Ka Leo o ka Lahui, Volume II, Number 479, 16 June 1892 — Page 1

Page PDF (1.01 MB)
This text was transcribed by:  L. A. Marchildon
This work is dedicated to:  Any Canadians calling Hawaii home...I'm so envious !!

KA LEO O KA LAHUI.

"E Mau ke Ea o ka Aina i ka Pono."

 

Buke II.           HONOLULU IUNE 16, 1892.          Helu @79

 

HE MOOLELO

--:NO KE KEIKIALII:--

AWAREDA!

a me

KA UI LEILA

o Noremadi.

(Kakauia no Ka Leo.)

MOKUNA IX.

Na ka Huhu i Hapai—Hanau mai ke Karaima.

            He mau helehelena hakumakuma kona elike me ko kekahi tiga omokoko, e makaukau ana e lele maluna o kana mea ai e waiho mai ana imua o kona alo, a ma ka hoopokole ana, he daimonio ino maopopo oia ma na ano a pau.

            Mea mai hoi oe ia'u e Koma, he kokoolua kou no ka laulima pu ana me oe ma keia hana.

            Wahi a Lameka, ia laua i hui ae ai i kahi hookahi.

            He mea paakiki i ko'u manao ana ka loaa o ka palekana ia oe, ina o oe hookahi wale no ke hapai i keia hana.

            No ka mea, na ike no oe, he hana ano nui keia, a he mea pono hoi ke hanaia me ka loaa ole o kekahi anuu o ke pakalaki.

            Aole o ka aihue wale ana no i ua kaikamahine la ka mea i makemakeia ma keia hana.

            Aka, o ka malama pu ana kekaiaia ma kekahi wahi kupono.

            Mai kanalua oe no ia mea, wahi a ua Koma nei me ka ekeu ana ae o kona mau kipoohiwi, alaila hapai ae la kona lima akau iluna a kuhikuhi aku la iloko o ka nahelehele o punonohu mai ana, me ka hoomau hou ana mai i ke kamailio.

            No ka mea, he kanaka makua au, a ua hooko hoi au i kau mau olelo a pau ia oe i kulike ai me ka elua lauoho ana o ko'u poo.

            Nolaila, e hoomanao oe he kokoolua io no ko'u, aia iloko o keia wahi i poe ai.

            A—owai ia kanaka?

            Aole paha oe i ike iaia, no ka mea, ua ninau aku au iaia nou, a ua hoole mai oia i kona ike ia oe.

            O Dulifa kona inoa e Lameka—he lawaia kana oihana—a he hoaloha maikai hoi no'u no kekahi mau makahiki loihi i hala ae nei.

            He kanaka maikai oia a kupono io maoli no ka hana, oiai ua kamaaina au iaia, wahi hou a Koma.

            Pehea, ua hahai aku nei paha oe iaia i ka hana i makemakeia nana e hana aku ai.

            Ae, ua hoike au iaia i na mea a pau ana e hana ai.

            A heaha mai kana olelo.

            Aole he ae wale no.

            Ina hoi ha pela, e kii aku oe iaia e hale mai, wahi a Lameka.

            I hakalia no a pau pono na olelo maluna ae, huli ae la o Koma a hele aku la no kahi o ke opu nahelehele ana i kahikuhi ai i na minute mamua iho.

            Aka nae no na keehina wawae helu wale no o kana hele ana aku, ku honua iho la oia a ho@o malie aku la, aia hoi oili mai la ua Dulifa nei.

            Aole oia he kanaka loihi elike me ko Koma ano.

            Aka nae ua like loa no ko laua kino ka palahalaha a pela no hoi me ko laua mau helehelena makona, a he mau kanaka kino ikaika maoli no, no ka mea i ka nana aku ia laua elua, noho ke a iluna.

            Ma ka hoomaopopo loa ana nae, aole kekahi o keia mau lapuwale elua he kanaka maoli ma na helehelena, @oe wale no ka loaa ana o na lima a me na wawae, i la aku ai he kanaka.

            No ka mea, i kinohi no o ko Lameka ike ana i ua kanaka la i ka oili ana mai, ua koho iho la no oia iloko ona ma kona ike kilo ouli o ke kanaka, ua loaa io na kanaka kupono nana e hooko ka hana.

            Nolaila, huli mai la oia a olelo mai la ia Koma penei:

            Ke hauoli nei au e Koma i ka hauoli i loaa ole i ko'u mau la opio, no kou hooko pono ana i kau wehi o ka hana.

            Nolaila, ua makaukau na mea'a pau, o ka mea wale no i koe oia ka hooko ana aku.

            Ke ole au e kuhihewa, aole oe i poina i na mea a pau au i makemake ai ia oe e hana, wahi hou a Lameka i ninau mai ai.

Aole i pau.

 

HE MOOLELO HOONANEA

--NO—

Ebena-Lo

Ke Keiki'lii o Arabia

A ME

ROVINA.

Ka Ui o Dareba.

A I O@E

He Nanea Kamahao no na Hoahanau he Kanalima.

            Aka nae e kuu mea heluhelu hooanawanui, oia mau kanaenae aloha ana a ua Rovina nei, kona mau waimaka e kulu ana kahi mahope o kekahi, aole he mau hoomaha ana i loaa mai; no ka mea, he oia mau no ka waiho oni ole ana o ke kino o kana makeneti, e halihali mai ana hoi i ka ukana nui he waimaka.

            A i ka puaena ana mai o na kukuna hiki mua o ka malamalama o ka la ma ka hikina, aole he mea kin@ ola hookahi i hiki aku ma la wahi no ka akaa ana ae i ke kuni o ke kaumaha luuluu palena ole mai kona uhane ae.

            Ma kela manawa, i ike pono iho ai o Rovina i na mea a pau i hana ia e ka poe lima koko maluna o ke kino o kana aloha, a ike pu iho la no hoi oia i ka meheu o ka poe nana oia i pepehi; nolaila, ua @oopiha hou ae la oia i ka lewa me kona leo uwe kapalili, oiai kona mau lima e holoi ana i ka lepo o na papalina o ka ipo me kona owili la@ohe.

            O! @ keia mau maka oluole ou e kuu mea i aloha ai, aole anei olua e kilohi hou mai ana maluna o'u nei?

            A!—aole oe e puili hou mai ana ia'u e like me a'u e poliki aku nei ia o@, ke hana nei nae au ia mea me ka makehewa, no ka mea ua ha@a e ka wa pono, ka wa hoi a ka ihu o ka lio @ haulani ana.

            Ua uwe palauma ua nohea mai me ka hoomaha ole, e hailili ana hoi i na keiki alii he kanahakumamaiwa, ka poe na lakou i oki ke kaula kula o kona puuwai, ka ope manawaino hoi na lakou i wawahi ke kiaha aniani o kona hauoli, a hiki wale i ka maloo haha ana o kona mau waimaka, aole he waimaka aku i koe iloko o kona mau punawai, no ka mea ua hookuu hamama ia ko laua mau pani ia po mai a hiki wale i ke ao ana, a ua hoike mai no hoi kona leo i ka paa a hiki pono ole ke puka.  Aloha ino ua Rovina nei.

            Me keia mau haawina elua i hoike ia ae la maluna, puili mai la oia i ke kino o kana aloha a moe iho la, ma ke kulana i like loa no me ko ke kupapau, no ka mea na oi aku na apona oka make iaia mamua o ke ola.

            Oiai oia e moepuu ana no Ebena hoohuli ae la oia i kona manao i na lani, me ka waiho ana na alahe e hoopai ka poe limakoko nana i pepehi kona hoopili, hoa pupuu anu a ke kiu, hoa i ka wela a ka la me ka makani, hoa holoholo, hoa haihaiolelo a pela aku.

            Iloko o ka nui o kona kaumaha a me kona luuluu, e halihali mau mai ana hoi i ka wiliau ikaika a ka nawaliwali, aia hoi ua ala hou ae la oia iluna me ka hoike ana maihoi o konau nanaina i ke ano pihoihoi.

            No ka mea, iaia e moe ana maluna o ke kino make o Ebena, me kona mau pepeino e pili ana i ko Ebena umauma, ua hoomaopopo iho la oia e hanu ana no aole i make loa, o ka hanu nae aole henui, he wahi hanu uuku loa.

            Haha hou iho la oia i ke kino, he oia mau no ka pum@hana, a ua paa hoi ke koko aole he kahe mai mai kona mau puka mai i hou ia ai i ka pahi, no ka mea no hoohui a@ la ka io, koe wale no kekahi mau kulu koko kakaikahi aole i maloo, i puka mai ma nuli o kona hoonioni ana i ke kine o Ebona.

            Mahope iho o kona nana hoomau ana i ke kino oni ole o kana mea i aloha ai, aia hoi ike iho la oia i ka hanu hou ana ae, aole nae i ka nui loa aku elike me mamua.

            No kekahi manawa loihi kana noho malie ana e kiai i ke kine o Ebena, me ka maopopo ole iaia o kana mae e han@ ai, i hoihoi kou ia mai ai kona ola e like me mamua, na la makamua hoi a laua i hui ai.

Aole @ pau.

 

KA HOOLAHA A EGAN & GUNN

            Na Papale I@ aiki o na @ Opio

            Na Papale I@ Kalip@ai K@ @ na Kamlii

            Na Kamaa o na Kanaka opio

            " " " Kamalii

            Ko na Kane mau L@,, a me ka Paa Lole o na opio mai ka @ pii aku.

            No hookahi wale no la a @ kuai hoopau aku ai i kei@ wai maluna ae ma ke k@ke, ol@ Poaono, June 4, 1892.

EGAN & GUNN

Alanui Papu 100 Halepo@ Burua.     2ts-d@y.

 

J. T. WALAKAHAUKI

Helu 10.

ALANUI PAPU.

Kuai Hoemi Nui ma na Mahehe a pau!

E kuai Holopono la aku ana elike me ke Amerika a me ko Euuropa kuai ana, ke@a mau waiwai malalo iho nei

 

Na Kalekoa, na Kineaeau,

            Na Uwewahine, na Satina

                        Na Palule Keokeo o na Kane,

                                    Na Kahiko  Lei-ai o na Kane

            Na L@k@ Lole i Hookem@ia mai nei,

                        Na M@lena @ Lake Lole Kee@

Na Lihilihi Eleele Farani a me k@ Hihina

 

N@ Lihilihi o @ a me keia an@,

            Na @

                        Na @

                                    Na L@pi Silika humuhumu @,

O na K@m@kuai ma na Hale Hana Lole @

            NA Muumuu Wahine,

                        Na Kakini a me na Mamalu,

                                    O@a ae

 

Ma Ke@a Kuai nui o na Keena @

            E @ la @ k@hi o

J. T. Walakahauki

ALANUI PAPU.

            may10 1wkd