Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 463, 25 May 1892 — Page 4

Page PDF (1.00 MB)
This text was transcribed by:  Audrey Matsuoka
This work is dedicated to:  Awaiaulu

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

KA LEO.

 

John E. Bush.

Luna Hooponopono a me Puuku.

 

HONOLULU, MAY 25, 1892.

 

NA HOAKOAKOA ANA I NA MEA OIAIO O KEIA MANAWA.

 

MOKUNA IV.

NA PULE HE 70 A ME 23000 LA.

            Mahope o ka 7 hebedoma a me ke 62 hebedema alaila e oki ia aku no oia, oia hoi iwaena o ke 70 o ka hebedoma, e hookiia ka mohai a me ka mohai kuni.  O keia mau ano olelo e kuhikuhi hoohewahewa ole ia ai no ko Karisto kaulia ana ma ke kea.  He ekolu a me ka hapa na makahiki ponoi o Kristo i hoonau ai i kana hana, no ka mea he eha wale no ana mau ahaaina molia ola i hele ai, a i kona hele hope loa ana, oia kona manawa i kumakaia ia ai.  Ioane 2: 13; 5; 1; 6: 4; 13:1.  Ina ke kanaono-kumamaiwa o na hebedoma e pau ana i ka huli lau o ka makahiki 27, alaila o ka waena o ka hebedoma o ke 70 o ke hebedoma: he ekolu a me hapa makahiki hou mai e hiki aku ana no ia i ke kupu-lau o ka M. H. 31, a aia ma ia manawa ponoi ke kau ia ana a Karisto @a ke kea.  E nana i ke kuhikuhi a Hales.  E kai aku kakou imua ekolu a me hapa makahiki i ka pau ana o ka hebdoma, ka palena o na hebedoma he 70, aia kakou i ka huli lau o ka M. H. 34.  Heaha aku na makahiki i koe o ke 2300 makahiki?  2300 - 490 - 1810; a o ka @4 1810-1844, kahi i pau ai o ka manawa o ka wanana 2300 makahiki Pela iho la, he oluolu a moakaka wale no ka hoopili ana o ka manawa i oleloia, 2300 makahiki, a akaka pono ia kakou.  O ka ehiku o na makahiki o ka nohoalii ana o Artaxerrxes, ka manawa i loaa ai ke comisina ia Ezera, ua hoonohoia i ka M. H. 457 ma ka Buke Ru@a a Ptolemy, a o ka oiaio o kana hoonoho ana ua hooiaio ia e like a like o kana me na ana-kilo o na hoku pouliia he 20 a oi aku.  Nolaila, aole e hiki ke hoololi ia kahi o ka hoomaka ana mai o na 2300 la o ka wanana, mai ka makahiki 457 mamua aku o Karisto, ke loli ol@ ka oiaio o na ana-kilo hoku i hoopaaia ma ka buke a Ptolemy.  Aka hoi, ua olelo mai o Prideaux, ua houluulu pinepine ia kana a ua like mau no ka manawa me ka Ptolemy i hoopaa ai, aole he paewaewa iki.

 

MOKUNA V.

KAHI LAA.

            Ma ka wanana a Dan. 14, ua hoike maopopo mai ka olelo o keia mokuna aia a ka palena o na la 2300 @a@a hoomaemae ia kahi laa.  Nolaila ua lilo ka hoomaemae ana i kahi laa, oia ka mole a me ka ninau nui iloko o keia manawa.  Ina kakou e hoomaopopo ana he mea kekahi e hoomaemae wale ia aku ana no i ka manawa o Karisto e hiki mai ai, ailaila, ua akaka e hiki aku ana ka pau ana o na la 2300 i ko Karisto hiki hou ana mai.  He nui no ka poe i manao e like me keia ae la, a no ia kumu e hoao mau ana lakou e hooponopono i na la o na wanana, a e hoonohonoho ana i manawa hou aku no ko ka haku hiki hou ana mai i ke ao nei.

            Ua ike ia ka olelo - "Kahi Laa" - he 144 manawa iloko o ka Baibala, a o ka wehewehe an@ a me ka hana a keia olelo, e hoike ana he wahi hemolele a he wahi laa paha, a he wahi e noho ai ke Akua.  O keia wehewehe maopopo loa ana i ke ano o keia olelo, he mea ia e kono mai ai ia kakou e makaala loa aole e hoopili aku i kekahi mea e ae i like ole me keia ae la, a i like ole hoi me ka ka Baibala hoopili ana.

            Aole o ka honua nei kahi laa; no ka mea aole ka honua he wahi hemolele, a aole no hoi ka olelo hemolele i kapa iho he wahi laa.

            Aole o ka aina o Kanaana oia kahi-laa, no ia mau kumu hookahi no.  A aole no hoi e hiki i ka huaolelo ke hoopili no kekahi apana iki mai o ka aina, e like me Ierusalema, a Mauna Ziona paha:  a oiai keia mau wahi ua olelo ia i ka manawa o ka lahui Hebera e noho ana malalo o ko ke Akua lokomaikai, he wahi laa a he wahi a ke Akua e no@o ai, he mea maopopo loa nae ue kapa ia no ka mea oi malaila ka he@ o ke Akua, a@ i olelo ai e kukuluia i wahi noho nona.

 

NUHOU KULOKO.

            Apopo e noonoo ia ai ka hihia o Wilikoki ma me kona mau hoa noho o ka inea.

 

            Ua hopuia kekahi luina i kela mau po aku nei, mahope iho o kona hoohaun@ele ana i ka poe maikai e noho malie ana.

 

            Ke kamalii hookani pila ka i halelu ae ia Mrs Adimarala Baraunu ma ka po inehinei, mahope iho o kapauaho ana mai o ka hBana Hawaii.

 

            Mawaena o ka poe i ike ia aku mawaho o ka Hale Aupuni ma ka Poakahi nei, o Makaikiu Wagner kekahi.  Wahi ana, aia oia mahope o ka meheu o kekahi poe aihue a me ka poe i manaoia he poe pepehikanaka.

 

            Ma ke Kula Nui o Kamehameha kahi i hoomaikeike ai o Ovida Musine i kona makaukau hookani vaiolina i ka po nei, imua o na haumana oia kula a me ke Kula Hanai Kaikamahine o Kawaiahao, a mawaena oia anaina hauoli, o ko makou kiu pu kekahi.

 

            He wahi pu@lo uuku kekahi i ike ia aku ua nikii ia a paa ma ke kumu o ka apahu hae o ka Paalii.  Ma ka hoike mai a kekahi mea i maopopo, i hoomakaukauia ka ia mea no ka manawa e makemakeia ai na kokua ana mai ka mokukaua Kapalakiko mai.  Hana ike no!

 

KO MAKOU MAU LUNA LAWE PEPA.

            Oiai ua hoopauia kekahi mau luna o KA LEO O KA LAHUI, a ua paku'i hou ia mai he mau luna hou, nolaila no ka pomaikai o ko makou poe heluhelu, a i hookoia ai no hoi ka pono a pau, ke hoike aku nei makou i ka papa inoa o @ makou mau luna e like me keia malalo iho -

            D. Kahaleluhi  S. Kua

            J. W. Keanu    Wile Buki

            J. Samoa          H. Kalei

Ma ke Kauoha.

 

KE KULANA O KO KAKOU MAU HUI KINIPOPO E KU NEI.

            O keia malalo iho nei ke kulana o ko kakou ma@ Hui Kinipopo i keia manawa, ka nui o ka lakou paani ana, ka lakou mau paani i lanakila a me ka lakou mau paani i haule, mai ka hoomaka ana mai o keia Kau Kinipopo a @iki i keia la:

 

Hui      Lanakila          Haule   Paani

Honolulu         2          2          4

Kamehameha  3          1          4

Hawaii             1          2          3

Crescent          1          2          3

 

HE HOIKE I KE AKEA.

            Ina makamaka a me na hoaloha o'u lahui Hawaii Ponoi he wahi mea hou kau e hoike aku imua o oukou oia iho keia:

            Oiai au e noho ana iloko o ka pilikia a ka mai, o ka mua o ka hoomaka ana mai a ka pilikia ia'u he anu, mahope pii mai la ka maneo a manoanoa mai la ka ili pii pu mai la me ka wela a puni ke kino, a ua ku maoli no i ka pilikia a aneane e hoi aku i ka aoao mau o ka honua, aka mamuli o ka loaa ana o kekahi loea akamai i ka lapaau oia hoi kela kauka pake Leong Keng Tong, no kona nui akamai ua loaa ia'u ka lanakila a me ia lanakila au e pahola aku nei i keia mea hou ano nui aole au i manao e hooikeike aku i kona akamai a me ke ano o ko'u mai, aka i hoikeike au i kumu e ike pono ai oukou a i pau kuhihewa o i ia mai au@ei he hoopunipuni, nolaila i noho a i loaa i ka pilikia hele ae hookahi hele ae elua h@le ae no a pau loa i ike i ka oiaio h@ ole ka lohe pepeiao.

Owau iho no

MRS. LOMELE

Pauoa, Honolulu, May 9, 1892.

1m-d*

 

HE HOOLAHA I KE AKEA.

            E ike a@anei @a ano lah@i a pau, e no ho ana ma ke Aupuni Hawaii, mai na kane, wahine, a me na keiki; i loa@ i na ma'i o kela a me keia a@o, e na@ mai i ko'u Keena hana, a na'u e hoopau aku i na ehaeha a ka ma'i maluna o oukou e na makamaka, he hiki ia'u ke lap@ i na ano ma'i a pau, ma'i iloko o ka opu, hu'i ke kino, aki iloko @ ka iwi, eha o ke poo, ma'iwahine a pela aku.  Mai hoololohe aku e na ho@, hele mai hookahi, hele mai elua, hele mai ao a pau loa; he oluolu ka auhau, ke hui me @a ma na kukai olelo ana; na makaukau wau e pulama mai i na k@o ana mai mai na Mok@puni mai, me ka eleu a me ka hikiwaw@ loa, he makamaka a he hoalo@ maikai no oukou e na Hawaii.

Owou iho no,

DR. LEONG KENG TONG.

Helu 40, Hu@a o na alanui Ka@ika @ Hotele, Honolulu, Oahu. Aug. 31. @

 

HOOLAHA HOU !

E ALA,           E ALA.

B. F. Ehlers & Co - PAINAPA.

HELU 99 Alanul Papu.

E hoolohe hou mai e na MAKAMAKA, mai no a lokoino@ e hele mau mai no oukou e ike ia PAINAPA, no ka mea, ke kanaka oia i noho a kamaaina i keia kulanakauhale.

AIA MA KONA HALEKUAINA

Papale Wahine.....

Kinamu Nani 8 Ia.....$1.00

Kalakoa Nani 18 Ia.."1.00

E kuai aku ana MAKOU i ko makou mau waiwai a pau no ke Kumukuai i haule iho i ko lakou mau Kumukuai mua.

Na Palule $2.50 he $1.50 wale no, a o na Palule $1.50, he $1.00 wale no.  Ke ike mai la oukou i ka emi loa ana.

Kupaianaha maoli keia @mi naaupo ana e hele koke mai, o nele auanei oukou.

B. F. EHLERS & CO

 

Huro!  No ka La Heihei.  Huro!!

NA PAPALE O NA LEDE I HOONANIIA

 "         "           "   "  KAMALII       "

 "  AAHU NANI O NA LEDE.

            He Kuai Hoemi Kuikawa no ka la 11 o Iune, ke malamaia ana ma kahi o

N. S. SACHS,

104 Alanui Papu, Honolulu.

E hoemi ana makou i ke kumukuai o ka Makou mau PAPALE no ka la

11 O IUNE.

E kokoke mai nei, ma ke kuai ana aku ma ke KUMUKUAI HAAHAA loa i ike mua ole ia mamua, oia ia makou

Na PAPALE ANO HOU LOA MAI NEI, a pela no hoi me NA ANO HOONANI HOU O NA PAPALE o ke ano maemae a oi loa o ka maikai, a ua loaa pu mai nei no hoi ia makou.

NA PAPALE LUINA o ke ano hou loa mai nei, nolaila, e kipa mai ma ko MAKOU Halekuai nei i ike m@ka, a e huipu aku a@ no hoi makou i k@

KUAI HOOPAU O KA PAPALE O NA KAMALII.

Na Papale Hele Kula o na opio, he 25c wale no, oiai nae o kona waiwai io he 50 me 75 keneta.

            Ina oe e makemake i lole maikai no ka la 11 o Iuna, eia ia makou kahi i waiho ai, a ke kakali aku nei no kou kii mai.

            Na Lole Hapa Kanikau i hiki ke holoi ia, o ke ano Akala, Hale@alena, Bolu a me Keokeo, o ke ano maikai loa a pilikia ole hoi ke holoi ia, he 25 keneta wale no o ka i-a.

            Na Keokeo Lihilihi Paa pu maikai loa, a me na ano waihooluu a @au a ka manao e haakoi ae ai, e kuai ia aku ana no ke kumuku@i haahaa loa.

            Na Lole Keokeo a me na Lole Panio o na ano a pau i hiki ke holoiia me ka mae ole, he nui loa ia makou.

            E na hoaloha, e kipa, e ike kumaka  i ka nani @ Aipo, he @ ka lohe pepeiao.

            E Hoomanao, a@a ke Kuai Hoemi ma kahi o

N. S. SACHS

373-@tf.         104 Alanui Papu, Honolulu.