Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 475, 10 June 1892 — Page 4

Page PDF (1.01 MB)
This text was transcribed by:  Lynda Hylander
This work is dedicated to:  To my hula sisters of Ka Papa ʻŪniki Hiʻikua ʻEkahi, aka Papa Hiʻilani, of Hālau Mōhala ʻIlima.

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

KA LEO.

John E. Bush.

Luna hooponopono a me Puuku.

 

HONOLULU, JUNE 10, 1892

 

I NA HOA HELUHELU.

 

Mamuli o ka anoi nui a me ka makemake paulehia o ko makou mau makamaka heluhelu e lawe nei i Ka Leo O Ka Lahui. e hoopuka mau ia ko lakou mau inoa hookaa mahina iloko o ka nupepa, ka inoa o ka luna, a me ka la i hookomoia ai iloko o ka nupepa.  No ka pomaikai o na makamaka, a i kumu hoi e hoopilikia mau ole ia ai ko makou mau makamaka e na luna hana apiki, ke lawe nei makou i ke koikoi o keia hana maluna o ko makou hokua, a oiai hoi, o komakou kahua ia. o ka hooko i ka leo o ka lehulehu, o ko ke Akua leo ia, a pela makou e hooko nei. a e lilo no hoi keia hoolaha i bila hookaa no ka wa e okiia ai kekahi luna hana apiki, e loaa ana ia lakou ka pepa ma ke Keena i na wa a pau i makemakeia.  Nolaila, e awihi ae e ka poe hookaa mua o keia mahina.

 

HE MELE NO WILIKOKI.

 

Kaulana mai nei

Oe ae Wilikoki

Puuwai hamama

Ke aloha Aina

He aloha Lahui

No Liliuololoku

Nana iho eo

I ka I ika Mahi

O ka ini kokoia

Mai ou Kupuna

O Kane me Lono

Lono ai ke alha

E uli ika pono

Malama oe

I ko Pulapuia

A puka lanakila

Kokua na lani

Na mana kahikolu

Haina ka puana

E ola Wilikoki

Hakuia e K.P. Laupiku.

 

KKE KULANA O KO KAKOU MAU HUI KINIPOPO E KU NEI

 

O keia malalo iho nei ke kulana o ko kakou man Hui Kinipopo i keia manawa, ka nui o ka lakou paani ana, ka lakou mau paani i lanakila a me ka lakou mau paani i hanle, mai ka hoomaka ana mai o keia Kaou Kinipopo a @iki i keia la:

Hui                  Lanakila                      Haule               Paani

Honolulu         2                                  2                      4

Kamehameha  3                                  2                      5

Hawaii             2                                  2                      4

Crescent          2                                  3                      5

 

HOOLAHA PA AUPUNI.

 

E ike auanei na kanaka apau eia ma ka Pa Aupuni o makiki nei kekahi Lio, hele hewa Lio, k ulaula 4 wawae eleele eha ia kekua Hoa, 7Z, AC, kuni hope ak, na hao kuni o ma hope ua hui oluna o ka hao kuni ma mua ai a malalo.  O ka mea a mau mea nona keia lio e pono e kii koke mai o hala na la he 15, e kuai akea ia aku ke hiki aku i ka la 11, June 1892, hora 12, awakea Poaono.  D. KAOAO, LUNA PA AUPUNI.  mei31.

 

OLELO HOOLAHA

 

E lawe ia mai no e ke Komite Pa ʻ i o ka Ahaolelo o 1892 e noho nei. na koho ana no ka hoolawa ana i na mea e makemake ia e pa ʻ i iloko o keia Kau Ahaolelo.  E waiho ia mai na koho a pau i ka Luna Hoomalu o ke Komite Pa ʻ i, Hale Ahaolelo, aole nae e o aku mamua o ka Poakahi.  June 6.  Aole no hoi ke Komite e hoopaa ana iaia iho e lawe mai e ke koho haahaa a koho e ae paha.  J.N.S. WILLIAMS Luna Hoomalu.

 

OLELO HOOLAHA

 

Ke hoikeia kau nei i na kanaka a pau elike ma ke kuleana i loaa ia ʻ u mai a David Kalakaua Rex ma kona palapala Alodio ia ʻ u o ka la 15 o Novemaba 1890; me na hooiaio kupono, a me ko ka Mea Hanohano A.F. Judd.  Lunakanawai Kiekie olelo hooholo no ka hooiaio kupono ana ma ka la 4 Iune, 1892.  Ua kauohaia au e hooko i na mea a pau no ʻ u elike me ka palapala kumu.

Akahi - Ke hai ia aku nei, ua lawe ae nei au i na wahi e hoakaka nei malalo iho: Ka hapakolu iloko o ka aina mahi raiki ma kaiwiula me na mea e pili ana, ma ka akau, me kela aina o Ka@aiholo.

Alua - Ke kula pohaku paakea makai me na loko o Alenoho nui me Alenoho-iki, oia o (Auiki).

Akolu - Hookahi hapalua o ko Kahuakai, Hamama o Kapakahakai, a me ke kai o Honuku, e pili ana i na palena o Kaliawa.

O keia kekahi mau aina i kuhikuhiia iloko o ka Apana 1, e ka Palapala Sila Nni Helu 6450; o Kauneuhua no W. L. Moehenua iloko o ka Iliaina o Mokauea, Kalihi, Oahu.  Ke paleo ia ahu nei; ua kapu na kanaka e ae, aole he mau hoa ain@ no ʻ u; ua noa i ko ʻ u mau hoa ai@ na pono ma ka aina, ma na kai hamama; he hapakolu ko ka hoa aina, me ka anae ka i a ma ke kai; a he Kiawe ka laau hoomalu o ka aina.  Ke hanaia e ko ʻ u mau hoa aina ka manao maikai o ka kanawai, wa ae ia, o na mea kuleaana, e hoike mai iaia i na manawa a pau me ka pono.  O na holoholona komohewa me na kanaka maluna o ua mau aina la, e hanaia elike ma ke kanawai o a ʻ u me ko ʻ u mau hope.  S.W. MAHELONA.  Puuhale, Iune 6, 1892.  june 7 @m

 

HE HOIKE I KE AKEA.

 

Ina makamaka a me na hoaloha o ʻ u lahui Hawai Ponoi he wahi mea hou kau e hoike aku imua o oukou oia iho keia: Oiai au e noh@ ana iloko o ka pilikia a ka mai, @ ka mua o ka hoomaka ana mai a ka pilikia ia ʻ u he anu. mahope pii mai la ka maneo a manoanoa mai @a ka ili pii pu mai la me ka wela a puni ke kino, a ua ku maoli no i ka pilikia a aneane i hoi aku i ka aoao mau o ka honua, aka mamuli o ka loaa ana o kekahi loea akamai i ka lapaa@ oia hoi keia kauka pake Leong Keng Tong, no kona nui akamai ua loaa ia ʻ u ka lanakila a me ia lanakila au e pahola aku nei i keia mea hou ano nui aole au i manao e hooikeike aku i kona akamai a me ke ano o ko ʻ u mai, aka i ho@keike au i kumu e ike pono ai oukou a i pau kuhihewa o i ia mai auanei he hoopunipuni, nolaila i noho a i loaa i ka pilikia hele ae hookahi hele ae elua hele ae no a pau loa i ike i ka oiaio he ole ka lohe pepeiao.  Owau iho ho, MRS. LOMELE  Pauoa, Honolulu, May 9, 1892.  1m-d*

 

HE HOOLAHA I KE AKEA.

 

E ike ananei na ano lahui a pau, e no ho ana ma ke Aupuni Hawaii, mai na kane, wahine, a me na keiki: i loaa i na ma ʻ i o kela a me keia ano, e naue mai i ko ʻ u Keena hana, a na ʻ u o hoopau aku i na ehaeha a ka ma ʻ i maluna o oukou e na makamaka, he hiki ia ʻ u ke lapauu i an ano ma ʻ i a pau, ma ʻ i iloko o ka opa, hu ʻ i ke kino, aki iloko o ka iwi, eha o ke poo, ma ʻ i whaine a pela aku.  Mai hoolohe aku e na hoa, hele mai hookahi, hele mai elua, hele mai no a pau loa; he oinolu ka auhau, ke hui me ia ma na kukai olelo ana ; na makaukau wau e pulama mai i na kono ana mai mai na Mokapuni mai, me ka eleu a me ka hikiwawe loa, he makamaka a he hoaloh@ maikai no oukou e na Hawaii.  Owou iho no, DR. LEONG KENG TONG  Helu 40, Huina o na  alanui Kamika me Hotele, Honolulu, Oahu.  Aug. 31. lv

 

Kauka Yong Kam Pung.

APANA.

Helu 53, Alanui Maunakea

Ke Kauka Loea o ka AINA PUA!

 

Ua hiki ke hoola ia keia a me keia ane

maʻi, mai ko na kane, wahine a @@

na keiki liihi.  O na maʻi ha-no

ua hiki loa ia ke hoola ia me

ka maalahi.  A o na maʻi

e pili ana i ka maka

pau pu ia i ke

ola. Ke ho-

ike ia aku nei,

eia ke ola ia nei, me

ka oluolu pu o kahi au-

hau. Ka @oe pilikia hanau

keiki a hele n@i paha o ke ke@@

a paa a lohi paha ka hanau ana, pa

paha e ka waiu, eh ele nui mai i eʻa @

E KIPA mai o ka p@@ i h@@ luu ia me na @@@@ @@@ a ha maʻi a naʻu @@kou e @@@@@ aku.

KAUKA YONG KAM PUNG

s Honoluluept @2, 1891         372-d3

 

HOOLAHA HOU@

E ALA, E ALA.

B.F. Ehlers & Co - Pa@apa

HELU 99 Alanui Pa@u.

 

E Hoolohe hou mai e na MAKAMAKA, mai no a lokoino e hele mau

mai no oukou e ike ia PAINAPA, no ka mea, he kanaka oea i noho

a kamaaina i keia kulanakauhale.

 

AIA MA KONA HALEKUAINA

            Papale Wahine

Kinamu Nani   8 Ia ................................................................$1.00

Kalakoa Nani 18 Ia .................................................................1.00

            E kua aku ana MAKOU i ko makou mau waiwai a pau no ke Ku mukuai i haule iho i ko lakou mau Kumukuai mua.

            Na Palule $2.50 he $1.50 wale no, a e na Palule $1.50, he $1.00 wale no.  Ke ike mai la oukou i ka emi loa ana.

Kupaianaha maoli keia emi naaupo ana e hele koke mai, o nele auanei oukou.

 

B.F. EHLERS & CO

 

Huro!  No ka La Heiheo. Huro.

NA PAPALE O NA LEDE I HOONANIIA

  "        "          "     :  KAMALII      "

  "  AAHU NANI O NA LEDE.

He Kuai Hoemi Kuikawa no ka la 11 o Iune, ke malamaia ana ma kahi o

N.S. SACHS,

101 Alanui Papu, Honolulu.

E hoemi ana makou i ke kumukuai o ka Makou mau PAPALE no ka la

11 O IUNE.

 

E kokoke mai nei, ma ke kuai ana aku ma ke KUMUKUAI HAAU@@ loa i ike mua ole ia mamua, eia ia makou

Na PAPALE ANO HOU LOA MAI NEI, a pela no hoi me NA ANO HOONANI HOU O NA PAPALE o ke ano maemae a oi loa o ka maikai, a ua loaa pu mai nei no hoi ia makou.

NA PAPALE LUINA o ke ano hou loa mai nei, nolaila, e kipa mai ma ke MAKOU Halekuai nei i ike maka, a e huipu aku a@ no hoi ma kou i ke

KUAI HOOPAU O KA PAPALE O NA KAMALII.

Na Papale Hele Kula o na opio, he 25 wale no oiai nae o kona waiwai io he 50 me 75 keneta.

Ina oe e makemake i lole maikai no ka la 11 o Iune, eia ia makou kahi i waiho ai, a ke kakali aku nei no kou kii mai.

Na Lole Hapa Kanikau i hiki ke holei ia, o ke ano Akala.  Halenalena, Bolu a me Keokeo, o ke ano maikai loa a pilikia ole hoi ke holoi ia, he 25 keneta wale no o ka i-a.

Na Keokeo Lihilihi Paa pu maikai loa, a me na ano waihooluu a @au a ka manao e haakoi ae ai, e kuai ia aku ana no ke kumukuai haahaa loa.

Na Lole Keokeo a me na Lole Panio o na ano a pau i hikike holeia me ka mae ole, he nui loa ia makou.

E na hoaloha, e kipa, e ike kumaka i ka nani o Aipe, ke @ ka lohe pepeiao.

E hoomanao aia ke Kuai Hoemi ma kahi o

N.S.SACHS

3-@                 104 Alanui Papu, Honolulu