Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 469, 2 June 1892 — Page 1

Page PDF (1.02 MB)
This text was transcribed by:  Arnold Hori
This work is dedicated to:  Bishop Museum

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

Buke II.          HONOLULU  I U N E 2, 1892.          Helu @

 

HE MOOLELO

--:INO KE KEIKIALII:--

AWAREDA!

 

a me

KA UI LEILA

o Noremadi

 

(Ka kuia no Ka Leo.)

 

MOKUHA VIII.

 

Na Kukai olelo Malu Maloko o ka

Ululaau.

 

  I kona puka ana aku i ka hale. loaa aku la iaia kona makuahine e kakali mai ana.

  I ka halepule aku nei kou kakahiaka nui e kuu lei?

  Wahi ana i ninau mai ai, mahope iho e ko Elevira noho ana iho maluna o kekahi noho e ku koke ana ma kona aoao.

  Ilaila aku nei e kuu makuahine, wahi a ka pane.

  Manao au ua hoike mai nei o Kaberana ia oe i ke kumu i pioloke ai na kanaka i ka po nei?

  Ae, ua hoike mai nei oia ia'u.

  Ua hoike mai anei oia ia oe i ke kumu u kuu lei?

  Ae, me ka olelo pu mai, hookahi hookahi wale no alanui e loaa hou ai ka maluhia ia Noremadi nei, oia ko Awareda haawi ana mai i kona pulima ia'u ma ka mare.

  Pehea ka moi opio, ua ae anei oia i kela?

  Aole i maopopo i keia wa, aka ua noi mai oia i elua ona pule e noonoo ai no ia mea.

  I ko Diana lohe ana i keia mau mea mai ka waha aku o kaua kaimahine, kulou iho la kona poo ilalo, me he mea la he hana nui ke naku hele ana iloko ona ia manawa.

  No kekahi manawa loihi mahope iho, ea ae la kona poo iluna a nana mai la i kana kaikamahine. a me ka leo haahaa a ano kaumaha, kamailio mai la oia.

  E kuu luhi, ka lei hui o ko'u ma@ la heu ole, he hookahi wale no alanui e hiki ai keia hana, aole he elua a aole no hoi he ekolu.

  E hahai mai e kuu kaikamahine. heaha ia alanui.

  Aole ua Diana nei i pane koke aku ia manawa, aka hanu kaumaha iho la oia no elua a ekolu paha manawa; alaila kamailio mai la oia penei:

  E kuu Elevira--he kuleana no anei kou no kela wahi a ke kahunapule i hoike mai ai?

  Aole he maopopo ia'u ke ano o kau mea e kamailio mai nei wahi a ke kaikamahine.

  He moakaka loa ka'u ninau e ke kaikamahine.

  Oia hoi, he kuleana anei oa, ma ke koko paha, a i ole ma ka haule ana paha o Awareda i ke aloha nou o lilo i moiwahine?

  Aole koe wale iho no ko'u hoao ana e hooko aku ma na ano a pau i ka makemake o na lani, wahi a ke kaikamahine me ke ano heu panini.

  Pehea oe i manao ai mai na lani mai kela kauoha ia oe e kuu kaikamahine, wa kamailio mai anei na lani ia oe?

  Pehea, e kuu makuahine? E hoole ana anei oe i ka oiaio o kela wanana a ke kahuanpule?

  Heaha ke ano o keia ninau au?

  E kala mai ia'u e kuu kaikamahine, ina ua lilo kela ninau a'u i mea nou e hoehaeha ai; no ka moa aole o'u makemake e hoehaeha aku ia oe e kuu lei. He oiaio e Elevira, no na lani, aole o'a kanalua.

  Aka, pehea oe i ninau mai ai ia'u i kekahi ninau elike me kela, aole anei ia he hoike ana no kou kanalua? wahi a ke kaikamahine i kamailio koke aku ai.

  Aole.

  He oiaio, na kanalua oe ma kela ninau ana.

  Aole o'u kanalua no kekahi mea o pili ana i ke akua, no ka mea he oiaio wale no iloko ona, aole o ka hoopunipuni pu kekahi.

  Aka, mai kamailio hou kaua no ia mea e kuu kaikamahine.

  Aole paha oe e keakea mai ana i ko'u ninau ana aku i kekahi ninau hookahi ia oe, wahi a Elevira.

  Ma ke ano o ka'u mau mea i lohe aku nei mai kou waha mai, ua manao oe aia he okupe ana ma kekahi wahi o kela wanana, oia kalu e ninau aku nei ia oe, ua hoopunipuni auei o Kaberana?

  Aole i maopopo ia'u e kuu keiki, wahi a ka pane.

 

HE MOOLELO MOONANEA

--NO--

Ebena-Lo

 

Ke Keilo'lii o Arabia

 

A ME

ROVINA.

Ka U@ o Dareba

 

AI OIE

He Nanea Kamahao no na

Hoahanau he Kanalima.

 

  O oe no ka mea nana e haawi mai ka olelo hooholo no ka mea i pono o kaua, o kau lohe eeiao wale no paha ka pololei a i ole o ka'u ikemaka paha ? wahi a ua nohea nei a ka puni hoohaehae nui wale i kamailio hou mai ai.

  Ua pono oe o kaua e ka inawai. a ua puka au mahope, a o ka uku no kou lanakila ana, ua ike no oe ia mea, aka he wahi ninau hookahi ka'u ia oe, pehea la au e pono ai? wahi a Ebena.

  E oluolu e hai hou mai, aole au i lohe pono aku la, wahi a ka ui.

  Kai no paha ke hoolohe mai nei oe, eia ka aole.

  Mai kunukunu oe no ia mea, oiai na oleloia aia a anaa@mau alaila pono, nolaila au o koi hou aku nei @ oe e hai hou mai.

  Aohe o ka mea i hala ua hala ia o ko keia mua aku ka kaua e nana, wahi a Ebena.

  Ina pela, aole au e hookuu aku ana ia oe e hiamoe a hiki i ko'u lohe ana i kau mea i kamailio mua mai ai.

  No kou pakele hoomano, nolaila ke ninau hou aku nei ia oe, oia hoi: pehea la au e hiamoe ai o ke @o ae no ia?

  O kaua pu no ilaila i ka wai o ke aliaila; aka pela iho ka manao a a hiki aku o Niol@pua, kie kaikamahine o ke aupuni paha'oha'o, a

 nana auanei oe e honehone mai ma ka luaiele ana o @o a ianei a hiki i ka alala o @o wahi uhane me he keiki no o@ina la, wahi a Rovina.

  Nani wale ke kikeke ana a ia mau olelo au e ka mea i kupono ke aloha ia i ko'u puuwai, aka na uiha a maluhiluhi pu no hoi neia kino i ke kakali ana nona. a @ ka ka mea kakau i hooheno ae nei@

"O ka hali'a a me ke kuko kai hiki mai,

O ka'u no ia e oni wale nei;

Aka nae aole ke kino, kuu anoi hoi

O ka'u ia e huli nei aole nae he loaa

E kuu mea i aloha ai auhea oe,

E kuu hiwahiwa hoi, o ka la maka kanaka

Eia au la ko oni hookahi nei

I koolau hoi i ka leo o ka makika."

  Aole keia o kona manawa e hiki mai ai aka aia i ka moku ana o ka po a me ke ao, ka wa hoi a ke kehau o ka wana@o e iho ana e hoomau i na pua o ke kula, wahi a Rovina i ukaliia e ka aka@ka, e kuailo mai ana hoi ua olu loko i kau mau olelo heolu naau.

  He manawa maikai no ka wanaao. aole e pulu ka ili e ua wahine la, aka he uluhua au i ike @o @p@ e lole mai la i ka lewa. He h@hiki maoli anei nana o ke@ @ wa ie, a i ole he kauoha paha mai na kupuna mai, i pono ole ai i kekahi manawa e ae; no ka mea ua ike kaua ke hele a hiki ia wa, mo'a ka h@u, aole he mea uluhua a koe aku.

  He manawa pono nae wale no no ka mea hookahi no hopena he noenoe ua kea o Hana, wahi a Rovina iaia i haalele aku ai i kona wahi moe.

  Ua lilo keia mau olelo i mea e ohi ka io o ke keiki o Samaria i ke anu, a oiai ka ma@ele o holo hele ana iloko o kona aakoke, lohe aku la oia i ka halulu mai o ka rumi o ua nohea la, a lehe pu aku la no hoi oia mahope koke iho, i ka nakeke mai o ke ki a ka wiliki i ka puka oia rumi hookahi no, nolaila @a kapalili koke ae la ka pana ana a kona puuwai i ka pihoihoi i aw@i@ulu pu ia me ka hauoli me ka hoea aku i ka pahu hopu o ka lanakeki a ka makemake.

  He kea oe a ke oolea, aka a@o aole no au e hopo ana e ike i ke @au o Alika.

  Me keia mau olelo, huli aka la @e alo o ua K@a nei i ka p@a me ka hoomonole ana i kona mau pukaiku, me he mea la ua kaia lea ia e ka hiamoe kulipolipo, e like me ke ano mau o ka poe kolohe mahope iho o ko lakou ike ana ke hookokoke aku la lakou i kahi e loaa ai ka mea a lakou i makaleho nui ai.

 

J. T. WALAKAHAUK@

 

Helu 10.

 

ALANUI PAPU.

 

Kuai Hoemi Nui ma na

Mahehe a pau!

 

E kuai Holopono ia aku ana elikeme

   ko Amerika a me ko Europa

      kuai ana, keia mau a

         aiwai malalo ihe nei:

Na Kalakoa, na Kinamu

   Na Uwawahine, na Satina

      Na Palule Keokeo o na K@e.

         Na Kahiko Lei-@i o na Kane.

      Na L@o Lolo i Ho@k@mo@a mai noi,

           Na Mak@ia @ Lako Lede K@h@o.

Na Lihilihi El@le Far@ni a me he ha

                 Hikima.

Na Lihilihi @ kela a me h@a ana.

      Na Mi@u,

         Na H@h@o,

              Na Lupi Silika k@ a@ Ia@,

O na K@mukuai m@ na Hale M@ Leh@e

    MA M@ Wahine,

        Na Kakiai a me na M@u,

                          Oia no

Ma Kela Kuai mui o na Keena!

   E ulele ia an@ ma kahi o

J. T. Walakahauki

               ALANUI PAPU.

  may 10 1wkd

 

Kauka Young Kam

Pung.

APANA.

 

Helu 53, Alanui Maunakea.

Ke Kauka Loea o ka

Aina P!

 

Ua hiki ke hoola ia kela a me keia ane

ma'i, mai ko na kane, wahine a me

na keiki liilii. O na ma'i ha-no

na hiki loa ia ke hoola ia me

ka maalahi. A o na ma'i

e pili ana i ka maka

pau pu ia i ke

ola. Ke

hoike ia aku nei,

ia aku nei.

eia ke ola ia nei, me

ka oluolu pu o kahi

auhau. Ka poo pilikia hanau

keiki a hele nui paha o ke koko,

a paa a lohi paha ka hanau ana, paa

paha o ka waiu, e hele nui mai i o'u ne

   =>  E KIPA mai e ka poe i hooluuluu ia me na haawina pilihuaa ka ma', a na'u oukou e honluulu aku.

KAUKA YONG KAM PUNG.

Honolulu Sept. 2, 1891.                      272--@