Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 458, 18 May 1892 — Page 3

Page PDF (992.11 KB)
This text was transcribed by:  Kaiwi Pang
This work is dedicated to:  Kupuna Mary Ann Kauluwehi Aki Kalama, Founder AOKHCC

Nu Hou Kuloko.

Hanahana malia ko luna poe ma ka la inehinei.

Mai ole e puhi na hana  puhi ohe  hoekuku I ka po nei, ina  I kalae loa a lani a ahuwale na pae opua.

Nui ka lealea o na Bana I ka laua hookani hui ana ma ka pahale o Hotele Hawaii.

Ua hala aku no Hilo ma ka la  inehinei, o A. W. Richardson, ke Kanikela  Amerika I hoopauia.

Ma ka la Sabati nei, Mei 15, ua hanau mai la na ka wahine a Otto A. Gruef o keia kulanakauhele, he keikikane.

Hoehaeha naau no hoi kau mau hana e ke hoa, noonoo ole “io oe o ka hoa I alo pu ai i ke anu me ke koekee a me ka wela a ka Ia, a pela iho Ia ka oe e hoomaka-e m@ me ka lei aloha a kaua.

O Mr. J. F. Morgana, kekahi o na kamaaina o keia kulana kauhale, ua huli hoi mai oia ma ka Ausetera o ka Poalua nei, mai kana nu@ ai pokole aku nei no ka Hikina.

E ike ia no kekahi mau pohaku ako`ako`a a ka mea e` awa I kulaa mai ai mai ka nuku mai o ke awa, ma hekahi o na puka anian@ lako kakau o Sopa ma ke alanui Kalepa.

He nmikumamawalu mile o ke alan@@ o Kilauea i pau i ka hana ia me ka maikai a me ka mahalo ia. Ua ku ka mahalo ia Mr. Moore kokahi o na kanaka o ka Aoao Lah@@ Hawaii Laberal@.

He hauk@ awi@ aku nei keia a ke Kinau, no ka mea e L @ koke mai ana oia I keia Poalua ae, he hookahi hoi la mamua o kona manawa maa mau.  O ke kumu o keia awiwi, i loaa ai ka mokuahi Anaeteralia oiai oia e haalele mai ana keia awa ma ke awahea oia la hookahi.

Ua malama hoomanao ae o Mr. M. Oka o keia kalanakauhale I kona la hanau ma ka po Poaono nei, a ua nui na hoaloha a me @@@ makamaka i komo pu aku ma ka hoomanao pu ana.  Mawaena o na makana I huawiia aku iaia, he meaono kekahi, a i ka weheia ana iho, ua hoopihaia o loko me ka hua oka.  Hu ae la ka aha.

He umikumamalima tausa @i a oi aku ka nui o na okua kaahele I manao ia e kaalo iho ana ma kea lo o keia Paemoku, no ka nele I ke awa kupono e komo ai na mokuahi lawe ohua.  O Hilo wale no kahi kupono e hiki ai ke komo keia poe moku nunui, E hooni o Hilo, I loaa keia pono ia oukou, eia ka Aoao Liperala ua nakaukau e kokua I ka pono a me ke kauike.

Ua Ma@ ia ka mea kakou moolelo o Ma@, e kipa mai ma keia keena me ka paa pu mai i kope o ko moolele.

Eia  ke hanaia nei kekahi palapala kii aina o ke kulanakauhala nei, e Mr. Dove.  E hoounaia aku ana hoi no Kaleponi, a malaila e hana ia ai maluna o ka pohaku a pai ia.

Ua ku mai ka mokuahi o ka la inehinei, o Mr. Ovide Musin a me kana wahine.  O keia Musina ka mea nana ka aha mele o ka po o ka la apopo e makama ia ana maloko o kaMele Hale Hou,

Ma hekahi o kela mau po ahu nei, ua hopuia o Gus Aea ma kona wahi noho ma ke Alanui Ema, no ka lawelawe I ka pu panapane a pakele mai make kekahi opio ma ka inoa o Davis.  O ke kumu o keia, no ka waiona mai.

E heluhelu ae I ko makou mau manao heluhelu e puka aku nei i keia kakahiaka, ua hele a pihp pono I na kohi kelekele a ka Puukolu, hoonuu ia iho I kena, hoolawaia iho a pau ka ono wai

He kuaua koikoi ko ka auina la onehinai a me ka ponei, ke hele la a opili ko makou mea hau pepa, a pula heke hoi ko makou mea wili pepa.  He hoailona keia e hoike mai ana I ko ke Akua hoomanawanui.

Ua  haalele o John Comacho i kona kulana kuke nui no ka Hotele Hawaii mahopeiho o kona noho lawelawe ana no ia kulana no kekahi mau maka hihi loihi i hala ae nei.  Aka nae, ma ka la inehinei,ua hoopiha hou ia mai kona hakahaka e kekahi kuke o ka papa kiekie mai Farari mai.

Ma ka Poaiua iho nei, o@ i kekahi opio ma ka inoa o Ka@ . e nana ana i kana uwa@ mamua iho o ke alo o ka hale kuai ko o Mr. Hone ma ko alanui Kalepa, ua holo  pukalaki mai la kekahi mau iho elua a hookui me ia ma ka wawae, a nir@u aku la oia iluna o ke alani  e like me ka hoi.  Aole nae he poino i hanaia.

Ua hoike ae kekahi wahine imua o ka makai i kela mau la aku nei, nona ka inoa o Mrs. A. May.  i ka wehe ia ana o kona mau opeope a me ka aihue ia ana o kekahi  mau lako hoonani, ma keia huli hoi ana mai nei a ke Kalaudine no keia awa.  Aole he meheu o loau ai ke kihue. 

He wahi paina ka Mr. Whaley i haawi ai i kona mau hoalauna a hoaloha kakaikahi o ka Ilamuku a me Akoni Rosa, a me na auna hulu like kai ua paina la, pela mai ko makou kiu.  Ua ike iho makou ua hele a “luuluu Hanalei i ka ua.” o kekahi o na hoa, ke l@ koke la na poi wai a lakou mawaho koke iho na o ka ipuka hale, aole i mamao aku. 

Na L@@@ o w@@@

Hale L@@@

Ua 30, ‘92

KIKIHALE

Halemano e 2, Wakamada, D. W., @@@, K@@@

KAUKAKAPILI

Kamalea, Kale Awa, Kapai, Waehila, Meleana, Kehaulike, Keaho

KAKAAKO

Mrs. Telis, Matie, John  Polalola, P.  KeKauilahi, Kahili, Kauahi.

KALIA.

D. K@@, Kalei, Kaholelio, Kaina, Kuiolia, Kalehuamanu.

WAIKAHALULU

Ioena Kahele, Hinai, Kalili, Kekauawikani.

PEPEULA.

Kaahanui

MAKIKI

James Kananuu  Kauhane

KU@AWAI

S. K@@@   Mahiei

KULAOKAHUA

David Liwai   Keoki   S.S. Keau   E Kekai

APUA

Kaaihueai 2   Kaeaka  Kalauao

ALANUI

Aliona Pake   Kalai  K Mahiai

Auwaiolimu

Keapu    Peter Davis    Keapo

PAUOA

Hawea   Kahuakai

KAOPUAUA.

Kelalaina    Pohaku    Hiram Kauai   Miss Laa

NIOLOPA

Kailianu    Kahananu

LELEO

Lahela Moke

KAWA

Kapahu Lilia

PALOLO

Kapa

KAAKOPUA

Lukela Kaaimanu

KAPAMOO

Loka Ohiokalani

HAIMOEIPO

Kaahanui

ULAKOHEO

Iosia Kini

MOANALUA

Ioela Haunanaka

MANAMANA

Kekuewa

KAULUWELA

Kapsea   Kahaawiaupuni    Kaiakaumaka    Liwa

KAHEHUNA

Lekalia Moke    Helekahi    S K Silver

KEPOHONI

M Kaoia    Hake Akin

KAWA

M r Palau   E E Poka   Kaaiawaawa

KAMAKELA

Daniela

MONOA

Kolii   Kapopo

WAIKIKI

Khia Mahoe

KAMANUWAI

Willian Laeha    Koa    Kaua    Hanaulalani   Kapahukeleawe   Kahelemauna

KAWAIAHAO

Daniela K    Heneieiaka    Jessei Awelahama   Welanika Lokea   Laieikawai   Kahaleka    Luep Kaikai  Katlinaoa    Peter Kaina

KAPALAMA

Antione J.U.   Unauna 3,   Kama, Kahoowalewale, Hulili, J. Kamauuwai, Ah  Fat  Kaumaka, Poai, Kuhia Waialoha, Paahao, Kamaluma, D. Lukela.

HONOLULU.

Kamuela K@nab@rk, K. Maka, Paakea Alapai, Keoholana, Mary Koalii, Pualinui, Kalawaia, Kahina, Kamekea, Malepi, Keala, Kualanika 2, Malehi, Komo @pana, Kahakili, D.M. Kaheeka, Kaiu Nawelu, Pamalo, Pakika (Jap).

O ka poe na lakou na Leta maluna @@ o nimau mai ma la Leta I Hoolauaia.

WALTER HILL, LUNA L@@@ Nui     may 13  td.

NA PAIKINI HOU

NA PAIKINI HOU

O NA ANO A PAU, E KINIKOMU AI O HE ANO AHIAHI

LOAA NO MA KANI

CHAS. FISHELS,

KINI I ALANUI PAPU A ME HOTELE.

Ko makou kelekuai ho@@ ana ma o Mr. Chas. J. Fishels ia wai hou loa ke makou i loaa @@ nei @@

Na Kinamu @@Na Kalekoa Malina @@

Nanahe o na @@@

E huea pau ia aku ana hele mau waiwai a pau @@@@

Lede kekahi, pau pa aku hoi me na keiki, mau @@@@ Hula I Mana.

E hele mai I hookah, e hele mai no a pau loa, mai ke nui a ka liilii. Chas. J. Fishels.

350 tfd                         Halekuai alakai o na kumukuai haahaa loa.

HOOLAHA NO KA MANAWA.

EEGANA & GUNN.

ALANUI PAPU Na Hale Hou o BURUA MA, Helu 100

MAI A MAHOPE AKU O KA LA EKAHI O APERILA, E HOOKELE ANA MAKOU I KA MAKOU KUAI ANA MA KE DALA KUIKE WALE NO.

                Ua makemake makou e hookaa ia na bila e aie nai ia makou ma ia wa

E hoomai ia aku no ko makou kuai hoopau ana a hiki i kala mau o Aprila.

I loaa ai hoi he kowa kupono no na WAIWAI HOU o kela ano keia ano ke nui loa, i kupono hoi no ke Kau e linohau ai:

Na Mikilima aulii,

  Na Ribine hoohuelo,

    Na Lei-a`I, na Silika pahee,

      Na Paa Lole Huluhulu pahea o na ano like ole.

        Na Kaainaea a na ono a pau,

           Na Paku nanahe no na moe a hoopulolo ai,

Na pale puka-aniani a me na pale puka koeno, a kinikoku ai ke nana aku,

  Na Paa lole hoopumehana o na kama a kakou, hui pu hoi me ka panio

Na papale.

Na papale kapu,

  Na papale hulu,

    Na Eke paa lima,

      Na Paiki ili palua kupono no ka holomoku

      Na A`ikala o na ano a pau

       Na Ka@@ hoopumehana, o na ano ho nui,

PELA AKU                            PELA AKU                           

HELE MAI HOOKAHI, HELE MAI ELUA, HELE MAI NO A PAU LOA.  E WAE OE NOU IHO, A KU I KE KOIKOI.

ALAILA HIU AE, LAWA NO A LILO.

E hele mau e ike I makuai hookaule nui ana a makou kukala aku nei I kea lea:

EGANA ME GUNN.

ALANUI PAPU, EELU 100                           `85-fwd