Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 474, 9 June 1892 — Page 4

Page PDF (1.03 MB)
This text was transcribed by:  Arnold Hori
This work is dedicated to:  Hawaii Botanical Society

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

KA LEO.

 

John E. Bush.

Luna Hooponopono a me

Puuku.

 

HONOLULU,   JUNE  9,   1892.

 

NA MOOLELO OIAIO O KA

HONUA

 

MOKUNA II.

 

AIGUPITA--KA NILE--NA PERAMEDA--

KA NAAUAO--SESOSTRIS.

 

  Ua olelo ia ma ka moolelo ka kukulu oia i na kia hoomanao, me na hua i kahaia e olelo ana: "O Sesostris, ke alii o na 'lii, ka haku o na haku." I kona hoi ana mai, ua hoao kekahi kaikaina ona e puhi iaia a me kona ohana iloko o ka hale, oiai oia me kana wahine, me na keiki e hiamoe ana; aka ua pakele no nae lakou a pau. 

  He nui na hana e hoopemaikai ana i ka aina, a keia alii i hana ai, no ka pono o kona mau makaainana; aka he minamina au i ka olelo aku i kekahi hana haakei ana i hana ai, e hoike ana i ka piha o ka naau i ka hookiekie. Ua haakei kona naau, a ua hoolilo iho la oia i na alii ana i hoopio ai, he poe nana e kauo i kona kariota, i kona hele ana ma na heiau, a e hoomaikai aku iaia. He mau hana hoohilahila keia. Ua lawe ae no oia kona ola mahope iho.

  Iloko o kona au moi, 1556 mamua o Karisto, ua alakai aku o Cecrops i kekahi poe mai Aigupita a ku a kukulu aku la i ke kulanakauhale o Atena ma Helena. O ka hoahanau hoi i hoao ai e lawe i ke ola o Sesostria, ua holomalu aku aku oia no ka makau o hoopai ia e make. Mahope o kona auwaua ana, ua lawe ae hoi oia ia Argos i kulanakauhale nona. I keia manawa, 1546 mamua o Kari@eo, i kukulu ai o Seamander i Tirios, maho@ koke iho o ka hanau ana o Mose, ka kaula.

 

  Mawaena o na pepehikanaka o Lanai, o Mr. Kakaio kekahi, hoahanau o John W. Kalua loio o Maui.

 

  O ka hapanui o na lihilihi palekoki a na kaikamahine o Kawaiahao ka i pau mai i ka lilo i ko makou poe keiki ma ke awakea Poakolu nei, ma ke onaona maka wale mai no.

 

  Ma ka Makeke Kuai I'a i ke ahiahi Poalua iho nei, ua loohia iho la kekahi aoao palupalu me ka mai kauhola, a mahope o ke alu ana a na lima kokua a me na bakeke wai. wa hoi hou mai la kona ola hoao e mahuka

  Iuka nei na koa o ka mokukana Kapalakiko kahi i paikau hookahakaha ai ma ke kakahiaka Poakolu nei, malalo o ke alakai ana a ka hana o ka moku.

 

  Ua hoohuiia ma ka mare o Miss E. Copp, kaikamahine a ka lunakanawai o Makawao, Maui, me Mr. W. Hardy o Honokaa, Hawaii, ma ka po Poalima, Iune 10, ma kahi o na makua o ka wahine ma Makawao. na Rev. V. H. Ritcut o Lahaina i malama ka oihana mare no laua.

 

KE KULANA O KO KAKOU

MAU HUI KINIPOPO E KU

NEI.

 

  O keia malale iho nei ke kulana o ko kakou man Hui Kinipopo i keia manawa, ka nui o ka lakou paani ana, ka lakou mau paani i lanakila a me ka lakou mau paani i hanle, mai ka hoomaka ana mai o keia Kau Kinipopo a aiki i keia la:

Hui      Lanakila          Haule   Paani

Honolulu         2          2          4

Kamehameha  3          2          5

Hawaii             2          2          4

Crescent          2          3          5

 

KO MAKOU MAU LUNA

LAWE PEPA

 

  Oiai ua hoopauia kekahi mau luna o KA LEO O KA LAHUI, a ua paku'i hou ia mai he mau luna hou, nolaila no ka pomaikai o ko makou poe heluhelu, a i hookoia ai no hoi ka pono a pau, ke hoike aku nei makou i ka papa inoa o ko makou mau luna e like me keia malalo iho--

  D. Kahaleluhi            S. Kua

  J. W. Keanu              Wile Buki

  J. Samoa                    H. Kalei

                  Ma ke Kauoha.

 

HOOLAHA PA AUPUNI.

  E ike auanei na kanaka apau eia ma ka Pa aupuni o makiki nei kekahi Lio, hele hewa Lio, k ulaula 4 wawae eleele eha ia kekua Hoa,7Z, AC, kuni hope. ak, na hao kuni o ma hope ua hui oluna o ka hao kuni ma mua ai a malalo. O ka mea a mau mea nona keia lio e pono e kii koke mai o hala na la he 15. e kuai akea ia aku ke hiki aku i ka ia 11, o June 1892, hora 12,. Awakea poaono.

D. KAOAO, LUNA PA AUPUNI.

  mei31,

 

OLELO HOOLAHA.

  E lawe ia mai no e ke Komite Pa'i o ka Ahaolelo o 1892 e noho nei, na koho ana no ka hoolawa ana i na mea e makemake ia e pa'i iloko o keia Kau Ahaolelo.

  E waiho ia mai na koho a pau i ka Luna Hoomalu o ke Komite Pa'i, Hale Ahaolelo, aole nae e oi aku mamua o ka Poakahi. June 6. Aole no hoi ke Komite e hoopaa ana iaia iho e lawe ,ai i ko koho haahaa a koho e ae paha.

          J. N. S. WILLIAMS.

                Luna Hoomalu.

 

HE HOIKE I KE AKEA.

  Ina makamaka a me na hoaloha o'u lahui Hawaii Ponoi he wahi mea hou kau e hoike aku imua o oukou oia iho keia:

  Oiai au e noho ana iloko o ka pilikia a ka mai, o ka mua o ka hoomaka ana mai a ka pilikia ia'u he anu. mahope pii mai la ka maneo a manoanoa mai ia ka ili pii pu mai la me ka wela a puni ke kino, a ua ku maoli ne i ka pilikia a aneane e hoi aku i ka aoao mau o ka honua, aka mamuli o ka loaa ana o kekahi loea akamai i ka lapaau oia hoi keia kauka pake Leong Kong Tong, no kona nui akamai ua loaa ia'u ka lanakila a me ia lanakila au e pahola aku nei i keia mea hou ano nui aole au i manao e hooikeike aku i kona akamai a me ke ano o ko'u mai, aka i hoikeike au i kumu e ike pono ai oukou ai pau kuhihewa o i ia mai auanei he hoopunipuni, nolaila i noho a i loaa i ka pilikia helo ae hookahi hele ae elua hele ae ao a pau loa i ike i ka oiaio he ole ka lohe pepeiao.

            Owau iho no

                 MRS. LOMELE

  Pauoa, Honolulu, May 9, 1892.

1m-d*

 

HE HOOLAHA I KA AKEA.

  E ike auanei na ano lahui a pau, e noho ana ma ke Aupuni Hawaii, mai na kane, wahine, a me na keiki; i loaa i na ma'i o kela a me keia ano, e nauo mai i ko'u Keena hana, a na'u e hoopaa aku i na ehaeha a ka ma'i maluna o oukou e na makamaka, he hiki ia'u ke lapaau i na ano ma'i a pau, ma'i iloko o ka opu, hu'i ke kino, aki iloko o ka iwi eha o ke poo, ma'iwahine a pele aku. Mai hoololohe aku e na hoa, hele mai hookahi. hele mai-elua, hele mai no a pau loa; he oluolu ka auhau, ke hui me ia ma na kukai olelo ana; ua makaukau wau e pulama mai i na kono ana mai mai na Moknpuni mai, me ka eleu a me ka hikiwawe loa, he makamaka a he hoaloha maikai no oukou e na Hawaii.

                        Owou iho no,

                 DR, LEONG KENG PONG.

Helu 49, Huina o na alanui Kamika me

Hotele, Honolulu, Oahu.  Aug. 31. 1v.

 

 

Kauka Young Kam

Pung.

APANA.

 

Helu 53, Alanui Maunakea.

Ke Kauka Loea o ka

Aina Pua!

 

Ua hiki ke hoola ia kela a me keia ane

ma'i, mai ko na kane, wahine a me

na keiki liilii. O na ma'i ha-no

na hiki loa ia ke hoola ia me

ka maalahi. A o na ma'i

e pili ana i ka maka

pau pu ia i ke

ola. Ke

hoike ia aku nei,

ia aku nei.

eia ke ola ia nei, me

ka oluolu pu o kahi

auhau. Ka poo pilikia hanau

keiki a hele nui paha o ke koko,

a paa a lohi paha ka hanau ana, paa

paha o ka waiu, e hele nui mai i o'u ne

   =>  E KIPA mai e ka poe i hooluuluu ia me na haawina pilihuaa ka ma', a na'u oukou e honluulu aku.

KAUKA YONG KAM PUNG.

8Honoluluept. 2, 1891.                      272--d3

 

HOOLAHA HOU@

E ALA,   E ALA.

B. F. Ehlers & Co--PAINAPA.

HELU 99  Alanui Papu.

E Hoolohe hou mai e na MAKAMAKA, mai no a lokeina, e hele mau

    mai no oukou e ike ia PAINAPA, no ka mea, he kanaka oia i noho

                  a kamaaina i keia kulanakauhale.

 

AIA MA KONA HALEKUAI NA

  Papale Wahine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kinamu Nani   8 Ia  . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1.00

Kalakoa Nani  18 Ia . . . . . . . . . . . . . . . .    " 1.40

    E kua aku ana MAKOU i ke makou mau waiwai a pau no he Kamukuai i haule ihe i ko lakou mau Kumukuai m@.

    Na Palule $2.50 he $1.50  wale me, a o na Palule $1.80, he $1.00 wale no. Ke ike mai la oukou i ka emi loa ama.

  Kupaianaha maoli keia emi naaupe ana e hele koho mai, e m@e a@ oukou.

                 B. F. EHLERS & CO

 

Huro!  No ka La Heihei .  Huro.

 

NA PAPALE O NA LEDE I HOONANIIA

  "          "         "  "    KAMALII    "

  "   AAHU NANI O NA LEDE.

  He Kuai Hoemi Kuikawa no ka la 11 o Inne, ke malamaia ana ma kahi o

                                              N. S. SACHS,

 

104    Alanui    Papu,    Honolulu.

    E hoemi ana makou i ke kumukuai o ka Makou mau PAPALE me ka la

11  o  IUNE.

 

   E kokoke mai nei, ma ke kuai ana aku ma ke KUMUKUAI HAAHAA loa i ike mua ole ia mamua, eia ia makou

Na PAPALE ANO HOU LOA MAI NEI, a pola no hoi me

                     NA ANO HOONANI HOU O NA PAPALE

  o ke ano maemae a oi loa o ka maikai, a ua loaa pu mai nei ne hoi ia makou.

NA PAPALE LUINA o ke ano ho@ loa mai nei, nolaila. e kipa mai ma ko MAKOU, Halekuai nei i ike maka, a e huipu aku au @e hoi makoa i ke

KUAI HOOAPU O KA PAPALE O NA KAMALII

    Na Papale Hele Kula o na opio, he 25c wale no, oiai nae o kona waiwai io he 50 me 75 keneta.

  Ina oe e makemake i lele maikai no ka la 11 o Iune, oia ia makou kahi i waiho ai, a ke kakali aku nei no kou kii mai.

  Na Lole Hapa Kanikau i hiki ke holoi ia, o ke ane Akala, Hale@na, Bolu a me Keokeo, o ke ane maikai loa a pilikia ole hoi ka h@loi ia, he 35 keneta wale no o ka i-a.

  Na Keokeo Lihilihi Paa pu maikai loa, a mo na ano waihooluu a mau a ka manao e haakei ae ai, e kuai ia aku @na no ke kumuk@ai haahaa loa.

  Na Lole Keokeo a me na Lole Panio o na ano a pau i hiki ke holo@ia me ka mae ole, he nui loa ia makou.

    => E na hoaloha, e kipa, e ike kumaka i ka nani o Aipo, he @e ka lohe p@pei@.

  E Hoomanao, a@ ke Kuai Hoemi ma kahi o

----: N. S. SACHS : ----

3-dtf.               M@ Al@i P@, Honolulu