Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 453, 13 May 1892 — Page 4

Page PDF (1018.58 KB)
This text was transcribed by:  E K Soares
This work is dedicated to:  Hannah Spalding Soares

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

KA LEO.

 

John E. Bush

I una Hooponopono a me Puuku.

 

HONOLULU, MAY 13, 1892

 

MOOLELO HOONANEA

O KA EUEU

MASANERO.

Ke Kameha'i o Italia

A I OLE,

O ka Lawai'a Kaulana loa o Napela.

 

MOKUNA XVI,

Ka Kakela Nuovo-Hoomanuia ke

onono o ka aina 0 Dama Palakiko

imua o ka Vicaro@_

Hanalaoa ko Keiki'lii

Dona Iu@@'a Fanado@a,

            Me keia mau olelo a ua cadinola nei, kaai ae  la oia iaia iho, a nalo aku la no kahi a ke duke e noho mai ana.

            O na wahi koena koa i koe o ko duke, aia lakou a pau iloko o ke keana hookalokalo kahi i pukaikui nui ai, a he la welawela loa ia ma kulanakauhale o Naplea.

            Loaa aku la i Aki-bihopa ka Vi@@@ ma kekahi wahi o loko o ke kakela Nuovo, o kakilo pone ana maluna o ka lahui kanaka Nepolitana.

            Mamua o ka hiki ana aku o ka monoka imua o ke cadinala, na hoea e ao la imua ona ke keikialii Dona Iuana Fanodeso.

            E Fanadeso, hoaha mai nei na mea au i ike mai nei na mea au i ike ai ma keia hope mai nei?

            He manaolana no ko'u, aole no paha i lawa kupono loa keia mau wahi kauna hoa i koo no ka hoala kana hou ana aku, wahi a ke duke i pane aku ai.

            Ia aua e kamakamailio ana ia wa no ka wa loihi, ua hiki mai la ka moneka mawaho, a oia ka Iuana i pane ae ai, eia ao ka moneka mawaho i keia wa.

            Ua hiki; e ae aku iaia e komo mai iloko nei, wahi a ke duke o Aooaa.  He mea oluolu no ia ia Fanedesa ka ike ana aku i ka moneka.

            Mahope o na hoolauna oluolu ana mawaena o lakou ua haalele koke iho la o Dona Iuana Fanedesa i kahi o lakou e akoakoa ana, a kaha aku la e hele, a hahai aku la ke duke a me ka moneka mahope o ke keikialii o Sepania.

            Noho iho la ke duke nui maluna o ke kaa o ka pukuniahi, a ma kona aoao akau ka aki-bihopa, a me kona aoao hema kana hunona, ke kane ana i manao ai na kana kaikamahine.

            A mamua pono o lakou i kupono ae ai ka moneka me kona poo i uhi ole ia, a kulou iho la kona poo ilalo o ka honua,

            E Doma Palakiko, ua hele pololei mai nei anei oe mai o Masanero mai?

            Ae, mai laila io ne au i hele mai la e ka siginoa.

            He mana no anei i loaa mai nei ia oe ma kona inoa o hana i kekahi hana nui?

            Aole mana i loaa ia'u pela, aka o ke poo o ka lahui kanaka, o hana penoi ana no oia i kuikahi nona iho me kou kiekie.

            A ina e ao oe, wahi hou no ana, alaila e halawai pu ana oe me ia ma kekahi kahua akea, ma ka luakini o Santa Dominica; a i ole pela alaila ma kekahi kahua kupono mawaena o kakala Nuovo a me ka pa alii Vicaria.

            Aole no ka hoi oia e hiki mai ana ia nei?

            Aole, e ka duke.

            Ia wa i huli ae ai ke duke a pane aku la i kana hunona me keia mau olelo:

            Ua haawi aku anei oe i kekahi kauoha i na koa e hoomakaukau ia no ka hoouka ana i kekahi kaua ma ke kulanakauhale nei?

            Ae, e ka mea mahaloia, ua makaukau na mea a pau, a ua hoopiha ia lakou me na uhane hou a ikaika, a e hana aku ana lokou i ka lakou hana i mau mau.

            A e ike ana auanei oe, na hala ka wa o ke kaniuhu, a e puka aku aku ana kakou i ke ae laelae o ka maha.

            Ae e nana oe o na koena kou i koe iho, e pono lakou e kiai pono i na poo kipi e noho nei iloko nei o ka aina.

            E malama pono me ko akahele loa, no ka mea ia'u i maalo mai nei ma na alanui o ke kulanakauhale o Napela, ua halawai mai au me ka lohulohu o na kanaka koa a pau o pupupu ana ma ke alanui o kahea ana ia Masanero, e hele mai o alakai ia lakou no ke kakela Nuovo no ke kaua ana, a ke manao maopopo loa nei au, ina e ala hou ana keia mau mea a olua e kamailio nei, alaila i hai aku au ia oe, aole loa he sepania e pakele mai ko lakou mau lima mai, wahi a ka moneka.

            I ka lohe ana o ke duke nui o Acosa i keia mau olelo pai a ka moneka mahope o Masanero a me kona mau koa, ua aka hoohenehene mai la oia.

            Pela no, maluna pono iho no 'ou kau e akuaka la, no Masanero la ua maopopo ia'u kona mau manao a pau, ua lehulehu kuu hoao ana e kulai kona mau manao a pau aole nae e loli iki, a ke paa nei no kona manao e noo imua a hiki i ka lanakila ana.

           

KA MAKOU MAU LUNA LAWE PEPA

            Oiai ua hoopauia kekahi mau luna o KA LEO O KA LAHUI, a ua paku'i hou ia mai he mau luna hou, nolaila no ka pomaikai o ko makou poe heluhelu, a i hookoia ai no hoi ka pono a pau, ke hoike aku nei makou i ka papa inoa o ko makou mau luna e like me keia malalo iho-

D. Kahaleluhi  S. Kua

J. W. Keanu    Wile Buki

J. Samoa          H. Kalei

Ma ke Kauoha.

 

KE KULANA O KO KAKOU MAU HUI KINIPOPO E KU NEI.

            O keia malalo iho nei ke kulana o ko kakou mau Hui Kinipopo i keia manawa, ka nui o ka lakou paani ana, ka lakou mau paani i lanakila a me ka lakou mau paani i haulo, mai ka heomaka ana mai o keia Kau Kinipopo a aiki i keia la:

Hui                              Lanakila          Haulo  Paani

Honolulu                     1                      1          2

Kamehameha              3                      0          3

Hawaii                         1                      2          3

Crescent                      0                      2          2

 

HOOLAHA PA AUPUNI

            E ike auanei na kanaka a pau eia ma ka Pa Aupuni o Makiki nei kekahi mau lio helehewa, lio k ulaula paa na wawae i kapuai hao. I wawae keokeo mua hema, keokeo hapa ma ka wawae ho@@ ak., kiko keokeo ma ka lae hao ano e, kuni aoao ak. o ka a-i.  Lio k hulupala ulaula paa na wawae i kapuai hao, 2 wawaa keokeo hope, 2 wawae eleele mua, hao ano e kuni hope hema kookoo lokihi ma ka lae; Lio k. ulaula hauliuli kikokiko keokeo na wawae mua, i wawae keokeo hope ak.  Paa na wawae i kapuai hao.  Hao T kuni hope hema kikokiko keokeo ma ke kua aoao ak.  Lio k. eleele 3 wawae keokeo kiko keokeo @@@ ka lae hao manamana ano e, kuni hope hema lio k ulaula 2 wawae eleele mua, 2 wawae keokeo hope, keokeo lokihi ma ka lae, hao kuni D hope ak.

            O ka mea a mau mea nona keia mau lio e pono e kii koke mai, o hala na la he 18, e kuia kudala akea ia aku no ke hiki aku i ka la 13 o Mei, 1892, hora 12 o ke awakea Poaono.

D. KAOAO,

Luna Aupuni.

may3

 

HE HOOLAHA I KE AKEA.

            E ike auanei na ano lahui a pau, e noho ana ma ke Aupuni Hawaii, mai na kane, wahine, a me na keiki; i loaa i na ma'i o keia a me keia ano, e nana mai i ko'u Keena hana. aa na'u e h@@@ aku i na ehaeha a ka ma'i maluna o oukou e na makamaka, he hiki ia'u ke lapaau i na ano ma'i a pau, ma'i iloko o ka opu, hu'i ke kino, aki iloko o ka iwi, eha o ke poo, ma'i wahine a pela aku.  Mai hoololohe aku e na hoa, hele mai hookahi, hele mai elua, hele mai no a pau loa; he oluolu ka auhau, ke hui me ia ma na kukai olelo ana; na makaukau wa o pulama mai i na kono ana mai mai na Mokupuni mai, me ka eleu a me ka hikiwawe loa, he makamaka a he hoaloh@ maikai no oukou e na Hawaii.

Owou iho no,

DR. LEONG KENG TONG.

Helu 40, Huina o na alanui Kamika mo Hotele, Honolulu, Oahu.  Aug 31.  1v

 

HOOLAHA. HOU

E ALA, E ALA.

B. F. Ehlers & Co.- PAINAPA.

HELU 99 Alani Papu.

            E hoolohe hou mai e na MAKAMAKA, mai no a lokoino, e hele mua mai no oukou e ike ia PAINAPA, no ka mea, he kanaka oia i noho a kamaaina i keia kulanakauhale.

            AIA MA KONA HALEKUAI NA

            Papale Wahine $1.00

            Kinamu Nanii 8 Ia $1.00

            Kalakoa Nani 18 Ia $1.00

            E kuai aku ana MAKOU i ke makou mau waiwai a pau no ke Kumukuai i haule iho i ko lakou mau Kumukuai mua.

            Na Palule #2.50 he $1.50 wale no, a o na Palule $1.50, he $1.00 wale no.  Ke ike mai la oukou i ka emi loa ana.

            Kupaianaha maoli emi naaupo ana e hele koke mai, o nele auanei oukou.

 

Na Lako Lole Hou oke Kau

Makalii

Ku Ka Paila!  Hana ka Haawe!!

E Ohi Oe a luhi ko kino

E Weheia Ana ke Kuai Ahulau Nui o na Lole ma

KA HALEKUAI WAIPAHE O

N. S. SACHS,

            He oluolu me ka Holopono ke Kumukuai, oiai o ko makou Makia la; Nolaila o hele mai a pau i ikemaka i ka makou mau waiwai hou o kela a me keia ano, he ole ka lohe pepeiao.  E alawa iho i kekahi o ka makou mau kumukuai e hooko aku nei.

            NA LOLE KINAMU e kohu ai ka hooheheloana ma na alanui o ke kulanakauhale nei.  Na Lole Papamu o na la maka kanaka nui a me na Lole Kakaa Loloa o na ano a pau, e kaha ai ka maka o na opio o ka aoao oolea, $1.00 wala ao.  He 6 l-A

            NA LOLE MAKALENA Keokeo o na ano kikokiko a pau a ka manao o hono ae ai he makepono loa ke kumukuai, oia hoi, $1.00  He 5- I-A no

            NA LOLE HAPA SILIKA i kakau aulii o na ano a pa @ a i hiki hoi ke holoi ia me ka pilikia ole, o ke ano hou loa mai nei o keia au hou e nee aku nei, $1. wale no.  He 6 1-A no

            Na Lole Eleele Hinuhinu Paa Puni (Sateen) me ka nowelo panio mikioi ia o ke ano maikai loa.  he 1 i-a no 25 keneta.

            Na Lole Huluhipa lo-a palea o na ame a pau, pukui ana o ke kaluna @@@, a ke hoi kuwili no ka lima haha kanaka o Ma@@@@@, @@ @ i-a no $1.00 wale no.

            Na Lole Eleele Hinuhinu Paa Puni (Sateen) me ka nowelo panio mikioi ia o ke ano maikai loa.  he 1 i-a no 25 keneta.

            Na Lole Halenalena ano Hapa Kanikau, o ke ano hou mai nei i laha mua ole, a nine ole hoi ke holoiia he l i-a no 25 keneta.

            A he nui wale aku na Waiwai Hope loa a me na Paikini Hou loa i loaa mai nei ia makou, a makou hoi e kuai aku ai ma ke kumukuai haahaa lua a makepono, Ina oe e makemake i papale nou, e hele mai i o makou nei, he piha papale makou e noho aku nei, mai ko na Leda maka onaona a ko na kamalii i paa mua i ka hoonaniia i oi ae i ko kekahi mau halekuai e ae o loko nei o keia Aupuni, a nau e wae elike me kou makemake.

            Na Papale Kapu Luina i kinohinohi muaia, aohe he luhi i koe, he kau wale ae no ke poo hele ana, he $1.25 a pii aku.

            Na Papale o na Paikini a pau i hoonaniia elike me ke kahoha, na Papale i Humu lima maoliia a me na le Papale Hawaii o na ano a pau, he hapalua dala wale no ka auhau,

            E na haloha, e kipu, e ike kumaka i ka nani o Aipo, he ole ka lohe pepeiao.

N. S. SACHS

373-dti.                                                           104 Alanui Papu, Honolulu.