Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 466, 30 May 1892 — Page 4

Page PDF (1.08 MB)
This text was transcribed by:  Leialii Megino-chow
This work is dedicated to:  Naoneala`a

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

 

 

KA LEO.

 

 

 

John E. Bush.

Luna Hooponopono a me Puuku.

 

HONOLULU, MAY 30, 1892.

 

NA HOAKOAKOA ANA I NA MEA OIAIO O KEIA MANAWA.

 

MOKUNA V.

 

KAHI L@

 

     Ua hoouna ia aku keia kao ma ka lima o kekahi kanaka kupono a maloko o ka waonahele, hookuu ia.

     Pela iho la i hoomaemaeia ai kahi loa, a hookaawaleia na lawehala mai ka lehulehu aku.

     Aka o keia mau hana a pau he aka wale no.  Keia wahi loa; na mohai ka hana a ke kahuna, he mau kii wale no keia.  Olelo mai @aulo no na kahuna, “ka poe i hana ma ke kumu e hoohalikeia a ma ke aka o ko lani,” Heb.8: 4,5.  Ua nana aku na mea a pau i ka papa kahuna oi loa a piha pono mahope o ka papa kahuna o ka papa o Melekikeka i lawelaweia, waki a Paulo, e Karisto moloko o ka Lani.  Nolaila o Karisto maopopo ka makanua o ka mohai a me ka papa kahuna.  Ua hookahe mua oia i kona koko a hoomakaukau i ka mohai.

     Alaila komo aku la oia ma kana hana he kahuna.  O ka hana a na kanuna i hana ai he aka, oia kana e hana maoli ana.  Ua hoihoi aku lakou i na lawehala o ka mea nini a k@hi loa o ka honua nei ma na ano aka.  Ua lawe maoli aku oia a kahi laa ma ka Lani.  Ua hele kakou io Karisto e kalaia, a peneia e loaa ai ia kakou.  O ka hoole ana i keia oia no ka hole ana i ka Paulo i ao mai ai ma ka buke o Aebera e pili ana i ke kuleana o ka hana a na kahuna kahiko i ka hana a Karito ma kona ano he kahuno Kiekie no kakou ma ka Lani.

     Ua kupono e hoomaemaeia kahi laa ma ka Lani, no na kumu like ko ka hoomaemae ia ana o kahi laa ma ka honua.  Ua hooakaka pololei mai o Paulo i keia mea.  Heb 9; 22, 23.  O ka poe e kue ana i ka hoomaemae ia o na mea iloka o ka Lani, e pono no e hooponpono lakou ia mea me ka aposetolo.  Aka aole nae hoi ka hoomaemae ana ma muli o na ino o ke kino maoli iho@ aka mai na hewa.  I ka Manawa hea ia keia e hoomaemae ia ai?  Ma ka pau ana o na la o ka wa@ana ma Danie a 8: 14, he elua tauaani ekolu haneri@ alaila e hoomaemae ia ai kahi laa@ a @a piha ua la i ka makahiki 1844.  Aole he wahi laa e ae @e ku ana ia Manawa koe wale no kahi laa ma ka Lani @ ke kauoha hou, nolaila oia wale no kahi hookahi a keia olelo @ana@a @ hoopili aku ai.  Pehea la ka hoomaemae ma keia e hana ia ai?

     E like me ke ano o na hana ana ma ke aka, ma na hoopau ana o ka hana ma kahi hemolele loa.  Ua komo aku ke kahuna Kiekie iloko o kahi hemolele loa, a ua komo oio no keia kumu, hana aku la i ka mohaihuikala ma ka mohai ana aku i ke koko maluna o ka @oho-aloh@, a puni ae la na hana o kahi laa.  Ma kahi o ke aka, o keia puni ana o na hana e pau ana i kela a me keia makahiki.  Ma kahi laa o ke anamua he hookahi hana ia ana o ka mohai kala a ua pau aole e hana hou ia.  Ua hoopaa ia makou e na alakai a ka wanan@ a me na kuhikuhi no ke aka o kahi laa a me na hana malaila, i ka makahiki 1844 o Karisto i komo ai, ma kona ano Kahuna Kiekie maloko o kahi hemolele loa e hana ai i ka hana hoopau lo@ iloko o ka lua o ka rumi o kahi laa ma ka Lani.  Ma na hana ana ma kahi laa ma ka honua, ke aka, ua pau no ka hana iloko o kekahi mahele o ka la hookahi.

     Ma kahi laa ma ka Lani, aole he Manawa i hoakaka ia e pau ai ka hana hope loa, aka he mea maopoopo loa aole he Manawa loihi, e like me ka hoohalike.

     Oiai keia ka pau ana o ka Karesto hana he kahuna, me ia no hoi e pau ai ka manawa kakahi, no ka mea aole he aloha i koe e haawi ia no ka poe hoopaakiki.  A hiki aku ia wahi, alaila ua hooholo ia ka olelo no na mea a pau no ka Manawa pau ole.  O keia hana o ka hooholo ana, na hana hookolokolo koia.  Oia maoli ka hana make kolu o ka hookolokolo a@a, i kukala ia me ka ihiihi iloko o ka olelo a ke Aku e ilihia ana maluna o na kanaka a pau; ka mua, ka hooholo ana ma na hihio a pau; ka lua, ka hoomaopoopo ana i na makana a me na hoopai; akolu, ka hooko ana i na olelo hooholo i kakau.

 

 

 

NUHOU KULOKO.

 

     Mahope iho o ka noho hou ana @ ka Hale Ahaolelo i ka hora 2:30 P. M. o ka auina la Poaono iho nei, ua koho lokahi ka Hale ia J. S. Walker i Peresidena no ka Hale, a hoopaneeia ke koho hou ana i na Luna e ae a i keia kakahiaka.

 

     Ma ke@a kulanakauhale, ma ka la 25 iho nei, oia hoi ka Poakolu i hala, ua awaiaulu ia ae e ka Makua Leonoro o ka Hoomana Katolika, o Mr. G. A. Schuman me Miss Mary Ane, kaikamahine hiapo a James E. Harrell Esq.  Oia aku la ia kini ke o mai la ke ahi.

 

    Ua haawi makana ae o W. F. Reynoldo, ma ka Poakolu i hala, ia W. E. Brown a me Chas. K. Hyde, na moho @a laua i @hai ai ka lanakila e kela paani kinipopo me ka maka upena ma Punahou ma ia la me kekahi mau lako oia ano paani no ko laua lanakila ana.

 

     Eia kekahi poe ke haawi laau make nei i na ilio ma na hora o ka po, no ka mea ma kekahi o kela mau la @ku nei, ua make kekahi poe welo a Kuilioloa malalo oia kumu, nolaila malamaia na@ milimili a oukou, eia ka ino la, he popoauhuhu.

 

     Na ke aheahe o ka makani i hali mai ia moukou he hakaka kai malamaia maluna o kela hale kiekie e ku la ma k@ kiai o na alanui Kamika a me Beritania, ma ka auina la o ka Poaono i hala.  O ke kumu wahi mai ana, he komo hewa i ko hai hale.

 

     Ma kekahi o kela mau la aku nei ua hoouna @ o C W. Ashford i kekahi mau ninau pili kanawai imua o ka Aha Kuhina, e pili ana i ka pono a me ka pono ole o kona paa ana i ke kulana Notari no ka lehulehu, oiai oia @a kohoia i keia Kau-Koho Balota iho nei i Lu@a@ i @ no ka Apana Ekolu o Hono@ulu nei.

 

KO MAKOU MAU LUNA LAWE PEPA.

 

     Oiai ua hoopauia kekahi mau luna o KA LEO O KA LAHUI, a @a paku’i hou ia mai he mau luna hou, nolaila no ka pomaikai o ko makou poe heluhelu, a i hoe@ia ai no hoi ka pono a pau, ke hoike aku nei makou i ka papa inoa @ @o makou mau luna e like me keia malalo iho—

     D. Kahaleluhi     S. Kua

     J. W. Kean@     Wile Buki

     J. Samoa     H. Kalei

          Ma ke Kauoha.

 

 

 

KE KULANA O KO KAKOU MAU HUI KINIPOPO E KU NEI.

 

     O keia malalo iho nei ke kulana o ko kakou ma@ Hui Kinipopo i keia Manawa, ka nui o ka lakou paani ana, ka lakou mau paani i lanakila a me ka lakou mau paani i haule, mai ka hoomaka ana mai o keia Kau Kinipopo a @iki i keia la:

Hui     Lan@akila     Haule    Paani

Honolulu     2     2     4

Kamehameha     @     1     4

Hawaii     2     2     4

Crescent     @      3     4

 

 

 

HE HOIKE I KE AKEA.

 

     Ina makamaka a me na hoaloha o’u lahui Hawaii Ponoi he wahi mea hou kau e hoike aku imua o oukou oia iho keia:

     Oiai au e @oho ana iloko o ka pilikia a ka mai o ka mua o ka hoomaka ana mai a ka pilikia ia’u he anu, mahope pii mai la ka maneo a manoanoa mai la ka ili pii pu mai la me ka wela a puni ke kino, a ua ku maoli no i ka pilikia a aneane e hoi aku i ka aoao mau o ka honua, aka mamuli o ka loaa ana o kekahi loea akamai i ka lapaau oia hoi kela kauka pake Leong Keng Tong, no kona nui akamai ua loaa ia’u ka lanakila a me ia lanakila au e pahola aku nei i keia mea hou ano nui aole au i manao e hooikeike aku i kona akamai a me ke ano o ko’u mai, aka i hoikeike au i kumu e ike pono ai oukou a i pau kuhihewa o i ia mai a@anei he hoopunipuni, nolaila i noho a i loaa i ka pilikia hele ae hookahi hele ae elua hele ae no a pau loa i ike i ka oiaio he ole ka lohe pepeiao.

          Owau iho no

          MRS. LOMELE

     Pauoa, Honolulu, May 9, 1892

          @m-d*

 

 

 

HE HOOLAHA I KE AKEA.

 

E ike auanei na ano lahui a pau, e noho ana ma ke Aupuni Hawaii, mai na kane, wahine, a me na keiki ; i loaa i na ma’i o kela a me keia ano, e naue mai i ko’u Keena hana, a na@u e hoopau aku i na ehaeha a ka ma’i maluna o oukou e na makamaka, he hiki ia’u ke lapaau i na ano ma’i a pau, ma’i iloko o ka opu, hu’i ke kino, aki iloko o ka iwi, eha o ke poo, ma’iwahine a pela aku.  Mai hoololohe aku e na hoa, @ele mai hookahi, hele mai elua, hele mai no a pau loa ; he oluolu ka auhau, ke hui me ia ma na kukai olelo ana ; ua makaukau wau e pulama mai i na ko@o ana mai mai na Mok@puni mai, me ka eleu a me ka hikiwawae loa, he makamaka a he hoaloh@ maikai no oukou e na Hawaii.

         Owou iho no,

          DR. LEONG KENG TONG.

Helu 40, Huina o na alanui Kamika me Hotele, Honolulu, Oahu,     Aug. 31.     ly

 

 

 

HOOLAHA HO@

E ALA,   E ALA.

B. F. Ehlers & Co.–Painapa

HELU 99  Alanui Papu.

 

E hoolohe hou mai e na MAKAMAKA, mai no a lokoino., e hele @ mai no oukou e ike ia PAINAPA, no ka mea, he kanaka oia i noho a kamaaina i keia kulanakauhale.

 

AIA MA KONA HALEKUAI NA

Papale Wahine………………..

Kinamu Nani  8 Ia………………. $1.00

Kalakoa Nani  18 Ia………………..”1.00

     E kuai aku ana MAKOU i ko makou mau waiwai a pau no ke Ku mukuai i haole iho i ko lakou mau Kumukuai mua.

     Na Palule $2.50 he $1.50 wale no, a o na Palule $1.50, he $1.00 wale no.  Ke ike mai la oukou i ka emi loa ana.

Kupaianaha maoli keia emi naaupo ana e hele koke mai, o nele auan@ oukou.

          B. F. EHLERS & CO

 

 

 

Huro!     No ka La Heihei.     Huro!!

 

NA PAPALE O NA LEDE I HOONANIIA

“  “  “  “ KAMALII  “

“  aahu nani o na lede.

     He Kuai Hoemi Kuikawa no ka la 11 o Iune, ke malamaia ana @ kahi o

 

          N. S. SACHS,

 

104    Alanui Papu,    Honolulu.

E hoemi ana makou i ke kumukuai o ka Makou mau PAPALE no ka la

11 O IUNE.

 

E kokoke mai nei, ma ke kuai ana aku ma ke KUMUKUAI HAAHAA loa i ike mua ole ia mamua, eia ia makou

 

Na PAPALE ANO HOU LOA MAI NEI, a pela no hoi me NA ANO HOONANI HOU O NA PAPALE

     o ke ano maemae a oi loa o ka maikai, a ua loaa pu mai nei no hoi ia makou.

 

NA PAPALE LUINA o ke ano hou loa mai nei, nolaila, e kipa mai ma ko MAKOU Halekuai nei i ike maka, a e huipu aku a@ no hoi ma kou i ke

 

          KUAI HOOPAU O KA PAPALE O NA KAMALII.

 

Na Papale Hele Kula o na opio, he 25c wale no, oiai nae o kona waiwai io he 50 me 75 keneta.

 

     Ina oe e makemake i lole maikai no ka la 11 o Iune, eia ia makou kahi i waiho ai, a ke kakali aku nei no kou kii mai.

 

     Na Lole Hapa Kanikau i hiki k@ holoi ia, o ke a@o Akala.  Halenalena, Bolu a me Keokeo, o ke ano maikai loa a pilikia ole hoi ke holoi ia, he 25 keneta wale no o ka i-a.

 

     Na Keokeo Lihilihi Paa pu maikai loa, a me na ano waihooluu a pau a ka manao e haakoi ae ai, e kuai ia aku ana no ke kumukuai haahaa loa.

 

     Na Lole KeoKeo a me na Lole Panio o na ano a pau i hiki ke holo@a me ka mae ole, he nui loa ia makou.

 

     E na hoaloha, e kipa, e ike kumaka i ka nani o Aipo, he o@e ka lohe pepeiao.

 

     E Hoomanao, aia ke Kuai Hoemi ma kahi o

 

          :N. S. SACHS:

 

373–dtf.          104 Alanui Papu, Honolulu.