Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 461, 23 May 1892 — Page 4

Page PDF (1004.53 KB)
This text was transcribed by:  Deborah Thierbach
This work is dedicated to:  Awaiaulu

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

KA LEO.        John E. Bush.  I una Hooponopono a me Puuku.       Honolulu, May 23, 1892.        MOOLELO HOONANEA O KA EUEU  MASANERO.                        Ke Kameha’i o Italia.              O ka Lawai a Kaulana loa o Napela.         MOKUNA XVII.       MASANERO I MAAIO AE NA KUK@ OLEIO OOLEA KE KUAIIAUA @LI AUPUNIA KALE V     MASANERO IMUA O KE DUKE & CO.  E aha? E hoopakele i ko kaika mahine ea?  Ahe, alaila haawi ae i wahine na Dona Iuana Fanedesa ea, i ko ai ka lili o kou manao maluna o makou wahi a ke kanaka lawaia e noke nei me na mapuna leo @olea.  Mamua ae nae o ka hookumu io ana o keia mau mea wahi no a ke kanaka lawaia i hoomau aku ai; alila, aole ae la he koko i koe iloko o ko’u mau aakoko, aohe puuwai ma ko’u umauma, aole hoi he weliweli iloke o’u i ka lawelawe ana i ka pahikana, e ka ana hoi i o a ia nei me ka menemene ole i na ola makamae.        Hooki iho la ke kanaka lawaia i kana hoike ana i kona mau manao imua o ke Duke, ua ninau koke mai la no ua Duke la:      E masanero, pohea la oe ia manaolani ai e hiki ia oe ke hoopake le i kuu keikamahine, a heahe kau mau hoolala ana i paho@o io mai ai oia mai na @ii ana a Cosila ma.       Aole loa a’u mau hana ano nui e ae, aole no hoi mai a oe mai, aka, keia wale iho no. ua haulehia ia wau me na aweawe kuiipolipo o ke aloha no Isabela oiai he haneri paha a’u manawa i launa pu ai me ia mai Napela a Pero@ida a ua ili hia pu iho no maua me ia haawina hookahi i k@kahi la i aui ae nei maluna o ka ili laumania o ke kaikuono o Napela nei.         Ina he mau koa paha kekahi no ka hoopakele ana iaia, ke ae aku nei au e haawi koe ole i kuu ola a me kuu ikaika a pau no ka hoopakele ana iaia.           Ina paha me ka pui kula o hiki ai ia hana, alaila, ua maopopo no au i kahi i muu ai o ia mau mea.    I keia manawai hooki iho ai ua Kanaka Lawaia la i kana kamailio ana a hoomaka mai la kona mau make e haka pono me ka hoopuka pu ana ae ia keia mau olelo:   I keia wa e hookaewale koke aku oukou mai keia wahi aku e ka poe hana ino ua hele mai nei oukou ianei e powa wale ai i keia lahuikanaka kuokoa Hoi koke makou ano ku a haalele iho i keia wahi me ke kali ole.         Hoi nui aku a nuna nui iho i ko oukou hilahila iloko o ka puuwai o ka Valetura kahi i kupono mau loa no oukou a me ka oukou mau mamo.           Hooki ae la oia i kane mau olelo i na koa o ka Vikeloe. Huli ae la oiaa hoopuka ae la i ke kauoha i kona mau koa:     Imua e na koa lawaia! Imua a na lazaroni! A e hoemu aku i keia poe lapuwale iloko o ko lakou mau lua.      He mea oiaio no, o keia mau memala oleo a ua Masanero nei, he mau huna ahi lalapa ia e hoeneu ana ina manao hookahi koko iloko o ka manao o na kanaka koa a pau malaila.            Aka, oiai ke kanaka lawaia e ho-a ana ina huna ahi eia o Dona Iuana Fanedesa ke kamailio pu nei me ke keikialii Carafa a me kona hoahanau ke Duke Moneteteona: E Carafa wahi a Fanedesa i ua keikialii la me kona lima e kuhikuhi pololei ana ia Masanero; ua pihoihoi loa ia paha ke Duuke o Aoosa i keia kanaka lawaia. Hoomaka iho la laua e kamakamailio ma ke ano e mimimihi ana ia laua iho a ia lakou pu hoi.            Ma ka hope loa nae o ka laua mau kuka olelo ana, ua pane aku la ke keikialii Dona Iuana Fanedesa o Sepania: Aohe no he mea e ae e oki pu ai keia mau oalaula o lakou la hookahi wale no o ka wini oi o na pani a me ka poka pu alaila e pau wale no auanei keia mau hauwalaau a lakou nei.            Me oukou wale aku no ia, he okoa wale mai no au a oia no hoi kekahi, e ala pu mai auanei paha o Cosila ke alakai o kekahi aoao o na kanaka a Napela nei, a o kai ala enemi no ia a. make aku no auanei ia Masanero, wahi a Fanedesa.           He lehulehu wale i koe ma ke kulanakauhale, a e loaa auanei i pani ma kona wahi – O kou manao paha ia la e ke keikialii ea?        Aole no hoi i like loa aka oia no @ hoi ke ano nui.    Wahi a Carafa.            Ae e kuu hoaloha maikai ne pono kakou e hana i ka mea e kenkea aku ai i na manao uilani o keia kanaka lawaia, oiai ua hikimai nei oia me ka nui o kana mau @ pono ole a pau.       Mahope wale iho o ko laua ka makamailio ana na hooki iho la laua.  E hookaawale koua a he pono ia kaua a ia kakou a pau ke hoomaopopo loa loa i na mea a pau, wahi a Carafa ia Fanedesa; aka e ukali aku ana no au ie oe a hiki i ke kakela Nuo@o.          Aole i pua.

 

 

KO MAKOU MAU LUNA LA WE PEPA

 

            Oiai ua hoopauia kekahi mau luna o Ka Leo o Ka Lahui, a ua paku’i hou ia mai he mau luna hou, polaila no ka pomaikai o ko makou poe heluhelu, a i hookoia ai no hoi ka pono a pau, ke hoike aku nei makou i ka papa inoa o ko makou mau luna e like me keia malalo iho.            D. Kahaleluhi  S. Kua             J.W. Keanu     Wile Buki        J. Samoa H. Kalei           Ma ke Kauoha.

 

KE KULANA O KO KAKOU MAU HUI KINIPOPO E KU NEI

 

            O keia malalo iho nei ke kulana o ko kakou man Hui Kinipopo keia manawa ka nui o ka lakou paani ana, ka lakou mau paani lanakila a me ka lakou mau paani i hanle mai ka hoomaka ana mai o keia Kau Kinipopo a  aiki i keia la:

Hui                  Lanakila          Haule               Puani

Honolulu          2                      2                      4

Kamehameha  3                      1                      4

Hawaii              1                      2                      3

 

HE HOIKE I KE AKEA

            Ina makamaka a me na hoaloha o’u lahui Hawaii Ponoi he wahi mea hou kau e hoike aku imua o oukou oia iho keia:           Oiai au e noho ana iloko o ka pilikia a ka mai, o ka mua o ka hoomaka ana mai a ka pilikia ia’u he anu, ma hope @ii mai la ka maneo a manoanoa mai la ka ili pii pu mai la me ka wela a puni ke kino a na ua ku maoli no i ka pilikia a aneaue e hoi a ku i ka aoao mau o ka honua, aka mamuli o ka loaa ana o kekahi loaa aka mai i ka oapaa@ oia hoi kela kauka pake Leong Keng Tong, no kona nui akamai ua loaa ia’u ka lanakila a me ia lanakila au e pahola aku nei i keia mea hou ano nui aole au i manao e hooikoike aku i kona akamai a me ke ano o ko’u mai, aka i hoikeike au i kumu e ike pono ai oukou a i pau kuhihewa o i ia mai ananei he hoopunio@ni, nolaila i noho a i loaa i ka pilikia hele ae hookahi hele ae elua hele ae no a pau loa i ike i ka oiaio he ole ka lohe pepei@.       Owau iho no Mrs. Lomrle            Pauoa, Honolulu, May 9, 1892.          1 m-d*

 

HE HOOLAHA I KE AKEA

            E ike auanei @ ano lahoi a pau, e no ho ana ma ke Aupuai Hawaii, mai na kano, wahine, a me na keiki; i loaa i na ma’i o kela a @e keia ano e nano mai i ko’u Kaena hana, a na’u o hoopau @ i na eh@na a ka ma’i maluna o oukoa o na makamaka, ho hiki ia’u ke lap@ na ano ma’i a pau, ma’i loko no ka opu hu’i ke kino, aki loko a ka iwi, oha e ko poo, ma’i wahine a pela aku.  Mai hoololohe aku e na hoa, hele mai hookahi, hele mai elua, hele mai no a p@ loa; oiaola ka auhau, ke hui @ ia ma na @kai olelo ana; ua makaukau @ pulama mai i na kono ana mai mai na Mokapuni mai, me ka eleu a me ka hikiwawa loa, he makawaha a @ hoaloha maikai no oukou e na Hawaii.            Owen iho no,  DR. LEONG KENG TONG  Hele @ Hui na o na @ Kanaka Hotele. Honolulu, Oahu, A@

 

HOOLAHA HOU!    E ALA, E ALA.         B.F. Ehlers & Co. Painapa      HELU 99 Alanui Papu.

            E Hoolohe hou mai e na MAKAMAKA, mai no a lokoino, e hele mau mai no oukou e ike ia PAINAPA, no ka mea, he kanaka oia i noho a kamaaina i kela kuianakauhale.         ALA MA KONA HALEKUAINA   Papale Wahine..............................      Kinamu Nani 8 Ia........................$1.00          Kalakoa Nani 18 Ia...........................................$1.00                 E kuai aku ana MAKOU i ko makou mau waiwai a pau no ke Ku mukuai i haule ih i ko lakou mau Kumukuai mua.      Na Palule $2.50 he $1.50 wale no , ao na Palule $1.50 he $1.00 wale no.           Ke ike mai la oukou i ka emi loa ana. Kupaianaha maoli keia emi naaupo ana e he’e koke mai, o nele auane oukou.   E.F. EHLERS & CO.

 

Huro!   No ka La Heihei.         Huro!!

 

NA PAPALE O NA LEDE  I HOONANIIA

“          “          “          KAMALII      “

“          AAHU NAI O NA LEDE.

            He Kuai Hoemi Kuikawa no ka la 11 o Iune ke malamaia ana ma kahi o      N.S. SACHS   104 Alanui Papu, Honolulu.        E hoemi ana makou i ke kumukuai o ka Makou mau PAPLE no ka ia.         11 0 IUNE.     E kokoke mai nei, ma ke kuai ana aku ma ke KUMUKUAI HAAHAA loa i ike mua ole ia manana,  oia ia makou.  Na PAPALE ANO HOU LOA MAI NEI, a pela no hei me NA ANO HOONANI HOU O NA PAPALE   o ke ano maemae a oi loa o ka maikai a ua loaa pu mei nei me hoi ia makou.   NA PAPALE LUNA o ke ano hou loa mai nei, nolaila e kipa mai ma ko MAKOU Halekuai nei i ike maka, a o huipo aku ao no hoi ma kou i ke.   KUAI HOOPAU O KA PAPALE O NA KAMALII    Na Papale Hele Kula o na opio, he 25c wale no, oiai nao o kona waiwai io he 50. me 75 kewela.       Ina oe e makemake i lole maihai no k@ la 11 0 Iune, oia ia makou kahi i waiho ai, a ke kakali aku nei no kou kii mai.            Na Lolo Hapa Kanikau i hiki ke helei ia o ke ano Akala. Halen@le aa, Bohi a me Kaokea, o ka ano maikai loa pilikia ole hoi ke heki ia, he 25 keneta wale no o ka ia.            Na Keakeo Lihilihi Paa pu maikai loa a me na ano waih@luu a @ a ka manao o haakoi ae ai e kuai ia aku ana no ke kumukuai haahaaloa.     Na Lole Keokeo a me na Lole Paaio o na ano a pau i hiki ke helelia me ka mae ole, he nui loa ia makou.         E na hoaloha e kipa e ike kumaka i ka nani o Aipo he o@ ka lohe papaiae.           E Hoo manao aia ke Kuai Hoonui ma kahi     N.S. SAHS: