hou

Na Paikini Hou

O NA ANO A APU, E KINIKOHU AI O KE ANO AHIAHI, @ LOAA NO MA KAHI

Chas Fishels,

KIHI O ALANUI PAPU A ME HOTELE

Ke makou halekuai hoopau @@@, m@ o MR. CHAS. J. FISHELS @@ @@@@@ @@@ Wai hou loa he makou, i loaa mai nei mai ke @@@na mai o na @@@ @@@ @@@@ @@ @@@ wale. Eia ma ko makou halekuai nei na paa lole e Hao@@@ @@ o na @@@@@@ a luhi@h@ o na Lede, na @@@@ o na Kamalii

Na KINANU                                      Na ALAILA

Na KALAKOA Ma@in@                             Na KIHEI @@@@

NANAHE e na ano he nui                                                      A pala wale @@@,

E huoa pau ia aku ana keia mau waiwai a p@@ imua o@, aole hoi @oe wale @ na

Lede kekahi, pau pu aku hoi me na keiki, @uu e wae @@@ @@i na @@@@

a kou puuwai, eia ka papa l@hi o Ap@a la, ke @@@ nei ka wai

Hula i Mana.

E hele mai i hookahi, e hele mai no a pau loa, mai ke @@@ e ka @@,

Chas. J. Fishels.

350-tfd.                                               Halekuai alakai o na kumukuai haahaa loa.

HOLAHA NO KA MANAWA:

EGANA & GUNN.

ALANUI PAPU. Na Hale Hou o BURUA MA, Helu 100 MAI A MAHOPE AKU O KA LA EKAHI O APERILA, E HOOKELE ANA MAOU I KA MAKOU KUAI ANA MA

KE DALA KUIKE WALE NO.

Ua makemake makou e hookaa ia na @ila e ai@ wai ia makou ma ia wa

E hoomau ia aku no ko makou kuai hoopau ana a hiki i ka la m@@ o Aperila.

I loaa ai hoi he kowa kupono no na WAIWAI HOU o kela ano keia ano k@ nui loa i kupono hoi no ku

Kau o L@@@au ai:

Na Mikilinma aulii,

Na Ribin@ hoohuelu,

Na Lei-a'i, na Silika pah@@,

Na Pua Lole Huluhulu pahoe e na ano like @la

Na Kanimea o na ano a pau,

Na Paku nanahe no na moe e hoopulele ai,

Na pale puka-aniani a me na pale @uka home, e kinikohu ai ke n@na aku,

Na Pau lole hoopumehana o na ka@a a kakou, hui pu hoi me ka pa@@@ o na papale,

Na Papale Kapu,

Na Papale hulu,

Na Eke paa lima,

Na Paiki ili palua i kupono no ka halem@ku,

Na A'ikala o na ana a pau,

Na Kakini hoop@@@p@@@@, @ na ano he nui,

A PELA AKU,          A PELA AKU.

HELE MAI HOOKAHI, HELE MAI ELOUA, HELE MAI NO A PAU LOA. E WAE OE NOU IHO. A KU I KE KOUKOU, ALAILA HIU AE, LAWE NO A LILO.

E hele mai e ike i nakuai hoohaule nui ana a makou e kukahi aku nei i ke akea:

EGANA ME GUNN.

ALANUI PAPU, HELU 100.                                                            @@-3md