Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 465, 27 May 1892 — Page 4

Page PDF (1.02 MB)
This text was transcribed by:  Sachi Nagai-kobori
This work is dedicated to:  Flower Sisters

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

 

KA LEO.

 

John E. Bush.

 

Luna Hooponopono a me Puuku.

 

HONOLULU, MAY 27, 1892.

 

NA HOAKOAKOA ANA I NA MEA OIAIO O KEIA MANAWA.

 

MOKUNA V.

 

KAHI LA.

 

            Ua kapaia o ko ke Akua “wahi noho hoano” e Ieremia a me zekeria Ier. 25: 30; Zek. 2: 13.

 

 

            Oiai ua loaa pono iho la ia kakou kahi laa, eia ka ninau, Heaha la kona hoomaemae ana?  Hui pu ia ma kahi laa he mau mea hana kekahi no ka wa hana a he papakahuna, hoi He elua wahi o kahi laa, i hookaawaleia e kekahi paku.  O ka mua ua kapa ia o kahi hemolele, o ka lua o kahi hemolele loa.  Hooko o kahi hemolele ka ipukukui ihoiho me na lala he ehiku, pakaukau o ka perena, a me ke kuahu o na mohai ala.  H@ko o kahi hemolele loa ka pahu berik@, kahi e waiho ana na papa pohaku o ua kauoha he umi.  O ka uhi o ka pahu—berika, ua paluku ia no ia mai kekahi apana @ula me ke ku o na anela ma na poo, oia ka nohoaloha.  Iloko o keia wahi laa na kahuna e lawelawe ai.  Ua hooakaakaia no lakou iloko o ka Oihana kahuna @, a mahope aku.  I ka manawa o kekahi i hana hewa ai, ua lawe mai oia i kana mohai a ka ipuka o keena-kapu a ke kahuna, kau iho la oia i kona mau lima ma—luna o ke poo o kana mohai, a wehewehe ae la i kona hewa maluna ona lawe ae ia i koua ola, a ua lawe aku la ke kahuna i ke koko o ka mohai a pipi iho la i mua o ka pahu.  Ua hooliloia aku la ka hewa o ka mea lawehala a kahi laa.  E hana mau ana keia ano a puni ka makahiki, a e ili mau ana no hoi ka hala o ka poe hana hewa i kahi laa, a hiki i ka la umi o ka hiku o ka malama, alaila ke kahuna e lawelawe ai i kekahi hana ponoi no ia mea ma kahi hemolele loa, e hoopau ai i ka puni ana o na hana ana o ka makahiki, oia i kapaia, ka hoomaemae ana i kahi laa.  O keia ae la, he elua kao i lawe ia mai a hookaawale ia ma ka pu@aue ana i ka Haku hookahi a ia Azazela hookahi.  E nana i na olelo ma ka aoao o ka pauku 8 o ka mok. 16 o Oih. Ka.  O ke koko o ke kao a ka Haku ua lawe ia aku a pipi ia aku la maluna o ka nohoaloha, iloko o kahi hemolele loa, he @ mohai-kalahala no kaki laa a no na hala o ka lehulehu.  Iaia he@o mai ai mai kahi hemolele loa ua wehewehe iho la ola hewa, o ka lehulehu maluna o k@ kao lawe hala, a ma ia hana ana ua ili iho la maluna o ke poo o ke kao.

 

            Aole i pau.

 

KA LA WEHE AHAOLELO.

 

            Ma ke awakea o ka la apopo, Mei 28, e weheia ai ke Kau Ahaolelo o ka 1892 e ko kakou Moiwahine, i kulike ai me na pauku 28 me 45 o ke Kumukanawai e ku nei i keia manawa a o ka maka mua loa hoi o ka hehi ana o kona mau kapuai @ i ka papahele o ka Hale Kaukanawai o kona aupini, i ka elua o na makahiki o kona nohoalii ana.  E Weheia ana ka Ahaolelo mahope o ka haiolelo alii e like meka mea maa mau, a ke lana nei ko makou manao, e lawelaweia ana na hana o keia Kau Ahaolelo, no ka pono a me ka pomaikai o ka lahui Hawaii a me ka nohalii, a o ka loaa ana oia mau mea elua ma na mahele; hai ia ae nei, oia no ka loaa like ana i na makamaka o na aina e e luakaha nei maluna o ka lepo o Hawaii aloha.

 

 

NUHOU KULOKO.

 

            E naue mai e na hoaloha i ike i ka wehe aua o ka Ahaolelo e ke ‘Lii ka Moiwahine ma ke awakea o ka la apopo.  Oi hoi ha.

 

            He nui na kauoha pepa i loaa mai ma ko makou keena nei ma ka la inehinei, ke hele la a like KA LEO me ke kuai ia ana o ka mea ono.

 

            He poe lei ilima wale no ko ka poe i hoohuoi ia no ke kipi a me ka ohumu kipi i ko lakou la o ka hookolokolo ia ma ke kakahiaka o ka Poaha nei, a koe na alakai.  He mohai keia na ka lehulehu.

 

            Mawaena o ke kanaha Pake i laweia mai e ke kiana Velocity no keia awa, he 18 o lakou aia no iluna o ka moku kahi i noho ai, a o ka nui iho, eia iuka nei o ka aina kahi i haulani ai.

 

            Oiai o Mr. O. C. Swain, kekahi o na kakauolelo o ka Hale Leta o kaawale aku ana mai keia aupuni aku, ua loaa ia Mr. G. E. Thrum ka hauoli o ka hoopiha ana ia makalua, a ma ia loli ana, e kaawale mai ana o Mr. Thrum mai kona kulana lawelawe mai ma ka Baneko Hale Leta, a @a Mr. John D. Holt e pani ia hakahaka, he pohuli hou keia.  As way ka ha@a.

 

            Ua hopuia kekahi haole ano sahi’o ma ke awakea onohinei @ ka makai, ma ke alanui Moi, mamua iho o ka Hale Mele Hou, no kona paa pu ana me ka pu koupoohiwi.  Ma k@ koho aku a kekahi mea, ua hopuia ua haole la me ka mau oia no ka aoao o Wilikoki ma.  O ka mea kamahao @ae oia ko makou hoopunipuni ia ana mai i ke ahiahi nei, ua hookuu hou ia mai no ua haole la.

 

KO MAKOU MAU LUNA LAWE PEPA.

 

            Oiai ua hoopauia kekahi mau luna o KA LEO O KA LAHUI, a ua paku’i hou ia mai he mau luna hou, nolaila no ka pomaikai o ko makou poe heluhelu, a i hookoia ai no hoi ka pono a pau, ke hoike aku nei makou i ka papa inoa o ko makou mau luna e like me keia malalo iho—

 

D. Kahaleluhi              S. Kua

J. W. Keanu                Wile Buki

J. Samoa                      H. Kalei

 

Ma ke Kauoha.

 

 

KE KULANA O KO KAKOU MAU HUI KINIPOPO E KU NEI.

 

            O keia malalo iho nei ke kulana o ko kakou mau Hui Kinipopo i keia manawa, ka nui o ka lakou paani ana, ka lakou mau paani lanakila a me ka lakou mau paani i haule, mai ka hoomaka ana mai o keia Kau Kinipopo a aiki i keia la:

 

Hui      Lanakila          Haule              Paani

Honolulu         2          2                      4

Kamehameha  3          1                      4

Hawaii             1          2                      3

Crescent          1          2                      3

 

 

HE HOIKE I KE AKEA.

 

            Ina makamaka a me na hoaloha o’u lahui Hawaii Ponoi he wahi mea hou kau e hoike aku imua o oukou oia iho keia:

 

            Oiai au e noho ana iloko o ka pilikia a ka mai, o ka mua o ka hoomaka ana mai a ka pilikia ia’u he anu, mahope pii mai la ka maneo a manoanoa mai la ka ili pii pu mai la me ka wela a puni ke kino, a ua ku maoli no i ka pilikia a aneane e hoi aku i ka aoao mau o ka honua, aka mamuli o ka loaa ana o kekahi loea akamai i ka lapaau oia hoi kela kauka pake Leong Keng Tong, no kona nui akamai ua loaa ia’u ka lanakila a me ia lanakila au e pahola aku nei i keia mea hou ano nui aole au i manao e hooikeike aku i kona akamai a me ke ano o ko’u mai, aka i hoikeike au i kumu e ike pono ai oukou a i pau kuhihewa o i ia mai auanei he hoopunipuni, nolaila i noho a i loaa i ka pilikia hele ae hookahi hele ae elua hele ae no a pau loa i ike i ka oiaio he ole ka lohe pepeiao,

 

            Owau iho no

            MRS. LO@ELE

 

Pauoa, Honolulu, May 9, 1892.

1m-d*

 

HE HOOLAHA I KE AKEA.

 

            Eike auanei na ano lah@i a pau @ no no ana ma ke Aupuni Hawaii, mai na kane, wahine, a me na keiki; i loa@ i na ma’i o kela a me keia ano, e naue mai i ko’u K@ena hana, a na’ue e hoopau aku i na ehaeha a ka ma’i maluna o oukou o na makamaka, h@ hiki ia’u ke lapaau i na ano ma’i a pau, ma’i iloko o ka opu, hu’i ke kino, @ki iloko o ka iwi, eha o k@ poo, ma’i wahine a pela aku.  Mai hoololohe aku e na hoa, hele mai hookahi, hele mae elua, hele mai no a pau loa; he oluolu ka auhau, ke hui me ia ma na kukai olelo ana; ua makaukau wa u o pulama mai i na kono ana mai m@i na Mokupuni mai, me ka eleu a me ka hi@ loa, he makamaka a he hoolo@ maikai no oukou @ na Hawaii.

 

            O@ou iho no,

 

            DR. LEONG KENG TONG.

 

Helu 40, Huina o na alanui Kamika me Hotele, Honolulu, Oahu.  Aug. 31. 1v

 

 

           

HOOLAHA HOU!

 

EALA, EALA.

 

B. F. Ehlers & Co—PAINAPA.

 

HELU 99 Alanui Papu.

 

E hoolohe hou mai e na MAKAMAKA, mai no a lokoino., e hele mau mai no oukou e ike ia PAINAPA, no ka mea, he kanaka oia i noho a kamaaina i keia kulanakauhale.

 

ALA MA KONA HALEKUAI NA

            Papale Wahine            @

Kinamu Nani 8 Ia                   $1.00

Kalakoa Nano 18 Ia                $1.00

 

            E kua aku ana MAKOU i ko makou mau waiwai a pau no ke Kumukuai @ haule iho i ko lakou mau Kumukuai mua.

 

            Na Palule $2.50 he $1.50 wale no, a o na Palule $1.50, he $1.00 wale no.  Ke ike mai la oukou i ka emi loa ana.

 

Kupaianaha maoli keia emi naaupo ana e hele koke mai, o hele auanei oukou.

 

                        B. F. EHLERS & CO

 

 

Huro! No ka La Heihei. Huro!!

 

NA PAPALE O NA LEDE I HOONANIIA

“          “          “          KAMALII      “

“          AAHU NANI O NA LEDE.

 

            He Kuai Hoemi Kuikawa no ka la 11 o Iune, ke malamala ana ma kahi o

 

 

N. S. SACHS,

 

104 Alanui Papu, Honolulu.

 

E hoemi ana makou i ke kumukuai o ka Makou mau PAPALE no ka la

 

11 O IUNE.

 

E kokoke mai nei, ma ke kuai ana aku ma ke KUMUKUAI HAAHAA

            loa i ike mua ole ia mamua, eia ia makou

 

Na PAPALE ANO HOU LOA MAI NEI, a pela ho hoi me@

            NA ANO HOONANI HOU O NA PAPALE

 

o ke ano maemae a oi loa o ka maikai, a ua loaa pu mai nei no ho ia makou.

 

NA PAPALE @ o ke ano hou loa mai nei, nolaila, e kipa mai @ ko MAKOU Halekuai nei i ike maka, a e huipu aku au no hoi makou i k@

 

KUAI HOOPAU O KA PAPALE O NA KAMALII.

 

Na Papale Hela Kula o no opio, he 25c wale no, oiai nae o kona waiwai io he 50 me 75 keneta.

 

            Ina oe a makemake i lole maikai no ka la 11 o Iune, eia ia makou kahi i waiho ai, a ke kakali aku nei no kou kii mai.

 

           

            Na lole Hapa Kanikau i hiki ko holei ia, o ke ano Akala, Halenalena, Bolu a me Keokeo , o ke ano maikai loa a pilikia ole hoi ke holoi ia, he 25 keneta wale no o ka i-a.

 

            Na Keokeo Lihilihi Paa pu maikai loa, a me na ano waihooluu a @au a ka manao e hoakoi ae ai, e kuai ia aku ana no ke kumukuai haahaa loa.

 

            No Lole Keokeo a me na Lole Panio o na ano a pau i hiki ke holoiia me ka mae ole, he nui loa ia makou.

 

            E na hoaloha, e kipa, e ike kumaka i ka nani o Aipo, he o@e ka lohe pepeiao, 

 

            E Hoomanao, aia ke Kuai Hoemi ma kahi o

 

: N. S. SACHS:

 

373-dtf.                       104 Alanui Papu, Honolulu.