Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 461, 23 May 1892 — Page 1

Page PDF (961.04 KB)
This text was transcribed by:  Kealii Sagum
This work is dedicated to:  Awaiaulu

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

Buke II. HONOLULU MEI 23, 1892 Helu 461

 

HE MOOLELO NO KE KEIKIALII

 

AWAREDA!

 

a me

 

KA UI LEILA

 

o N@@

 

(@)

 

MOKUNA VII.

 

Ke noi no na Pule Elua-a me ka Huakai ike a ka Ipo i ka Ipo.

 

            No ka mea he kue ia hana i ko makou manaoio ana,

            Oia wale no ke kumu nui i ae ai kou luna ikehala o keia wahi mehameha kahi kupono no maua. i ole ai mau e huikau pu iloko o na lawelawe pili hoomana ana a ko Norewadi nei poe.

            Ma ko mau manao, he hookahi no Akua Nui-oia no ka makua, ka mea nana hana na mea apau: a ma o kana la o Iesu Karisto i hoouna mai ai oia i kana euanelio i ke ao nei, i loaa ai ke ola i ka poe e hoolohe ana i kana mau kauoha a e malama ana hoi i kona mau kanawai.

            O ko makou akua, aole oia i hanaia, aka he mau loa oia a e mau loa aku ana no, aole he hoomaka ana, a aole no hoi ona hopena.

            Nolaila, o ka poe a pau e manaoio aku ana iaia, ua lilo ke ao nei me kona mau ehaeha a pau i mea hauoli no lakou, a o ka hewa oia ko lakou mea makau.

            No ka mea, o ko ke Akua enemi ino ia.

            Pehea o Kaberana, he kanaka pono anei oia?

            Wahi a Awareda i ninau mai a me ka leo haahaa.

            O Kaberana, he kahunapule oia @o Odina, a he kilokilo nui hoi oia no Wavela nei, wahi a Kamila i pane mai ai.

            Ae, aka he kaula oiaio anei oia?

            Wahi a Awareda i ninau hou mai ai.

            E kuu keiki, he mea makehewa ia’u ke hahai aku i ka haina o kau ninau.

            No ka mea, ke ole au e kuhihewa, ua oi aku ka maopopo o ka haina ia oe mamua o’u.

            Mai makau i ka hahai mai i ka haina o kela ninau iaia e kuu makuahine maikai.

            No ka mea, ma keia whai mehameha kanaka ole, a malalo hoi o ka @ o keia hale, o kau mau mea huna a pau e kamailio mai ai, aole i lohe hou ia e kekahi mau pepeiao @ mawaho o kakou nei.

            Nolaila ke nonoi aku nei au ia oe e hahai mai i ka haina o kau ninau @ heaha la o Kaberana?

            E kuu keiki, @ loa aku paha @ o ka mea hiki ia’u ke kamailio aka e hoike aku @ i ko’u manao maoli.    O ke Akua nana i hana i ka lani a me ka honua a me na mea a pau a o kona mau kanawai wale no i haawi mai ai i na kanaka, maloko wale no olaila e loaa ai i ka poe manaoio iaia ka hauoli a me ka oluolu o ka noho ana ma keia ao, a pela no hoi ma kela ao aku.

            Aka, no kela Kaberana, he hoole akua maopopo oia e kuu keiki, a ua like oia me kekahi leopaki ka paumaele imua ona.

            Pololei, he apokaka maopopo oia no keia ao.

            Wahi a Awareda me ka hehi ana o kona wawae iluna o ka papahele me ka ikaika

            Aole o’u manaoio i kana mau olelo a pau, a ua hoohalike au iaia me kekahi Satana, mai kela manawa ai i lohe ai i ke Akua a olua e hoomana nei.

            Aka, e kuu keiki, wahi a kamila me ka luli ana o kona poo, aole paha kou mau makaainana e ae mai ana ia oe e haalele i ka hoomana ana ia Odina?

            Aole nae o Odina he kanaka no i hanau ia mai e ka wahine?

            Wahi a Awareda i ninau mai ai @ Kamila.

            Aole anei no kona lanakila mau iloko o na hooili kaua he nui kona mea i hoomanaia ai?

            Aole anei he hiki no ia’u ke hana ia mea hookahi elike me ia?

            Ua lohe au i kona moolelo a pau au e kamailio mai nei, wahi a ka wahinekanemake.

            Ina oia he kanaka maoli elike me a’u, pehea oia i lilo ai i akua kiekie?

            No ke aha oe i ninau mai ai ia’u pela?

Aole i pau.

 

HE MOOLELO HOONANEA

 

NO

 

Ebena-Lo

 

Ke Keiki’lii o Arabia

 

A ME

 

ROVINA.

 

ka Ui o Dareba

 

@

 

He Nanea Kamahao no na Hoahanau he Kanalima.

 

            Aole nae he lala@ ia mai. ua like no ka nele e like me mamua; nolaila ninau aku la ua Ebena nei me ka pono ole o kona noonoo; auhea aku la oe e ke onaona?

            Eia no au ke lok@ ia nei e na pakaua eloelo a ka makemake palaualelo, wahi a ua nohea la.

            E kuhi ana au ua ahai aku nei ka Puulena. i kou aloha ole ino i keia liula e kau loihi aku nei.

            Akahi no ka oe a ike he mea hewa ia, o kau hoopaapaa ana iho nei ia’u mamua?

            E lalau mai hoi paha e kamailio nei, o hookuuia aku auanei e a’u ilalo a naha mai, o oe no o ka@a ke huhu ia mai.

            He paupauaho wale ka oe, mai hoi ha, wahi a ua nohea nei iaia i lalau mai ai i ke kiaha a lawe aku la mai ka lima aku o ke keiki Ebena.

            Nani wale ko kapa ana mai ia’u e ka eha koni he paupauaho wale, aka hai aku au ia oe o ka’u hana ia i ike he aholoa. ua hanaia e ko’u makua a lawa; hookahi no luu ana a ke ea no, pau ka ike ana i ke ao aina, wahi a Ebena.

            Makemake ino ina o oe ko’u hoa i ka upena uluulu, wahi a ua nohea nei a ka hoohena nui wale i panai hou mai ai.

            Anuanu makehewa ka ili ina o ka upena a ke kaipapau kahi kuleana a ka lawai’a e hele ai, wahi a ua Ebena nei.

            Aohe a’u pilo lawai’a, ua hiki ia’u ke a’o aku ia oe i na ano lawai’a a pau, mai ka lau a ka @ opae, no ka mea he kawa ia na’u i lele a opu.

            Nolaila, ina o oe me mi nei, aole lawai’a palahe ole o ka palu, no ka mea aole au e ike iki ana i ke anu a hiki wale i ka wa a Lehua e lawe aku ai i ka la e alohi nei mai a oe aku.

            Aohe no kau he hana he pepehi kanaka maoli no, wahi a Ebena.

            Mai manao hoi paha oe ia’u he mea ike ole i ka noonoo kai no hoi e hana no hoi au i ko’u makemake a k@ no hoi ke ola.

            Ake, hamau – ke lohe nei au i kekahi mea halulu, nolaila e nolaila e noho malie oe maanei, a e holo ae au iluna o ka hale kakela e nana ai, ke ole au e kuhihewa o ua pilikua nei keia e hoi mai nei.

            Me keia mau olelo maluna ae huli ae la ua nohea nei a holo aku la no ka puo’a o ka halekakela, me ka haalele ana iho ia Ebena e lomi ia ana e na manao pono ole he nui a ua nohea nei e hoolale ana i ke kumu o ka hana.

            Aole nae i liuliu ka nalowale ana aku o ua nohea nei o hale kakela, aia hoi ike hou aku la o Ebena i ua ui nohea nei i ki@i ana iho ilalo iaia ma ka puka aniani mua no ana i ike mua ai.

            Auhea oe, wahi a ua ui nei. me ke kaumaha a me ka minamina au e olelo hou aku nei ia oe e holo koke oe i keia manawa ma keia @ aku nei no ka mea eia ua punika nei ke noi mai nei me ka awiwi nui.

            Nolaila. ina he aloha kou ia’u, e like me a’u e hiipoi nei nou, e holo koke oe i keia manawa no kou ola, oiai ina aole e hiki ia oe ke hookaawale koke mai keia wahi aku e make mai ana oe, aole he aumakua e ola ai.

            Aole au e holo me he @ wale la, a hiki i ka manawa e hui kino ai he alo a he alo- a make paha au iaia a i ole oia paha ke make ia’u.

            Mai hookuli oe i kuu olelo, wahi hou a ua nohea nei, no ka mea aole manawa hou aku i koe e hoopanee ai, oiai ua kokoke loa ua pilikua nei e hoea mai. O!-aole oe i ike ua eha au ia oe i ka eha lime ole a ke aloha.

            Me keia mau olelo a ua ui nei, kuhikuhi aku la oia ma kekahi aoao o ka ululaau, a ia Ebena i huli aku ai e nana ma ua wahi la, aia hoi ike aku la oia i ke ku mai o ka e’a o ka lepo, me he mea la e wili ia ana o ka puahiohio, a no ua ui nei hina aku la oia ilalo a waiho maule aku la iluna o ka papahele.

 

Aole i pau.

 

J. T. WALAKAHAUKI

 

Helu 10.

 

ALANUI PAPU.

 

Kuai Hoemi Nui ma na Mehehe a pau!

 

E kuai Holopono ia aku ana elike me ko Amerika a me ko Europa kuai ana, keia mau waiwai malalo iho nei:

 

Na Kalakoa, na Ki@amu,

Na Uwewahine, na Satina,

Na Kahiko Lei-ai o na Kane,

Na Lako Lole i Hookomoia mai nei,

Na Makalena & Lako Lole Koo@,

Na Lihilihi Eleele Farani a me ko ka Hikina.

 

Na Lihilihi o kela a me keia ano,

Na Mikilima,

Na Ribine,

Na Lopi Silika humuhumu @,

O na Kumukuai ma na Hale @ Lole o NA Muumuu Wahine,

Na Kakini a me na Mamalu,

Oia no

 

Ma Keia Kuai nui o na Koena!

E ulele ia ana ma kahi e

 

J. T. Walakahauki,

ALANUI PAPU.

 

may10 1wkd

 

Kauka Yong Kam

 

Pung.

 

(APANA.)

 

Helu 53, Alanui Maunakea.

 

Ke Kauka Loea o ka Aina Pua!

 

Ua hiki ke hoola ia kela a me keia ano ma’i, mai ko na kane, wahine a @ na keiki liilii. O na ma’i hano ua hiki loa ia ke hoola ia me ka maalahi. A o na ma’i e pili ana i ka maka pau p@ ia i ke ola. Ke hoike ia aku nei, @ hoola ia nei, me ka oluolu pu o kahi auhau. Ka poe pilikia hanau keiki a hele nui paha o ke k@@ a paa a lohi paha ka hanau ana, pa paha @ ka waiu, a hele nui mai i o’@ E KIPA mai e ka poe i @

 

KAUKA YONG KAM PONG.

Honolulu Sept. 2, @.