Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 470, 3 June 1892 — Page 1

Page PDF (1.04 MB)
This text was transcribed by:  Mae Takeda
This work is dedicated to:  Awaiaulu

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

Buke II.           HONOLULU IUNE 3, 1893.                        @

 

HE MOOLELO

 

:NO KE KEIKIALII:

 

AWAREDA!

 

a me

 

KA UI LEILA

 

o Noremadi

 

(Kek@ no Ka Leo.)

 

MOKUNA VIII.

 

Na Kukai olelo Malu Maloko o ka Ululaau.

 

            Pehea ka hoi oe i ninau mai nei i kela ninau ia'u?

            E hooki kaua i ke kamailio ana no ia mea! wahi a ka wahinekanemake, a mamua ae o ka loaa ana i kana kaikamahine he manawa e koi hou aku ai no ka haina o kana ninau, ku ae la ua Diana nei a haalele iho la i ka rumi hookipa.

            Ma ia po iho no, pii hou aku la o Elevira i ka heiau a hoike aku la i na mea a pau i kamailio ia mawaena ona a me kona makuahine ma ia kakahiaka imua o Kaberana ke kahunapule.

            Hoolohe mai la ua kahunapule nei i na meo a pau mai ka mua a hiki i ka hope; aia hoi hoomaka hou ae la kona helehelena e ano e a kohu leleiona, i na maka no oe kau ka weli, i ka ula mai me he lapalapa ahi la.

            O ka manao nae o keia ano e ana aole oia i hai mai, a aole no hoi i ninau aku o Elevira no ia mea.

            Hoomaikai mai la oia ia Elevira no na mea ana i hahai aku ai, a i ua nohea nei i haalelo aku ai iaia, noho iho ia ua kahunapule nei me kona mau lima elua e paa ana i kona poo, me ka mumule pu.

            Ma keia wahi, e pau ai ko kakou luana pu ana me na kohi kelekele o keia mokuna, a e hoau hou aku ana kakou me na mahele hou o keia mokuna hou ae, a ilaila kakou e ike ai na keehina mua o na hana i hoolala ma keia mokuna e pau nei.

 

MOKUNA IX.

 

Na ka Huhu i Hapai—Hanau mai ke Karaima.

 

            Mahope iho o kela haalele ana aku a Elevira ia Kaberana, e paila mau ana ka huhu iloko o ua kahunapule nei no Diana i kela a me keia minute—ke hele la a komo pu ka buhu iloko o kona ma aahu e komo ana.

            Aka nae i kela a me keia manawa a na kanaka e hiki aku ai ma kona heiau, aole oia i poina i ka paka ana ia lakou elike no me kana i hana mua ai. e hoao ana hoi ma na ano a pau e ao aku i e lakou no Odina a hiki wale i ko lakou hilinai ana me ko lakou kino a me ko lakou uhane.

            A ua ike ia ia mea, ma na manawa a pau ana e kauoha aliu ai ia lakou e lawe mai i mau mohai no Odina, ma o ko lakou hooko ana me ke kali hou ole aku.

            Mawaho ae o ka paulele o ua poe la i ke akua, ua nana pu mai lakou maluna o ua Kaberana nei ma ke ano he makua a i ole he hoaloha maikai no lakou, a ua noolohe aku no hoi lakou a pau i kona leo elike me ka nai o ko lakou hilinai nana.

            Ma ke kakahiaka nui o kekani la ae, ua puka mai la ka la ana ka hikina me kona maiamalama oi kelakela, elake me kona ano mau e alohi uei, a e hoike maopopo mai ana hoi, ne kakahiaka maikai halae a malie ua kakahiaka la, a he la hoi na ka naau o ka poe e oia ana ma Wavela ia mau la e hiki ole ai ke hoopoina.

            Me keia mau hiona e hauoli ai ka naau, aia hoi, i ka hiki ana aku i ka hora 9, ua koakoako hou ae la na ao panopano o ka lewa ia lakou iho, a heomaka hou iho la ka pouli, me he mea la na hookuu ia iho ke koloka o ka pouli e huna aku i ka malamalama mai ka honua aku nei, a me kona mau kini.

            Oiai ka pouli e pulou ana haule iho la ka ua me ka ikaika e aoa hele ana mawaena o na laau, olapa mai la ke ahi uwila kihaehae opua iloko o ka ipu inika o ka pouli a me na kulu pakaua e haluku ana, me he mau elele manamana la no ka ka legeona e lalama hele ana ma na paia kaahele o ka paia lani, kahi a na mea a pau e nana aku nei me ka weliweli aui.

            E hoomanawanui iho a apopo oili aku.

            Aole i pau.

 

HE MOOLELO HOONANBA

 

--NO—

 

Ebena-Lo

 

Ke Keiki'lii o Arabia

 

A ME

 

ROVINA.

 

Ka Ui o Dareba

 

(Unreadable)

 

He Nanea Kamahao no na Hoahanau he Kanalima.

 

            Oiai na Ebena nei e moe hoololo ana, aia nae ka manao ileko kahi i paunea ai, kemo mai la ua Rovina nei iloko o kona rumi, moe ke kihei mee po e huna ana i kona nui kino mailuna a hala ilalo i na wawae.  a he ipukukui ke paa ana ma kekahi lima.

            Komo mai la ua nohea nei, a waiho iho la i ke kukui maluna o kekahi pakaukau mabala nui e ku ana mawaenakonu o ko Ebena kumi, me ka nana haaheo ana mai o kona mau maka onaona me he mau nunu maluna o ka moe, kahi noi a ka oiwi kino pilalahi maloeloe o ke keiki Ebena e waiho lolii ana, a no kokahi manawa, mohala ae la ka minoaka ma kona mau papaliua pua roke, iaia i hoopii ae ai i ka a o ke kukui a ninau mai la penei:

            Ua moe oe?

            Aole nae he pane i loaa aku.

            Ea, ua moe oe e keia hoho wale?

            Aole hou no he pa@ ia aku.

            Emoole no kou hiamoe, o ko walaau koke ana anei no hoi ia'u mao eia ka ua nonolo ae nei ko pukaihu ke hele ia mai?

            He oia mau no ka nele e li@ me mamua; no ka mea aia ua Ebena nei a kaua ke noho mai ia i ko kapu aole he maliu wale mai.

            [Column unreadable] ana.  Ia oe e huli la i ka paie, au pili ke maka, na ka mea ke ime nei no mahepe nei.

            Nolaila e kala mai oe ia'u ma ka hoohalike ana aku ia ea, ua like @ me ka manu okalika ke helo e peo o ke peo no ke kanu a paa iloho o ke ene, a ua nale hoi ia i kona manao @ aka nae o kahi mea kiha loa, aia no ke ku pololei o ka puapua iluna.

            No keia mau elele hoekaau a ua nohea nei o Dareba, ua ane hiki olei ua Ebena ko nomi iho i kona aka ana, no ka mea ua komo loa aku la ka iniiniki ana a ia mau elelo i ka ii a loko, kahi hoi a ka aka i waiho ai, a ua akelekelo maoli oia e hoikeike koke i kona mau niho ia manawa.

            Aka, hoakoakoa ae la oia i kona ane aka a pau a hahao malie iho la iloko o ke kakini, a iaia i hana ai pela moni aku la oia i ke kuha, oia hoi ka moe malie ana me ka uumi ana i ka hanu.

            Ua hiki hoi paha kau hana hoe huehea naau e keia lokoino aloha ole i keia nui kino i hele mai nei wahi a ua Rovina nei; nolaila moe ia a pau ko lealea, a mai ume i ka wai o ka inu ke ala ae @mea eha.

            O kuu aloha anei me oe ia, eia au ke hoi hou nei i ka ehu me he moi a@a.  A i noho auanei eo a hiki i ka ia o ka lealea, mai kei hou ae ia'u po ka mea aole au e ekemu mai; aka ua hana wawae ia no a na ike no hoi i ka rami o Niolopua, ku no a maloeloe hele palolei ilaila.

            Me keia mau olelo haalele iho la ua Rovina nei i ka ipukukui ana i lawe mai ai a hui. aku la no ka hoi ana no kona ru@ ia manawa ala mai la Ebena nei a me ka leo ko'iko'i o ke kapena, ninau mai la oia.

            O wai keia ulua e haukawewe nei o ke aumoe?

            O niho, wahi a Rovina.

            I hele mai nei oe i ke aha? wahi hou a Ebena.

            Aohe ka oe i ike. i kii mai nei hoi au i ko'u uku au i palau ae nei ia'u e keia wahahee nui o ke ao nei me keia mau olelo nalo aku la ua Rovina nei mai na maka aku o ka kana Ebena.

            Auhea aku'la hoi oe?  Alia hoi paha e hoi a pau ka kaua kamailio ana.  Olele mai nei hoi oe i kii mai nei eo i kou hapa, pohea la e loaa ai ia oe ina pela oe e hana ai, o ko kiei wale mai no a pau emi noa, me ho peo ala no ka hona, ka oili mai a pau @ hou.

            Ke haku pono auanei?

            Heaha hoi ka mea i pono ela ai?

            Aale ka oe i ike, ua mea loa ia moka paha oe i hale manawa a'u i hole ahu nei?

 

KA HOOLAH (line unreadable)

 

Na Papale Ie @ e na @ Opio

Na Papala Ie Ka@ @ @ na Kamalii

No Kemaa o na Kanaka@ opio

"           "           " Kamalii

Ko na Kane mau Lehui @ maka Paa Lole e na @ mai k@ @ a pii aku.

Ko haekahi wale no la a @ e kuai haopau aku ai i kala @ @ maluna ae ma ro @ oia @ Poaono, June 4, 189@.

            EGAN & GUNN.

 

Alanui Papu 100 Halapohaku o Burua.          @dly.

 

J. T. WALAKAHAUKI

 

Helu 10.

 

ALANI PAPU.

 

Kuai Hoemi Nui me na

 

Mahehe a pau!

 

E kuai Holopono ia aku ana elike

me ko Amerika a me ko Europa

kuai ana, keia mau waiwai

malalo iho nei:

 

Na Kalaea, ua K@,

Na Uwewahiao a Satina,

Na Palulo Keokeo o na Kane

Na Kahiko Lai-ai e na Kane.

Na Lako l@ i Heakomoia me@ nei,

Na N@ @ Lako Lola Keohae.

Na [line unreadable]

 

[Column unreadable]

 

J. T. Walakahauki

 

ALANI PAPU.

 

may 10                        1wkd