Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 475, 10 June 1892 — Page 1

Page PDF (937.52 KB)
This text was transcribed by:  Alika Terao
This work is dedicated to:  Awaiaulu

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

HE MOOLELO

---INO KE KEIKIALII

__

AWAREDA

 

--

a me

KA UI LEILA

 

o Noremadi.

--

(Kekauie no Ka Leo.)

 

__

 

MOKUNA IX.

 

___

 

Na Ka Huhu i Hapai--Hanau mai ke Ka@ima

 

___

 

            Ma keia mau olelo hopu mai la oia ia Diana me ke oolea ma ka lima hema a me kona lima akau lalau iho ia oia iloko o kona poli a unuhi ne la i kekahi pahi oi lua.

            E aloha mai oe ia'u! Wahi a Diana, me ka hoao pu ana e holo mai u Kaberana aku, ma ka inoa o na lanai, mai pepehi mai oe ia'u!

            Aole anei eia oe ke alei nei mawaena o ka makemake o na lani. aka nae ke koi mai nei oia oia ia'u ma ka inoa o na lani e hoopakele aku ia oe e Diana.

            Ua hala ka wa pono no ia manao ana e Diana hoopauha

            No ka mea, ua iawa na mea a'u i lohe ai mai a oe mai i kumukuai no kou ola e keia wahine paakiki

            Alaila, e pepehi mai ana oe ia'u?

            Oia maoli no ka pololei, a oia no hoi ko'u mea i koi aku nei ia ou e hahai mai mahope o'u.

            Ina oe e hana a pela, alalila o papalua hou ia iho ana ka nui o na karaima a kou uhane i hane ai!

            Wahi a ka wahine i pane aku ai me ka leo kapalili, iaia i lele mai ai imua me ka hoao ana me kona ikaika a pau e pale aku i kona enemi.

            Aka, wahi hou no a Diana  i pakui hou mai ai, aole no ou mea e pakele ai no ka mea o ka mea i hanaia me kahi malu e hoikeia no ma ke akea.

            No laila, ina au e make ana, aole he mea e nalo ai ka moolelo e pili ana i ko'u make ana.

            Nawai e haha aku ia mea, he mea anei kekahi e nana mai nei?

            Wahi a Kaberaua, me ke ano hoonaikola a hoonaukiuki hoi.

            Aole anei e hiki i keia mau kumulaau ke hanaia mea no'u. Aole anei i lohe mai nei na manu e ka po i ko'u leo kapalili i uwe ilio nei?

            Aole anei e hiki i na huna wai o keia muliwai ke hawanawana aku i ka mea e pili ana i ko'u make ana ma ka pepeiao o kekahimea-aole anei ua ale aku nei na ia liilii o ka muliwai i na olelo a pau i kamailio ia iho nei mawaena o kaua a paa iloko o ko lakou opu.

            O! maluna oia mau mea a pau-o na lani ka mea i maopopo loa. a nana no auanei e hoike aku ia mea.

            Ae, aka aole e hiki ia oe ke hahai i ka mea a'u e hana aku ai ma luna ou i keia manawa.

            Ua kamailio ia mai keia mau olelo maluna ae e ke kahunapule nia ka aaki paa ana o kona mau niho kekahi i kekahii, a mamua o ka hiki ana i Diana ke holo mai iaia mai, unu mai la oia i kona lima ihope a hou aku la i ka umauma ola e huli papu mai ana imua ona.

            Hou mua aku la oia i kinohi-Lou hou, o ka lua ia-kamau ke kolu, alaila, lalau iho ia oia i ke kino oni ole o Diana e waiho ana malalo o kona mau kapuai, a kauala ko aku la no ka muliwai, a iloko o na minute pokole wale no, ku-ho ana ke kino o kekahi wahine iloko o ka muliwai ia wa o ka po.

            Ua hanaia keia mau mea a pau e ua Kaberana nei iloko o ka manawa pokole, a mahope iho o kona kiola ana i ke kino make o Diana iloko o ka muliwai ku iki iho la oia e nana no kekahi manawa.

            Ua ike ponoi oia me kona mau maka elua i ka haule ana o Diana iloko o ka muliwai. ana lohe no hoi i ke ku-ho ana o ka wai, a ua ike pu aku no hoi oia i ka lana hou ana ae o ke kino o Diana iluha o ka wai. e okuku ana iluna a ilalo; alaila pii hou ae la a emi hou iho la, a o keia ka ike hone loa ana, no ka mea aole i oili hou mai ua kupapau la iluna.

            Akahi no au a lanakila! wahi a ua kahuna limakoko nei i hawanawana malie iho ai, iaia i huli ae ai a haalele aku la i ke ku ana ma kapa o ka muliwai.

            Aole i pau.

HE MOOLELO HOONANEA

-NO-

Ebena-Lo

---------

Ke Keiki'lii o Arabia

--------

A ME

 

ROVINA

 

Ka Ui o Dareba

 

-------

 

A I OI E

 

HE Nanea Kamahao no na Hoahanau he kaualima.

-------

            Aole o'u manao ua hoopunipuni ka iohe a ko'u mau pepeia ia'u? oiai ua lohe iho nei au i ka hua o ka make mai kou waha ponei mai e ka ui.

            Aole ia he hua no ka make, aku he hua ia no ka ola mau loa, a ina ua pohihihi oe, alaila e hoopuepueha aku au ia oe i ka mea e pana hala ole nei iloko o ko'u wahona noonoo

            E oluolu oe e hai mai, ina paha he mea kekahi iloko o kela hoole ana mai nei ou no'u e hauoli ai.

            Ua hoole aku nei au aole e loaa ia oe kuu puuwai, ina oia mea hookahi wale no kau i makemake ai aka ina o kuu puuwai kuu kino a me na mea a pau oloko, ua makakau mau au o ae aku. no ka mea aole o'u makemake a lawe oe i kuhi hapa o'u a haalele kekahi.

            Alaila, ina i nonoi mai ka pilikua ia mea hookahi ia oe, na anei oe e haawi aku iaia?

            Ma ka inoa o na uhane ino o ka po, aole loa au e ae.

            Nolaila, i hoomau hou mai ai ua nohea nei, ina o kuu puuwai wale no kau makemake, a koe ke alo piko kahi momona, alaila ua oi aku no ka pono o kou nele loa ana, hewa ia la?

            Aohe a'u olena ana no kau mea i kamailie mai nei, he kunou wale no, wahi a Eb@na.

            Mai hana oe pela, no ka mea na ka Aukau ia hana, he kunou; ina he hookahi wai o ka like o ko kaua manao e ae mai ka pono.

            Kai no hoi o ke kunou ua like no hoi ia me ka ae ana?

            Pela no, aka e hoopanee kaua ia ke kamailio ana no ia mea a kahi wa aku. no ka mea aole i pau ko'u moolelo

            Mahope iho o ka haalele ana mai o ua pilikua la au i pepehi ai ma ka la inehinei ia'u e waiho ana iloko o ke kulana maopopo ole mawaena o ke ola a me ka make, ua hoi hou mai la ko'u ikaika e like me mamua.

            A ua hoa keke au e mahuka mai ka ike hou ana aku i na helehelena o ua puhi ino nei, aka nae ua lilo i mea ole, no ka mea ua keakea mai na kauwa a ua pilikua nei i ko'u hana ana pela.

            Mo kekahi mau hora elua mahope iho, hoi mai la ua piiikua nei me ka huihui kanaka e huamo ana launa o kona poohiwi, a maloko o kela lua pouli au i kii ai e wehe i na pio ma ka la inehinei, malaila oia i hahao aka ai ia lakou maia ponoi i ko'u mau maka.

            I kela manawa o ko'u kulana ua oi aku ka make mamua o ke oia, mahope iho o ko'u lohe ana mai i ka poe lawelawe e paa ia noe maloko olaila a hiki i ko lakou makeana, oia hei ko lakou pau ana i ka ai ia e na ai ia e ua pilikua nei.

            Mamua aole au i manao he oiaio ka ai ua pilikua la i ke kanaka aka nae mahope iho, ua ike pono au i kona ai ana, a he oi  aku ia o ka weliweli mamua o na mea e ae a pau a'u i ike ai iloko o na la o ko'u ola; nolaila ua makau wale iho la no au no'u iho, no kona kii mai e ai ia'u, i ko'u manao nae he oi aku ka pono o ka make mamua o ke ola ana me kekahi kanaka weliweli e like me ia.

            A pehea, imua o keia mau mea weliweli a pau au i ike ai, aole anei he lana ae o kou manao no Alahe a noi aku no hoi iaia e kokua mai.

            Ua hana au pela, paina a pakolu i ka la hookahi, a o ka hopena, ua hoolohe mai na lani i ka'u pule; aka nae aole au i moeuhane mua o oe kana anela e hoouna mei ai no ka hoopakele ana ae ia makou a pau mai ka lilo ana i pio na ka make.

            He manaoio anei oe owau kana anela i hoouna mai ai?

            Ua manao au pela, o oe ka anela e ke ola, wahi a Rovine.

Aole i pau.

KA HOOLAHA A EGAN A GUNN

------

            Na Papale Ie Keiki e na Kanaka Opio

           

            Na Papale Ie Kaleponi Eleele e na Kamalii

 

            Na kamaa o na Kanaka opio

 

            "    "       "       Kamalii.

 

            Ko na Kane mau Lei-ai, a me ka Paa Lole o na opio mai ka $2.00 a pii aku

 

            Na hookahi wale no la a makou o kuai hoopau aku ai i kela mau waiwai maluna ae ae ma ke kuike, eia ka Poaono, June 4. 1892.

 

            EGAN & GUNN

 

Alanui Papu 100 Halepohaku o Burua

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

J. T. WALAKAHAUKI

 

-------

 

Helu 10:

 

------

Kuai Hoemi Nui ma na

Mahehe a pau!

------

E kuai Holopono ia aku ana elike me ko Amerika a me ko Europa kuai ana, keia mau u aiwai malalo iho nei:

 

Na kai oa, na Kinamu,

            Na uweweahine, ua Satina,

                        Na Palule Keokeo o na Kane,

                                    Na Kahiko Lei-ai o na Kan@,

            Na Lako Lole i Hookomoia mai nei,

                        Na Makalena & Laao Lole Keokeo,

Na Lihilihi Eleele Farani a me ke ka Hikima.

 

Na Lihilihi o kela a me kia ano

            Na Mikilima

                        Na Ribine

                                    Na Lopi  Silika humuhumu la.

O na Kumukuai ma na Hele Hana lele e

            Na Muumuu Wahine,

                        Na kakini a me na Mamalu, Oia no

 

Ma Keia Kuai nui o ne Koena!

            E ulele ia ana ma kahi e,

J. T. Walakahauki

 

ALANUI PAPU,

            may10 1wkd