Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 470, 3 June 1892 — Page 4

Page PDF (1.07 MB)
This text was transcribed by:  Corey Hayes
This work is dedicated to:  Rennie Awana

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

KA LEO.

 

John E. Bush.

I una Hooponopono a me Puuku.

 

HONOLULU, JUNE 3, 1892.

 

NA MOOLELO OIAIO O KA HONUA.

MOKUNA I.

KA HANA IA ANA O KA HONUA, KE KAI O KA HINALII, RABULONA, MA @KALEDEA.

 

            Ua kupono loa i ka poe i ao a hoouaanao ia e ike lakou i ka moolelo o ke ao holookoa, e like me ia i ike a i haku ia.  O keia naauao ka mea nana e hapai ae ia kakou e hoolauna aku me na hoa a anaina naauao, a e hui pu ma na kainai@io malamalama ana ma na ano a pau o ke alanui kiekie h@ ka noho’na.  E ao mai ana no hoi ia kakou ma na mea i han@ ia, e hoomaopopo aku i na mea paha e hiki mai ana; e wehe mai ana no hoi imua o kakeu i na na ikaika a me na hauwina o ka palena o ka hoopono a me ke kiekie o ka ike a me ka naauao e hiki mai ana: a i mea no hoi @ ao aua ia kakou i ka kakou mau mea e hana ai, a me na mea e hiki ana ia kakou ke hana.

            Nolaila, e hoomaka aku kakou e nana i na mea i hana ia, e like me ka moe pana ana o ko lakou hana i@ ana; a me ka moolelo hoi o na kanaka e like me ka papa o ko lakou noho ana mai kinohi mai.

            O ka Baibala ka mea i hoike mai i ka moolelo o na mea i hana ia a me ke ano o na lahui kanaka e noho ana i kinohi loa o ko ke ao moolelo.  Aia no hoi malaila kakou e heluhelu ai no ka moolelo o ke Kai a-ka-Hinalii; ka manawa a ka wai i uhi ai i ka honua a paa a nalowale ka aina, a o Noa a me kona ohana wale no, a me na holoholona ana i lawe ai me ia, maloko o ka hale-lana, kai pakele, ua piholo na mea a pau i ka wai a ua make.

            Ua hoohalana ia ka honua, oia hoi keia Kai-a-kaHinalii he eha tausani makahiki i hala.  A eia no ano ke mau nei na hoailona o keia uhi ia ana o ka honua e ka wai.—na hoailona @@ uhi ia na wahi kiekie, eia ke waiho nei na iwi o na ia a mea ola o ke kai maluna o na mauna kiekie loa o ka honua nei mai kahi mamao mai ka moana aku; a he hiki no i ka poe noonoo maikai ke hoomaopopo io iho he oiaio uo ka moolelo no ke Kai-a-ka Hinalii.  Ua laha no hoi keia moolelo iwaena o na lahui a pau e noho nei, ma ka honua i keia wa.

            E huli kakou a @ nana iho i ka palapala kii o ka honua no Asia.  O na kane a me na wahine mua a kakou i heluhelu ai ma Asia lakou kahi i noho ai, a o ke kulanakauhale nui mua loa i kaulana, oia no ke kulanakauhale kaulana @ ke a@, o Babulona—i kukui@ia ma Asia.           

            Mahope mai o N@a, ua ulu ka lahui kanaka mai kona ohana mai.  Iloko o kana mau moopuna ua kaulana a@ o Nimeroda, no kona naauao, a no kona koa, a he kanaka puni oia i ka hele i ke alualu a paio me na holoholona ahiu.  Ua nui kona kaua ana, a ua lilo oia he alii no keka@i aina nui, i kapaia o Asiria.  Ua lehulehu kana mau kulanakauhale i kukulu ai, a o ka oi nae o lakou, oia no ko ke no nani a lua ole, o Babulona, kahi i kukula ia ai o ke towera o Babela.  Mahope o kona make ana, ua hoonani hou ia ae keia kulanakauhale, i hoike ia ma ka moolelo e ke Akua a na Kaula i hoopaa ai ma ka moolelo hemolele, a ka moiwahine a kana keiki, oia o Ninu@.  Penei ka moolelo o keia Moiwahine, i kapaia o Seniranisa, a me kona lilo ana i Moiwahine.  He keiki ka Nimoroda, oia hoi o Ninus, i oleloia ae la, i noho iho ma kona wahi; he kanaka koa no oia e like me kona luaui, a he nui kana mau kaua ana a me kona lanakila ana; aka ua hooili kaua aku la oia i kekahi kulanakauhale ikaika, i kapaia o Bactria a ua ike iho oia i ka paakiki o ka hoao ana e lilo keia kulanakauhale.  Iwaena o kona mau alii koa, kekahi iloko o keia kaua i hele pu me kana wahine, oia keia Semiramisa.  He wahine noonoo maikai oia, a he koa no hoi me ka wiwo ole i oi aku mamua o ka mea maa mau.  He haahaa no kona mau makua, aka, e like me ke ano o ka poe i kaulana ma o lakou iho, me he la, ua manao ia ua hooikaika nui oia e naauao, a he oiaio ua loaa no iaia ka ike a me ka naauao, a me ka hoolilo pu ana he wiwo ole a he akamai.  He mea oiaio no kei khe oi loa aku ka loaa o ka ike a me ka pomaikai i ke kanaka mamuli o kona hooikaika ana mamua o ke ao ia mai.

Aole i pau.

 

KE KULANA O KO KAKOU MAU HUI KINIPOPO E KU NEI.

 

            O keia malalo iho nei ke kulana o ko kakou ma@ Hui Kinipopo i keia manawa, ka nui o ka lakou uaani ana, ka lakou mau paani i lanakila a me ka lakou mau paani i hanle, mai ka hoomaka ana mai o keia Kau Kinipopo a @iki i keia la:

 

Hui                  Lanakila                      Haule               Paani

 

Honolulu               2                                2                      4

Kamehameha        3                                1                      4

Hawaii                   2                                2                      4

Crescent                1                                3                      4

 

KO MAKOU MAU LUNA LAWE PEPA.

            Oiai ua hoopauia kekahi mau luna o KA LEO O KA LAHUI, a ua paku’i hou ia mai he mau luna hou, nolaila no ka pomaikai o ko makou p@@ heluhelu, a i hookeia ai no hoi ka pono a pau, ke hoike aku nei makou i ka papa inoa o ko kakou mau luna e like me keia malalo ihe—

            D. Kahaleluhi              S. Kua

            J. W. Keaau                 Wil@ Buki

            J Sam@@                   H. Kalei

Ma ke Kauoha.

 

HE HOIKE I KE AKEA.

 

            Ina makamaka a me na hoaloha o’u lahui Hawaii Ponoi he wahi mea hou kau e hoike aku imua o ouhou ioa iho keia:

            Oiai au e noho ana iloke o ka pilikia a ka mai, o ka mua o ka hoomaka ana mai a ka pilikia ia’u he aau, mahope pii mai la ka manao a manoanoa mai ia ka ili pii pu mai la me ka wela a puni ke kino, a ua ku maoli ne i ka pilikia a aneane e hoi aku i ka aoao mau o ka honua, aka mamuli o ka loaa ana o kekahi loea akamai i ka lapaau eia hoi keia kauka pake Leong K@ng Tong, no kona nui akamai ua loaa ia’u ka lanakila a me ia lanakila au e pahola aku nei i keia mea hou ano nui aole au i manao e hooikeike aku i kona akamai a me ka ano o ko’u mai, ana i hoikeike au i kumu e ike pono ai oukou a i pau kuhihewa o i ia mai auanei he hoopunipuni, nolaila I noho a i loaa i ka pilikia hele ae hookahi hele ae elua hele ae no a pau loa i ike i ka oiaio he ole ka lohe pepeia@.

                                    Owau iho no

                                                MRS. LOMELE, Pauoa, Honolulu, May 9, 1892.

1m-d*

 

HE HOOLAHA I KE AKEA.

 

            E ike auanei na ano lahui a pau, e noho ana ma ke Aupuni Hawaii, mai na kane, wahine, a me na keiki; i loa@ i na ma’i o keia a me keia ano, e nane mai i ko’u Keena hana, a na’u e hoopau aku i na ehaeha a ke ma’i maluna o oukou e na makamaka, he hiki ia’u ke lapaau i na ano ma’i a pau, ma’i iloko o ka opu, hu’i ke kino, aki iloko o ka iwi, eha o ke poo, ma’iwahine a pela aku.  Mai hoololohe aku e na hoa, hele mai hookahi, hele mai eiua, hele mai no a pau loa; he oluolu ka auhau, ke hui me ia ma na kukai olelo ana; na makaukeia wau e pulama mai i na kono ana mai mai na Mokapuni mai, me ka eleu a me ka hikiwaweloa, he makamaka a he hoaloha maikai @o oukou e na Hawaii.

                                                Owoa ihe ao.               MR. LEONG KENG TONG.

Helu 49, Huina o na alanui Ka@aika me Hoteie, Honolulu, Oahu.  Aug. 31.  Iv

 

KAUKA YONG KAM PUNG.

APANA.

Helu 53, Alanui Maunakea.

 

KE KAUKA LOEA O KA AINA PUA!

 

Ua hiki ke hooia ia keia a me keia ame

ma’i, mai @o na kane, wahine a @@@

na keiki liihi.  O na ma’i ha-@e

na hiki loa ia ke h@oia ia me

ka maalahi.  A o na ma’i

e pili ana i ka maka

pau pu ia i ho

oia.  Me ho

ike ia aku nei,

ka oluolu pu a @@@i @@-

hou.  Ka poo pilikia @@@@@

keiki a @@@e nei p@@a @ @@ @@@@

a paa a l@@@ paha @@ @@@@@ @@@, p@@

paha @ @@ welu, o @@@@ @@@ mai I @@@ @@

E KIPA @@@ @@@ @@ I @@@@@@

@@@ ia me na hoo@@@@ @@@@@@ a @@ @@@@

a @@’@ ouhou @ @@@@@@@@ aku.

KAUKA YONG KAM PUNG.

Honolulu Sept 2, 1@@@.                  372-@@

 

HOOLA@A HOU@ 

E ALA, E ALA.

B. F. Ehlers & Co—PAINAPA.

HELU 99 Alanui Pap@.

 

E Hoolohe hou mai e na MAKAMAKA, mai a@ a loko@@@.. e h@@@ mau mai no oukou e ike ia PAINAPA, no ka mea, he kanaka aia i ma@o a kamaaina i keia kulamakauhale.

 

AIA MA KONA KALEKUAINA

            Papale Wahine

Kinamu Nani 8 ia                                            $1.00

Kalakoa Nani 18 ia                                           1.00

            E kuai aku ana MAKOU I ko makou mau waiwai a pau no he Ku naukuai i haule iho i ko lakou mau Kumukuai mua.

            Na Palule $2.50 he $1.50 wale no, a o na Palule $1.50, he $1.00 wale no.  Ke ike mai la oukou i ka emi loa ana.

            Kupaianaha maoli keia emi naaupo ana e hele koke mai, o nele nuan@@ oukou.

 

                        B. F. EHLERS & CO.

 

HURO!  NO ka La Heihei, Huro.

NA PAPALE O NA LEDE I HOONANIIA

NA PAPALE O NA KAMALII HOONANIIA

NA AAHU NANI O NA LEDE.

He Kuai Hoenii Kuikawa no ka ia 11 o Iune, ke malamaia ana ma kahi o

N. S. SACHS.

 

104 Alanui Papu, Honolulu

E h@@@i ana makou i ke kumukuai o ka Makou mau PAPALE no ka ia

11 o IUNE.

 

            E kokoke mai nei ma ke kuai ana aku ma ke KUMUKUAI HAAHAA loa i ike mua oe ia mamua, eia ia makou.

            Na PAPALE ANO HOU LOA MAI NEI, a pela no h@i me NA ANO HOONANI HOU O NA PAPALE o ke ano maemae a oi loa o ka maikai, a ua loaa pu mai nei no hoi ia makou.

            NA PAPALE LUINA o ke ano hou loa mai nei, nolaila, ie kipa mai ma ko MAKOU Halekuai nei i ike maka, a @ huipu aku au no hoi ma kou i ke KUAI HOOPAU O KA PAPALE O NA KAMALII.

            Na Papale Hele Kula o na opio, he $0.25 wale no, @@@i n@@ o kona waiwai io he 50 me 75 keneta.

            Ina oe @ makemake i lole maikai no ka la 22 o Iune, eia ia makou kahi i waiho ai, a ke kakali aku nei me hou kii mai.

            Na Lole Hapa Kanikau i hiki ke @@l@i ia, a he ane A@@@a, @@@@@@@na, Bolu a me Keokeo, o ke ane maikai loa a pilikia @@@ hoi ke @@@@@ ia, he 25 keneta wale n@ o ka ia.

            Na Ke@keo Lihilihi Paa pu maikai l@a, a me na ane @@@@@@@@@ a @@@ a ka ma@@@ @ haakei ae ai, @ kuai ia aku a@@@ @@ @@ @@@@@@@@ @@@@@@ l@@.

            Na L@@@ K@@keo a me na L@le Pa@io o na a@@ a pau i hiki he @@@@@@ me ka m@@ @l@, he nui loa ia makou.

            E na hoaloha, e kipa, e ihe h@@aka i ka nani @ Aipo he @@ @@ la@@ p@pal@a.

            E Hoomanao, aia he Kuai @@@@@ ma @@@i @

N. S. SACHS:

@@-@@                                                        @@@ @@@@@ @@@@, @@@@@@@@