Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 474, 9 June 1892 — Page 1

Page PDF (1006.91 KB)
This text was transcribed by:  Inger Hojfeldt
This work is dedicated to:  Daughters of Hawaii

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

Buke II. HONOLULU IUNE 9, 1892, HELU @

 

HE MOOLELEO

-:NO KE KEIKIALII:-

AWAREDA!

a me

KA UI LEILA

o Noremadi.

(Kakauia no Ka Leo.)

 

MOKUNA IX.

Na ka Huhu i Hapai-Hanau mai ke Karaima.

            E ninau hou aku au ia oe i kekahi ninau kuwaho.

            He manaoio no anei oe i na olelo wanana a nau a Odina e hoouna mai ai maluna o kona heiau?

            Ua oi aku ke pohihihi o keia ninau i ko ka mua au i ninau mai nei ia'u.

            E akahele e Diana. Nolaila, he mea pono ia oe ke malama loa.

            Aole au he mea hiki wale ke paani ia.

            Ua maopopo no ia oe ko'u manao ma kela ninau ana.

            Nolaila, pehea la kou manao, aole anei ou manao o na olelo i hoopukaia e ko'u waha e opi aku la e pili ana i ka nohoalii o Noremadi nei, he wanana ia mai na lani mai.

            Aole o Diana i kamailio aku, oiai kona nui kino holookoa e naka ana me ka haalulu nui, me he mea la ua hoohioni ia ka honua malalo ae o kona mau kapuai wawae.

            A no kekahi mau minute kana noho mumule ana, hoao ae la oia e hookaawale aku iaia mai kona kokoolua aku i pau i ke ahi, aka nae aole e hiki, no ka mea ua puliki paa loa iho la na lima o ua Kaberana nei iaia.

            Ano makemake ao e pane mai oe i ka haina o kela ninau a'u.

            E hai aku ana au ia oe i ka mea oiaio, a o ka oiaio wale no aole o ka hoopunipuni pu kekahi, wahi a Diana.

            Aole o'u manao pela, a aole loa no hoi e loaa ana ia'u ia manao.

            No ke aha hoi ka ole?

            No ko ole no. 

            E akahele e ka wahine, a e noonoo hoi i ka mea e kamailio pu nei me oe.

            Aole o'u makemake e hai aku ia mea ia oe, aka mamuli o kou hoomau i ke koi, nolaila ua hai aku au elike me ka mea a ko'u uhane i hoopaa ai oia ka pololei.

            Alaila, aole io no no ou manaoio i ka'u mau wanana a pau e wanana nei?

            Aole o'u manao e Kaberana mana lani mai ia mau mea a pau.

            Mamuli oia manao, ua kanaina pu au i ka mea e pili ana i ko kuu kaikamahine mare ana me Awareda ka moi opio.

            Alaila, ua pupule ia oe?

            Aole au i pupule, aka ua ike no au i ka'u mea e kamailio nei, no ka mea, aole i kaili ia aku ko'u noonoo maikai mai a'u aku.

            He mau kumu kupono no anei kekahi o kou kanalua ana?

            Ae, e Kaberana, he nui na kumu e make loa ai ka mea e mauliawa ana ke lohe ia mau mea.

            Aole anei o ke kumu o koa kanalua ana, mamuli ia o na mea au i lohe ai mai a Elevira mai?

            Aole oia wale, aka he nui aku a paapu wale.

            Aole anei oe i kamailio i kekahi mea imua o Elevira mamua aku nei, wahi a Kaberana.

            Ua kamailio no au iaia, aole nae au i hoike aku iaia i ke kumu o ko'u kanaina ana i ka oiaio o kau olelo wanana e pili ana nona.

            Ua hahai aku nae oe iaia i kou kanalua?

            Ua hana au pela, wahi a Diana.

            Me keia mau oleo, kaili aku la ua Kaberana nei i kana paa ana ia Diana me ka nee pu ana ae a kaa pono mamua o Diana i hiki ole iaia ke hoao e mahuka mai a iaia ae.

            E ka wahine poopaa, ua lawa loa na mea a'u i lohe iho nei mai kou waha mai e ka wahine.

            O na mea a pau a'u i wanana ai, e ko ana ia mau mea, ma ke kapae ana ma na ano a pau i na pohaku a pau e kuia ai kona hookoia ana.

            Nolaila, e ka wahine, manao au aole oe i poina ia Kaberana?

            Auwe! wahi a Diana me ka hiolo ana o kona mau waimaka, aole au i poina ia oe a me kau mau mea i hana ai, nolaila, e aloha mai oe ia'u.

            Ua lawa! wahi a Kaberana.

 

HE MOOLELO HOONANEA

-NO-

Ebena-Lo

Ke Keiki'lii o Arabia

A ME

ROVINA.

Ka Ui o Dareba.

A I OLE

He Nanea Kamahao no na Hoahanau he Kanalima.

            O na hora paha ia o ke ahiahi owaka hou ae la ko'u mau maka, aia hoi ike hou aku la no au i kela kanaka weliweli a'u i ike mua ai, e moe ana ma ka aoao o kekahi pahu barela waioa, a iaia i ike mai ai ia'u e nana aku ana iaia, olelo mai la oia ia'u ma na maka i hele a ohewahewa penei:

            No keaha no hoi oe e keia wahine ui e makau loa nei ia'u, makemake anei oe e hahao aku au ia oe iloko o ka hale paahao e paa ai a pau na la o kou ola ana?

            Nolaila, e noonoo oe, wahi hou a ua ino nei, oiai aia no ia oe ka mana e lilo ai oe i mea hauoli. Ina oe e panai mai ana i kuu aloha, ma ka haawi ana mai ia'u i hookahi honi, e haawi aku-

            Aole i pau pono ae keia mau olelo a ua ino nei, ua kahamaha koke aku la au me keia mau olelo:

            E keia lapuwale! aole loa au e ae ia oe e hookokoke mai ia'u, no ka mea aole loa he manawa e komo ai ke aloha iloko o'u nou, aka he mea weliweli mau oe imua o ko'u mau maka, i lohe ou mau @iao huluhulu.

            He nui wale aku ka'u mau olelo oia ano i lu aku ai mua o kona mau pahu lohe a hiki i kona molowa ana, alaila olelo mai la oia e hoopau, me ka pakuihou ana mai i keia mau olelo-

            Ua like oe e keia anela maemae me kekahi popoki makanahele ke ki-a ina pela mau kau hana, o oe pu kekahi a'u e hoouna aku ai no ke aupuni uhane.

            Me keia mau olelo huli ae la oia a hoopiha iho la i kekahi pika lepo nui a piha me ka uwaina, alaila hoomaka aku la oia e hiu, a iloko o ha minute helu wale no, hookuu iho la oia i ua pika la ilalo ua pau ka waina, a no kekahi manawa manawa mahope iho, haule aku la oia hiamoe, a pela iho la i hoopau ia ai ko maua kamailio ana.

            O keia pilikua a'u e kamailio nei aole ia he mea okoa, aka eia no kela lapuwale nui au e pepehi ai ma ka la inehinei maloko no o keia rumi o na ai hoopau a kaua, ko'u wahi i hiamoe ai a hiki i ke ao ana.

            Aohe a'u hopohopo ana nona i keia manawa, no ka mea aia kona uhane i keia manawa i ka po'ipo'i pulelehua.

            Ae, a ua nui ko'u hauoli no kona make ana, no ka mea, i ko'u ala ana ae ma ke kakahiaka o kekahi la ae, ua hele hou mai la oia e noi i ko'u puuwai a me ko'u lima akau aka ua kue mau aku au iaia me ka olelo ana, e keia uhane ino, e make koke no au mamua o kou hookokoke ana mai ia'u.

            Mamuli o keia mau olelo a'u, ua ku ae la ua pilikua nei a haalele mai la ia'u me ka olelo hou ana mai:

            Mai keia manawa aku a hiki i ke ahiahi ana, ke haawi aku nei au i manawa nou e noonoo ai, aia a uhi hou mai na eheu o ka po, alaila hele hou mai au e noi hou aku ia oe ia mea hookahi.

            A heaha ia mea, o ko puuwai?

            E, wahi a Rovina.

            A pehea, ua haawi aku oe i hoopau ia ai kona uwe ana?

            Aole, aka na koekoe mau aku ae iaia i na manawa a pau, me ka manao hookae a hoowahawaha mau.

            A ina hoi owau ke noi aku ana ia mea, heaha mai kau hana e Rovina?

            Aole no e loaa ia oe, wahi a ka pane.

            Ina pela ua lilo i mea ole ko'u manao ana e ola ko'u mau iwi mahope ou, a e oe hoi ko'u lio e peki ai i ke one o Harona?

            No keaha hoi ka ole, owai hoi ka makapaa nana e hoopakalaki hou mai ia kaua?

            O ko waha no hoi i hoole mai la ka makapaa nana aoopakalaki, wahi a Ebena.

            Ua kuhihewa oe i@ pela: wahi a ka ui o Dareba.

            Aole i pau.

 

KA HOOLAHA A NO @

 

            Na Papale Ie Raiki o na Kamalii Opio

            Na Papale Ie Kaleponi Eleele o na Kamalii

            Na Kamaa o na Kamalii opio

            "           "           "           Kamalii

            Ko na Kane mau Lei-ai, a @ Paa Lele o na opio mai ka @ pii aku.

            No hookahi wale no la a @ kuai hoopau aku ai i hele mai waiwai maluna ae ma ke kuike, oia ka Poaono, June 4, 1892.

            EGAN & GUNN

Alanui Papu100 Halepohaku o Burua. 2ts-dty.

 

J.T. WALAKAHAUKI

Helu 10.

ALANUI PAPU.

Kuai Hoemi Nui ma na Mahehe a pau!

 

E kuai Helepono ia aku ana elike me ko Amerika a me ko Europa kuai ana, keia mau waiwai malalo iho nei:

 

Na Kalakoa, na Kinamu,

Na Uwewahine, na Satina,

Na Palule Keokeo o na Kane,

Na Kahiko Lei-ai o na Kane,

Na Lako Lole i Hookomia mai nei,

Na Makalena & Lako Lole Keekee,

Na Lihilihi Eleele Farani a me ko ka Hikina.

 

Na Lihilihi o kela a me keia ano.

Na Mikilima,

Na Ribine,

Na Lopi silika humuhumu loa,

O na Kumukuai ma na Hale Hana Lole o

NA Muumuu Wahine,

Na Kakini a me na Mamake,

Oia no.

 

Ma Keia Kuai nui ona Koena!

E ulele ia ana ma kahi o

J.T. Walakahauki,

ALANUI PAPU.

may10 1wkd