Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 449, 9 May 1892 — Page 4

Page PDF (1.04 MB)
This text was transcribed by:  Siira Phoenix
This work is dedicated to:  to love

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

KA LEO.

 

John E. Bush.

Iuna Hooponopono a me Puuku.

 

HONOLULU, MAY 9, 1892.

 

KE ANO O KA O ANA.

            Ua maopopo no paha i ka hapanui o kakou ke ano o ka o ana no ke pale aku i ka mai hebers (small pox); a no kekahi poe nae i maopopo ole, e wehewehe pokole aku.  Ke ano mau o ka hoohana ana no na Hawaii maoli.

            Lawe ia mai la kekahi palahehe mai kekahi lima kanaka i o mua ia i ka palahehe bipi a aai maikai.  A ina he uuku ka poe i o ia, anaanai ia iho la iluna o kekahi wahi apana aniani, a hui liilii ka wai maoli, a palupalu like me he palahehe hou ala akahi no a hu, alaila o ia aku la ka mea a poe paha i hele mai no ka o.

            Ina he o nui ana keia no na kumu paha ua pae mai la kekahi mai puupuu hebera i ke awa o Honolulu, alaila kauoha ia aku la ka poe i o mua ia e noho a hala na la ekolu hele hou mai.  Ia hele ana mai ua aai maikai ka o, ole ia aku la ka paapaa o ka poe i aai maikai, a huiia iho la i ke poho elike me ka mea i hai mua ia.

            Ku-i ia iho la, komo ka wai hoowali a kohu pia lole hehee, a makaukau no ka hana i kela me keia.  No ka oiaio o keia ano hana ana no na makahiki he iwakalua a umi mai nei i hala, ua makaukau ka mea kakau e hooia imua o ke Kanawai ke kueia mai keia haina.

           

NA HOAKOAKOA ANA I NA MEA OIAIO O KEIA MANAWA.

 

MOKUNA III.

KA NIHIO A DANIELA 8.

 

            O keia hao o ka holoholona ma Dan. 8, aole e hiki ke kuhihewa ia me kahi hao uuku o ka ha o na holoholona ma Dan. 7.  Oia e hoailona ana no ka pope wale no.  O keia hoi no Roma ma ua ano a pau o kona moolelo, pau pu ka Roma pagan a me Roma pepala (pope).  Ma kekahi olelo ana, o keia hao o Dan. 8 oia mea hookahi no me ka holoholona nui weliweli ano e o Dan.7, ma kona ano pagan a me pepala.

            Ma ka pauku 14 ua hoolauna ia kakou me ka manawa o elua tausani ekolu haneri la, kahi loa a me kona hoomaomao ia ana.  O na mea a pau o ka hihie ua wehewehe ia a lewa pono i he kaula koe wale aku no he ha manawa.  Aka ua olelo mai o Daniela, pauku 37, "ua kaheha nui iho la hou @ i ka hihio, aka, aole @ he mea nona i ike,"  i ke ano.  A oiai ua kauoha ia o Gabaliela e wehewehe i ke ano o ka hihio i ke kaula, ua maule e iho la oia mamua o ka hiki ana aku i kahi e pili ana i ka manawa, a ua hiki ole i ka anela ke haawi hou aku i na olelo aoao.

 

MOKUNA IV.

NA PULE HE 70 A ME 23000 LA.

 

            Maloko o ka mokuna ewalu o Daniela, ua loaa aku ia kekahi wehewehe hou ana o Daniela 8.  E hoomaopopo i ka pili o na mokuna elua.  1.  Ua hiki hou mai o Gabaliela ia Daniela, pauka 21, ka mea mua hookahi no iloko o ka hihio o ka mokuna 8 i kauohaia ai e wehewehe mai i maopopo ia Daniela ia hihio, aka nae aole i pau kana misiona i hoounaia mai ai.  2.  Ua olelo o Daniela no ka hihio ma ka hoomaka ana ma kahi ana i ike mua ai i ka anela.  A o keia wahi oia no ka hihio ma mokuna 8, oiai aole he hihio e ae i komo mawaena oia a me keia e ole ia nei.  3. Olelo mai la o Gaberiela,  "Ua hele mai nei au ano e haawiia oe i ke akamai ame ka naauao,"  a o keia no ka hana mua ana i hele mai ai e hooko ma ka mokuna 8, aka, no ka nawalili ana o Daniela ua hoopaueeia.  4.  

            Ia manawa no ka anela ikuhikuhi hope aku ai i ka hihio o ka mokuna 8, me ka olelo ana "e ike oe a e noonoo hoi"  "ika hihio."  5.  "Uahoo maka aku la oia e wehewehe i ke ano ma kahi ana i hooki ai maka mokuna 8, oia hoi, ka houakaka ana o ka manawa o ka hihio:  "Ua hoopaaia maluna o kou poe kanaka he kanahiku hebedome."  O ka huaolelo i unuhiia mai "hoopaaia,"  o kona ano maoli ua "oki ia aku."  He kauahiku hebedoma i oki ia aku.  Mai ke aha?  Mai ga la 2300.  Ma kahi ana e hoomaka ai o ke 70 hebedoma, ma ia wahi hookahi no e hookumu aku ai na la 2300.

            Ua hoomau aku la o Gabeliela e hoike aku ikahi e hoomaka ai.  I ka manawa a ke kauoha e puka ae ai e hooponopono hou a e kukulu ia Ierusalema, oia ka hoomaka ana o na hebedoma he kanahiku.

 

            Ua hala ma ke ao hoi ole mai o P. Fernandez, he kamaaina a he kupu oia hou e ka ua Kukalahale.

 

KE KULANA O KO KAKOU MAU HUI KINIPOPO E KU NEI.

            O keia malalo iho nei ke kulana o ko kakou mau Hui Kinipopo i keia manawa, ka nui o ka lakou paani ana, ka lakou mau paani i lanakila a me ka lakou mau paani i haale; mai ka hoomaka ana mai o keia Kau Kiaipopo a aiki i keia la: 

Hui                  Lanakila                      Haule               Paani

Honolulu                     1                             1                               2

Kamohameha              3                             0                               3

Hawaii                         1                             2                               3

Cresoent                      0                             2                               2

            E nana ae o @ makamaka i nalewale na wahi lio, e makaala ae i ke kii iloho o ka Pa Aupuni o nau auanei i ke kudala ia.

 

I KO MAKOU POE LAWE PEPA

 

            I mea e hoohewahewa ole ai ke makou poe lawe pepe, ke hoike aku nei makou i ko makou mau rula hou no keia mua aku, a he mea pono i ko makou poe lawe ke heluhelu pono me ke akahele, oiai mamuli o ka nui o na hemahema i ike ia, ua hoololi ia na rula o ka pepa e like me keia malalo iho:

            He kuike ka uku pepa a e ukuia hoi ma kela a me keia pule, ina i ka luna a me ke keena nei paha;

            Aole e makou e ae i na hoopanee liilii ana, no ka mea ina no he nele mai ma kekahi aoao, oia haawina hookahi no ka makou e panee aku ai ma ko makou mau luna a me ke makou poe lawe.  O ka lohe ka loaa, o ke kuli ka make.                        Ma ke Kauoha.

 

KO MAKOU MAU LUNA LAWE PEPA.

 

            Oiai ua hoopauia kekahi mau luna o KA LEO O KA LAHUI, a ua paku'i hou ia mai he mau luna hou, nolaila no ka pomaikai o ko makou poe heluhelu, a i hoekoia ai no hoi ka pono a pau, ke hoike aku nei makou i ka papa inoa o ko makou mau luna e like me keia malalo iho--

D. Kahaleluhi                          S. Kua

J. W. Keanu                            Wile Buki

J. Samoa                                  H. Kalei

                        Ma ke Kauoha.

 

HE HOIKE AKU I KA OIAIO.

 

HONOLULU, Aperila 4, 1892.

            Ke hoike nei keia, owau o ka mea nona ka inoa malalo iho, i kumu e hooia ia ai na hana kamahao a Mr. Marcus W. Lowell, a i mea hoi i maopopo ai i ka lehulehu, ua lawelawe lapaau oia i ka'u wahine mare i ka makahiki 1886, mahope o ka loaa ana iaia o kekahi ma'i i oleloia he ma'i hookaawale ohana, ua lapaau iaia.  He mai makahiki kona loohia ana i keia ma'i, a iloko o hookahi mahina, ua hoopakele o Mr. Lowell, mamuli o kona aloha i kuu wahine iloko o ia manawa.

            No ka oiaio o keia, ke kau nei au i ko'u inoa.

JOHN KAHIKINA KELEKONA.

 

HOOLAHA PA AUPUNI.

            E ike auanei na kanaka a pau, eia ma ka pa aupuni o Makiki nei kekahi lio hele hewa, lio kane ulaula he elua wawae kookoo hope, he 2 wawae eleele mua, hao R kuai hope akau, mahope o keia kuni ua kaha ano e ia me he kaha la mawaena o ka @.  O ka mea a mau mea nona keia lio o kii koko moi e hala na la he 15.  E kuai kudala aku no au ke hiki aku i ka la 6 o Mei 1892, hora 12 awakea Poaono.                

                                                D Kaoao.                     Aperila 26, 1892.       aper. dly. tf

 

MAU AINA PA HALE.

            He mau aina Pahale keia ma ke Alanui Makilia, a o ka poe o makemake ana i ka aina i wahi noho ne lakou, e ninau mai la.   

R. W. WILIKOKI                                                                 mar 13 2wk@d.

 

HOOLAHA HOU

E ALA, E ALA,

B. F. Ehlers & Co--PAINAPA.

HELU 99 Alanui Papu.

            E Hooloke hou mai e na MAKAMAKA, mai ne a lokaina, e hele mau mai no oukou e ike la PAINAPA, no ka mea, ke kanaka eia i noho a kamaaina i keia kulanakauhale.

AIA MA KONA HALEKUAI NA

            Papale Wahine

Kinamu Nani  8 Ia                                         $1.00

Kalakoa Nani 18 Ia,                                          1.00

            E kua aku ana MAKOU i ko makou mau waiwai a pau no @ kumukuai i haule iho i ko lakou mau Kumukuai mua.

            Na Palule &2.50 he $1.50 wale no, a e na Palule $1.50, he $1.00 wale no.  Ke ike mai la oukou i ka emi loa ana.

Kupaianaha maoli keia emi naaupo ana e hele koke mai, nele au@ oukou.              

                                    B. F. EHLERS & CO

 

Na Lako Lole Hou o'ke Kan

Makalii.

 

Ku Ka Paila!  Hana ka Haawe !!

 

E Ohi Oe a luhi ko kino

 

E Weheia Ana ke Kuai Ahulau Nui o n aLole ma

KA HALEKUAI WAIPAHE O

            N. S. SACHS.

 

            He oluolu me ka Holopono ke Kumukuai, oiai o ko makou Makia ia.  Nolaila hele mai a pau i ikemaka i ka makou mau waiwai hou o kela a me keia ano, he ole ka lohe pepeiao.  E alawa iho i kekahi o ka makou mau kumukuai e hoike aku nei.

NA LOLE KINAMU e kohu ai ka hoohehele ana ma na alanui e ke kulana@hale nei.  Na Lole Papamu o na la maka kanaka nui a me na Lole Kakou Lo@ o na ano a pau, e kaha ai ka maka o na opio o ka aoao oaioa.

He  6 I-A                                            $1.00 wale ao.

NA LOLE MAKALENA Koekeo o na ano ki@kiko a pau a ka manao e hema ao ai, he makepono lea ke kumukuai, eia hei.

He 5 I-A no                                        $1.00 wale ao.

NA LOLE NAPA SILIKA i kakou aulii o na ano a pa, a i hiki hoi he helu ia me ka pilikia ole, o ke ano hou lea mai nei e keia au hou e @ aku nei.

He 6 I-A no                                         $ 1.  wale ao

 

Na Lole Eluele Hinuhinu Pua Puni (@t@ea) me ka no wale panio mikiai ia e he ano maikai ioa, he 1 i-a no 35 keneta.

Na Lole Nuluaipa la a palua o na ano a pau, pukui anu o ke kukauai@a, a he hea kuwili no ka lima kaha kanaka o K@kepa, he 6 i-a no $ 1.00 wale ao.

Na 1 ole kalunakuna ano Hapa Kamikau, o ko ano hou mau nuii laha mua ola, a mao ola hoi ke holaila he 1 i-a no 15 keneta.

A he nui wale aku na Waiwai Hope ka a no ua Paikiui Hou ka i luna mai ani a makou, a makou hoi e kuai aku ao ma ka kunaukuai @ oe o makemake i papale nou, e hale mai i o makou nui, he piha papale makou o noho aku nei, mai ke na Lole make @ a ke @a kamalii i p@a @ i ka h@ @ia i @ ao i ko kekahi mau helukuai o ao e lako @i o kela Aupuni, a mau @ wae elike me kou makemake.

            Na Papale Kapu Lu@a i kin@ m@aia, aohe he luhi i koa, @ kau wale ao @ i ke pao kule ana, @ $ 1.35 a pii aku.

            Na Papale o na P@ a pau i ho@aila elike me ke kauoha, @a Papale i Ke mu lima m@liia a me ua le Papale Hawaii o na ano a pau, he hapa@a dala wale ao ka@kau.

                        E  na hoaloha, e kipa, e ike kanaka i ka nani o Aipa, he oia ka loha p@p@ia@.

:N. S. SACHS:

3@-d@                                                                                                                       @ Alanui Pepa, @.